• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wst&#281...

Nawigacja

Wstęp do prawoznawstwaWstęp do prawoznawstwa


WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA WYKŁAD 7Język prawny- język tekstw prawnych, aktw normatywnych; język przepisw prawa

• Język ten jest wysoce sformalizowany i są rżnice miedzy tym językiem, a językiem naturalnym.

• W języku prawnym występują zwroty ktre pochodzą z języka naturalnego, ale mają inne znaczenie np. powd.

• Język prawny posługuje się tzw. definicjami legalnymi.Język prawniczy- język środowisk prawniczych, często używa się terminw łac.ŹRDŁA PRAWAW aktach prawnych wydawanych przez władze państwa, ktre zawierają przepisy prawa.

Podział

1) ze względu na zakres obowiązywania

a) wewnętrznie obowiązujące- rozporządzenia i zarządzenia, ktre są wydawane na podstawie ustaw. Takie akty obowiązują jednostki organizacyjne podległe, te ktre wydały te akty. W drodze tych aktw nie można nakładać obowiązkw na obywateli.

b) zewnętrznie obowiązujące- powszechnie obowiązujące, są skierowane do ogłu. W tych aktach mogą być nakładane obowiązki, mogą być przyznawane uprawnienia. Akty te mogą być podstawą stosowania prawa w konkretnych sprawach.

Tworzą zamknięty i hierarchiczny katalog.

a) Konstytucja- jest to ustawa zasadnicza, określa uprawnienia obywatelib) Ustawy- akt normatywny, ktry z reguły ustanawia określone prawa i obowiązki. Sa uchwalane przez sejm w drodze procedury ustawodawczej.c) Ratyfikowane umowy międzynarodowe- umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę podlega ogłoszeniu w Dz.U. To źrdło prawa mimo sprzeczności z ustawami jest stosowane w pierwszej kolejności. Ma to znaczenie dla umw pomiędzy Polską, a Unią Europejskąd) Rozporządzenia- mogą być wydawane tylko na podstawie delegacji ustawowej, w celu wykonania ustawy. Jaki organ może wydać rozporządzenie i czego ono dotyczy określa delegacja ustawowa. Rozporządzenia są wydawane przez prezydenta, RM, premiera, ministrw i KRRiT.e) Akty prawa miejscowego- są wydawane przez organy samorządu terytorialnego np. Rade Gminy oraz przez terenowe organy administracji rządowej np. wojewoda.

APM obowiązują no określonym terytorium.Legalność tych aktw konstruuje NSA i premier. W odniesieniu do aktw wydanych przez wojewodę np. uchwała Rady Gminy mogą regulować organizacje urzędu gminy, ale mogą też określać wysokość podatkw lokalnych np. za psa.Rozporządzenia wydawane przez wojewodw mogą dotyczyć sytuacji kiedy zachodzi sytuacja ochrony osb i mienia czy zapewnienie bezpieczeństwa.Przykadowe prace

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 1 Wyjaśnij pojęcie państwa i jego funkcje. Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, wyposażoną w suwerenną władzę, jest też organizacją terytorialną i przymusową( ponieważ określa ją obywatelstwo)...

DRESDEN

DRESDEN Dresden fruher Residenz der sachsischen Fursten, gehort auch heute zu den schonsten und meist besuchen deutschen Stadten. Sie wird oft wegen ihrer vielen Kunstschatze " Elbflorenz" genannt. Die im Jahren 1945 fast vollig zerstorten prachtigen Barockbauten aus dem 17 und 18 Jahrhundert wurden nach dem Krieg in ...

List do redakcji o środowisku w moim otoczeniu.

List do redakcji o środowisku w moim otoczeniu. Liebe Redaktion, ich mchte das Thema der Natur in meiner Umgebung erwhnen. Viele Menschen interessieren sich nicht dafr, wie ihre Umgebung aussieht. Sie verschmutzen sie nmlich, handeln oft unberlegt und sie denken nicht an die Konsequenzen. Der Mll ist berall, niemand...

Dzieło literackie i jego adaptacja filmowa. Porwnaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację.

Dzieło literackie i jego adaptacja filmowa. Porwnaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację. "Forrest Gump" - powieść Amerykanina Wintsona Grooma wydana po raz pierwszy w 1986 roku. Opowiada o losach Forresta Gumpa - upośledzonego umysłowo młodego mężczyzny, ...

Globalizacja - proces powszechnego narastania problemw.

Globalizacja - proces powszechnego narastania problemw. Globalizacja jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturalną itd. w skali oglnoświatowej. Zasadniczą jej cechą jest ...

Podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy

Podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy 1. Podmioty występujące na rynku pracy a) pracownik osoba zatrudniona ktra wykonuje pracę na rzecz pracodawcy za odpowiednim wynagrodzeniem zgodnie z zawartą umowę o pracy b) pracodawca osoba, przedsiębiorstwo lub inna organizacja zatru...

Gilgamesz i historia literatury babilońskiej

Gilgamesz i historia literatury babilońskiej Przyzwyczailiśmy się do tego, że korzenie naszej cywilizacji tkwią w biblijnej Ziemi Obiecanej, może w Grecji i Rzymie. Mało, kto jednak wie, że tak naprawdę, to nasza historia zaczyna się w Sumerze. Tam powstało najstarsze pismo,...

Pojecie i rodzaje sytuacji społecznych

Pojecie i rodzaje sytuacji społecznych Sytuacja społeczna wg Stanisława Miki (Mika) to takie okoliczności, w ktrych obok podmiotu (jednostki) bezpośredniego, występują inni ludzie. Ci inni obserwują nasze zachowanie (sposb mwienia, wykonywania poszczeglnych czynności, post...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry