• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wyja&#347...

Nawigacja

Wyjaśnij terminy: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, secesjaWyjaśnij terminy: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, secesja
naturalizm – kierunek, który kazał mówić prawdę o biologizmie ludzkim, cielesności i fizjologii, starości i śmierci – traktuje człowieka jak przedmiot badańimpresjonizm – nazwa od obrazu Moneta Impresja. Wschód słońca. Młodzi twórcy epoki Młodej Polski dążyli do uchwycenia wrażenia, momentu subiektywnego postrzegania świata. Malarze impresjoniści operują grą świateł i cieni, a pisarze odtwarzają nastrój, ulotność chwili, stosują subiektywną narracjęsymbolizm – poprzez symbol można było wyrazić to, co niewyrażalne, ukazać treści wewnętrzne bez związku między wyglądem symbolu a rzeczą, którą przedstawia – można było nadać postać lękom, emocji, śmierci (występuje w twórczości m.in. H. Ibsena, Ch. Baudelaire’a, A. Rimbauld’a)secesja – wyodrębnia ruch w sztuce, dziedzinie stroju, architekturze i stylistyce przedmiotów użytkowych, który wyrażał się w dążeniu do ozdobności, płynną linią, upodobaniem do bieli i barw pastelowych (np. suknie miały być zielone, liliowe lub jasnoczerwone). Kobieta powinna być wiotka, krucha; lubiano też motywy roślinne, asymetrię, kształty strzeliste, zmienność i ruch natury


Przykładowe prace

Obraz miłości w Biblii

Obraz miłości w Biblii OBRAZ MIŁOŚCI W BIBLII Czym jest miłość... ? To pytanie, które stawiają sobie od zarania dziejów najwięksi myśliciele i filozofowie, oraz my zwykli ludzie. Miłość jest uczuciem i na pewno sensem życia każdego człowieka, ...

Opisywanie osób, zwroty i wyrażenia do scenek na mature

Opisywanie osób, zwroty i wyrażenia do scenek na mature ? In my opinion ? To my mind ? As far as I?m concerned [jeżeli chodzi o mnie] ? If I were to say sth. about? I would say? ? As for me ? It is said that? [mówi się, że] ? By all accounts that? [wszyscy mowią, że] ? It is mixed blessing...

Ostrzeżenie Marionetki Cyprian Kamil Norwid

Ostrzeżenie Marionetki Cyprian Kamil Norwid Ostrzegam przed korzystaniem z interpretacji utworu Marionetki. Przeczytałem i mam wrażenie że ktoś specjalnie na odwrót interpretuje ten utwór. Utwór bardzo prosty, pisany jak zawsze przez Norwida w sposób czytelny . Norwid wyraża w tym utworze swoje prze...

Zgrzewanie tarciowe

Zgrzewanie tarciowe 1. Metody zgrzewania tarciowego. a) jeden z elementów zgrzewanych obraca się z wrzecionem b) oba elementy zgrzewane wykonują ruch obrotowy c) ruch obrotowy wykonuje wkładka umieszczona między elementami zgrzewanymi 1,2 - elementy zgrzewane; 3 - wkładka; 4 - po...

PO utrata przytomności -ściąga

PO utrata przytomności -ściąga 1.Utrata przytomności jest to następstwo przerwania prawidłowej czynności pracy mózgu człowieka. 2.Przyczyny: -uraz głowy(uderzenie, upadek z wysokości) -ból, głód, wyczerpanie, strach, zawał serca, udar mózgowy, uraz głowy -guz ...

Katedra. Do jakich refleksji na temat funkcjonowania tych średniowiecznych budowli w świadomości artystycznej współczesnego twórcy skłoniła Cię lektura fragmentu pro

Katedra. Do jakich refleksji na temat funkcjonowania tych średniowiecznych budowli w świadomości artystycznej współczesnego twórcy skłoniła Cię lektura fragmentu prozy Zbigniewa Herberta oraz wierszy Juliana Przybosia? Po zapoznaniu się z obydwoma wierszami, byłam w niemałym zach...

Referat sprawozdawcu monografii A. Murawskiego "Akcjum 31 p.n.e

Referat sprawozdawcu monografii A. Murawskiego "Akcjum 31 p.n.e Referat niniejszy ma na celu przybliżenie monografii Andrzeja Murawskiego dotyczącej bitwy morskiej przy przylądku Akcjum stoczonej w 31 r. p.n.e. stoczonej pomiędzy siłami Oktawiana Augusta a połączonymi flotami Marka Antoniusza...

Słówka

Słówka MANIFIQUE- wspaniały, wspaniała HORRIBLE- okropny okropna TRANQUILLE- spokojny, spokojna RAPIDE- szybki, szybka CALME- cichy, cicha DIRECT/ DIRECTE- bezpośredni/ bezpośrednia JOLI/ JOLIE- ładny/ ładna GENIAL/GENIALE- genialny/ genialna PETIT- PETIT- mały/ m...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry