• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wyk&#322...

Nawigacja

Wykładnia prawa.Wykładnia prawa.


Stosowanie prawa- postępowanie obywateli i organw państwowych zgodnie z obowiązującym prawem.Wykładnia prawa- to interpretacja prawa, porzez ustalenie właściwej treści norm prawnych zawartych w przepisach prawa.Jeśli chodzi o wykładnie prawa to sprawa jest o tyle istotna, że niektre przepisy są niejasne lub wieloznaczne. W takim przypadku aby wyinterpretować zawartą w tych przepisach normę prawną stosujemy właśnie wykładnię. Istnieje wiele rodzajw wykładni, przy czym co do niektrych istnieją określone zakazy.Ze względu na podmiot dokonujący wykładni, rozrżniamy wykładnie:

-autentyczną, to jest dokonywaną przez ten sam podmiot, ktry wykładał interpretowany przepis

-legalną, dokonywaną przez organ powołany do tego z mocy np. konstytucji

-praktyczną, dokonywaną przez organ państwowy w ramach stosowania przez niego prawa(sądy, prokuratury, organy administracji)

-doktrynalną, stosowaną przez podmioty publikujące w literaturze naukowej, w postaci np. komentarzy do ustaw.Ze względu na zastosowaną metodę rozrżniamy wykładnie:

-słowną, to jest dokonywaną w oparciu o naukę o języku, tzn. przy użyciu grmatyki, ustalaniu słownikowego znaczenia danego słowa

-celowościową, dokonywaną w oparciu o ustalenie w jakim celu dany przepis został stworzony

-systematyczną, dokonywana w celu ustalenia rangi normy w hierarchi całego systemu prawa, a także jej charakteru- domena teoretykw

-historyczna, polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych za pomocą materiałw historycznych-wygląda to w ten sposb, że analizuje się przepisy obowiązujące w danym zakresie poprzednio i w ten sposb wyciąga wnioski.Ze względu na wynik interpretacji wyrżniamy wykładnie:

-rozszerzającą, nakazująca rozumieć normę szerzej niżby to miało wynikać z wykładni słownej przepisu

-ścieśniająca, nakazująca rozumieć normę wężej niż wynika to z wykładni słownej przepisu

-stwierdzającą, nakazuje rozumieć daną normę tak jak wynika to z wykładni słownej.Przykadowe prace

Od Kopernika do Newtona,

Od Kopernika do Newtona, Największy przełom w historii nauk fizycznych dokonywał się w XVI i XVII w. dzięki rozwinięciu w tym okresie skutecznej i niemal całkowicie dojrzałej metody naukowej. Proces rozwijania nowej, racjonalno-empirycznej metody badawczej rozpoczął Mikołaj...

Satyra " Do krla " Ignacego Krasickiego jako prezentacja postawy krla Stanisława Augusta.

Satyra " Do krla " Ignacego Krasickiego jako prezentacja postawy krla Stanisława Augusta. Satyra "Do krla" ma charakter polityczny, ponieważ dotyczy działalności krla i postawy możnowładcw. Krytyka przeciwnikw reform oświatowych i społecznych jest subtelna ...

Obrazy obrzędw ludowych w literaturze polskiej i ich funkcje.

Obrazy obrzędw ludowych w literaturze polskiej i ich funkcje. W swojej wypowiedzi chciałabym przedstawić obrzędy ludowe i ich funkcje w literaturze, ktre opisywane są w wielu dziełach polskiej literatury. Takimi obrzędami będą: obrzęd dziadw z Dziadw cz. II A Mickiew...

Biografia - Pitagoras z Samos.

Biografia - Pitagoras z Samos. Pitagoras z Samos żył między 572 a 496 rokiem p.n.e. Był greckim matematykiem i filozofem. Przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i astronomii. Był rwnież twrcą kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem. Nie pozostawił po sobie ż...

Scharakteryzuj i określ funkcje gatunkw charakterystycznych dla literatury oświeceniowej.

Scharakteryzuj i określ funkcje gatunkw charakterystycznych dla literatury oświeceniowej. W drugiej połowie XVII wieku we Francji ukształtowała się konwencja literacka klasycyzmu. Stworzyli ją pisarze, poeci i dramaturdzy, ktrzy nawiązywali do teorii literatury klasycznej, ustalonej w do...

Charakterystyka Marcina Borowicza "Syzyfowe prace"

Charakterystyka Marcina Borowicza "Syzyfowe prace" Marcin Borowicz jest jednym z głwnych bohaterw powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace. Pochodził on z zubożałej rodziny szlacheckiej. Jest on ośmioletnim, wrażliwym, uczuciowym, nieśmiałym i wstydliwym chłopcem...

Wpływ alkoholizmu na wspłczesną rodzinę.

Wpływ alkoholizmu na wspłczesną rodzinę. SPIS TREŚCI I. Pojęcie alkoholizmu. II. Sytuacja rodziny z problemem alkoholowym. III. Wielkość i struktura spożycia alkoholu w Polsce w latach 2000-2005 IV. Podsumowanie. WSTĘP Alkoholizm jest od lat na...

Analiza techniczna i ekonomiczna materiałw termoizolacyjnych

Analiza techniczna i ekonomiczna materiałw termoizolacyjnych Wstęp Żeby ogrzewać budynki skutecznie i tanio, czyli efektywnie, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, a następnie zadbać o efektywność systemu grzewczego. Mo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry