• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wsp&#32...

Nawigacja

Wspłczesne problemy społeczeństwa polskiegoWspłczesne problemy społeczeństwa polskiego
Temat: Wspłczesne problemy społeczeństwa polskiego.

Polska jest krajem, w ktrym możemy zaobserwować wiele problemw społecznych. Począwszy od ubstwa i bezrobocia, poprzez patologie, takie jak środki odurzające, przemoc, przestępczość i prostytucję, na piratach drogowych skończywszy. Jak widać jest to szeroki przekrj wszelkiego rodzaju odchyleń od normy.

Myślę, że jednym z najważniejszych w naszym kraju jest problem ubstwa. W Polsce można w dużym stopniu zaobserwować podział ludności na zamożnych i biednych. Jednak nie byłoby to niczym niezwykłym, gdyż w każdym kraju takowa granica jest widoczna, lecz mamy u nas do czynienia z ubstwem, ktre jest skrajną formą biedy. Niepokojący jest fakt, że może ono wynosić aż 30%! Wynika z tego ze ok. 14mln Polakw ledwie wiąże koniec z końcem. Rozrżniamy dwa ujęcia rozumienia ubstwa. Pojmowanie absolutne dotyczy stanu niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, uznanych za minimalne w danym społeczeństwie i czasie, natomiast w ujęciu względnym rozumiemy ubstwo jako naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej przez istnienie nadmiernego dystansu pomiędzy poziomem życia poszczeglnych grup ludności.

Z tym faktem bardzo ściśle łączy się kwestia bezrobocia, będąca bardzo często przyczyną ubstwa. Według definicji encyklopedycznej bezrobocie to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas nie ma możliwości zarabiania, automatycznie pojawia się problem z utrzymaniem rodziny. W gospodarce bezrobocie jest czymś normalnym, pod warunkiem, że nie przekracza 3-5%. Niestety w Polsce w roku 2003 wynosiło ono 19,6%, czyli około 3mln osb.

W zależności od przyczyn wyrżniamy:

• bezrobocie frykcyjne, obejmujące osoby czasowo bezrobotne z powodu zmiany miejsca pracy lub kwalifikacji,

• bezrobocie strukturalne, związane z ograniczeniem produkcji lub zanikaniem pewnych dziedzin działalności gospodarczej, w związku, z czym powstaje nadmiar pracownikw reprezentujących określone zawody,

• bezrobocie technologiczne, związane z wprowadzaniem postępu technicznego, zastępowaniem pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń,

• bezrobocie klasyczne, pojawiające się, gdy w wyniku działalności związkw zawodowych lub ustawodawstwa pracy poziom płac jest wyższy od poziomu rwnowagi (pracodawcy zmniejszają wwczas popyt na pracę),

• bezrobocie koniunkturalne, powstaje w wyniku zmniejszenia się popytu globalnego w fazie załamania gospodarczego.

Trzeba zauważyć, że wszelkie dane statystyczne nie obejmują tzw. bezrobocia ukrytego czyli np. występującego na wsi, a co za tym idzie rzeczywisty poziom bezrobocia w Polsce może być znacznie wyższy niż oficjalnie się mwi. Ponadto poziom bezrobocia zależy od wieku, płci i wykształcenia. Bezrobocie częściej dotyka kobiet (20,6%) niż mężczyzn (19%), maleje wraz z wiekiem (15-19 lat – 50,2%; 20-24 lata – 42%). Jednak najbardziej istotne jest tutaj wykształcenie:wyższe policealne średnie zawodowe średnie oglnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe

7,5% 16,2% 17,6% 24% 23,8% 25,4%Przyczyn bezrobocia może być bardzo wiele:

• bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy,

• recesja gospodarcza w kraju przyczyniająca się do spadku produkcji, a zarazem do masowych zwolnień w przedsiębiorstwach,

• niekorzystna struktura gospodarki, będąca pozostałością po poprzednim ustroju,

• wadliwa organizacja rynku pracy,

• brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych,

• trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły roboczej do ośrodkw wykazujących jej niedobr,

• postęp technologiczny dzięki ktremu praca robotnikw jest zastępowana maszynami,

• oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porwnaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych).

Opracowuje się wiele sposobw walki z bezrobociem i ubstwem:

• system opieki społecznej, a więc miejskie oraz gminne ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie. Pomagają zaopatrzyć rodziny dotknięte problemem ubstwa i bezrobocia w żywność, odzież, umożliwiają uiszczenie opłat na wyżywienie dzieci w szkołach itd.

• instytucje społeczne niosące pomoc bezdomnym np. MONAR

• programy aktywne i pasywne dla bezrobotnych. Bardziej efektywne są te pierwsze, gdyż polegają one na udzielaniu pożyczek bezrobotnym na rozkręcenie własnej działalności, szkolenie ich itp. Natomiast programy pasywne są to głwnie zasiłki.

Jednak najlepszą metodą uniknięcia bezrobocia i ubstwa jest edukacja. W dzisiejszych czasach większość młodych ludzi zdaje sobie sprawę, że im lepsze wykształcenie tym większa szansa na godne życie w przyszłości.

Jednak bezrobocie i ubstwo to dopiero początek problemw społecznych Polakw. Kolejną kwestią, ktrą chcę poruszyć są patologie. Patologia jest to jakiekolwiek zachowanie grupy bądź jednostki odbiegające od oglnie przyjętych zasad. Niejednokrotnie można usłyszeć stwierdzenie, iż wszystko jest dla ludzi, jednak zasada ta traci sens w przypadku jakiejkolwiek przesady. Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych, hazardu, seksu oraz wielu innych czynnikw, ktre w nadmiarze są podstawą patologii.

Zacznę od używek. Bardzo dużej części społeczeństwa trudno sobie wyobrazić życie bez alkoholu. Pojawia się on w postaci wina, jako dodatek do obiadu czy też w postaci piwa i mocniejszych alkoholi jako rozweselacz na przyjęciach, bądź spotkaniach towarzyskich. Jednakże dla części społeczeństwa stanowi on podstawę funkcjonowania w świecie. społeczeństwa. Alkoholicy, bo o nich tu mowa, nie tylko niszczą wwczas własne życie, lecz także innych ludzi przebywających w ich otoczeniu. Można przyjąć, że alkoholizm dotyczy ok. 1 mln ludzi w Polsce. Jeżeli weźmie się pod uwagę rodziny alkoholikw otrzymujemy liczbę około 5 mln ludzi! Nadużywanie alkoholu prowadzi bezpośrednio do utraty zdrowia. Już niewielka ilość wypitego alkoholu wpływa na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania CUN. Z licznych badań przeprowadzonych na temat alkoholizmu wynika, że wraz z ilością wypitych kieliszkw zmniejsza się zdolność osądu, zanika krytycyzm i precyzyjne myślenie. Nawet niewielkie dawki alkoholu, ktre nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają tez precyzje ruchw. Blednie się wiec sadzi, ze alkohol działa na układ nerwowy pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność. Dochodzą do głosu instynkty i popędy, prymitywne zachowania, ktre z reguły odbijają się na otoczeniu. Alkoholizm jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie. Przemoc to każde zachowanie, ktre nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne i wymuszanie wspłżycia seksualnego są rwnież formą przemocy. Niejednokrotnie przecież można usłyszeć o przypadkach pobicia dzieci lub żony przez pijanego ojca, wiele razy media donoszą nawet o śmierci osb pobitych. Jednym z negatywnych skutkw przemocy stosowanej wobec najmłodszych członkw rodziny jest zaburzenie ich obrazu samego siebie. Bite dziecko dochodzi do wniosku, że jest złe i do niczego się nie nadaje.

Jeżeli chodzi o narkotyki to każdy kontakt z nimi jest bardzo niebezpieczny i może prowadzić do uzależnienia. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanw szacuje się ze jest ich obecnie około 100 tys., także wiek sięgających po narkotyki stale się obniża.

Istnieje wiele przyczyn sięgania po narkotyki:

• osobowościowe: mała odporność na stres, niedojrzałość społeczna i emocjonalna, obawa przed światem, lek przed problemami, prba ucieczki od nich.

• czynniki środowiskowe: osobą uzależnioną może być każdy, niekoniecznie człowiek ze środowiska patologicznego. Często są to np. dzieci z "dobrych domw".

• nacisk grupowy: pod jego wpływem szerzy się moda na narkotyki. Może być prba zademonstrowania przez młodzież dorosłości;

• fałszywe opinie: opinie lansowane przez środowiska rozprowadzające narkotyki maja na celu zmniejszanie obawy potencjalnych odbiorcw przed narkotykiem i wyolbrzymiają jego pozytywne skutki.

• ciekawość: ciekawość to pierwszy stopień do piekła - tak mwi przysłowie. W przypadku narkotykw jest ono całkowicie prawdziwe.

Narkotyzowanie się prowadzi do wyniszczenia organizmu, a następnie śmierci. Niestety problem ten dotyczy coraz większej ilości zwłaszcza młodych ludzi, ktrzy szukają jak najmocniejszych wrażeń i rozrywek.

Bardzo niepokojący jest fakt, że w ostatnich latach nasilają się takie zjawiska jak prostytucja i łączący się z nią niejednokrotnie handel ludźmi.

Prostytucję możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszy – prostytucja w wyniku handlu kobietami i drugi – prostytucja z wyboru. Dużą część prostytutek stanowią kobiety, ktrym obiecano dobrze płatną pracę za granicą na korzystnych warunkach. Zwabione na tak banalną przynętę kobiety wyjeżdżają z reguły na zachd, gdzie zamiast wymarzonej pracy, czekają na nie domy publiczne. Nie mają one żadnego kontaktu z rodziną, tracą zdrowie, a niejednokrotnie w wyniku zarażenia wirusem HIV życie. Handlem ludźmi trudnią się zwykle grupy przestępcze, dla ktrych prostytucja jest ogromnym źrdłem zyskw. Oddzielną kwestię stanowią kobiety, ktre dobrowolnie i świadomie wybrały zawd prostytutki. Jest to niestety częste zjawisko, także wśrd młodzieży. Brak pieniędzy na wakacyjny wyjazd, czy też konieczność zdobycia środkw do życia na tzw. gigancie, zmuszają młodych ludzi (nie tylko dziewczyny!) do zarabiania własnym ciałem, zwłaszcza, że jest to sposb prosty i dochodowy. Nie wiadomo dokładnie na jak wielką skalę występuje ten proceder, jednak niepokojący jest fakt, że skala ta na pewno wzrasta.

Opisane powyżej przeze mnie problemy społeczne nie są oczywiście jedynymi jakie występują. Możemy długo wyliczać kolejne takie jak kradzieże, rozboje, gwałty i wszelkiego rodzaju przestępczość (także wśrd nieletnich), wykroczenia drogowe, ktre są u nas plagą, jazda (samochodem, rowerem etc.) po pijanemu, nietolerancja, a nawet zwykłe ściąganie w szkole. Najważniejsze jest, by pamiętać, że każdy problem można rozwiązać przy odrobinie dobrej woli. Tak więc każdy z nas na miarę możliwości powinien walczyć z patologiami i przestępczością. Nigdy nie wiadomo czy my kiedyś nie będziemy potrzebowali pomocy.


Przykadowe prace

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania.

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania. ŁUK ELEKTRYCZNY- jest to samoistne wyładowanie charakteryzujące się dużą gęstością prądu. Występuje najczęściej przy przerywaniu obciążonych prądem obwodw elektrycznych. Wył...

Porwnaj dwa obrazy miasta - Petersburga we fragmencie wiersza Petersburg z Ustępu do Dziadw części III Adama Mickiewicza i Paryża we fragmencie Lalki Bolesława Prusa. Zwr&#

Porwnaj dwa obrazy miasta - Petersburga we fragmencie wiersza Petersburg z Ustępu do Dziadw części III Adama Mickiewicza i Paryża we fragmencie Lalki Bolesława Prusa. Zwrć uwagę na charakter relacji w przytoczonych fragmentach utworw. Wspłczesne miasto kojarzy nam się z wież...

Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka

Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka Maciej Malewicz kl. 1ts3 Na czym polega negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka Działanie alkoholu na mzg, siedlisko anatomiczne naszego życia biologicznego, intelektualnego i uczuciowego ujawnia się przede wszystkim w obni&#...

Wielka emigracja

Wielka emigracja Klęska powstania uświadomiła, że nie można prowadzić walki narodowowyzwoleńczej w oparciu tylko i wyłącznie o siły szlacheckie, że trzeba zaangażować wszystkie warstwy społeczne. Na to, że emigrację po powstaniu listopadowym mo&...

Podstawy zarzadzania

Podstawy zarzadzania Każdy właściciel lub działający w jego imieniu właściwy organ wykonawczy ( np. zarząd ) chciałby, aby zatrudnieni przez niego ludzie wkładali w pracę na rzecz firmy wszystkie swoje umiejętności i pracowali maksymalnie aktywnie. Ludzie ja...

Biblia i antyk to dwa źrdła kultury Europejskiej.

Biblia i antyk to dwa źrdła kultury Europejskiej. Biblia jak i Antyk odgrywaja bardzo wazna role w kulturze Europejskiej.Antykowi zawdzieczamy: liczne utwory ktore po dzisiejszy dzien funkcjonuja w naszej literaturze jak np. Mity greckie i rzymskie, ody Horacego, utwory Homera, Sofoklesa,Hezjoda. Dzieki Antykowi takze...

Phrases conditionnelles

Phrases conditionnelles PHRASES CONDITIONNELLES 0. Si + PRESENT + PRESENT Si j’ai soif, je bois. Si je suis malade, je vais chez le medicin. I. Si + PRESENT + 1) FUTUR SIMPLE2) IMPERATIF3) FUTUR PROCHE (oral) 1) Si tu as le temps, tu viendras me voir. 2) Si tu as le temps, viens...

Wywiad z bohaterem Dżumy Bernardem Rieux

Wywiad z bohaterem Dżumy Bernardem Rieux Bohater z Oranu Temat dotyczy człowieka, ktrym swoim postępowaniem dawał przykład walki o życie innych nie zważając na swoje. Człowiek ten jest lekarzem w Oranie. Miałem niedawno okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Tym cz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry