• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wody pod...

Nawigacja

Wody podziemneWody podziemne
Wody podziemne:
1. Wody podziemne są rżnego pochodzenia:
a) wody infiltracyjne - w wyniku przesiąkania opadw atmosferycznych przez skały przepuszczalne;
b) wody kondensacyjne - w wyniku skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi lub tuż pod jej powierzchnią;
c) wody reliktowe - uwięzione w skałach powstających w rżnych erach; ilość wd reliktowych jest stała
d) wody juwenilne (młode) - pierwszy raz pojawiły się w postaci gejzerw lub gorących źrdeł. Powstają w skorupie ziemskiej ze skraplania się pary wodnej podczas zastygania magmy.

Zwierciadło wody podziemnej - grna granica strefy nasycenia skały wodą:
*swobodne - jeśli nad zwierciadłem wody w tej samej warstwie jest przestrzeń bez wody umożliwiająca jego podnoszenie się
* napięte - jeśli wyżej leżąca warstwa nieprzepuszczalna umożliwia wzrost poziomu zwierciadła wody

2. Typy wd podziemnych:
a) wody przypowierzchniowe - tuż pod powierzchnią terenu, są pod bezpośrednim wpływem zmian pogodowych i zanieczyszczeń
b) wody gruntowe - występują od kilkudziesięciu cm do 20-30 m, zwierciadło zwykłe jest swobodne
c) wody wgłębne - są pod warstwą nieprzepuszczalną, zwierciadło napięte
d) wody głębinowe - głęboko pod ziemią, izolowane kilkoma warstwami skał nieprzepuszczalnych
3. Inne wody podziemne:
a) krasowe - w szczelinach i jaskiniach, zasilane wodami opadowymi lub powierzchniowymi
b) wody mineralne - zawierają rozpuszczone sole (powyżej 1g/l):
- solanki
- wody siarczanowe
- wody arsenowe
- wody radoczynne

Źrdła (miejsce naturalnego wypływu wd podziemnych na powierzchnię):
a) warstwowe - wypływ wd z warstwy wodonośnej
b) uskokowe - wypływ odbywa się szczeliną
c) szczelinowe - znajdują się u ujścia szczeliny w skale :
-> szczelinowe zstępujące - woda spływa grawitacyjnie ( z gry)
-> szczelinowe wstępujące - napływ wody pod ciśnieniem
d) rumoszowe - wypływ wody spod pokrywy zwietrzelinowej


Przykadowe prace

Jan Vermeer van Delft W pracowni artysty

Jan Vermeer van Delft W pracowni artysty Obraz ten przedstawia dużą, ładną, bogatą komnatę, ktra jest pracownią malarza. Na stole znajdują się rżne przedmioty: maska, stojąc gruba księga, otwarty zeszyt i zwisające tkaniny. Ich znaczenie nie jest jasne. Mask...

Gospodarka Polski w XVi wieku

Gospodarka Polski w XVi wieku Rozwj gospodarki Polski w XVI wieku związany jest między innymi z włączeniem się kraju w europejską wymianę towarową Osadnictwo, choć rozwijało się, miało inny niż wcześniej – wewnętrzny - charakter. Zasiedlano g...

Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa

Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa 2. Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa Księstwo Warszawskie utworzone zostało w 1807 roku. Powstało ono na mocy traktatu w Tylży zawartego pomiędzy Francją Napoleona I a Ros...

Streszczenie - LALKA JAKO POWIEŚĆ O STRACONYCH ZŁUDZENIACH.

Streszczenie - LALKA JAKO POWIEŚĆ O STRACONYCH ZŁUDZENIACH. "Lalka" Bolesława Prusa, drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była wyrazem rozczarowania brakiem skuteczności programw pozytywistycznych. Powieść przedstawiała bowie...

Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna

Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrsł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił długą brodę....

Moralne zagrożenia dotyczące wspłczesnego człowieka.

Moralne zagrożenia dotyczące wspłczesnego człowieka. We wspłczesnym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw. Są to nie tylko choroby, wypadki, kataklizmy, terroryzm itp., ale rwnież zagrożenia moralne. Z nimi rwnie trudno jest się zmierzyć. Moralno...

Czas wielkich reform: Reformacja i Kontrreformacja

Czas wielkich reform: Reformacja i Kontrreformacja Wiek XVI to czas wielkich reform w Europie. W ciągu tego okresu nastąpiły po sobie reformacja, a następnie kontrreformacja. Jednym z istotnych wydarzeń ideowych, politycznych i społecznych owego wieku, była wspomniana już reformacja, kt...

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce 18 marca 1921r. zakończyły się wreszcie wojny i spory z sąsiadami o granice. Odrodzona i niepodległa Rzeczpo- spolita Polska po ponad stuletniej nieobecności znw pojawiła się na mapie Europy. Nastąpił okres międzywojenny. Pierwsze l...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry