• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wst&#281...

Nawigacja

Wstęp do prawoznastwaWstęp do prawoznastwa


Wprowadzenie:

Wartość logiczna przysługuje tylko zdaniom oznajmującym, wyrażających sąd - myśl odnosząca się w sposb sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy.

Dyrektywy - wypowiedzi, takie jak norma, przepis, zasada, reguła, wskazwka, zalecenie, wpływające na zachowania się ludzi.

Normy - akty oddziaływań stanowczych. Nie opisują zachowania, lecz wskazują, jakie zachowanie powinno nastąpić. Nie można określić ich wartości logicznej.

Oceny - wyrażają aprobatę, lub dezaprobatę pewnego stanu rzeczy, odnoszą się do akceptowanych standardw, czy kryteriw - wypowiedzi nonkogitywne (nie mają wartości poznawczej).

• Oceny zasadnicze - oceniamy przedmiot bez względu na jego relację do innych przedmiotw.

• Oceny instrumentalne - skutki, ktre powoduje.Przepisy prawa:

1. Rozumienie przepisu prawa:

Przepis prawa to zdaniokształtny zwrot językowy, wskazujący, bądź narzucający sposb postępowania, formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf, ustęp lub jako zdaniokształtny fragment artykułu, paragrafu, lub ustępu.

Ustanawiane są mocą generalnych normatywnych aktw prawnych

Artykuł, lub paragraf - jedna, lub kilka wypowiedzi zdaniokształtnych. Niektrzy przepisem nazywają wszystkie, łącznie brane wypowiedzi zdaniokształtne, zawarte w danym paragrafie, inni - każdą z osobna.2. Sposoby formułowania przepisw prawa:

2.1. Uwagi o strukturze przepisw prawa:

Zdaniokształtna wypowiedź składająca się z dwch członw:

• Poprzednik - wymienia, wskazuje lub określa okoliczności, z ktrymi należy wiązać skutki prawne, rodzące skutki prawne.

• Następnik - ustala skutki prawne, jakie powinny być wiązane z okolicznościami wymienionymi w poprzedniku. Następstwa (skutki) prawne - reguły zachowania, ujemne następstwa.

Często formułowane w postaci zwrotw warunkowych (jeżeli, w razie), czasami najpierw wskazywane są skutki, dopiero potem okoliczności.

Funktory normotwrcze - kiedy i jak należy postępować (powinien, musi). Czasami są opisami rżnych zdarzeń.2.2. Wartość logiczna przepisw prawa:

Przepisy należą do klasy wypowiedzi dyrektywalnych, wskazują jak adresaci powinni się zachowywać, nie przysługuje im wartość logiczna. Nie można w poprawny sposb ze zdania wyprowadzić reguł postępowania, ani zdania z przepisu (z tego, że coś powinno być, nie wynika, że tak jest).3. Fakty prawne:

3.1. Charakterystyka:

Fakty prawne:

• Zdarzenia prawne rodzajem faktw

• Fakt i zdarzenie - terminy zamienne

• Tylko zdarzenia - zależne i niezależne

• Zdarzenia - fakty i zachowania

• Zdarzenia i działania

Fakty prawne - okoliczności wymieniane w przepisach prawa, ktre pociągają za sobą, wywołują, czy rodzą skutki prawne, powodujące powstawanie, zmianę, lub wygasanie bądź to uprawnień, bądź obowiązkw, bądź też uprawnień i obowiązkw.Przykadowe prace

Od Kopernika do Newtona,

Od Kopernika do Newtona, Największy przełom w historii nauk fizycznych dokonywał się w XVI i XVII w. dzięki rozwinięciu w tym okresie skutecznej i niemal całkowicie dojrzałej metody naukowej. Proces rozwijania nowej, racjonalno-empirycznej metody badawczej rozpoczął Mikołaj...

List Słowa Jesteś

List Słowa Jesteś List Piszę ten list do Ciebie Ktry zaczynam od słowa Kocham Cię Następne słowo to Pragnę Cię Każdy list pisany do Ciebie kończę Tęsknie Słowa Te piękne słowa Ktre mwiłeś codziennie do...

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorw – tłuszcze, aminokwasy, białka i węglowodany.

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorw – tłuszcze, aminokwasy, białka i węglowodany. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorw, są to związki chemiczne zawierające w swoich cząsteczkach dwie lub więcej grup funkcyjnych, połączonych z rdzeniem węglowodorowym . W...

Prawa dzieci

Prawa dzieci Każdy człowiek będący obywatelem jakiegoś państwa ma obowiązek przestrzegania obowiązującego w tym kraju prawa. W Rzeczypospolitej Polskiej przestrzega się zarwno prawa i wolności człowieka, ktre wynikają z Konstytucji jak i dokumentw między...

Janusz Korczak – mj autorytet

Janusz Korczak – mj autorytet Janusz Korczak to pseudonim Henryka Goldszmita. Został on zapożyczony z powieści Kraszewskiego. Goldszmit urodził się 22 lipca roku 1878 lub 1879 (jego ojciec po narodzinach chłopca nie dopełnił formalności metrykalnych, stąd niepewnoś...

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz Herbu Oszyk, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey) – polski nowelista, powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905) za całokształt twrczości, jeden z naj...

Jakie cele wychowawcze nauczyciel powinien mieć do uczniw?

Jakie cele wychowawcze nauczyciel powinien mieć do uczniw? 1. Rozwinięcie u ucznia krytycznego umysłu.Krytyczny umysł to taki, ktry ma bogatą wiedzę o sobie i otoczeniu i posiada takie poznawcze umiejętności jak zdobywanie i porządkowanie informacji o świecie i sobie ta...

Na czym polega proces eutrofizacji jezior?

Na czym polega proces eutrofizacji jezior? Eutrofizacja, czyli wzrost żyzności wd, to proces stopniowego wzbogacania zbiornika wodnego w substancje pokarmowe wskutek wzmożonego ich dopływu. Głwnymi źrdłami tych składnikw są ścieki i nawozy (azotowe, fosforowe i potasowe) oraz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry