• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wpł...

Nawigacja

Wpływ procesw wytwarzania energii na środowisko przyrodniczeWpływ procesw wytwarzania energii na środowisko przyrodnicze
Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Energia ta jest nam tak samo potrzebna jak woda i powietrze. Samo słowo energia pochodzi z języka greckiego i oznacza działalność. Dlatego aby funkcjonował wspłczesny świat, aby mogły działać wszystkie maszyny, fabryki i człowiek mgł spokojnie i wygodnie żyć, potrzebna jest ogromna ilość energii. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być rżne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu. Początkowo dostarczało nam ją środowisko w postaci zasobw naturalnych nieprzetworzonych opału i paliw np. drewna, węgla brunatnego, kamiennego, ropy naftowej czy gazu. Większość energii dostarczają nam także surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Wyrżniamy kilka rodzajw energii: pierwotna, słoneczna, wiatrowa, wodna, energia pływw morskich i ciepła oceanw, geotermiczna. Energia pierwotna to tzw. odnawialne źrdła energii i energia geotermalna. Do tych źrdeł należą: energia wodna, słoneczna, wiatrowa, energia pływw i ciepła oceanw i biomasa.Najwięcej energii wytwarza się z węgla, ale jest on rwnież największym źrdłem zanieczyszczeń atmosfery. Powoduje skażenia wd gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziem. Zużycie tlenu i emisja CO2 powoduje tzw. efekt cieplarniany czyli zmiany klimatu, zakwaszanie jezior i degradację lasw. W kopalniach węgla dochodzi do wypadkw, a grnicy narażeni są na pylicę płuc. Chorobę spowodowaną przez długotrwałe wdychanie pyłw kopalnianych.Biomasa należy do najprostszych metod otrzymywania energii. Otrzymuje się ją z drzew, roślin i odpadw organicznych. Gospodarstwa rolne mogą wykorzystywać odpady do wytwarzania metanu, a potem spalając go, ogrzewać pomieszczenia.Ropa naftowa to głwne źrdło energii w transporcie. Podczas przewozu ropy czasami dochodzi do katastrof, ktre wyrządzają duże szkody w środowisku naturalnym oraz skażenia wd i zanieczyszczenia fauny i flory. Ropę naftową wydobywa się dopiero od 100 lat, przy czym w ostatnich czasach jej zużycie znacznie wzrosło i szacuje się, że za kilkadziesiąt lat może jej zabraknąć. Jej eksploatacja jest nie tylko bardzo kosztowna, ale niesie także za sobą wielkie niebezpieczeństwa dla środowiska.Gaz ziemny jest najmniej szkodliwy spośrd paliw kopalnych. W wyniku jego spalania powstaje dużo mniej substancji szkodliwych niż w procesie spalania ropy, emituje też dwukrotnie mniej CO2 niż węgiel.Kiedy paliwa kopalniane są spalane, zanieczyszczają powietrze, bo wydzielają wtedy szkodliwe dla człowieka dymy, gazy i pyły. Ponieważ węgiel zanieczyszczony jest siarką, w wyniku jego spalania oprcz dwutlenku węgla, powstaje rwnież dwutlenek siarki, ktry jest szkodliwy, bo reaguje z wodą i w postaci opadw atmosferycznych spada na ziemię jako tzw. Kwaśny deszcz, ktry powoduje między innymi korozję metali, niszczy też świat organiczny.Przyszłością energetyki jest tzw. Energia jądrowa, pochodząca z rozszczepienia jąder atomowych uranu. Stanowi ona głwne źrdło energii całego wszechświata. Wykorzystuje energię zawartą w jądrach atomw. W niektrych bowiem bardzo ciężkich atomach jądro może być rozbite na dwie mniejsze cząstki. W tym procesie rozszczepiania jądra wyzwala się ogromna ilość ciepła, ktre można użyć w elektrowni jądrowej do pozyskiwania energii elektrycznej. Niestety, po wytworzeniu energii jądrowej pozostają radioaktywne odpady, ktre są niebezpieczne dla zdrowia istot żywych, odpady te muszą być odpowiednio składowane przez dziesiątki tysięcy lat. Wytwarzanie energii w elektrowniach jądrowych nie powoduje emisji szkodliwych gazw do atmosfery. Największe promieniowanie występuje wewnątrz reaktora, dlatego istotne jest, aby osłony ze specjalnych materiałw były stale kontrolowane. Niebezpieczeństwo skażenia jest tylko w przypadkach awarii. Zniszczenia po takich eksplozjach są bardzo wielkie i trwałe. Jak miało to miejsce w 1986 r. w Czarnobylu na Ukrainie. Dużym problemem są też odpady promieniotwrcze, na ktrych składowanie brakuje miejsca.Dane statystyczne wskazują, że aż około 90% produkowanej na świecie energii elektrycznej wytwarza się przy użyciu paliw kopalnianych i przemian jądrowych. Dlatego człowiek powinien w pełni wykorzystać inne, przyjazne dla środowiska przyrodniczego źrdła energii, ktrych nie brakuje na naszej planecie. Są to m.in. słońce, woda, wiatr i niektre rośliny.Woda ma olbrzymie zasoby energii. Płynie ona zawsze z miejsca położonego wyżej do leżącego niżej. Taki jej ruch może być wykorzystywany do wytwarzania energii, przy czym może to być zarwno spokojny bieg rzeki, jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości, na przykład w wodospadzie czy zaporze. Już około 2000 lat temu wykorzystywano siłę przepływającej wody, np. w młynach, do obracania kł młyńskich. W tym celu wody strumieni lub rzek kierowano na koła bezpośrednio połączone z młynem. Woda spadała na koło młyńskie z gry i napędzała je swoją energią potencjalną. Do wytwarzania energii wykorzystuje się także nieustanny ruch fal morskich i przypływw. W przeciwieństwie bowiem do wielu innych źrdeł energii woda nigdy się nie wyczerpuje i zawsze będziemy mieli na Ziemi tanią dostawę poruszającej się wody.Na podstawie wynikw badań zasobw energii wodnej szacuje się ich potencjalną moc na 3 TW, z czego wykorzystuje się około jednej dziesiątej. Pobieranie takiej mocy wymagałoby jednak zalania dużych, niżej położonych obszarw żyznych gruntw i spowodowałoby zniszczenie środowiska naturalnego. Ale żadna z analiz nie obejmowała licznych, rozsianych po świecie miejsc nadających się do budowy małych elektrownii wodnych. Takie małe elektrownie wodne mają szanse powodzenia zwłaszcza w krajach rozwijających się, a także w wielu innych państwach. Dziś w elektrowniach wodnych przetwarza się energię mechaniczną, ktra przesyła się przez energię mechaniczną wody na energię elektryczną, ktra przesyła się przez sieć elektryczną. Energia wd ma wiele cech dodatnich, m. in. z jej użytkowaniem nie wiążą się problemy magazynowania energii. Wprost przeciwnie użycie zapr jako urządzenia magazynującego energię może być najskuteczniejszym sposobem wypełnienia przerw w dostarczaniu energii przez inne źrdła słonecznej. Ponadto hydroelektrownie mają wielką wydajność wynoszącą 85% lub więcej.Pływy morskie i oceaniczne powstają dzięki przyciąganiu Księżyca i Słońca, przy czym znacznie większa jest siła grawitacji Księżyca, w wyniku tego przyciągania tworzą się dwa wały pływowe, z ktrych jeden jest zwrcony do Księżyca, a drugi rwnoważący powstaje po przeciwnej stronie Ziemi. W skutek obrotu Ziemi wokł jej osi te spiętrzenia wody przesuwają się i powodują przy wybrzeżu dwa przypływy i dwa odpływy w ciągu każdej doby. W rzeczywistości obraz ten jest trochę bardziej skomplikowany przez oddziaływanie Słońca i nieregularny kształt Ziemi. Wysokość wspomnianych spiętrzeń wody nie jest wszędzie jednakowa. Na otwartym oceanie rzadko przekracza metr, natomiast w szelfie osiąga nawet 20m. Z ruchem tak olbrzymiej masy wody jest oczywiście związana energia, ktra w sumie wynosi około 2,4 . 104 TWh.Uzyskane doświadczenia z już istniejących elektrowni wykorzystujących energię pływw wskazują jednak, że elektrownie takie powinny być budowane w miejscach, w ktrych wysokość pływw nie jest mniejsza niż 5 m. Musi się tam jeszcze znajdować odpowiednia zatoka lub lejkowate ujście rzeki, gdzie można zbudować tamę. Takie warunki istnieją jedynie w 30 miejscach na świecie.Aktualnie wykorzystuje się energię pływw morskich, fal morskich oraz energię cieplną mrz. Przewiduje się wykorzystanie energii prądw morskich. Największa na świecie elektrownia pływowa, uruchomiona w 1967 r., pracuje we Francji przy ujściu rzeki La Rance do Kanału La Manche (k. Saint-Malo). Elektrownie wykorzystujące pływy morskie pracują także w Kanadzie, Chinach i Rosji. Projektowane są w Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i w Indiach. Elektrownie wykorzystujące energię fal morskich, napędzających turbiny wodne, pracują np. na norweskiej wyspie Toftestallen k. Bergen, , oraz na wyspie Islay u wybrzeży Szwecji. Energię uzyskuje się też przez wykorzystanie rżnicy temperatury wody oceanicznej na powierzchni i w głębi oceanu. Najlepsze warunki do tego celu istnieją na oceanicznych obszarach rwnikowych Wykorzystanie tej rżnicy temperatury odbywa się przy zastosowaniu amoniaku, freonu lub propanu, ktry paruje w temperaturze wody powierzchniowej i jest skraplany za pomocą wody czerpanej z głębokości 300-500 m. Cała instalacja, wraz z generatorem, znajduje się na pływającej platformie i nosi nazwę elektrowni maretermicznej. Energia elektryczna jest przesyłana na ląd kablem podmorskim.Energia wiatru była w przeszłości najczęściej wykorzystywana do lokalnych celw gospodarczych. Wiatrem napędzano mechanizmy młynw zbożowych i tartakw. W szczeglny sposb wykorzystywano energię wiatru w Holandii, gdzie pracowały liczne pompy wodne służące do ciągłego odwadniania nadmorskich polderw. Od tysięcy lat energia wiatru w wiatrakach była wykorzystywana do pompowania wody lub mielenia ziarna. Za pomocą energii wiatru napełniano kanały nawadniające pola. Wspłcześnie elektrownie wiatrowe nie służą do wytwarzanie energii mechanicznej, lecz do produkcji energii elektrycznej. Podstawową rolę w tych elektrowniach pełnią najrozmaitszych kształtw gigantyczne wiatraki, ktre napędzają generatory prądu, kierując w ten sposb powstały prąd bezpośrednio do sieci lub akumulują go w akumulatorach na okres, gdy siła wiatru bardzo osłabnie.Energia słoneczna, tzw. solarna, jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źrdeł energii. Jest ogromna, ale bardzo rozproszona. By wytworzyć z niej energię elektryczną buduje się ogniwa solarne. Ogniwo solarne to płaska płytka składająca się z dwch cienkich warstw. Padające na nią promienie słoneczne powodują powstanie prądu elektrycznego przesyłanego do obwodw elektrycznych lub akumulatorw.Elektrownie słoneczne odznaczają się wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, co powoduje, że większe nadzieje wiąże się z wykorzystaniem energii słonecznej w małych instalacjach, do produkcji ciepłej wody. Kolektory słoneczne umieszczone na dachu domu umożliwiają ogrzanie wody do 40C, co przy ogrzewaniu podłogowym wystarcza do ogrzania całego domu. Za pomącą kolektorw słonecznych można rwnież wytwarzać energię elektryczną.Jako potencjalne źrdło energii wymienia się także powierzchniową warstwę Ziemi. Energia pochodząca z tego źrdła nazywana jest geotermiczną. Biorąc pod uwagę rozmiary ziemi możemy wnioskować, że zawiera ona ogromne ilości energii cieplnej. Część tej energii dochodzi do powierzchni Ziemi dzięki cieplnemu przewodnictwu skał oraz w niewielu miejscach - na skutek wypływu na powierzchnię gorących źrdeł. Z powierzchni Ziemi ciepło to przechodzi następnie do atmosfery, przy czym ilość odpływającej masy wynosi aż 32,3 TW. Oglna ilość odpływającego ciepła jest więc bardzo duża, ale energia ta jest bardzo rozproszona. Mimo utraty ciepła Ziemia nie oziębia się, ponieważ stale dochodzi nowe ciepło z rozpadu atomw promieniotwrczych, ktre znajdują się w całej jej objętości. Energia geotermiczna może być wykorzystywana m. in. w dwch następujących przypadkach. Pierwszy wiąże się z występowaniem w wielu rejonach wulkanicznych niezwykle gorących skał znajdujących się blisko powierzchni Ziemi. Wwczas niepotrzebne są głębokie wiercenia ani też zakładanie dużych ładunkw wybuchowych, by stworzyć zadowalający sztuczny układ cyrkulacyjny dla krążącej wody. W drugim przypadku wykorzystuje się porowate, gorące skały rozmieszczone na głębokościach nie większych niż 3 km. Przepuszczają one wodę, a zatem stanowią coś w rodzaju zbiornika gorącej wody. Tę gorącą wodę i parę odprowadza się przez otwory wiertnicze i używa do wytwarzania energii elektrycznej.Bardzo korzystna dla środowiska przyrodniczego jest energia uzyskiwana z odnawialnych surowcw pochodzenia roślinnego, tzw. Bioenergia. Pochodzi ona głwnie z roślin i odchodw zwierzęcych.Rwnież rośliny stanowią źrdło energii, nie tylko służąc za pożywienie, ale rwnież jako źrdło biogazu, zaś hodowla wodorostw daje możliwość wykorzystywania ogromnych powierzchni wdProdukcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Energia jest niezbędna by zaspokoić nasze potrzeby i realizować pragnienia.


Przykadowe prace

Fazy rozwoju twrczości plastycznej

Fazy rozwoju twrczości plastycznej Sztuka dziecka zmienia się wraz z jego wiekiem. Nie można jednak przeprowadzić dokładnej granicy pomiędzy nimi gdyż u każdego są one inne. W ostatnim 50-leciu badania psychologiczne rozwinęły się w dwch kierunkach. Pierwszy dotyczy...

Bezrobocie

Bezrobocie BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemw społeczno-gospodarczych wspłczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodni...

Praca kontrolna

Praca kontrolna PRACA KONTROLNA - CHEMIA I. Podaj po 6 sposobw otrzymywania CaCl2 i Na2SO4 6 Sposobw otrzymywania CaCl2 1. Ca + Cl2 › CaCl2 2. Ca + 2HCl › CaCl2 + H2 ^ 3. CaO + 2HCl › CaCl2 + H2O 4. Ca(OH)2 + 2HCl › CaCl2 + 2H2O 5. CaSO4 + BaCl2 › CaCl2 + BaSO4 &#...

Afera taśmowa

Afera taśmowa Afera taśmowa - kryzys polityczny w Polsce, ktry zapoczątkowało we wrześniu 2006 roku ujawnienie w programie telewizyjnym Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego Teraz My w TVN, nagranych ukrytą kamerą taśm z rozmw między prominentnymi politykami Prawa i Sprawied...

Perfectionnez votre francais, les idiomes , expressions figees- traduction en francais et parfois en polonais

Perfectionnez votre francais, les idiomes , expressions figees- traduction en francais et parfois en polonais c’est a se mettre a genoux – beau, on l’admire glisser par terre avoir quelqu’un sur le dos – devoir s’occuper de quelqu’un, l’avoir a sa charge laius – dis...

Konsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej

Konsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej Gospodarstwo domowe jest związkiem ludzi wsplnie mieszkających i podejmujących decyzje finansowe. Podstawowym warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jest zarabianie pieniędzy przez przynajmniej jednego z domownikw. Domownicy pracujący sprzedaj&...

Człowiek, Bg i śmierć w literaturze renesansu

Człowiek, Bg i śmierć w literaturze renesansu Człowiek, Bg i śmierć – sama kolejność odzwierciedla już w pewnym stopniu idee renesansu. Jeszcze w epoce poprzedniej, czyli średniowieczu, hierarchia ta musiałaby wyglądać następująco: Bg, śmier...

Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego.

Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego. "Pieśni" Kochanowskiego stanowią arcydzieło polskiej poezji. Powstawały one - jak "Fraszki" - w rżnych chwilach życia poety. Zaledwie kilka z nich ogłosił autor drukiem, cało"...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry