• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wpł...

Nawigacja

Wpłych sytuacji społecznych na zachowanie ludzi.Wpłych sytuacji społecznych na zachowanie ludzi.


Każdy człowiek wywiera wpływ na zachowania ludzi jak i przyjmuje relacje od innych ludzi.Sytuacje społeczne istotnie determinują ludzkie zachowania.Uzasadnienia tej tezy można dokonywać w rżny sposb:

- po pierwsze można pokazać,że sytuacje społeczne bezpośrednio wpływają na ludzkie zachowania.

- po drugie można podawać przykłady pośredniego wpływu sytuacji społecznych na te zachowania: np.pewne struktury psychiczne zostały wcześniej ukształtowane w wyniku oddziaływania rżnych sytuacji społecznych podczas procesu socjalizacji człowieka i następnie nijako wtrnie determinują kształt jego procesw psychicznych i zachowań

- po trzecie można pokazać jak rżnią się od siebie ludzie żyjący w rżnych kulturach tym wypadku zakłada się,że kultura determinuje zachowanie swoich członkw.

Pierwszym zagadnieniem,ktre rozpatrzymy będzie:

Wpływ sytuacji społecznych na procesy spostrzegania.

Zaczniemy od omwienia trzech prac, w ktrych wykazano,że sytuacje społeczne wpływają modyfikująco na procesy spostrzegania.

Pierwszym, ktry zajął się tym problemem był A.S.Luchins.Badanie swoje przeprowadził na grupie dzieci w wieku 11 – 13 lat.Badanym okazywał serię rysunkw. Pierwszy rysunek przedstawiał skomplikowany układ kresek,ktry w kolejnych rysunkach przechodził w kontur butelki.Dzieci odpowiadały parami.Jedna osoba z pary była wspłpracownikiem eksperymentatora i twierdziła,że na rysunku nie widzi nic innego oprcz twarzy.Osoba ta zawsze udzielała odpowiedzi przed właściwą osobą badaną,ktra słyszała jego wypowiedż.Część badanych pod wpływem sugestii wspłpracownika eksperymentatora udzielała takich samych odpowiedzi jak on.Gdy rysunek był bardzo wyrazisty (tzn. było widać wyraźnie kształty butelki),osoba wspłpracująca z eksperymentatorem wywierała nieznaczny wpływ na spostrzeżenie badanych lub nie wywierało go wogle.Wyniki badania skłaniają do wniosku,że w sytuacjach ktrych bodziec nie jest jasny,odnoszące się do niego spostrzeżenia mogą być w znacznym stopniu modyfikowane przez opinie ,ktre wypowiada inna osoba.

Kolejnym autorem eksperymentu był S.E.Ascha,ktry wyjaśnił zjawisko konformizmu.Eksperyment swj przeprowadził na grupie ośmio osobowej,z czego siedem osb wspłpracowało z nim natomiast osoba będąca badaną udzielała odpowiedzi jako ostatnia.Przedmiotem eksperymentu było dopasowanie odcinkw o rżnych długościach do trzech wzorcowych.Osoby wspłpracujące z eksperymentatorem wypowiadały się jednogłośnie i nie zgodnie z rzeczywistością jednej trzeciej odpowiedzi badany ulegał wpływowi grupy.Eksperyment ten pozwolił wysunąć wniosek,że grupa wywiera znaczny nacisk na jednostkę warunkach naturalnych wpływ innych osb może nawet prowadzić do wystąpienia zjawisk mających charakter zbiorowych halucynacji,kiedy znaczna liczba osb spostrzega zjawisko nieistniejące w rzeczywistości np. cuda.

Duży wpływ na człowieka mają rwnież wielkie zbiorowości ludzkie.Nie ulega wątpliwości,że w związku ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi,jak i z postępującymi procesami urbanizacyjnymi,zwiększa się liczba osb,z ktrymi przeciętny człowiek ma obecnie doczynienia.Nic, więc dziwnego,że liczba osb znajdujących się w naszej obecności ma duży wpływ na nasze rżne zachowania.Na przykład D.K.Kutner uważa,że to jak reagujemy na innych ludzi,zależy od ich zagęszczenia wokł nas,od ich odległości,a także od tego ,czy ich wzrok jest skierowany na nas ,z tym ,że właśnie ten ostatni czynnik ma być najważniejszy w przypadku wspominanych reakcji.Potwieradza to przeprowadzone badanie na grupach dwu lub cztero osobowych, ktrych część osb badanych siedziała do siebie skierowana twarzą a część do siebie plecami.Badanie wykazało,że u osb skierowanych twarzą do siebie występowała tendencja do zabezpieczania się poprzez zasłanianie twarzy,łącznie rąk,co nie występowało wwczas,gdy osoby badane były odwrcone do siebie plecami w grupach cztero osobowych owa tendencja do zabezpieczania była znacznie wyraźniejsza niż w grupach dwu osobowych,co świadczy o wpływie zagęszczenia na zachowanie o charakterze obronnym czy zabezpieczającym.Widzimy więc,że zarwno sposb umiejscawiania innych obecnych osb ,jak i ich liczba mają wpływ na zachowanie ludzi znajdujących się w ich obecności.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na zachowanie jest wielkość grupy, w ktrej ludzie uczestniczą a stopniem zadowolenia z uczestnictwa w niej,a także związek między wielkością grupy,a radykalizmem postaw.Wyniki wykazują,że w grupach większych liczebnie istnieje większa dezorganizacja i jest większe prawdopodobieństwo konfliktw wewnątrz grupowych, jak rwnież znacznie trudniej jest uzgodnić wsplne stanowisko.

Eksperymenty wykonywane w sztucznych warunkach nie zadawalały wielu badaczy w związku z powyższym postanowiono zbadać wpływ większych zbiorowości na zachowanie ludzkie w warunkach naturalnych,przeprowadzając eksperyment w terenie.Takie badanie przeprowadził P.G.Zimbard,ktry pozostawił na ulicy w Bronxie (Nowy Jork) i w Palo Alto (uniwersyteckie miasto w Kalifornii o niewielkiej liczbie mieszkańcw) samochody,ktrych wygląd sugerował,iż są one porzucone przez właścicieli.W Nowym Jorku w ciągu 26 godzin samochd został częściowo rozebrany.Ludzie, ktrzy zabierali części byli porządnie ubrani.Inaczej eksperyment przebiegał w Palo Alto.W ciągu siedmiu dni nie tylko nic nie zabrano z samochodu,ale co więcej,gdy padał deszcz jeden z przechodniw zamknął maskę silnika.Na podstawie tego eksperymentu możemy wysnuć wniosek,że na zachowanie ludzi ma wpływ gęstość zaludnienia.

Posługując się wynikami badań starano się wykazać,że sytuacje społeczne bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zachowania ludzi.Ustalono,że:

1.Obecność innych ludzi zmienia ich sposb spostrzegania.

2.Zwiększająca się liczba innych osb,ich wzajemne bliskie rozmieszczenie w pomieszczeniu powoduje ,że pojawiają się zachowania o charakterze obronnym wzmaga się niezadowolenie z uczestnictwa w grupie i radykalizm jej członkw .

3.Obecność innych ludzi modyfikuje poziom wykonywania czynności.

4.Stałe przebywanie w dużych skupiskach ludzkich na przykład zamieszkiwanie w dużych miastach o znacznej gęstości zaludnienia,prowadzi do rżnych form ograniczenia i zmiany charakteru kontaktw z innymi ludźmi,a także do rżnego rodzaju zachowań aspołecznych jak zabr rzeczy opuszczonych.

Bibliografia:S.Mika Psychologia społeczna,Warszawa 1982,s.65-101Przykadowe prace

Jak założyć przedsiębiorstwo?

Jak założyć przedsiębiorstwo? Założenie przedsiębiorstwa usługowego (koncesjowana działalność gospodarcza) W obliczu nadchodzącego wzrostu popytu na prace wydobywcze, postanowiłem założyć przedsiębiorstwo świadczące takie w...

Sprawozdanie z pojedynku Zbyszka z Rotgierem.

Sprawozdanie z pojedynku Zbyszka z Rotgierem. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z pola walki. Dzisiaj mam zaszczyt komentować dla państwa pojedynek Polaka- Zbyszka i rycerza zakonu – Rotgiera, ktry odbędzie się na podwrzu dworu pary książęcej, księżny Ann...

Unia Europejska

Unia Europejska Europa Ojczyzn Europa Ojczyzn, jest to koncepcja odnosząca się do przyszłego kształtu Europy. Jej zwolennicy uważają, że Europa powinna być związkiem suwerennych państw, osiągających wsplne cele dzięki solidarnemu działaniu. Maksymalnie...

Pieśń XI Jana Kochanowskiego

Pieśń XI Jana Kochanowskiego "Piesn XI" Jana Kochanowskiego pochodzi ze zbioru Ksiag Wtorych. Podiotem lirycznym tego utworu jest poeta, czlowiek madry z pewnym bagazem doswiadczen zyciowych, ktory pragnie podzielic sie tym z innymi ludzmi. Autor, mimo iz zwraca sie apostrofa "cnotliwy czlowiecze", to kieruje swoje slo...

Trzęsienie Ziemi

Trzęsienie Ziemi Trzęsienie Ziemi Trzęsienie ziemi, naturalny, krtki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego si...

DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholikw

DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholikw Gdy mwimy o rodzinie alkoholowej, to warto zwrcić szczeglną uwagę nie tylko na np. uzależnionego od alkoholu mężczyznę i jego wspłuzależnioną żonę, ale także na dzieci, dzieci ktre w tej rodzinie alkoholowej się...

Biografia - Sokrates

Biografia - Sokrates Grecki filozof, urodzony w 469 r. p.n.e. Był synem akuszerki - Fainarete oraz Sofronikosa - kamieniarza. Żona oraz matka jego 3 synw to Ksantypa. Mieszkał w Atenach, aż do śmierci. Jego ostatnie chwile są opisane przez Platona. Cierpiał na katalepsję. Platon i ...

Streszczenie - Quo Vadis.

Streszczenie - Quo Vadis. Polski laureat nagrody Nobla, Henryk Sienkiewicz, ktr dosta za dzieo pt. Quo vadis, napisa je ze wzgldu na swoje zamiowanie do historii, a w szczeglnoci do czasw staroytnych. Druga poowa dziewitnastego wieku charakteryzowaa si wszechstronnym zainteresowaniem dziejami pierwszych Chrzeci...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry