• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wykł...

Nawigacja

Wykładnia prawa.Wykładnia prawa.


Stosowanie prawa- postępowanie obywateli i organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem.Wykładnia prawa- to interpretacja prawa, porzez ustalenie właściwej treści norm prawnych zawartych w przepisach prawa.Jeśli chodzi o wykładnie prawa to sprawa jest o tyle istotna, że niektóre przepisy są niejasne lub wieloznaczne. W takim przypadku aby wyinterpretować zawartą w tych przepisach normę prawną stosujemy właśnie wykładnię. Istnieje wiele rodzajów wykładni, przy czym co do niektórych istnieją określone zakazy.Ze względu na podmiot dokonujący wykładni, rozróżniamy wykładnie:

-autentyczną, to jest dokonywaną przez ten sam podmiot, który wykładał interpretowany przepis

-legalną, dokonywaną przez organ powołany do tego z mocy np. konstytucji

-praktyczną, dokonywaną przez organ państwowy w ramach stosowania przez niego prawa(sądy, prokuratury, organy administracji)

-doktrynalną, stosowaną przez podmioty publikujące w literaturze naukowej, w postaci np. komentarzy do ustaw.Ze względu na zastosowaną metodę rozróżniamy wykładnie:

-słowną, to jest dokonywaną w oparciu o naukę o języku, tzn. przy użyciu grmatyki, ustalaniu słownikowego znaczenia danego słowa

-celowościową, dokonywaną w oparciu o ustalenie w jakim celu dany przepis został stworzony

-systematyczną, dokonywana w celu ustalenia rangi normy w hierarchi całego systemu prawa, a także jej charakteru- domena teoretyków

-historyczna, polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych za pomocą materiałów historycznych-wygląda to w ten sposób, że analizuje się przepisy obowiązujące w danym zakresie poprzednio i w ten sposób wyciąga wnioski.Ze względu na wynik interpretacji wyróżniamy wykładnie:

-rozszerzającą, nakazująca rozumieć normę szerzej niżby to miało wynikać z wykładni słownej przepisu

-ścieśniająca, nakazująca rozumieć normę wężej niż wynika to z wykładni słownej przepisu

-stwierdzającą, nakazuje rozumieć daną normę tak jak wynika to z wykładni słownej.Przykładowe prace

Smutek, tęsknota za krajem i bliskimi w twórczości Juliusza Słowackiego - szczere wyznanie czy jedynie gra z konwencją.

Smutek, tęsknota za krajem i bliskimi w twórczości Juliusza Słowackiego - szczere wyznanie czy jedynie gra z konwencją. Na wstępie, pragnę podkreślić, że pomimo kuszącej możliwości sięgnięcia po "popularne" rozważania Gombrowicza na temat naszego wieszcza...

“Who can this man be? -story

“Who can this man be? -story “Who can this man be? Sheila wondered as she looked at the stranger at the front door. Neither a smasher nor a fright, just an average boy from next door. Dressed to kill, he made a rather grotesque expression. It would have been strange if that was the first time, but Sheila exactly ...

Problem krzyżacki w XIV i XV w.

Problem krzyżacki w XIV i XV w. W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Z...

Miejsca walk na Mokotowie podczas Powstania Warszawskiego.

Miejsca walk na Mokotowie podczas Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie Powstanie warszawskie jest jedna z najtragiczniejszych, ale i najbardziej bohaterskich walk w historii Polski. Zginął w nim kwiat młodzieży Warszawskiej i wiele mieszkańców tego miasta. Choć poniosło klę...

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku Słabość wewnętrzna Rzeczpospolitej nie ujawniła sie nagle. Tradycje kultywowane od wieków oraz niejasne rozwiazania prawne w XVIII wieku byly zbyt silnie nawarstwione. Od połowy XIV wieku polska szlachta zyskiwała coraz szersze przywileje stanowe. ...

Bohater Literacki w balladach i sonetach Mickiewicza

Bohater Literacki w balladach i sonetach Mickiewicza Bohater literacki w balladach Adama Mickiewicza występuje w kilku postaciach. Może być człowiekiem (np. Powrót taty), rośliną (np. Pierwiosnek), istotą metafizyczną (np. duch, zjawa jak w balladzie To Lubię ). Często też...

Mole- zadania rozwiązane

Mole- zadania rozwiązane 1) masy atomowe: np.: Na-23u S-32u 2) masy cząsteczkowe np.: Na2S = 78u 3) Oblicz ilu molom żelaza odpowiada3,01*1023 atomów żelaza: Dane: N=3,01 * 1023 NA=6,02 * 1023 n=? mola 4) Oblicz ile cząsteczek CO2 zawiera się w 10 molach tego zwi&...

Biografia - Cyprian Kamil Norwid.

Biografia - Cyprian Kamil Norwid. Cyprian Kamil Norwid urodzil sie 24 wrzesnia 1821r. w Laskowie- Głuchach, a zmarl 23 maja 1883r. w Paryżu. Od 1840 roku rukowal w czsopismach poezje, wyrazajace nastroje pokolwnia popowstaniowego. Od 1842 rokupodrozowal po Niemczech, Wloszech (gdzie studiowal rzezbe), Berlinie ( tam ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry