• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wspó&#322...

Nawigacja

Współczesny człowiek - wierzący czy zabobonny?Współczesny człowiek - wierzący czy zabobonny?
Ludzie żyjący we współczesnym świecie są zagonieni, zapracowani, dążą do tęgo, by posiąść jak najwięcej dóbr materialnych, efektem czego jest odłączenie się od Boga, zapomnienie, czym jest wiara i jaka powinna być jej rola w życiu. Każdy człowiek żyje bieżącą chwilą, troszczy się o lepsze jutro i nie zastanawia się nad tym, co będzie, gdy “jutro już go nie będzie? Współcześni ludzie odsuwają problem śmierci na później, wydaje się im, że mają przed sobą jeszcze bardzo długi okres życia. Jak wielkim szokiem jest dla nich wiadomość o poważnej chorobie, czasem nieuleczalnej, innym razem wymagającej długotrwałego i bolesnego leczenia. Wtedy to przypominają sobie o Bogu. Jedni stają się od razu gorliwymi katolikami, aż do czasu polepszenia stanu zdrowia, po czym znów wracają do poprzedniego trybu życia. Inni nawracają się całkowicie, zaczynają nowe życie, w którym religia odgrywa znaczącą rolę. Jeszcze inni przypominają sobie o Bogu, tylko po to by Mu złorzeczyć, by Jego obwiniać o swoje nieszczęścia, niepowodzenia, choroby.

Ludzie współcześni nie są jednak tak do końca “niewierzący. Ogół ludzi w “coś wierzy, coraz mniej jednak naprawdę wierzy w zmartwychwstałego Chrystusa. W dzisiejszym świecie popularne i modne są różne trendy. To właśnie owe trendy mówią nam, w co warto wierzyć. I tak na przykład niezwykle popularne są wróżki, które “prawdę ci powiedzą.(Przed chwilą usłyszałam w radio reklamę gazety, w której mogę zapoznać się z najsłynniejszymi polskimi wróżbitami...) “Współczesny idzie do wróżki, by dowiedzieć się: jak dobrze wyda się za mąż (bądź ożeni się), ile nieprzeciętnie inteligentnych dzieci będzie mieć, ile będzie zarabiać, jak długo będzie żyć, jakim będzie jeździć samochodem, itd. Niech tylko wróżka spróbuje powiedzieć coś niedobrego, coś o nieszczęściu, niepowodzeniu! Na pewno znajdzie się inna, która powie, że tak “naprawdę nic złego nam nie grozi. A jakże! “Współczesny bowiem, nie dopuszcza myśli o jakiejkolwiek “klapie, bo przecież on pracuje, tyra, robi dosłownie wszystko, by otoczyć się szczęściem. Poza tym na choroby i inne “zbytki po prostu nie ma czasu! Bardzo popularne są też wróżby karciane. Tarot to potęga, guru dla wielu “współczesnych. Tarot także “nigdy nie kłamie. Poza tymi wypadkami, kiedy czasem coś nie wyjdzie i przepowie nam klęskę. Wtedy “współczesny jest w stanie przyznać, że nawet karty mogą czasem się mylić... Poza tym obowiązkowo wierzymy w przesądy typu: zbite lusterko- siedem lat nieszczęścia, otworzysz parasol w domu- na pewno przytrafi ci się cos okropnego, wstaniesz lewą nogą- ...chyba nie trzeba tłumaczyć. Tych przesądów jest coraz więcej i są one coraz bardziej wymyślne, coraz ciekawsze... coraz śmieszniejsze i po prostu głupie. Najniebezpieczniejsze, najgroźniejsze jest jednak zjawisko istnienia różnego typu sekt. Zjawisko to od dłuższego czasu przybiera na sile. Co dziwne jednak do sekt wstępują zazwyczaj ludzie z wyższym wykształceniem, lekarze, adwokaci, biznesmeni, czyli ci, o których wydawało by się można powiedzieć: mądrzy ludzie. Dlaczego odrzucają Boga i żyją w sztucznych wspólnotach, na które łożą mnóstwo pieniędzy? Gdzie tu logika?

Wszystkie te zjawiska, zarówno śmieszne przywiązanie do przesądów, kart czy wróżek, jak i poważny problem istnienia sekt, wynikają z braku ufności w Boga i Jego miłosierdzie. Gdy człowiek miałkiej wiary napotyka na swojej drodze tego typu zjawiska, są one dla niego szalenie kuszące. Popatrzmy jednak na samego Chrystusa. Czyż On nie był kuszony? Na początku publicznej działalności przyszło Chrystusowi przejść przez próbę kuszenia. Diabeł trzykrotnie zbliżał się do Niego. Chciał, by Chrystus uległ jego podszeptom, powołując się przy tym nawet na to, co zostało zapisane w pismie Świętym. (Czyż przedstawiciele sekt nie czynią podobnie?) Jezus jednakże zdecydowanie odrzucił te diabelskie zabiegi. Zwyciężył diabła, ponieważ nieugięcie trwał przy Bogu, swoim ojcu. W ten właśnie sposób Chrystus dał nam przykład zwyciężenia złego ducha. Chrześcijanie zostali powołani do podobnych zwycięstw. Jest to możliwe, jeśli odpowiednio głęboko będzie w nas zakorzeniona wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. “Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawieni. Wszak mówi Pismo: > . (Rz 10, 9-11). Z wiary tej płynie ufność, z jaką chrześcijanie zwracają się do Chrystusa, prosząc Go o niezbędną moc i siłę w pokonywaniu pokus. I nigdy się w tym proszeniu nie zawiodą! Chrystus bowiem “rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. >. (Rz 10, 12b-13)

Odpowiedź na pytanie postawione w temacie jet bardzo trudna. Współcześni ludzie dzielą się na tych, którzy potrafili zaufać Bogu, dlatego teraz są wierzący, oraz na tych, którzy tego zrobić nie potrafili, skutkiem czego jest ich zagubienie w tym wielkim, skomplikowanym świecie oraz ich przywiązanie do zabobonów.
Przykładowe prace

Regedit - edytor rejestru.

Regedit - edytor rejestru. Windows, czyli jest to magazyn informacji o tym, jak system operacyjny powinien wyglądać oraz w jaki sposób funkcjonować. Autorzy Windows stworzyli użytkownikom możliwość dokonywania zmian w Rejestrze. Znajdziesz tu informacje, jak postępować, żeby by&#...

Rekcja czasowników

Rekcja czasowników DATIV ( III PRZYPADEK) AKUSATIV (IV PRZYPADEK) anfagen mit- zaczynać od arbeiten mit- pracować z kimś arbeiten an – pracować nad czymś beginnen mit- zaczynać coś beschftigen sich mit- zajmować się bestehen aus- składa...

Charakterystyka Perełki - "Wakacje z duchami"

Charakterystyka Perełki - "Wakacje z duchami" Jednym z głównych bohaterów książki Adama Bahdaja Wakacje z duchami jest Perełka, a tak naprawdę Boguś Albinowski. Jest siostrzeńcem pani Lichoniowej i razem z przyjaciółmi, Paragonem i Mandżarem, mieszkał na warszawskiej ...

Powtórka przed maturą

Powtórka przed maturą I. SYSTEMY WSPÓŁPRACY I BEZPIECZEŃSTWA 1. - organizacja międzynarodowa o charakterze uniwersalnym; utworzona na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r.; - cel - zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami, db...

RUCH EGZEKUCYJNY .

RUCH EGZEKUCYJNY . Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zwrotu zabranych dóbr królewskich. Hasła te wymierzone były w magnaterię - ją bo...

Juliusz Gajus Cezar

Juliusz Gajus Cezar Juliusz Gajusz Cezar narodził się w szlachetnej, starożytnej rodzinie. był chłopcem wysokim i smukłym, miał ciemne i bystre oczy oraz jasną cerę. Znaczący wpływ na jego tradycyjne wychowanie miała matka Aurelia, natomiast on sam darzył ją d...

Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski. Z produktem krajowym brutto w wysokości 8,4 tys. dolarów amerykańskich na mieszkańca w 1999 r. i strukturą gospodarczą można Polskę zaliczyć do grupy krajów średnio rozwiniętych gospodarczo. Spośród naszych sąsiadów ...

Europa wobec Turcji w XVI i XVII wieku.

Europa wobec Turcji w XVI i XVII wieku. W Europie okres XVI i XVII wieku to czas trwania dwóch epok: renesansu i baroku. To bardzo ciekawy odcinek historii na naszym kontynencie. W tym okresie doszło do wielu poważnych zmian w całej Europie. Mam tu na myśli reformację połączoną z kryzysem ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry