• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wył...

Nawigacja

Wyłączenie pracownika lub organu z udziału w postępowaniu administracyjnymWyłączenie pracownika lub organu z udziału w postępowaniu administracyjnym


1. Wyłączenie pracownika i organu oznacza, że taki pracownik lub organ (adm.) powinien powstrzymać się od jakichkolwiek czynności w sprawie z wyjątkiem czynności nie cierpiących zwłoki ze względu na słuszny interes strony lub interes społeczeństwa.

2. Wyłączony pracownik nie tylko nie może wydać decyzji ale nie powinien w żaden sposb brać udział w sprawie.

3. Pracownik organu podlega wyłączeniu z mocy prawa z udziału w postępowaniu administracyjnym:
a) jest strona w sprawie lub przedstawiciel jednej ze stron,
b) stron w sprawie lub przedstawiciel jednej ze stron jest osoba związana z nim z tytułu małżeństwa,
- pokrewieństwa lub powinowadztwa do 2 stopnia włącznie,
- przysposobienia opieki lub kurateli.
c) strona w sprawie jest osobą pozostającą wobec pracownika w stosunku nadrzędności służbowej,
d) był w danej sprawie świadkiem lub biegłym,
e) brał udział w niższej instancji w zaskarżonej decyzji,
f) z powodu sprawy ktrej dotyczy postępowanie wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

4. W przypadku wyłączenia pracownika, jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.Przykadowe prace

Jan Paweł II kim był dla mnie za życia i kim jest teraz.

Jan Paweł II kim był dla mnie za życia i kim jest teraz. Podobnie jak światopogląd każdego z nas jest odmienny, tak nie ma gwarancji, iż moja opinia jest mniej słuszna od kolegi , koleżanki , czy kogokolwiek. Każdy z nas kocha , widzi , czuje oraz interpretuje fakty inaczej, in...

Pokolenie Jana Pawła II

Pokolenie Jana Pawła II W kwietniu 2005 roku Polska była miejscem niecodziennych zdarzeń związanych z przeżywaniem przez społeczeństwo postępującej choroby, śmierci i uroczystości pogrzebowych Papieża Jana Pawła II. Wyraźne było niezwykle mocne zaanga...

Lord Jim - zdrada Corneliusa.

Lord Jim - zdrada Corneliusa. Po przybyciu Jima do Patusanu Cornelius od razu okazał mu swoją wielką przyjaźń i życzliwość. Przyjął gości w sposb haniebny. Jim nie dostawał prawie nic do jedzenia, można powiedzieć, że był głodzony. Cornelius na...

Plan marketingowy hotelu

Plan marketingowy hotelu Spis treści: 1. Wstęp 2. Rozwinięcie 3. Analiza S.W.O.T 4. Wnioski 5. Propozycje 6. Termin realizacji 1. Wstęp Hotel ?Głębia Oceanu? znajduje się w Gdańsku. Położony jest nad morzem, ze sporą ilością zieleni. Sezonowo pracuje t...

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku W XVI wieku Szwecja była państwem dopiero co wyzwolonym spod pa-nowania Duńczykw. Wtedy zanosiło się, że stosunki Szwedw z Polakami bę-dą bardzo dobre. Te dwa państwa miały zaprzyjaźnionych władcw (siostra Zygmunta Augusta ...

Roztwory koloidalne

Roztwory koloidalne Roztwory koloidalne (koloidy) stanowią układy, w ktrych cząstki substancji rozproszonej charakteryzują się rozmiarami od 1 do 500 nm. Cząstki o takich rozmiarach odpowiadają tzw. rozdrobnieniu koloidalnemu. Roztwory koloidalne są układami dwufazowymi, składa...

Osiągnięcia Mezopotamii

Osiągnięcia Mezopotamii Sumerowie wynaleźli: koło od wozu, koło garncarskie, ceramikę. Budowali wodociągi i domy z cegieł. Budowali oni rwnież kompleksy militarno-spichlerzowe-świątynne (mogły one pełnić rwnież funcje ratusza, ktre nazywały si...

Recenzja "Pana Tadeusza" (filmu)

Recenzja "Pana Tadeusza" (filmu) Nareszcie ! Tak długo czekałem na moment, w ktrym wreszcie będę mgł spokojnie usiąść w fotelu i przelać na papier moje wrażenia po obejrzeniu filmowej adaptacji "Pana Tadeusza". Teraz, kiedy już ułożyłem sobie w my...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry