• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wspó&#322...

Nawigacja

Współczesny człowiek - wierzący czy zabobonny?Współczesny człowiek - wierzący czy zabobonny?
Ludzie żyjący we współczesnym świecie są zagonieni, zapracowani, dążą do tęgo, by posiąść jak najwięcej dóbr materialnych, efektem czego jest odłączenie się od Boga, zapomnienie, czym jest wiara i jaka powinna być jej rola w życiu. Każdy człowiek żyje bieżącą chwilą, troszczy się o lepsze jutro i nie zastanawia się nad tym, co będzie, gdy “jutro już go nie będzie? Współcześni ludzie odsuwają problem śmierci na później, wydaje się im, że mają przed sobą jeszcze bardzo długi okres życia. Jak wielkim szokiem jest dla nich wiadomość o poważnej chorobie, czasem nieuleczalnej, innym razem wymagającej długotrwałego i bolesnego leczenia. Wtedy to przypominają sobie o Bogu. Jedni stają się od razu gorliwymi katolikami, aż do czasu polepszenia stanu zdrowia, po czym znów wracają do poprzedniego trybu życia. Inni nawracają się całkowicie, zaczynają nowe życie, w którym religia odgrywa znaczącą rolę. Jeszcze inni przypominają sobie o Bogu, tylko po to by Mu złorzeczyć, by Jego obwiniać o swoje nieszczęścia, niepowodzenia, choroby.

Ludzie współcześni nie są jednak tak do końca “niewierzący. Ogół ludzi w “coś wierzy, coraz mniej jednak naprawdę wierzy w zmartwychwstałego Chrystusa. W dzisiejszym świecie popularne i modne są różne trendy. To właśnie owe trendy mówią nam, w co warto wierzyć. I tak na przykład niezwykle popularne są wróżki, które “prawdę ci powiedzą.(Przed chwilą usłyszałam w radio reklamę gazety, w której mogę zapoznać się z najsłynniejszymi polskimi wróżbitami...) “Współczesny idzie do wróżki, by dowiedzieć się: jak dobrze wyda się za mąż (bądź ożeni się), ile nieprzeciętnie inteligentnych dzieci będzie mieć, ile będzie zarabiać, jak długo będzie żyć, jakim będzie jeździć samochodem, itd. Niech tylko wróżka spróbuje powiedzieć coś niedobrego, coś o nieszczęściu, niepowodzeniu! Na pewno znajdzie się inna, która powie, że tak “naprawdę nic złego nam nie grozi. A jakże! “Współczesny bowiem, nie dopuszcza myśli o jakiejkolwiek “klapie, bo przecież on pracuje, tyra, robi dosłownie wszystko, by otoczyć się szczęściem. Poza tym na choroby i inne “zbytki po prostu nie ma czasu! Bardzo popularne są też wróżby karciane. Tarot to potęga, guru dla wielu “współczesnych. Tarot także “nigdy nie kłamie. Poza tymi wypadkami, kiedy czasem coś nie wyjdzie i przepowie nam klęskę. Wtedy “współczesny jest w stanie przyznać, że nawet karty mogą czasem się mylić... Poza tym obowiązkowo wierzymy w przesądy typu: zbite lusterko- siedem lat nieszczęścia, otworzysz parasol w domu- na pewno przytrafi ci się cos okropnego, wstaniesz lewą nogą- ...chyba nie trzeba tłumaczyć. Tych przesądów jest coraz więcej i są one coraz bardziej wymyślne, coraz ciekawsze... coraz śmieszniejsze i po prostu głupie. Najniebezpieczniejsze, najgroźniejsze jest jednak zjawisko istnienia różnego typu sekt. Zjawisko to od dłuższego czasu przybiera na sile. Co dziwne jednak do sekt wstępują zazwyczaj ludzie z wyższym wykształceniem, lekarze, adwokaci, biznesmeni, czyli ci, o których wydawało by się można powiedzieć: mądrzy ludzie. Dlaczego odrzucają Boga i żyją w sztucznych wspólnotach, na które łożą mnóstwo pieniędzy? Gdzie tu logika?

Wszystkie te zjawiska, zarówno śmieszne przywiązanie do przesądów, kart czy wróżek, jak i poważny problem istnienia sekt, wynikają z braku ufności w Boga i Jego miłosierdzie. Gdy człowiek miałkiej wiary napotyka na swojej drodze tego typu zjawiska, są one dla niego szalenie kuszące. Popatrzmy jednak na samego Chrystusa. Czyż On nie był kuszony? Na początku publicznej działalności przyszło Chrystusowi przejść przez próbę kuszenia. Diabeł trzykrotnie zbliżał się do Niego. Chciał, by Chrystus uległ jego podszeptom, powołując się przy tym nawet na to, co zostało zapisane w pismie Świętym. (Czyż przedstawiciele sekt nie czynią podobnie?) Jezus jednakże zdecydowanie odrzucił te diabelskie zabiegi. Zwyciężył diabła, ponieważ nieugięcie trwał przy Bogu, swoim ojcu. W ten właśnie sposób Chrystus dał nam przykład zwyciężenia złego ducha. Chrześcijanie zostali powołani do podobnych zwycięstw. Jest to możliwe, jeśli odpowiednio głęboko będzie w nas zakorzeniona wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. “Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawieni. Wszak mówi Pismo: > . (Rz 10, 9-11). Z wiary tej płynie ufność, z jaką chrześcijanie zwracają się do Chrystusa, prosząc Go o niezbędną moc i siłę w pokonywaniu pokus. I nigdy się w tym proszeniu nie zawiodą! Chrystus bowiem “rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. >. (Rz 10, 12b-13)

Odpowiedź na pytanie postawione w temacie jet bardzo trudna. Współcześni ludzie dzielą się na tych, którzy potrafili zaufać Bogu, dlatego teraz są wierzący, oraz na tych, którzy tego zrobić nie potrafili, skutkiem czego jest ich zagubienie w tym wielkim, skomplikowanym świecie oraz ich przywiązanie do zabobonów.
Przykładowe prace

Co Bóg złączył niech człowiek niech nie rozdziela

Co Bóg złączył niech człowiek niech nie rozdziela W tej pracy przyjrzymy się samemu związkowi małżeńskiemu. Czy jest on zwykłą spółką dwojga ludzi stojących na tym samym gruncie? Czy jest to zwykły kontrakt podobny do innych kontraktów, które znamy? ...

Cechy współczesnej rodziny

Cechy współczesnej rodziny Rodzina, jest to według mnie jeden z najważniejszych aspektów na tym świecie. Cechy współczesnej rodziny są bardzo rozległe, a zarazem ważne i wiadome dla osób w wieku dojrzałym. Właśnie, dlatego spróbuje niektóre z tych cech wyodrębnić i...

Człowiek a świat pokus

Człowiek a świat pokus Od zarania dziejów, od czasu kiedy istnieje ludzkość, człowiek napotyka na swojej drodze różnorodne pokusy. Stanowią one nierozłączną część naszego życia, tak samo jak życie i śmierć. Jaki wpływ mają na nas? Czy ...

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady.

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady. RACHUNKOWOŚĆ TO SYSTEM INFORMACYJNY: - sformalizowany (ustawa o rachunkowości + rozporządzenia); - identyfikujący, mierzący, klasyfikujący (grupujący) i rejestrujący transakcje podmiotów (przedsiębiorstw)...

Makbet

Makbet Geneza Makbeta

Martyrologia w "Dziadach" cz. III scena I

Martyrologia w "Dziadach" cz. III scena I Wieść o wybuchu powstania listopadowego zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830, ale dopiero w kwietniu następnego roku wyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety, nie udało mu si...

Fluor - ogólna charakterystyka

Fluor - ogólna charakterystyka Fluor ma symbol F, jest to pierwiastek chemiczny należący do grupy VII A w układzie okresowym, liczba atomowa 9, masa atomowa 19,0. W przyrodzie fluor występuje wyłącznie w stanie związanym w minerałach: fluorycie CaF2, kriolicie Na3AlF6, apatycie 3Ca3(PO4)2...

Petycja o zakazanie palenia papierosów na przystankach

Petycja o zakazanie palenia papierosów na przystankach Jadzia Malinowska Wałbrzych, dn. 03.06.2006 r. Ul. Wiśniowa 4/5 15-190 Wałbrzych* Prezydenta Miasta Wałbrzych Ul. Błędna 13 15-190 Wałbrzych W imieniu wszystkich mieszkańców budynku przy ulicy Wi&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry