• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wybierz ...

Nawigacja

Wybierz i scharakteryzuj jedną z lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.Wybierz i scharakteryzuj jedną z lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.


CARITAS POLSKA

Wizją Caritas jest budowanie cywilizacji miłości.

Caritas Polska określa swoją misję jako: Usłyszeć głos ubogich, przyjąć go jako własny i stać się tym głosem. Organizacja ta jest organizacją pozarządową i zajmuje się niesieniem pomocy dla tych ktrzy tego potrzebują.

Pomoc osobom bezdomnym

Wśrd licznych kategorii osb, ktrym Caritas w Polsce świadczy pomoc w sposb stały, są bezdomni. Co prawda wiele osb nie posiadających stałego miejsca zamieszkania świadomie wybrało taki styl życia, ale istnieje rwnież duża grupa bezdomnych, ktrzy znaleźli się w trudnej sytuacji nie z własnej woli. Te osoby najczęściej podejmują prbę wyjścia z bezdomności. Część z nich znajduje pomoc w placwkach Caritas.

Schroniska całodobowe oferują stałe schronienie, jednak na pewien określony okres czasu. Celem pomocy jest wyprowadzenie osb z bezdomności a nierzadko rwnież z chorb i nałogw. Dlatego pracownicy Caritas proponują bezdomnym terapię (m.in. przeciwuzależnieniową) a niejednokrotnie rwnież uczestniczą w znalezieniu dla nich pracy. Pobyt w schronisku bywa w symbolicznym zakresie odpłatny. Caritas prowadzi w Polsce 15 schronisk całodobowych.

Noclegownie oferują bezdomnym schronienie na noc. Poza tym starają się zaspokoić potrzeby osb bezdomnych w zakresie zapewnienia im pożywienia, środkw higienicznych i odzieży. Caritas prowadzi w Polsce 20 tego typu placwek.

Pomoc osobom bezrobotnym

Brak pracy to obecnie problem ponad 20% zdolnych do wykonywania zawodu Polakw. Katolicka nauka społeczna głosi, że praca jest nie tylko powołaniem a nawet obowiązkiem, ale przede wszystkim niezbywalnym prawem każdego człowieka.

Cały kraj stoi dzisiaj przed problemem bezrobocia prbując zaradzić biedzie materialnej i psychicznej osb, ktre utraciły swoje miejsca pracy. Caritas, starając się pomagać wszystkim kategoriom osb potrzebujących, kieruje swoje wysiłki także w stronę ludzi bezrobotnych.

W wielu parafiach powstały Kluby Osb Bezrobotnych, gdzie można nauczyć się sposobw aktywnego poszukiwania pracy. Parafialne zespoły Caritas i Caritas diecezjalne udzielają bezrobotnym pomocy doraźnej darowując im żywność, odzież, obuwie, pościel, sprzęt gospodarstwa domowego.

Caritas uruchamia rwnież projekty autorskie i pilotażowe, ktre mają sprawdzić rżne sposoby pomagania bezrobotnym. Caritas koszalińsko-kołobrzeska i warszawska założyły dwa duże gospodarstwa rolne. Przedsięwzięcie to jest opłacalne - nie przynosi dużych zyskw, ale dzięki niemu zatrudnienie znalazło wiele osb.

Caritas Polska rozpoczęła program realizowany przy wspłpracy z Caritas Francja, ktry polega na wyszkoleniu grupy pracownikw i wolontariuszy do pracy z bezrobotnymi oraz założeniu Biura Aktywacji Bezrobotnych w Bartoszycach. Projekt realizowany jest na terenie czterech diecezji: warmińskiej, lubelskiej, toruńskiej i kieleckiej. Przeszkolone osoby obejmują opieką grupę bezrobotnych, ktrym towarzyszą w poszukiwaniu pracy udzielając potrzebnych informacji, motywując i wspierając duchowo.

W dniu 1 czerwca tego roku Caritas otworzyła Biuro Aktywizacji Bezrobotnych w Bartoszycach. Placwka ta wyposażona jest w telefon, fax, ma dostęp do internetu, lokalnej i oglnopolskiej prasy. Wszystko to ma służyć osobom poszukującym pracy w znalezieniu stałego zatrudnienia. Pracownicy Biura służą rwnież pomocą w załatwieniu wszelkich formalności, takich jak napisanie i złożenie odpowiedniego CV, czy listu motywacyjnego.

Zadaniem projektu realizowanego przez Caritas jest pomoc osobie wykluczonej w odnalezieniu zaufania do samej siebie i wydobycie tego wszystkiego, co w danej osobie, ze względu na brak pracy, zostało stłumione, zagłuszone przez poczucie własnej bezużyteczności. Człowiek wykluczony jest daleko od innych, nie jest w stanie uczestniczyć w życiu społeczności, odnaleźć sens i cel swojej drogi. Czuje się poza nawiasem społeczeństwa, a jedynymi osobami, z ktrymi się kontaktuje są albo osoby także pozbawione pracy albo pracownicy instytucji pomocowych. Pamiętając o tej szczeglnej wrażliwości środowisk dotkniętych bezrobociem nie można jednak traktować ich tak, jakby się miało do czynienia z ludźmi upośledzonymi. Wręcz przeciwnie - niezmiernie ważne wydaje się podtrzymanie, a czasem nawet rozbudzenie, poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych. Trzeba jednak umieć zachować odpowiedni dystans, by odrżnić "prowadzenie za rękę" od realnej pomocy.

Pomoc samotnym matkom

Caritas pomaga - na miarę możliwości - wszystkim grupom osb potrzebujących. Do takich zapewne należą samotne matki, ktre spotkały się z odrzuceniem najbliższego środowiska lub matki - ofiary przemocy w rodzinie.

Placwki dla matek z dziećmi prowadzone przez Caritas mają charakter domw stałego pobytu i oferują podopiecznym na okres kilku miesięcy bezpieczne schronienie z dala od destrukcyjnych wpływw otoczenia. Można wyrżnić tutaj:

• domy samotnej matki dla kobiet w okresie okołoporodowym. Zadaniem tych placwek jest otoczenie opieką kobiet spotykających się z powodu ciąży z odrzuceniem we własnym środowisku. Caritas prowadzi w Polsce 9 takich placwek.

• domy dla matek z dziećmi cierpiących z powodu przemocy domowej. Caritas prowadzi w Polsce 9 takich placwek.

Niektre placwki łączą obie funkcje.

Domy dla ofiar przemocy często oferują poza schronieniem usługi psychologa, pracownikw socjalnych i pedagogw.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Caritas udziela pomocy, w miarę możliwości, wszystkim osobom potrzebującym. Grupą, ktra w sposb szczeglny wymaga opieki, są ludzie niepełnosprawni. Caritas proponuje im rżne formy rehabilitacji i terapii.

Jeden z głwnych nurtw pomocy Caritas dla ludzi niepełnosprawnych stanowią, prowadzone przez Caritas diecezjalne, stałe placwki. Wynika to ze specyfiki problemu - opieka nad niepełnosprawnym powinna być profesjonalna i systematyczna. Placwki prowadzone przez Caritas na rzecz osb niepełnosprawnych dzielą się na kilka kategorii: ośrodki rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, domy dziennego pobytu, domy stałego pobytu, zakłady pracy.

Ośrodki rehabilitacyjne prowadzone przez Caritas są dużymi placwkami, ktre wyrżniają się bogatym wyposażeniem. Dzięki temu na ich terenie można skupić wiele form pomocy. Rehabilitacja osb niepełnosprawnych odbywa się w turnusach lub podczas pobytu jednodniowego, dziennego. Caritas prowadzi w Polsce 10 tego typu placwek.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są metodą rehabilitacji polegającej na włączaniu osoby niepełnosprawnej w praktyczne, twrcze zajęcia. W pracowniach prowadzonych przez Caritas niepełnosprawni, pod opieką fachowcw, mają szansę brać udział w zajęciach stolarskich, wikliniarskich, krawieckich, malarskich i in. Sposb funkcjonowania Warsztatw Terapii Zajęciowej określają przepisy państwowe. Dzięki temu placwki te mogą korzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepełnosprawnych. Caritas prowadzi w Polsce 26 Warsztatw Terapii Zajęciowej.

Domy dziennego pobytu służą tym osobom, ktre ze względu na daleko posuniętą niepełnosprawność nie mogą korzystać z Warsztatw Terapii Zajęciowej. Opieka w tych placwkach obejmuje dowz, posiłki i rżne formy rehabilitacji. Domy dziennego pobytu w znacznym stopniu odciążają opiekunw, ktrzy na stałe zajmują się pomocą osobom o daleko posuniętej niepełnosprawności. Caritas prowadzi w Polsce 12 tego typu placwek.

Domy stałego pobytu dają osobom niepełnosprawnym całodzienną opiekę. Niektre z nich działają na zasadzie "rodzinkowej", czyli łączą w małe wsplnoty osoby o rżnym stopniu niepełnosprawności. Dzięki tej metodzie ludzie niepełnosprawni mają szansę przygotowywać się do jak najpełniejszego zaangażowania w życie społeczne. Caritas prowadzi w Polsce 3 domy stałego pobytu.Przykadowe prace

Biografia - Leopold Staff

Biografia - Leopold Staff Leopold Staff to obok Kasprowicza, Leśmiana i Tetmajera jeden z najwybitniejszych poetw młodopolskich, co więcej, poeta uznany nie tylko w epoce, w ktrej rozkwitł, ale i w dwudziestoleciu międzywojennym oraz czasach powojennych. Należał do drugiego pokolenia poetw...

Presentez le personnage que vous admirez et qui est pour vous la plus importante autorit et expliquer pourqoi

Presentez le personnage que vous admirez et qui est pour vous la plus importante autorit et expliquer pourqoi Dans le monde moderne il y a de moins en moins d’autorits mais le besoin d’en avoir est norme. Chaque personne cherche son idole et si elle ne le trouve pas dans son entourage, elle le cherche plus loin, ent...

Starość

Starość Starości samej w sobie nie można klasyfikować jako choroby, z racji tego, że starzenie się ustroju jest procesem fizjologicznym. Nie można go ani wyleczyć, ani powstrzymać, a jedynie opźnić poprzez eliminowanie przyspieszających je czynnikw. Podstawow...

Spotkanie wrogw Achilles i Priam

Spotkanie wrogw Achilles i Priam Większość mitycznych bitew i historycznych wojen obfituje w opisy spotkań wśrd bitewnego pyłu zagorzałych wrogw. Podobnie jest w Iliadzie Homera. Jednak spotkanie Achillesa i Priama to nie przykład samej walki, ale przede wszystkim sytuacji, w ktrej poz...

"Krlowo-Izoldo miła"-Izolda wyznaje swoje uczucia do Tristana

"Krlowo-Izoldo miła"-Izolda wyznaje swoje uczucia do Tristana Krlestwo Kornwalii, 22 VII 1300 r. Mj miły Tristanie! Piszę ten list w tajemnicy przed moim mężem, a Twoim wujem-krlem Markie. Mam nadzieję, ze on się o tym nigdy nie dowie. Chcę, żebyś wiedzia...

Wybrane zagadnienia na ustna mature z Wosu

Wybrane zagadnienia na ustna mature z Wosu 1.Cechy społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie było: - wzorem - -utopijnym modelem opartych na rynkowych podstawach społeczeństwa pełnoletnich, rwnouprawnionych i wolnych obywateli. Obywatelstwo oznaczało ak...

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus Jezus Chrystus jest dla mnie przede wszystkim przewodnikiem, nadzieją, miłością i wsparciem. Jezus daje mi nadzieję oraz wiarę w to, że poradzę sobie ze wszystkimi problemami i trudnościami, ktre mnie napotkają. Daje mi wiarę w to, &...

Czy Edyp jest winny? - sąd nad bohaterem

Czy Edyp jest winny? - sąd nad bohaterem Czy Edyp był winny swoich zbrodni? Ja uważam, że nie i sprbuję to udowodnić przytaczając odpowiednie argumenty. Na początku należałoby powiedzieć kim był w Edyp. To bohater tragiczny dzieła Sofoklesa "Krl Edyp". Był ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry