• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wpł...

Nawigacja

Wpływ grupy społecznej na zachowanie jednostki "The Green Street Hooligans"Wpływ grupy społecznej na zachowanie jednostki "The Green Street Hooligans"


Mianem grupy społecznej określa się zbir ludzi traktowanych jako całość (zespł) wyrżniany ze względu na jakąś odpowiednio doniosłą łączącą ich więź społeczną, obiektywną, czy subiektywną. Do grupy jednostka przynależy ze względu na określony rodzaj więzi (selektywność uczestniczenia w grupie), wobec czego może ona należeć jednocześnie ze względu na rżne sprawy do wielu grup, na przykład do grupy rodzinnej, narodowej, wyznaniowej, zawodowej, politycznej, sportowej, itd.

Grupę tworzą ludzie ze względu na jakieś doniosłe, wiążące ich stosunki, w węższym znaczeniu używa się jednak słowa grupa dopiero w odniesieniu do takiego zespołu ludzi, ktrzy mają poczucie odrębności jako zespł, poczucie tożsamości grupowej (np. grupę tworzą turyści obsługiwani rasem w czasie wycieczki, nie znaczy to jednak, by z tego powodu powstało u nich poczucie odrębności grupowej). Odrębność grupowa może być kształtowana i podkreślana przez odznaki uczestnictwa, symbole grupowe, stroje, rytuały np. harcerskie, wojskowe, itp. Grupy dzielą się na pierwotne i wtrne. Grupy pierwotne są małymi grupami, ktrych członkowie mają bliskie, osobiste i trwałe związki. Z powodu bliskości i trwałości związkw, grupy te mają duże znaczenie dla jednostki. W istocie Cooley nazwał je pierwotnymi dlatego, że stanowią podstawę rozwoju społecznego jednostki. Najlepszym przykładem takiej grupy pierwotnej jest rodzina. Członkowie takiej grupy spędzają razem dużo czasu, podejmują wsplne działania i dzielą się doświadczeniami. Związki między nimi są głębokie ze względu na ładunek emocjonalny. Członkowie grup pierwotnych najczęściej dużo o sobie wiedzą i dbają o wzajemne dobro.

Grupy wtrne są zazwyczaj większe, a ich trwałość ma charakter okresowy. Powstają w określonym celu, związki między nimi nie są osobiste. Owe wtrne związki nie zespalają członkw grupy tak silnie, jak związki pierwotne . Grupy wtrne to zbiorowości dążące do wykonywania specyficznego zadania i nie wywierające trwałego wpływu na tworzące je jednostki. Ładunek emocjonalny członkw grupy wtrnej jest oglnie bardzo nikły; interakcje między nimi dotyczą w głwnej mierze działań grupowych, a nie potrzeb, pragnień czy problemw poszczeglnych członkw. Członkowie grupy wtrnej nie przejawiają chęci pogłębienia wiedzy na swj temat.

Bohaterem produkcji filmu pt: Greek Street Hooligans jest Matt Buckner (Elijah Wood), student Harvardu niesprawiedliwie wydalony z uczelni. Zdruzgotany i zagubiony niedoszły absolwent dziennikarstwa, postanawia uciec na chwilę do siostry, do Londynu. Przypadkowo, trafia tam na rwieśnika imieniem Pete (Charlie Hunnam), kibica klubu West Ham United. W ten sposb rozpoczyna się największa przygoda i, jak zapewnia sam bohater, najważniejsza lekcja jego życia. Pete po zawarciu znajomości z młodym Amerykaninem, postanawia zapoznać go ze swoimi przyjaciłmi – rwnież kibicami. Matt na początku nie rozumie pasji, jaką prbuje go zarazić Pete.

Niektre grupy wtrne łączą swoich członkw na dłużej, przejmują cechy grup pierwotnych. Członkowie takich grup dopuszczają bliższe kontakty osobiste, jadają wsplne posiłki (np.. lunch), organizują wsplne przedsięwzięcia nie związane z pracą (np. zawody sportowe) i spotykają się w rodzinnym gronie. Zasadniczą rżnicą między grupami pierwotnymi, a wtrnymi jest stopień zaangażowania emocjonalnego w grupie jako całości i wobec jej członkw oraz utrzymywanie długotrwałych, głębokich związkw między członkami. Widzi młodych (i nie tylko) ludzi bezkrytycznie oddanych swej drużynie. Obserwuje ich poczynania i zachowania – zaangażowanie fanw, dawnych przywdcw, poznaje wrogw, przyjacił, zdrajcw, ofiary, a także bohaterw. Widzi, że grupa do ktrej dołączył jest zwarta i zdolna do wielkich poświęceń. Matt na początku odmawia brania udziału w walkach ulicznych i częstego przebywania w pijalni piwa, gdzie się wszyscy spotykają…

Grupy można podzielić także na grupy swoje i obce . Grupę swoją stanowi zbiorowość, do ktrej jednostka należy i z ktrą dzieli poczucie tożsamości i lojalności. Przeciwieństwem grupy swojej jest grupa obca ,, do ktrej jednostka nie należy,, i wobec ktrej nie jest lojalna. Ludzie zazwyczaj są nastawieni negatywnie, a nawet wrogo, w stosunku do grup obcych. My to członkowie grupy swojej ; oni są członkami grupy obcej .

Matt bardzo szybko się dostosował do nowego otoczenia i uległ namowom Pete’a. zaczął chodzić na mecze i przekonał się, że jednak wrogw można mieć wszędzie. Jego wrogiem w Wielkiej Brytanii okazała się grupa kibicw, ktra od lat prowadzi wojnę z jego grupą.

Nie można nie przeceniać wpływu, jaki wywiera styczność, albo bliskość geograficzna na związek jednostki z grupą. Nacisk grupy środowiskowej rwieśniczej to termin odnoszący się do sytuacji, w ktrej pojawia się jawna lub ukryta presja ze strony osb o porwnywalnym statusie społecznym na przyjęcie postaw, podjęcie zachowań lub wygląd, ktre mogłyby nie odpowiadać danej osobie.

Im więcej jest cech pierwotnych w danej grupie, tym większa jest możliwość oddziaływania na nas,, i to pod wieloma względami. Jednym z nich jest wpływ na nasze wyobrażenie o sobie, ponieważ widzimy własne odbicie w gestach innych, ktrzy są dla nas kimś ważnym, innym żargon, bądź slang – specyficzny język tworzony przez grupę, ktra nadaje niektrym słowom oznaczenia nieco odmienne od obowiązujących lubb tworzy całkiem nowe wyrazy – dzięki temu komunikacja przebiegająca wewnątrz grupy ulega uproszczeniu. Wpływom podlegają także nasze wartości i przekonania, ponieważ mamy skłonność do przyjmowania kulturowych symboli ważnych dla grupy, z ktrą związane jest nasze wyobrażenie o sobie. Jeszcze innym przedmiotem oddziaływania jest nasze zachowanie w ramach określonych rl oraz motywacja, ponieważ stosujemy się do norm obowiązujących w grupie pierwotnej i przejmujemy jej wartości i przekonania, a w konsekwencji dopasowujemy do nich nasz oglny styl wykonywania rl i nasz sposb postępowania. Grupa ma wpływ także na nasze uczucia i emocje, ponieważ nasze stany emocjonalne podlegają wahaniom w zależności od tego, jak kształtują się kontakty z osobami, ktre są dla nas kimś ważnym.

Grupa kibicw, do ktrych dołączył Matt była bardzo zgrana i wiedziała czego chce i jak chce postępować w życiu – dlanich klub był najważniejszy. Niewiele czasu musiało minąć aby Amerykanin zafascynował się typowo europejskim sportem jakim była piłka nożna. Szybko zrozumiał i sam zaczął się posługiwać żargonem jaki obowiązywał wśrd nowych znajomych.

Świadomość, że grupy mają taką siłę oddziaływania, może być bulwersująca, zwłaszcza a społeczeństwie, w ktrym wartości kulturowe kładą nacisk na niezależność. Jeśli nie zamierzamy sami siebie oszukiwać, to sprawa jest oczywista: wyobrażenie o sobie, wartości i przekonania, nastroje i emocje, sposb bycia znajdują się pod silnym wpływem naszych grupowych przynależności. Wszystko znacznym stopniu jest kształtowane przez nasze uczestnictwo w grupie, chociaż na nasze wcześniejsze przynależności do innych grup – takich jak na przykład rodzina i bliscy przyjaciele – także wywierała i nadal wywiera na nas silny wpływ. Nie jesteśmy bowiem interpersonalnymi kameleonami i nie zmieniamy każdego aspektu swojej osobowości z chwilą przejścia do nowej grupy. Przynależność do nowej grupy musi przełamać skutki naszych wcześniejszych powiązań, choć częściej można zaobserwować dołączenie do owych skutkw także jej oddziaływań.

Film jest nasycony elementami psychologicznymi i motywami pouczającymi: konflikt pokoleń i etyki zawodowej, lojalność, rodzinne zobowiązania ii heroiczne poświęcenia w imię honoru. Ale wyraźnie widać, jak głwny bohater ulega wpływom nowej grupy i upodabnia się do jej członkw. Nawet po powrocie do domu, USA, posiada cechy nabyte przez przyjacił – kibicw. Wraca do domu, do starych problemw i wykorzystuje to, czego się nauczył – postanawia się zemścić, ale nie siłą. Matt jest zupełnie innym człowiekiem, a wyjechał tylko do siostry.

BIBLIOGRAFIA:

Grupy – Psychologia społeczna – C. K. Oyster

Socjologia. Analiza społeczeństwa - P. Sztompka

Socjologia - A. Giddens

Wstęp do socjologii – N. Goldman

Elementy socjologii - H. Mendras

Encyklopedia ‘Blackwella’. Psychologia społeczna – A.S.R.Manstead, M.HewstonePrzykadowe prace

Rozwj religii greckiej oraz świat bogw greckich wg "Mitologii" J. Parandowskiego.

Rozwj religii greckiej oraz świat bogw greckich wg "Mitologii" J. Parandowskiego. Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach. Fetyszyzm jest najstarszą formą religii greckiej polegającą na oddawaniu czci przedmiotom martwym. Inną formą religii był antropomorfizm czyli wyobra...

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i piorunem.

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i piorunem. Zakres i charakterystyka porażeń prądem elektrycznym są bardzo szerokie- począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie...

Elastycznosc Cenowa popytu

Elastycznosc Cenowa popytu Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywcw na każdą zmianę czynnikw determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na ka...

Dyskbol - twrca, tytuł, temat, kompozycja, technika.

Dyskbol - twrca, tytuł, temat, kompozycja, technika. Twrca: Myron, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy greckich, tworzący w latach 480-445 p.n.e..Był obywatelem Aten, mimo że urodził się w Eleutherai (Beocja). Rzeźby i sztuki odlewu uczył się u Ageladasa. Do dnia dzisiejsz...

Pan Tadeusz i wszystko z nim zwiazane

Pan Tadeusz i wszystko z nim zwiazane Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwr ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ale w ...

Podatek liniowy

Podatek liniowy Podatek to świadczenie: pieniężne, oglne, zasadnicze, bezzwrotne, nieodpłatne, jednostronne ustalone i pobierane przez państwo lub inny podmiot prawa publicznego od: określonego podmiotu, z tytułu istnienia określonego przedmiotu podatkowego, na konkretnej podstawi...

Św. Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka Św. Stanisław Kostkaurodził się w Rostkowie - wiosce położonej niedaleko od Przasnysza, w diecezji płockiej, w październiku 1550 roku. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, od roku 1564 kasztelan zakroczymski, a matką jego była Małgorzata...

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe .Żywice epoksydowe, tworzywa chemoutwardzalne (duroplasty), otrzymywane w wyniku polikondensacji epichlorohydryny lub dwuchlorohydryny gliceryny z fenolami dwuwodorotlenowymi. Żywice epoksydowe charakteryzują się m.in. doskonałą przyczepnością niemalże do wszys...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry