• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wybory d...

Nawigacja

Wybory do samorządu uczniowskiegoWybory do samorządu uczniowskiego
Głosowanie do samorządu uczniowskiego powinno odbywać się w budynku danej szkoły. Głosowanie może odbywać się na sali gimnastycznej tej szkoły lub w czasie trwania lekcji w klasach. Piecze nad głosowaniem powinny trzymać specjalne osoby, ktre zostały wyznaczone do tego celu lub dyrektor szkoły i grono pedagogiczne. Osoby pilnujące przebiegu głosowania nie powinny brać w nim udziału. Osoby kandydujące mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatw, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się przekupywania osb głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, ktrzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej. Głosowanie może się odbyć na końcu lub początku roku szkolnego. Do głosowania przystępują wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w szkole. Głosowanie trwa jeden dzień i jest ściśle tajne. Głosowanie jest anonimowe. W przypadku sfałszowania wynikw głosowanie należy unieważnić i przeprowadzić następne. Jeżeli głosowanie odbywa się na sali gimnastycznej należy zgromadzić na niej wszystkich uczniw. Każdy przy wejściu otrzyma jeden arkusz karty do głosowania. Osoby będą wpuszczane na salę gimnastyczną po okazaniu legitymacji szkolnej i sprawdzeniu z niej danych (imienia i nazwiska). Na karcie wypisane są imiona i nazwiska wszystkich kandydatw, aby wybrać daną osobę, należy postawić krzyżyk przy jej nazwisku. Następnie kolejno podchodzą do urny ustawionej na środku sali i wrzucają swj głos. Jeżeli głosowanie odbywa się w klasach, do klasy przychodzi osoba z komisji wyborczej, spisuje imiona i nazwiska osb znajdujących się w klasie, a następnie rozdaje uczniom karty wyborcze. Uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku swojego kandydata i wrzucają kartę wyborcza do urny (w tym przypadku osoba z komisji musi nosić urnę do każdej z klas). Głosowanie powinno trwać maksymalnie trzy godziny, aby było wiarygodne. Karty z oddanymi głosami wrzuca się do specjalnej urny, ktra jest zapieczętowana i można ją otworzyć komisyjnie, gdy wszyscy uczniowie oddadzą swj głos. Sprawdzanie liczby głosw (frekwencji wyborczej) dokonuje komisja wyborcza. Błędne głosy (brak skreśleń, więcej niż jedno skreślenie, postawienie innego znaku niż krzyżyk przy nazwisku kandydata) nie są liczone. Liczenie głosw powinno trwać nie dłużej niż cztery dni. Oficjalne wyniki są wywieszane na tablicy informacyjne w szkole oraz na stronie internetowej szkoły (o ile taka istnieje).Made by kowal
Przykadowe prace

Recenzja "Kamieni na szaniec" w liście do przyjaciela

Recenzja "Kamieni na szaniec" w liście do przyjaciela Na początku mojego listu chciałabym Cię serdecznie pozdrowić, a następnie zachęcić do przeczytania i krtko przedstawić książkę pt. Kamienie na szaniec . Ostatnio przeczytałam opowieść - dokument...

Domy dziecka

Domy dziecka Gdy zabraknie rodziny lub nie spełnia ona swoich funkcji i nie sprzyja właściwemu rozwojowi dziecka pojawiają się zastępcze środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Pierwszy dom dla osamotnionych dzieci powstał w 8 w Mediolanie. W roku 1204 papież Innoce3nty II za&...

Poglądy na życie i śmierć w Dziadach

Poglądy na życie i śmierć w Dziadach Zycie człowieka nie zamyka się wraz ze śmiercią- wynika z dramatu Adama Mickiewicza. Pośmiertne losy pozwalają dopiero w pełni zinterpretować i ocenić życie jakiejś osoby, są przedłużeniem i kons...

Konflikt -izraelsko- palestyński

Konflikt -izraelsko- palestyński Konflikt izraelsko- palestynski Od zakończenia I wojny swiatowej trwa z mniejszym lub wiekszym natęzeniem konflikt na terenie Palestyny. Obszar ten w czasach starożytnych zasiedliły plemiona izraelskie , znane ci z Biblii. Stworzyło ono silne pa...

Akty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie

Akty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie Michał Adamczyk Akty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie. Akty prawa miejscowego są aktami powszechnie obowiązującymi (czyli dotyczą wszystkich mieszkańcw oraz podmiot...

Organizmy cudzożywne; Biofagi; Roślinożercy; Mięsożercy; Saprobionty; Saprofity(roztocza); Saprofagi; Pasożyty

Organizmy cudzożywne; Biofagi; Roślinożercy; Mięsożercy; Saprobionty; Saprofity(roztocza); Saprofagi; Pasożyty ORGANIZMY CUDZOŻYWNE: +pasożyty i płpasożyty: +wewnętrzne +zewnętrzne +biofagi: +saprobionty: +roślinożercy +saprofity +wszys...

Impresjonizm w sztuce

Impresjonizm w sztuce Malarstwo Termin impresjonizm wywodzi się z języka francuskiego – impression, czyli wrażenie. Narodził się w latach 70-tych XIX w. we Francji jako kierunek w malarstwie. Opierał się na przekonaniu, że źrdłem efektw kolorystycznych jest gra ś...

Określ istotę stylizacji. Wymień znane ci rodzaje stylizacji językowej i scharakteryzuj jeden z nich.(matura ustna)

Określ istotę stylizacji. Wymień znane ci rodzaje stylizacji językowej i scharakteryzuj jeden z nich.(matura ustna) Stylizacja to celowe i świadome nawiązanie do określonego stylu, przez wprowadzenie istotnych dla niego (tzn. dla tego stylu) właściwości. Rodzaje stylizacji: ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry