• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Wolno&#34...

Nawigacja

Wolność to odpowiedzialność, czy wolność od odpowiedzialności?Wolność to odpowiedzialność, czy wolność od odpowiedzialności?
Wolność to odpowiedzialność, czy wolność od odpowiedzialności?Wolność dla człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, dojdziemy do wniosku, że jest to zjawisko najwyższej wagi dla człowieka, a jednocześnie jest ono trudne i złożone.

Odpowiedzialność z kolei jest pojęciem nieco łatwiejszym, jednak także może być rozumiana na wiele sposb. Odpowiedzialność wg. Encyklopedii PWN jest to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osb. W zależności od przyjętego dla jej ustalenia kryterium rozrżnia się wiele rodzajw odpowiedzialności: cywilną, karną, konstytucyjną, polityczną, prawną. Wg Słownika Języka polskiego jest to postępowanie tak by nie wywołać złych skutkw, w sposb rozsądny, rzetelny.

Ludzie zwykle boją się wolności. Bo wolność niesie za sobą konieczność samodzielności, odpowiedzialności za samego siebie, samotności... Moim zdaniem wolność to odpowiedzialność a nie wolność od odpowiedzialności. Uważam tak głwnie dlatego , że:

Po pierwsze: Człowiek wolny musi ponosić konsekwencje za Swoje czyny, czyli musi być odpowiedzialny. Każdy z Nas staje wobec wyborw i decyzji bardzo złożonych i skomplikowanych, gdzie dysponuje całą gamą możliwości znalezienia swojego miejsca. Z drugiej strony są to wybory, ktre mogą prowadzić do zagubienia, niepewności, poczucia małej wartości. Młodzież na przykład staje przed problemem uzależnień. Gdy podejmują wybr - czy zapalić tego papierosa? Czy wypić to piwo? Czy sięgnąć po narkotyk? - często powtarzają sobie , że są wolni dlatego mogą robić co chcą. Niestety Ci ktrzy podejmują decyzje kierując się chęcią bycia całkowicie niezależnym zapominają o konsekwencjach tych czynw. Ci ktrzy nie ulegają tym pokusą są odpowiedzialni, wiedzą na czym polega prawdziwa wolność. Narkomania , alkoholizm i uzależnienie od papierosw są największym przejawem braku odpowiedzialności wśrd ludzi zarwno młodych jak i starszych. Uzależnienia te prowadzą do wielu chorb, wypadkw, nieszczęścia wśrd najbliższych nawet do śmierci. Sięgając po używkę człowiek czuje się wolnym, ale co to za wolność jeśli nie może odmwić sobie tych pokus, zwykły produkt zaczyna rządzić jego i naszym życiem, staje się zniewolony a to oznacza , że utracił to co dla niego najcenniejsze. Gdyby był odpowiedzialny i pomyślał o konsekwencjach byłby nadal wolnym człowiekiem.

Po drugie: Wolność i odpowiedzialność pojawiły się już setki tysięcy lat temu. Weźmy pod uwagę grzech pierwszych ludzi. Byli oni wolni. Mieli wybr- wybrali zło, naruszając zakaz Boga. Musieli za to ponieść Odpowiedzialność- zostali wygnani z Raju i stracili nieśmiertelność. Z kolei Potop.. Bg zsyła na ziemię potop, by oczyścić ją od zła i grzechu. Jedynymi ocalałymi są Noe i jego rodzina. To na Noego spada odpowiedzialność za moralną odbudowę świata po potopie. Czy wolność to wybr pomiędzy dobrem i złem? Ja uważam, że tak. Wiele osb nie wie co jest dobrem a co złem. Teraz przytoczę przykład sekt. Człowiek przyłancza się do niej pod wpływem manipulacji ich członkw. Staje się całkowicie oddany i posłuszny. Traci swoje prawo głosu a co za tym idzie także wolność osobistą, zaczyna podejmować nieodpowiedzialne decyzje nie myśli trzeźwo o konsekwencjach staje się otumaniony. Moim zdaniem należy powiedzieć stanowcze nie tego typu ugrupowaniom , wykazać zdrowy rozsądek a przede wszystkim należy bronić naszej wolności poprzez odpowiedzialne decyzje.

Po trzecie: Odpowiedzialność przejawia się w wielu dziedzinach naszego życia: począwszy od szkoły, rodziny, poprzez nasze czyny a nawet politykę. Przeanalizujmy teraz wyżej wymienione dziedziny. Szkoła - Chyba nie trzeba tłumaczyć w jaki sposb przejawia się tutaj odpowiedzialność? Ale zapewne każdego zastanawia co to ma wsplnego z wolnością? Odpowiedź jest bardzo prosta: Wolność to odpowiedzialność czyli jeżeli odpowiedzialnie podejdziemy do spraw nauki wtedy w przyszłości to nam zaprocentuje dobrą pracą a przeciwnie możemy utracić swoją wolność stając się zależnymi od innych. Rodzina - Tu powinniśmy być odpowiedzialni za nasze stosunki w domu, powinniśmy nauczyć się ponosić konsekwencje swoich czynw. Nasze czyny jest to bardzo głęboko związany temat z moją tezą, gdyż jeśli popełnimy jakieś przestępstwo konsekwencjom tego będzie utrata wolności dlatego jest to argument udowadniający w pełni trafność postawionej przeze mnie tezy. Gdyby wolność była uniknięciem odpowiedzialności, na naszym świecie nie funkcjonowało by coś takiego jak sądownictwo, wymierzanie kary oraz więzienie. Zajmijmy się teraz odpowiedzialnością polityczną. Czymże byłaby polityka bez naszych decyzji. To my wybieramy kto będzie reprezentował nas, nasze poglądy, nasze dobra i wolność w państwie, musimy więc trafnie wybierać kandydatw uprzednio głęboko analizując nasz wybr a nie iść na głosowanie i skreślać nazwiska na tak zwany chybił trafił zapominając o tym , że to właśnie Ci ludzie przez nas wybrani decydować będą o wolności całego narodu.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa pewnego człowieka był to Jean Jacques Rousseau (1762) Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie jest zakuty w kajdany. Niejeden uważa się za pana innych, a przecież sam jest większym od nich niewolnikiem. (...) umowa społeczna (...) wiąże się z taką właśnie relacją, wedle ktrej, jeśli ktoś odmawia podporządkowania się woli ogłu, powinien przez ten ogł zostać - zmuszony do posłuszeństwa; a to oznacza nic innego jak to, że powinien on zostać zmuszony do bycia wolnym. Nie ma wolności bez odpowiedzialności dlatego z całą pewnością głupcem byłby ten kto uważałby, iż wolność jest uniknięciem odpowiedzialności. Wolność to zarwno odpowiedzialność prawna za nasze czyny np. wg art. 42 z konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej …. Ale także odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych ludzi. Naszym zadaniem jako obywateli państwa Polskiego jest przestrzeganie praw i nakazw jakie zawarto w konstytucji, kodeksach karnym i cywilnym oraz ponoszenie kary wg. Artykułw konstytucyjnych i karnych za złamane przepisy. Z całą pewnością wolność to odpowiedzialność zarwno odpowiedzialność cywilna, prawna, konstytucyjna, polityczna i prawna. Co popieram przytoczonymi argumentami.


Przykadowe prace

Wypracowania- materiał do matury

Wypracowania- materiał do matury Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje). Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twrcw. Począwszy od czasw najdawn...

Urok i dziwność świata w poezji Leśmiana.

Urok i dziwność świata w poezji Leśmiana. Bolesław Leśmian jest poetą, ktry tworzył w dwu epokach literackich. Swym dorobkiem zaprzecza jednak jakimkolwiek jednoznacznym klasyfikacjom. Wyrazem tego są przede wszystkim podstawowe kategorie kreacji jego poetyckiego świata: realizm...

Czy bogactwo daje szczęście

Czy bogactwo daje szczęście Recepta na szczęście to bardzo indywidualna sprawa każdego człowieka. Najczęściej przyjmuje się, że jest to uczucie zadowolenia z życia, spełnienie marzeń, realizacja planw życiowych itp. Niektrzy szczęście uto&#...

Wybrane zagadnienia na ustna mature z Wosu

Wybrane zagadnienia na ustna mature z Wosu 1.Cechy społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie było: - wzorem - -utopijnym modelem opartych na rynkowych podstawach społeczeństwa pełnoletnich, rwnouprawnionych i wolnych obywateli. Obywatelstwo oznaczało ak...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentw "Dziadw" cz. III Adama Mickiewicza

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentw "Dziadw" cz. III Adama Mickiewicza Despotyzm jest to forma nieograniczonej i bezwzględnej władzy jednostki opierającej się na przemocy i terrorze wobec przeci...

Streszczenie - Syzyfowe Prace

Streszczenie -Syzyfowe Prace Streszczenie lektury "Syzyfowe prace" Jest mrona zima. Niezamoni pastwo Borowiczowie, rodzice maego Marcinka, postanawiaj odda swoj pociech na stancj przygotowujc syna do pjcia do gimnazjum w miecie Klerykw. W nowym domu chopiec nie mieszka sam. Byy tam rwnie inne dzi...

Akt notarialny

Akt notarialny Z unormowanych przepisw o darowiźnie w Kodeksie Cywilnym wynika, że forma aktu notarialnego jest zastrzeżona wyłącznie dla oświadczenia darczyńcy, a więc dla skutecznego zobowiązania się tej osoby do przysporzenia korzyści obdarowanemu kosztem swojego ...

Przypowieść o synu marnotrawnym- wyjaśnienie sensu ukrytego

Przypowieść o synu marnotrawnym- wyjaśnienie sensu ukrytego Przypowieść o synu marnotrawnym podobnie jak każda inna ma dwa znaczenia. Jedno dosłowne, czyli dwch braci dostaje majątek swego ojca do podziału. Młodszy z nich bierze swą część i wyjeżdża...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry