• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Wpły...

Nawigacja

Wpływ alkoholu etylowego na organizm człowieka.Wpływ alkoholu etylowego na organizm człowieka.
Alkohol etylowy jest trucizną protoplazmatyczną powodującą w organizmie człowieka wielorakie skutki biologiczne. Przyjęty w małych dawkach stymuluje funkcje ośrodkowego układu nerwowego, natomiast większe dawki uszkadzają bezpośrednio komrki i tkanki organizmu. Najważniejszym narządem metabolicznym alkoholu jest wątroba, w ktrej występują trzy niezależne układy enzymatyczne utleniające alkohol. Są nimi: dehydrogenazy alkoholowe, katalazy oraz mikrosomalny układ utleniania alkoholu złożony ze swoistego cytochromu P-450IIE1. Głwnym produktem utleniania alkoholu etylowego jest aldehyd octowy, ktrego podstawowym mechanizmem działania hepatotoksycznego jest tworzenie połączeń z rżnymi białkami i lipoproteinami krwi, jak rwnież białkami wątroby podobnymi do kolagenu.Alkohol jest wchłaniany do krwi w jelicie cienkim. Ponieważ jego rozkład jest wolny gromadzi się on we krwi. Około 5-10% alkoholu jest wydalanych z organizmu w postaci niezmienionej przez wydychane powietrze, nerki i pot. Pozostała część jest rozkładana na wodę i dwutlenek węgla. Rozłożenie 200 ml 40% alkoholu jest rwnoznaczne z wydatkiem energetycznym organizmu rwnym 70 kcal. Tempo usuwania alkoholu z organizmu wynosi około 20 ml 40% alkoholu na godzinę (czyli po spożyciu 0,5 l wdki eliminacja trwa 25 h!).Alkohol tłumi funkcje mzgu. Obecność 0,5‰ alkoholu we krwi powoduje uspokojenie i zmniejszenie odczuwania blu, 0,5-1,5‰ – osłabienie koordynacji, pobudzenie, drażliwość 1,5-2‰ – zaburzenia świadomości, 3-4‰ – utratę przytomności (faza narkotyczna) a ilość większa niż 4‰ może spowodować śmierć. Zjawisko tolerancji, ktre rozwija się u alkoholikw, powoduje, że wymienione objawy występują u nich przy wyższej zawartości alkoholu we krwi. Rekordziści mieli nawet 7‰ alkoholu we krwi bez skutku śmiertelnego. Ponieważ alkohol hamuje czynność ośrodka oddechowego, śmierć spowodowana utratą oddechu może wystąpić nawet u osb, ktre mają wysoką tolerancję na psychiczne objawy zatrucia alkoholem.Alkohol zwiększa ilość opiatw produkowanych w mzgu, co tłumaczy euforię po spożyciu alkoholu. Poprzez wpływ na receptory GABA alkohol powoduje uspokojenie i obniżenie lęku. Alkohol powoduje rwnież nadwrażliwość receptorw NMDA, co powoduje nadpowbudliwość w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta nadpobudliwosć powoduje, ze osoby uzaleznione od alkoholu w sposb bardziej przykry przeżywają objawy abstynencyjne. Przewlekła nadpobudliwość komrek nerwowych prowadzi do ich śmierci. Utrata komrek nerwowych odpowiedzialna jest za występowanie zaburzeń pamięci oraz napadw padaczkowych.Ze względu na podane działania uboczne z założenia nie powinni spożywać alkoholu: dzieci i młodzież (szeroko pojęte zaburzenia wzrostu i dojrzewania narządw ciała), kobiety ciężarne, byli i aktualni alkoholicy, osoby z uszkodzoną wątrobą, pacjenci ze słabym (niewydolnym) sercem, chorzy z arytmią (zaburzeniami rytmu) serca i inni z trudnymi do sprecyzowania w tym miejscu stanami organizmu.Chorobotwrcze działanie alkoholu na organizm:- toksyczny wpływ na wątrobę (stłuszczenie wątroby, zapalenie i marskość wątroby)

- zmniejszenie ilości glikogenu magazynowanego w wątrobie, stąd skłonność do spadku poziomu cukru (hipoglikemii) u osb uzależnionych od alkoholu,

- toksyczny wpływ na komrki nerwowe połączony z niedoborem witaminy B1 w pokarmie jest przyczyną chorb nerww i uszkodzenia mzgu,

- przewlekłe zapalenie żołądka, ktre towarzyszy alkoholizmowi jest spowodowane zwiększeniem wydzielania kwasu żołądkowego,

- toksyczne działanie alkoholu na mięsień sercowy po około 10 latach nadużywania alkoholu prowadzi do zwyrodnienia mięśnia sercowego i zaburzeń rytmu,

- nagła śmierć u młodych ludzi,

- zanik mzgu,

- zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedobr kwasu foliowego,

- nadciśnienie,

- zanik mięśni szkieletowych,

- impotencja,

- niedokrwistość,

- płodowy zespł alkoholowy (zmniejszenie rozmiarw głowy, upośledzenie rozwoju psychicznego, deformacja twarzy – nawet po umiarkowanych ilościach spożywanego alkoholu).Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym o właściwościach narkotyku. Nadmierne picie napojw alkoholowych powoduje rżnego rodzaju uszkodzenia tkanek oraz doprowadzenie do alkoholizmu, tj. nałogowego zatruwania się i całkowitego uzależnienia od alkoholu.

W naszym kraju picie alkoholu jest nagminne, alkoholizm jest jedną z bardzo poważnych chorb społecznych, przybiera rozmiary katastrofalne. W Polsce jest niewielu dorosłych, ktrzy nie znają smaku alkoholu, a wymagających leczenia przeciwalkoholowego szacuje się na 600-900 tysięcy. Picie napojw alkoholowych jest u nas zwyczajem powszechnym i towarzyszy w mniejszym lub większym stopniu wszystkim – w uroczystych spotkaniach i okazjach. W czasie tych spotkań nie tylko częstuje się nim chętnych, lecz wywiera się przymus na innych stroniących od alkoholu, stosując nalewanie dodatkowych tzw. karniakw, a także żarty i kpiny z niepijących. Odmowa picia w tych warunkach wymaga dużej odwagi cywilnej i wielkiej wytrwałości.Innym rozpowszechnionym zwyczajem jest picie napojw alkoholowych w wielu środowiskach pracy i wciąganie tam do picia młodzieży. Młode osoby zaczynają pić napoje alkoholowe, co grozi w konsekwencji nałogiem, najczęściej w grupach, przeważnie koedukacyjnych, ktre łączą się w celu wsplnego spędzenia wolnego czasu. Nowi członkowie grupy wprowadzani są do picia przez kolegw. Kobiety w naszym kraju stanowią około 10% ogłu alkoholikw i liczby te mają tendencję wzrostową, mimo że nasza tradycja nie cechuje się tolerancją wobec pijących kobiet.

Choroba alkoholowa prowadzi do dezintegracji osobowości oraz rozpadu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Uzależnienie alkoholowe, alkoholizm, polega na tym, że człowiek po upiciu się doznaje wielu przykrych dolegliwości, jak: zgaga, puste odbijanie, zaburzenia trawienia i łaknienia, a także drażliwość, niemożność skoncentrowania myśli. Rwnocześnie z tym występuje u niego przemożne pragnienie ponownego wypicia alkoholu, po ktrym mijają przykre doznania. Wytwarza się więc błędne koło, alkoholik pije, aby pozbyć się przykrych doznań i zaspokoić pragnienie picia, ale po następnym wytrzeźwieniu dolegliwości wracają, nasilając się coraz to bardziej, pragnienie picia staje się coraz silniejsze. Szkody wyrządzone zdrowiu człowieka przez alkohol zależą od wielu czynnikw, jak: częstość i ilość wypijanego alkoholu, wiek, płeć, czas trwania nałogu, oglny stan zdrowia, rżne właściwości osobnicze,. Największe szkody wywołuje uzależnienie alkoholowe, ktre doprowadza do wielu poważnych zaburzeń. Choroba alkoholowa powoduje utratę krytycyzmu i uczuć wyższych, rozwj agresji, wyzwolenie się stanw silnej depresji, nawet z tendencjami samobjczymi. W organizmie człowieka pijącego nadmiernie, a głwnie u alkoholika, dochodzi do poważnych uszkodzeń i zwyrodnień w takich narządach jak: serce, wątroba, przewd pokarmowy i układ nerwowy. Alkoholizm doprowadza do ciężkich chorb nerwowych i psychicznych, należą do nich np. zwyrodnienia wielonerkowe, przejawiające się silnymi blami kończyn dolnych, a następnie ich niedowładem, otępienie alkoholowe, padaczka alkoholowa. W zaawansowanym alkoholizmie dochodzi do majaczenia alkoholowego, ktre przejawia się występowaniem okresw wielkiego lęku, zaburzeń snu, zaburzeń orientacji, co do miejsca, czasu i sytuacji, w ktrej człowiek się znajduje. Chory doznaje też rżnych złudzeń wzrokowych, czuciowych oraz urojeń prześladowczych. Widzi np. zwierzęta, sceny, bez najmniejszych do tego podstaw, czuje chodzenie po skrze pająkw, mrwek itp.. Urojenia prześladowcze doprowadzają do tzw. obłędu opilczego, ktrego głwnym objawem może być zespł urojeń niewierności małżeńskiej. Mogą one trwać bardzo długo a chory staje się niebezpieczny dla małżonki lub małżonka. Alkoholizm doprowadza do ogromnych spustoszeń w dziedzinie życia społecznego, powodując nędzę ekonomiczną i moralną, doprowadza do trudnych sytuacji w rodzinie, do jej rozbicia. Jest poważną przyczyną wypadkw przy pracy, wypadkw drogowych, przyczyną obniżenia wydajności pracy, a nawet prowadzi do przestępczości. Szczeglnie niebezpiecznie działa alkohol na organizm młody, w tym przede wszystkich na tkankę nerwową. U młodych alkoholikw stosunkowo szybko dochodzi do obniżenia sprawności intelektualnej, co przejawia się zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci, zmęczeniem oraz zwiększoną pobudliwością i drażliwością. Dochodzi do poważnych zaburzeń w zakresie uczuć wyższych i zahamowania rozwoju, oraz do niezdolności powściągania zachowań popędowych. Młodociani demonstrują często swj egocentryzm, przejawiają prymitywizm w zachowaniu, stwarzają wiele problemw i trudności wychowawczych. Ich osobowość rozwija się w kierunku psychopatycznym, aspołecznym, a nawet antyspołecznym.

Alkoholizm to choroba społeczna działająca destruktywnie i niszcząca w sposb powolny każde ciało pod jej wpływem. Choroby psychiczne, w ktrych częściej występuje alkoholizm to depresja przebiegająca na przemian z manią (tzw. dwubiegunowe zaburzenia afektywne) i schizofrenia. Uzależnienie może być formą leczenia lęku (najczęściej: napadw paniki, lęku uoglnionego i fobii społecznej), depresji, dystymii i bezsenności. Osoby z problemami osobowościowymi częściej uzależniają się od alkoholu. Cechy, ktre sprzyjają uzależnieniu to izolowanie się i nieśmiałość, depresyjność, zależność, zachowania impulsywne i autoagresyjne oraz niedojrzałość seksualna.Mimo wszystko alkohol nie jest aż tak trującym środkiem jak się może wydawać. Stwierdzono, że umiarkowane spożycie alkoholu redukuje liczbę epizodw sercowo-naczyniowych. Mając jednakże na uwadze realne zagrożenie uzależnieniem oraz przy przekroczeniu pewnej ilości bezpośrednim toksycznym wpływem na ośrodkowy układ nerwowy (upojenie alkoholowe i jego psychospołeczne następstwa, zagrożenie dla ruchu drogowego), układ krążenia (nadciśnienie tętnicze, częstoskurcze, w efekcie nasilenie niedotlenienia serca), narządy miąższowe (stłuszczenie, marskość wątroby), rwnowagę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową, gospodarkę magnezem i witaminami (nie tylko B1) - niebezpieczne byłoby permanentne zalecanie alkoholu jako cudownego środka.Na tej podstawie Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA – American Heart Association) zaleca osobom spożywającym alkohol ograniczenie się do dwch drinkw dziennie (odpowiednik 30 gramw etanolu) w przypadku mężczyzn, a o połowę mniej u kobiet.

Przy planowaniu diety należy jednocześnie pamiętać o wysokiej wartości kalorycznej alkoholu, wyższej niż białka i węglowodany. Są to jednak tylko tzw. puste kalorie (ulegają spaleniu). Umiarkowane spożycie alkoholu podnosi poziom we krwi ochronnego (dobrego) HDL-cholesterolu. Zmniejsza to zagrożenie miażdżycą naczyń, także wieńcowych. Wytrawne czerwone wino dodatkowo zawiera przeciwutleniacze (antyoksydanty), wzmacniające efekt przeciwmiażdżycowy. Ale to tylko jedna strona medalu. Bowiem udowodniono, że zarwno czerwone wino jak i alkohole wysokoprocentowe powodują wzrost poziomu we krwi aminokwasu homocysteiny, nawet o 10%, co może oznaczać –jak obecnie wiadomo - wzrost ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia od 10-20%. Piwo – nie tylko nie powoduje wyżej wspomnianego wzrostu we krwi poziomu homocysteiny, ale podnosi poziom ochronnego dla naczyń krwionośnych HDL-cholesterolu, a także poziom witaminy B6. Polifenole zawarte w spożywanych codziennie dwch piwach chronią lekkie i bardzo lekkie związki tłuszczowo-białkowe krwi (LDL, VLDL) przed procesami utleniania, redukując o połowę zagrożenie miażdzycą naczyń.


Przykadowe prace

Marcin Luter.

Marcin Luter. 1 Marcin Luter 1.1 Wstęp Marcin Luter urodził się w Eisleben 10 listopada 1483 roku a zmarł 18 lu-tego 1546 roku. Pochodził z prostego ludu, wychował się w bardzo surowych warunkach, ale trudy, niedostatek i surowa dyscyplina przygotowały go do przy-szłej m...

Dziedziczenie cech

Dziedziczenie cech Każda komrka (każdy organizm) ma cechy, ktre dziedziczy po komrce macierzystej (organizmie macierzystym). Jeśli organizm powstał w wyniku rozmnażania bezpłciowego, to dziedziczy te same cechy, jakie miał osobnik rodzicielski. Jeśli zaś powstał w wyniku rozmn...

Krtkie streszczenie o Demeter i Korze

Krtkie streszczenie o Demeter i Korze Demeter była tylko boginią pl i urodzajw, kochającą i szczęśliwą matką Kory. Często spacerowały razem z orszakiem nimf po ukwieconych łąkach, słuchały śpiewu ptakw, zrywały kwiaty. Troskliwa matka częs...

Stres i radzenie sobie z nim.

Stres i radzenie sobie z nim. CZYM JEST STRES ? Fizjologiczne podstawy stresu Jedni powiedzą: pochodzimy od zwierząt, inni określą to dosadniej - jesteśmy zwierzętami. Nasze mechanizmy obrony i ataku są podobne do tych, ktrymi dysponują inne zwierzęta. Cel n...

Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw.

Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw. 1. Koordynacja przedsiębiorstw polega na uzgadnianiu przez nie wsplnych działań i polityki gospodarczej. Przedsiębiorstwa wspłpracujące nie tracą swej odrębności prawnej i samodzielności gospodarczej. 2. Kartel –...

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne. PAPIERY WARTOŚCIOWE Papier wartościowy- szczeglny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposb, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w n...

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX 1. Chiny - kolos na glinianych nogach W XIX wieku w Chinach panował ustrj feudalny, a głową państwa był cesarz (z dynastii mandżurskiej). Należało mu płacić wysoką rentę feudalną, co b...

Podstawa racjonalizmu filozoficznego na podstawie wybranych filozofw polskich.

Podstawa racjonalizmu filozoficznego na podstawie wybranych filozofw polskich. Oświecenie - to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na wiek XVII i XVIII. Głwnym nurtem filozoficznym, ktry miał swe nasilenie i największy wpływ na dzieje myśli ludzkiej rozwijają...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry