• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wybory d...

Nawigacja

Wybory do samorządu uczniowskiegoWybory do samorządu uczniowskiego
Głosowanie do samorządu uczniowskiego powinno odbywać się w budynku danej szkoły. Głosowanie może odbywać się na sali gimnastycznej tej szkoły lub w czasie trwania lekcji w klasach. Piecze nad głosowaniem powinny trzymać specjalne osoby, ktre zostały wyznaczone do tego celu lub dyrektor szkoły i grono pedagogiczne. Osoby pilnujące przebiegu głosowania nie powinny brać w nim udziału. Osoby kandydujące mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatw, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się przekupywania osb głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, ktrzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej. Głosowanie może się odbyć na końcu lub początku roku szkolnego. Do głosowania przystępują wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w szkole. Głosowanie trwa jeden dzień i jest ściśle tajne. Głosowanie jest anonimowe. W przypadku sfałszowania wynikw głosowanie należy unieważnić i przeprowadzić następne. Jeżeli głosowanie odbywa się na sali gimnastycznej należy zgromadzić na niej wszystkich uczniw. Każdy przy wejściu otrzyma jeden arkusz karty do głosowania. Osoby będą wpuszczane na salę gimnastyczną po okazaniu legitymacji szkolnej i sprawdzeniu z niej danych (imienia i nazwiska). Na karcie wypisane są imiona i nazwiska wszystkich kandydatw, aby wybrać daną osobę, należy postawić krzyżyk przy jej nazwisku. Następnie kolejno podchodzą do urny ustawionej na środku sali i wrzucają swj głos. Jeżeli głosowanie odbywa się w klasach, do klasy przychodzi osoba z komisji wyborczej, spisuje imiona i nazwiska osb znajdujących się w klasie, a następnie rozdaje uczniom karty wyborcze. Uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku swojego kandydata i wrzucają kartę wyborcza do urny (w tym przypadku osoba z komisji musi nosić urnę do każdej z klas). Głosowanie powinno trwać maksymalnie trzy godziny, aby było wiarygodne. Karty z oddanymi głosami wrzuca się do specjalnej urny, ktra jest zapieczętowana i można ją otworzyć komisyjnie, gdy wszyscy uczniowie oddadzą swj głos. Sprawdzanie liczby głosw (frekwencji wyborczej) dokonuje komisja wyborcza. Błędne głosy (brak skreśleń, więcej niż jedno skreślenie, postawienie innego znaku niż krzyżyk przy nazwisku kandydata) nie są liczone. Liczenie głosw powinno trwać nie dłużej niż cztery dni. Oficjalne wyniki są wywieszane na tablicy informacyjne w szkole oraz na stronie internetowej szkoły (o ile taka istnieje).Made by kowal
Przykadowe prace

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA PERSONALIZM – (osobisty; persona – osoba) – kierunek rozważań wokł pojęć osoby, rozważań o naturze poznawczej. W centrum wartości dobro i rozwj osoby, jako nadrzędna zasada, ktr...

Kosowo

Kosowo Historyczne i etniczne uwarunkowania konfliktu 1.1 Kosowo w starożytności Dzisiejsze Kosowo zajmuje obszar 10,9 tys. km2, żyje tam ok. 2 mln. mieszkańcw. Większość to Albańczycy, następnie Serbowie, Czarnogrcy, Romowie i inni. Stolicą jest Priśtina. Leż...

Losy i charakterystyka Jacka Soplicy.

Losy i charakterystyka Jacka Soplicy. Głwną postacią utworu jest Jacek Soplica, ktry całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty. Reprezentował ubogą szlachtę. Jacek łatwo zjednywał...

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Przyczyny wybuchu I wojny światowej Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata. Rżniła się na przykład pod względem rozmiarw pola walki, gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Eur...

Istota i pojęcie prawa

Istota i pojęcie prawa Istota i pojęcie prawa Istota prawa ? cechy prawa uznawane za ważne i wyrżniające ? Kierunek pozytywistyczny ? Kierunek prawnonaturalny ? Kierunek realistyczny 1. Kierunek pozytywistyczny (druga połowa XIX w. i początek XX w.) ? najwybitniejsi prze...

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krtkość żywota Daniela Naborowskieg

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krtkość żywota Daniela Naborowskiego 1. Blaise Pascal Myśli (fragment) Kiedy zważam krtkość mego życia, wchłoniętego w wi...

Międzynarodwka Liberalna – przyczyny powstania oraz cele działalności

Międzynarodwka Liberalna – przyczyny powstania oraz cele działalności Międzynarodwka Liberalna – przyczyny powstania oraz cele działalności - na powstanie i kształtowanie się transnarodowej organizacji liberałw po II wojnie światowej miały wp ...

Głwne problemy stosunkw międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919-1939

Głwne problemy stosunkw międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919-1939 Państwo realizuje stosunki z innymi państwami poprzez organy, osoby reprezentujące określone funkcje , ktre prowadzą stosunki z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Organy określa konstytucja pa&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry