• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wolno&#3...

Nawigacja

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznegoWolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego
Prawny status (sytuacja) jednostki w państwie zmieniał się. Następowało zwłaszcza rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. W wieku XIX był on ograniczony do wolności, własności i rwności. Dotychczasowy rozwj pozwala mwić o prawach trzech generacji.

Prawa człowieka pierwszej generacji to prawa i wolności osobiste oraz polityczne. Należą do nich w szczeglności: prawo do życia, nietykalność osobista, prawo oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalność mieszkania, tajemnica korespondencji, prawo do przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania; czynne i bierne prawo wyborcze, wolność wyrażania opini, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń i wiecw.

Prawa człowieka drugiej generacji to prawa ekonomiczne i socialne. Są to przedewszystkim: prawo do pracy, prawo do rwnej płacy za rwną pracę, prawo do wypoczynku, prawo do strajku, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ochrona pracy kobiet i dzieci, prawo do renty inwalidzkiej.

Prawa człowieka trzeciej generacji to prawa ekologiczne oraz prawa do korzytsania z osiągnięć wspłczesnej cywilizacji. Należą do nich m.in.: prawo do czystego powietrza, prawo do wolnych od zanieczyszczeń wody i glebym prawo do bezpiecznej dla zdrowia żywności oraz prawo do korzystania ze źrdeł światowego przekazu informacji.

Wraz z powiększaniem się katalogu praw i wolności człowieka

i obywatela rozszerzały się granice działania władzy państwowej. Liberazlizm przypisywał państwu tylko funkcję ochrony porządku publicznego ("strż nocny"). Wspłcześnie przeważa pogląd, że władza państwowa jest odpowiedzialna rwnież za wolności i prawa pozytywne, np. bezpieczeństwo socjalne. Jest więc, jest więc uprawniona, a nawet zobowiązana do stwarzania elementarnych warunkw ludzkiej egzystencji. W każdym państwie instnieje określony zakres gwarancji praw podstawowych, czyli całokształt środkw służących zapewnieniu ich realizacji. Są to gwarancje materialne i formalne.

Gwarancje materialne to ogł środkw, ktre służą państwu do zagwarantowania realizacji praw podstawowych. Należą do nich m.in.: tradycje polityczne, kultura polityczna, stan oświaty, świadomość prawna połeczeństwa, stan rozwoju gospodarzczego i możliwości finansowe państwa.

Gwarancje formalne (prawne, instytucjonalne) to całokształ środkw prawnych i środkw o charakterze instytucjonalnym, ktre państwo stworzyło i stosuje w celu zapewnienia realizacji podstawowych praw człowieka. Są to środki stwarzające możliwości oddziałowywania jednostek na państwo, np. prawa polityczne, albo zasady funkcjonowania

i organizacji organw państowych ułatwiające realizację praw jednostki, np. zasada niezawisłości sędziw. Do środkw służących pełnej realizacji praw podstawowych należą m.in.: kontrola konstytucyjności ustaw, sądownictwo powszechne i administracyjne, instytucja ombudsmana (rzecznika praw obywatelskich).

We wspłczesnym państwie prawa i wolności człowieka i obywatela powinny być zgodne z międzynarodowymi standardmi. Międzynarodowa ochrona praw jednostki jest realizowana zarwno w systemie Narodw Zjednoczonych, jak i w systemach regionalnych: europejskim, międzyamerykańskim i afrykańskim. We wszytskich tych systemach istnieją normy, np. Międzynarodowe Pakty Praw, organy i organizacje (np, Komitet Praw Człowieka NZ) oraz procedury stojące na straży przestrzegania praw człowieka w poszczeglnych krajach i umożliwiających dochodzenie tych praw na arenie międzynarodowej (np. przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, Europejską Komisją Praw Człowieka).

W państwie prawa nie ma ścisłej zależności między prawami i obowiązkami obywateli. Najczęściej egzekwowane obowiązki obywateli to: obowiązek podporządkowania się prawu, płacenia podatkw i służby wojskowej. Zasada panstwa prawa określa mechanizm działania państwa demokratycznego.


Przykadowe prace

Mein Taschengeld

Mein Taschengeld Wir bekommen Geld fr unsere Eltern. Ich und mein Freude haben ber 20 € Taschengeld monatliche. Wir geben unser Taschengeld fr CDs, Computerspielen oder Anzug. Mansche Jugendliche kaufen eine Bucher, neue Schuhe oder der Fuball. Die Madchen wollen ein neues T-Shirt, eine Bluse, Jeans kaufen. Zum Beispiel g...

Motywy literackie

Motywy literackie WAŻNIEJSZE MOTYWY LITERACKIE ARKADIA Biblia Ogrd Eden jako miejsce pobytu pierwszych ludzi, kraina żyzna z pięknymi drzewami, obcowanie z Bogiem. Dante "Boska Komedia" Umieszczony na poszczeglnych planetach, szczęśliwi ludzie, istotą jest p...

Dokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworw poety, przedstaw postawę życiową czołowego twrcy pol

Dokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworw poety, przedstaw postawę życiową czołowego twrcy polskiego renesansu. I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy/ Gdzie dotychczas nie było znaku polsk...

Kształcenie słuchu dla szkł muzycznych I stopnia

Kształcenie słuchu dla szkł muzycznych I stopnia 27 RODZAJE TRJDZWIĘKW TRJDZWIĘK DUROWY-zbudowany jest z tercji wielkiej i małej 3 3>. TRJDZWIĘK MOLOWY-zbudowany jest z tercji małej i wielkiej 3> 3. TRJDZWIĘK ZWIĘKSZONY-zbudowany jest z dwch tercji wielkich ...

Metafora teraźniejszości Peiper BN

Metafora teraźniejszości Peiper BN Na podstawie opracowania S. Jaworskiego!! Peiperowska metafora teraźniejszości Metafora – samowolne spokrewnianie pojęć, tworzenie związkw pojęciowych, ktrym w świecie realnym nic nie odpowiada. Każdy poeta posiada ...

Niesamowity kult Maryji o Arnoszcie z Pardubic

Niesamowity kult Maryji o Arnoszcie z Pardubic Czy można poświęcić się całym sercem jednej tylko osobie? Można. Przykładem może być arcybiskup Arnoszt z Pardubic – wielki kłodzki mecenas i donator . Z pochodzenia Czech mający wiele wsplnego z naszym Kłod...

Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie

Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie WPROWADZENIE Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej narażone jest na działanie rżnych mechanizmw rynkowych i ciągłe zmiany, co sprawia, że menedżerowie zmuszeni są zwracać uwagę na rozwj i fa...

Środki językowe

Środki językowe 1.Synonimy - wyrazy o podobnym znaczeniu. pieniądze - forsa, kasa, bilon, monety, kapucha.. 2. Homonimy - wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz o rżnym znaczeniu. Zamek , służba, ld 3. Antonimy - wyrazy o przeciwnym znaczeniu. czarny - biały; proza – poezja ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry