Parse error: syntax error, unexpected 'asseoir' (T_STRING) in /home/bsitvaxi/domains/opracowania.biz/public_html/includes/output_handling_include.php(89) : eval()'d code on line 7
 - Artykuły: Wybrane czasowniki- forma czasu przeszłego
  • bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wybrane ...

Nawigacja

Wybrane czasowniki- forma czasu przeszłegoWybrane czasowniki- forma czasu przeszłego
apprendre appris uczyć się, dowiedzieć się
s'asseoir assis siadac
attendre attendu spodziewać się, oczekiwać
avoir eu mieć
battre battu bić
boire bu pić
comprendre compris rozumieć
conduire conduit kierować
connatre connu znać
construire construit konstruować, budować
croire cru wierzyć
dcouvrir dcouvert odkrywać
descendre descendu schodzić, znosić
dtruire dtruit niszczyć
devenir devenu stawać się
dire dit mwić
disparatre disparu ginąć, znikać
dormir dormi spać
crire crit pisać
lire lu wybierać kogoś
entendre entendu słuchać
?tre t być
faire fait robić
falloir fallu trzeba
interdire interdit zakazywać
lire lu czytać
mentir menti kłamać
mettre mis kłaść, wkładać
mourir mort umierać
offrir offert oferować
ouvrir ouvert otwierać
paratre paru okazywać się
partir parti wyjeżdżać
peindre peint malować
permettre permis pozwalać komuś
plaire plu podobać się
pleuvoir plu podać
pouvoir pu mc
prendre pris brać
produire produit produkować
promettre promis obiecywać
recevoir reu otrzymywać, przyjmować
reconnatre reconnu poznawać
rendre rendu zwracać, oddawać
repartir reparti wyjeżdżać
rpondre rpondu odpowiadać
revoir revu widzieć
rire ri śmiać się
servir servi służyć do
sortir sorti wychodzić
suivre suivi iść za kimś
tenir tenu trzymać
traduire traduit tłumaczyć
vendre vendu sprzedawać
venir venu przychodzić
vivre vcu żyć
voir vu widzieć
vouloir soulu chcieć


Przykadowe prace

Higiena trybu życia i jej wpływ na nasze zdrowie.

Higiena trybu życia i jej wpływ na nasze zdrowie. Higiena, jako nauka o zachowaniu zdrowia człowieka wywodzi się z czasw starożytnych. Pojęcie jej, było zawsze łączone z pojęciem zdrowia i oznaczało stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. ...

Osiągnięcia starożytnej Grecji

Osiągnięcia starożytnej Grecji Filozofia Filozofia to nauka, ktra ma za zadanie wyjść poza częściowe rozważania nauk szczegłowych i dać pogląd na świat. Jej zakres jej ze wszystkich nauk najobszerniejszy, a jej pojęcia najoglniejsze. Filozofia narodzi&#...

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę.

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę. Podmiotem gospodarczym, ktry może wpływać na funkcjonowanie gospodarki w celu osiągnięcia konkretnych celw, jakimi są choćby zmniejszenie stopy bezrobocia czy obniżenie inflacji, jest rząd. Wykorzystuje on w tym celu wi...

Charakterystyka Williego głwnego bohatera

Charakterystyka Williego głwnego bohatera Willi Sonnenbruch to młody oficer niemiecki, ktry pracował w czasie II wojny światowej w Norwegii. Był synem znanego naukowca, profesora Sonnenbrucha i jego żony Berty. Miał on siostrę Ruth. Mieszkał z kochanką Mariką. ...

Kształtowanie cen w punkcie sprzedaży detalicznej

Kształtowanie cen w punkcie sprzedaży detalicznej Kształtowanie cen w punktach sprzedaży detalicznej powinno zapewnić im osiągnięcie zysku i jednocześnie utrzymanie dotychczasowego lub zwiększenie udziału przedsiębiorstw handlowego w rynku. Ustalanie cen jest trudnym zadan...

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktw ubocznych. Najczęściej stosowanymi mo...

Historia turystyki na świecie i w Polsce

Historia turystyki na świecie i w Polsce Historia turystyki Historia turystyki jest nierozłącznym elementem historii ludzkości. Ludzie przemieszczali się zawsze w poszukiwaniu pożywienia i miejsca zamieszkania jednak za początek turystyki uznaje się moment, gdy człowiek zac...

Biografia - Aleksander Kamiński

Biografia - Aleksander Kamiński Aleksander Kamiński urodził się 28 stycznia 1903r w Warszawie. Kiedy był jeszcze małym dzieckiem, przeprowadził się z rodzicami do Kijowa. W 1911r. zmarł jego ojciec (był aptekarzem). Sytuacja materialna rodziny stała się bardzo tru...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry