• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Wpadam ...

Nawigacja

"Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny!""Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny!"
Dwr Soplicowo jest to prykład domostwa szczeglnie dbającego o tradycję. Gospodarz tego dworu - Sędzia - to patriota, wzorowo utrzymujący staropolskie obyczje, dba o zachowanie ducha polskości wśrd znajomych. Dom Sędziego to tradycyjny, szlachecki, polski dom. Trafny jest więc cytat:"Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny: tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny".Soplicowo to miejsce zupełnie fikcyjne, a jednak zawsze uważane z ostoję polskości, krainę, w ktrej życie mieszkańcw wspłgra z naturalnym biegiem natury. Miejsce, gdzie człowiek może "nadyszeć się ojczyzny", jest ukazane w sposb niezwykle doprracowany pod względem szczcegłw.Soplicowo, to przykładne gospodarstwo, dom szlachecki w pełni rozkwitu. Życie płynie tu powoli, wyznaczone rytmem uczt i biesiad.Duszą całego Soplicowa jest wspominany już Sędzia. Pełni on rolę strażnika tradycji. Jest przy tym typowym szlachcicem, gospodarzem, takim "człowiekiem poczciwym". Sędzia zachowuje stare obyczaje, głosi renesansowe "carpe diem", żyje zgodnie z rytmem natury. Jako dobry gospodarz jest ojcem dla chłopw. Jest niezwykle gościnny. Dba o etykietę i o to, by każdego traktowano z należną mu godnością i szacunkiem. Jest patriotą i dla ojczyzny gotw jest zrobić wiele w potrzebie, ale jego patriotyzm to przedewszystkim zachowanie tradycji i kultury narodowej. Sędzia to najcenniejsza pamiątka dawnej Polski. Jego dwr Soplicowo, to "centum polszczyzny". Szkoda tylko, że Soplicowo powstało w celu przybliżenia rodakom na emimgracji ojczyzny, bo w przeciwnym wypadku byłby to ciekawy okaz ostoi polskości.


Przykadowe prace

Chrześcijanin wobec śmierci

Chrześcijanin wobec śmierci 1. Skąd wzięła się śmierć? śmierć - śmierć ciała jest związana przejście kres życia ziemskiego jest skutkiem grzechu Podstawą myślenia o śmierci dla każdego chrześcijanina jest fakt że ...

Polska 1968

Polska 1968 System komunistyczny przeszedł po 1945 roku kilka faz rozwojowych. Za życia Stalina widoczne było dążenie Moskwy do uniformizacji krajw bloku wschodniego i narzucenia im radzieckiego modelu ustrojowego. Stalinizm najpełniej reprezentował totalitarny charakter komunizmu, co wyrazi&#...

Jak nowoczesne komunikatory wpływają na porozumiewanie się ludzi?

Jak nowoczesne komunikatory wpływają na porozumiewanie się ludzi? 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Temat: JAK NOWOCZESNE KOMUNIKATORY WPŁYWAJĄ NA POROZUMIENIE SIĘ LUDZI AGNIESZKA PALA I ROK PEDAGOGIKA NIESTACJONARNE LEGNICA 2007/2008 SPIS TR...

Podstawowe czasowniki (odmiana w teraźniejsza)

Podstawowe czasowniki (odmiana w teraźniejsza) L.p. Czasownik: Tłumaczenie: Je Tu Il/Elle/On Nous Vous Ils/Elles 1 Aimer lubić, kochać .'aime aimes aime aimons aimez aiment 2 Aller iść vois vas va allons aller vont 3 Apprendre uczyć się .'apprends apprends apprend apprendrons apprenez ...

Ważne daty

Ważne daty 966 – chrzest Polski 1000 – zjazd w Gnieźnie (misja św. Wojciecha) 1025 – koronacja Bolesława Chrobrego 1138 – testament Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego 1226 – sprowadzenie Krzyżakw do Polski przez Konrada Mazowieckie...

Rola informatyki w logistyce

Rola informatyki w logistyce W dzisiejszej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobw. Zarządzanie nią stanowi o możliwości działania na rynku. Szczeglne dbanie o informację, jej prawidłowy przepływ i synchronizację, jest podstawową kwestią dla przeds...

Sesja u Księcia "Lalka" B. Prusa (Wokulski)

Sesja u Księcia "Lalka" B. Prusa (Wokulski) Sesja u Księcia Wokulski zostaje zaproszony na sesje u Księcia. Są tam min. Łęcki, baron, hrabia, hrabia pozujący na anglika, szlachta nielubiąca magnatw, adwokat księcia i inni. Wokulski jest na sesji przedstawiony jako fachow...

W jakim stopniu archetypy mitologiczne mogą być nośnikami etycznymi i estetycznymi dla wspłczesnego odbiorcy?

W jakim stopniu archetypy mitologiczne mogą być nośnikami etycznymi i estetycznymi dla wspłczesnego odbiorcy? W JAKIM STOPNIU ARCHETYPY MITOLOGICZNE MOGĄ BYŚ NOŚNIKAMI ETYCZNYMI I ESTETYCZNYMI DLA WSPŁCZESNEGO ODBIORCY? Świat mitologii pełen jest rżnorodnych bohaterw,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry