• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wpły...

Nawigacja

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żyweWpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe
Każda komórka, tkanka, narząd naszego organizmu wytwarza pole elektromagnetyczne, które jest w harmonii z polem magnetycznym Ziemi i z oddziaływaniem z kosmosu. Dzięki naszym wewnętrznym siłom może płynąć krew w żyłach i tętnicach. Przemieszczają się jony w płynach zewnątrz i wewnątrzkomórkowych, prawidłowo przebiega proces przemiany materii. Jednak zdrowy organizm korzystający z naturalnego pola magnetycznego Ziemi - to przeszłość. Dziś pole magnetyczne naszej planety zaburzone jest ogromną liczbą sztucznych pól wytwarzanych przez urządzenia zasilane prądem ( tzw. smog elektromagnetyczny). Zakłóca on nasze biopole i komórki przestają normalnie funkcjonować . Z coraz większym trudem utrzymują wewnętrzną równowagę biologiczną (homeostazę ) . Zaburzenia w środowisku wewnętrznym człowieka powoduje spadek energii życiowej, gorsze przyswajanie składników odżywczych, upośledzenie procesów metabolicznych. Skutkiem tego jest wystąpienie chorób . Możemy o nie obwiniać także technikę, ale też dzięki niej możemy szukać ratunku.

Magnetostymulacja pojawiła się w latach 90 . Termin ten wprowadził do medycyny profesor Aleksander Sieroń z AM w Bytomiu. Zaczął stosować tę metodę leczenie w swojej klinice . Magnetostymulacja polega na oddziaływaniu na organizm zmiennym polem magnetycznym o niewielkiej energii i natężeniu mieszczącym się w granicach pola ziemskiego. Wspomaga ona naturalną zdolność organizmu do regeneracji, zmniejsza skutki zaburzeń związanych ze złym wpływem stresu, stylu życia i skażonego środowiska.

Poel elektromagnetyczne odpowiednio dozowane zmienia przepuszczalność błony komórkowej. Na błonie komórki istnieje różnica potencjałów elektrycznych, dzięki, której możliwa jest wymiana jonów. Tylko przy prawidłowej różnicy komórka funkcjonuje sprawnie , przyswajając potrzebne substancje : tlen, sole mineralne i wydala substancje odpadowe. Zaburzenia tej różnicy zmienia pole elektromagnetyczne komórki. Magnetostymulacja powoduje, że pola magnetyczne naszych komórek wracają do wartości prawidłowych.


Przykładowe prace

Wskaż środki artystyczne typowe dla ekspresjonistycznych i impresjonistycznych sposobów obrazowania-we fragm, ,,Chłopów'' W.S.Reymonta

Wskaż środki artystyczne typowe dla ekspresjonistycznych i impresjonistycznych sposobów obrazowania-we fragm, ,,Chłopów'' W.S.Reymonta Władysław Reymont doskonale znał środowisko wiejskie, a więc i jego przyroda stanowi ona tło dzielących się w powieści ,,Chłopi" w...

Salony są najzdradliwsze uczęszczaniem i niebezpiecznym polem dla tych, co nie mają mocy śmiało stanąć w obronie prawdy Adam Mickiewicz- skomentuj w kontekście

Salony są najzdradliwsze uczęszczaniem i niebezpiecznym polem dla tych, co nie mają mocy śmiało stanąć w obronie prawdy Adam Mickiewicz- skomentuj w kontekście Dziadów ?Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dziej...

Erazm z Rotterdamu

Erazm z Rotterdamu Postać Erazma zarysowuje się na tle opisanych powyżej wydarzeń, o których głośno już było w całej ówczesnej Europie, nieco odmiennie aniżeli postać Lutra. Erazm, który przyjął póżniej imię Dezyderiusz urodził się ok 146...

Przyimki wymagające użycia drugiego przypadka

Przyimki wymagające użycia drugiego przypadka Przyimków łączących się z drugim przypadkiem jest niedużo. Są to: 1. an(statt)-zamiast 2.trotz-mimo 3. wahrend-podczas 4. wegen- z powodu Rzeczowniki stojące po tych przyimkach przybierają formę drugiego przyimka....

Konflikt artysty i filistra w literaturze młodopolskiej, czyli co znaczy być artystą

Konflikt artysty i filistra w literaturze młodopolskiej, czyli co znaczy być artystą W epoce Młodej Polski narodził się nowy wizerunek artysty, który pełni w społeczeństwie bardzo ważną rolę, choć często go nie doceniano. Utworami pokazującymi ową ro...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentów Dziadów cz. III Adama Mickiewicza.

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentów Dziadów cz. III Adama Mickiewicza. Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny ?Sen Senatora? oraz innych wybranych fr...

Rozwoj transportu a rozwój gospodarczy

Rozwoj transportu a rozwój gospodarczy 1. Czynniki determinujące politykę rozwoju transportu. 2. Wpływ transportu na środowisko. 3. Ocena dotychczasowej polityki rozwoju transportu w Polsce. LITERATURA: 1. W. Rydzkowski , K. Wojewódzka-Król Współczesne problemy polityki transportowej Warszawa 19...

Socjologia kultury

Socjologia kultury SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.- dobro piękno p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry