• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wkł...

Nawigacja

Wkład innych narodowości w kulturę Polską.Wkład innych narodowości w kulturę Polską.
POCZĄTEK:

I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśrd proletariatu innych państw, stanowiła początek niepokojw. Zakończenie I Wojny Światowej wyzwoliło dążenia niepodległościowe i zamknęło epokę kolonializmu.

Do przekształcenia nowej rzeczywistości przyczyniły się także rozwj nauki i techniki, wzrost komunikacji, pojawienie się lotnictwa, upowszechnienie radia, itp.. Doprowadziło to do umocnienia pozycji człowieka w świecie, dało mu jasne perspektywy na lepsze jutro.

Lata okresu międzywojennego(1918-1939)przyczyniły się w dużej mierze do odbudowy kultury, nauki i oświaty polskiej, ktre po I Wojnie Światowej były bardzo zacofane lub na bardzo niskim poziomie.

Stopień zacofania przedstawiał się w każdym regionie Polski inaczej, bowiem poszczeglne zabory miały inne cele, co do wychowywania Polakw, np. w zaborze rosyjskim starano się wynarodowić Polakw, a w zaborze austriackim mieli być głwnie lojalnymi obywatelami, więc mieli możliwość nauki. Po 123 latach niewoli nard polski zaczął odbudowywać swoje państwo.

Punkt wyjściowy dla kultury polskiej był niełatwy i opźniony, gdyż wyrastała ona z kraju o przewadze struktury rolniczej, z nielicznymi ośrodkami cywilizacji przemysłowej.NAUKA:

W tym okresie brakowało konsekwentnej polityki naukowej państwa, chociaż istniały prby koordynacji pracy w skali oglnopolskiej, podejmowane przez ludzi nauki. Nastąpił znaczny rozwj towarzystw naukowych oglnych i specjalistycznych. Formułowały one społeczna politykę naukową, utrzymywały szerokie kontakty naukowe z zagranicą i popierały badania w wybranej dyscyplinie. Największy autorytet miała Polska Akademia Umiejętności, związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, ważną rolę naukową odgrywało także założone w 1907 Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Nastąpił rozwj warszawskiego ośrodka naukowego, ktry skupiał połowę placwek i instytucji naukowych kraju. Systematycznie wzrastała liczba ludzi nauki, Oprcz uczelni i towarzystw istniała sieć pozauczelnianych placwek naukowych zajmujących się rżnymi dziedzinami. W wielu dziedzinach osiągnięto wysoki, liczący się w świecie poziom. Uznanie za granicą zdobyły prace matematykw i fizykw. Zasłużyli się w badaniach gazw i cieczy, oraz badaniach nad promieniowaniem kosmicznym. Do czołowych osiągnięć w dziedzinie nauk lekarskich należy zaliczyć prace na polu mikrobiologii, oraz odkrycia dotyczące grup krwi i szczepionki przeciwdurowej.SZTUKA:

Lata po 1918 cechuje wielość i dynamika przedsięwzięć artystycznych. W niepodległym państwie życie artystyczne charakteryzowała skłonność do wiązania się artystw w grupy, zarwno o programowym, jak i sytuacyjnym środowiskowym charakterze. Wszystkie dziedziny sztuki, a zwłaszcza malarstwo, charakteryzowała rozpiętość dążeń artystycznych — od radykalnych postaw, wyrastających z idei międzynarodowych po nurty tradycjonalno-historyczny.

W architekturze powojennej nadal utrzymywały się tendencje stylu narodowego.MUZYKA:

Po odzyskaniu niepodległości życie muzyczne mogło się intensywniej rozwijać. Pierwszym w XX w. kompozytorem, ktry uczestniczył w europejskim życiu muzycznym i ktry stworzył własny, indywidualny język muzyczny o wyraźnie polskiej stylistyce, był Szymanowski. W II RP działały 3 teatry operowe, 2 filharmonie, liczne konserwatoria ,10 rozgłośni Polskiego Radia, ktre poświęcały muzyce ponad 50% czasu antenowego. Odbyły się pierwsze w Polsce międzynarodowe konkursy m.in. Pianistyczny im. F. Chopina.LITERATURA:

Odzyskanie niepodległości zbiegło się z rozwojem nowych form życia literackiego. W 1920 powstał Związek Zawodowy Literatw Polskich a w 1926 uchwalono ustawę o prawie autorskim. Kształtowały się ugrupowania artystyczne o zrżnicowanych założeniach programowych. Dobitnie zaznaczyli swą obecność w literaturze, zwłaszcza w poezji, twrcy młodej generacji. Poeci tacy jak Tuwim, Lechoń, Słonimski, Wierzyński czy Iwaszkiewicz dążyli do związania poezji z teraźniejszością, codziennością, powszednim konkretem i do zbliżenia języka poetyckiego do mowy potocznej, z zachowaniem tradycyjnych form wyrazu i częściowym respektowaniem konwencji tradycyjnej nastrojowości poetyckiej.ZAKOŃCZENIE:

Dorobek kulturalny Polski był bardzo ważny dla międzynarodowego prestiżu odrodzonego kraju. Świat był przyzwyczajony do polskiej niedoli. Właśnie w tych czasach kultura była namiastką państwa. W okresie XX-lecia międzywojennego z chwilom ponownych narodzin Polski, kultura stanęła przed nowym wyzwaniem. Stała się ‘’wizytwkom ‘’II Rzeczpospolitej na świecie. Szeregi uzdolnionych naukowcw , artystw ,politykw pozwoliły kulturze osiągnąć wysoki poziom, bowiem każda dziedzina kulturalnego życia odnosiła sukcesy . Największe niewątpliwie odniosła oświata , ktra poważnie osłabiła analfabetyzm, wychowała polskie elity życia naukowego ,politycznego i artystycznego . Sukcesy odniosły też środki masowego przekazu, ktre kształtowały opinie publiczne. Rozkwitło malarstwo , architektura i rzeźba , ktra osiągnęła wysoką pozycje w skali światowej. Społeczeństwo dowiodło , że potrafi wykorzystać odzyskaną wolność i rozwijać się kulturalnie , czego dowodem jest rozwj teatru i opery. Wszystkie przejawy wolnych mieszkańcw Polski trafnie uchwyciła literatura tego okresu, ktra zachowa je dla przyszłych pokoleń. Nard polski potrafił niewątpliwie korzystać z wolności i choć w krtkim czasie bo tylko przez 20 lat , stworzyć jeden z najpiękniejszych i najważniejszych okresw kulturalnego życia narodu.


Przykadowe prace

Wizje, sny i zjawy... Omw sposb ich funkcjonowania w literaturze rżnych epok.

Wizje, sny i zjawy... Omw sposb ich funkcjonowania w literaturze rżnych epok. Konspekt do mojej prezentacji maturalnej. Pracy nie posiadam. Mam nadzieję, że komuś się przyda :) Temat: Wizje, sny i zjawy… Omw sposb ich funkcjonowania w literaturze rżnych epok Ramowy plan wy...

Znaczenie Przysięgi małżeńskiej

Znaczenie Przysięgi małżeńskiej Znaczenie Przysięgi małżeńskiej Sakrament Małżeństwa zawierają kochający się ludzie. W przysiędze zobowiązują się wspierać się wzajemnie w każdej sytuacji. Złożenie przysi...

Cierpienie Niezawinione - Jakie postawy przyjmują wobec niego ludzie ? Hiob

Cierpienie Niezawinione - Jakie postawy przyjmują wobec niego ludzie ? Hiob Jakie postawy przyjmują ludzie wobec cierpienia niezawinionego ? Cierpienie jest uczuciem od zawsze związanym z człowiekiem tak jak miłość strach lub zazdrość - jest nieodzownym elementem nasze...

Lancetnik, minog

Lancetnik, minog LANCETNIK (jako pierwotny strunowiec) Lancetnik jest niewielkim zwierzęciem morskim, ktry żyje w strefach przybrzeżnych na dnie zakopany w piasku, tak, że na zewnątrz wystaje tylko przednia część ciała. v Ciało jest wydłużone, spłaszczon...

Poglady średniowiecznych filozofow - Sofisci, Platon, Arystoteles, Epikurejczycy, Stoicy.

Poglady średniowiecznych filozofow - Sofisci, Platon, Arystoteles, Epikurejczycy, Stoicy. AD 3-SOFIŚCI W V w. Powstał w Atenach nowy ty filozofii ,zupełnie rżny od dotychczasowej filozofii przyrody .Orientacja jej była humanistyczna ,a zasadnicze stanowisko relatywistyczne. Przedstawicielami j...

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej TEKSTY ŹRDŁOWE Tekst A Dokument lokacyjny dla wsi Radlina z 1291 r. [...} my, komes Jan [...] razem z bratem naszym Wojciechem chcemy, aby do każdego ze wspłczesnych i przyszłych patrzących na tę kart...

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa cywilnego POJĘCIE PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne wywodzi się z prawa rzymskiego. CECHY: ZASADA RWNOŚCI PODMIOTW WOBEC PRAWA – w stosunkach cywilno – prawnych podmioty występują na zasadach partnerskich (nie ma nadrzęd...

Typowe gatunki literackie pozytywizmu.

Typowe gatunki literackie pozytywizmu. Nowela: Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio Dekameron. Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej akcji i jednowątkowej fabule. Jest ściśle podporządkowana rygorom kompozycyjny...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry