• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wykorzys...

Nawigacja

Wykorzystanie fali elektromagnetycznej przez człowieka.Wykorzystanie fali elektromagnetycznej przez człowieka.
Fale elektromagnetyczne- zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale te są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Charakterystyczne dla tych fal są zjawiska interferencji, dyfrakcji, załamania oraz całkowitego wewnętrznego odbicia.

Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary.Fale radiowe są to fale elektromagnetyczne wykorzystywane w łączności radiowej. Ze względu na długość fali (czy też częstotliwości) rozrżnia się poszczeglne typy fal radiowych. Istnieją dwa podziały: tradycyjny i dekadowy zalecany przez Regulamin Radiokomunikacyjny. Fale radiowe o częstotliwości od 3- 1012 Hz (długości większej od 0,1mm) powstają przez wypromieniowanie energii z anteny nadawczej.Światło jest to promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) o długości zawartej w przedziale 380- 780 nm. Światło widzialne wywołuje wrażenia barwne, a światło białe jest mieszaniną świateł o rżnej długości fal.Promieniowanie X jest podobne do światła widzialnego, lecz o dużo większej energii. Promieniowanie to jest przenikliwe dla ciał o lekkich atomach. Cięższe atomy (np. metali) absorbują to promieniowanie, dzięki czemu widzimy nasze kości na zdjęciach Rentgenowskich. Wykorzystuje się je w medycynie (prześwietlenia i radioterapia nowotworowa).Promieniowanie ultrafioletowe- choć jest niewidzialne, ma silne działanie fotochemiczne przy długości fali poniżej 300 nm powoduje już jonizację i jest zabjcze dla organizmw żywych. Znaczne ilości promieniowania ultrafioletowego emituje Słońce – Ziemię chroni przed nim warstwa ozonowa, pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe o długości fali poniżej 285 nm, a także powietrze, ktre pochłania całkowicie promieniowanie ultrafioletowe w zakresie ultrafioletu dalekiego.Podczerwone promieniowanie, podczerwień, niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne, formalnie zaliczane do fal świetlnych, o długości fali od 760 nm do 2000 m. Emitowane jest przez rozgrzane ciała. Wykorzystuje się je w badaniach strukturalnych (spektroskopia widma cząsteczek organicznych), w lecznictwie (diatermia), a także do obserwacji w ciemności (noktowizor, czujniki alarmowe) i w biologii. Promieniowanie podczerwone odkrył w 1800 F.N. Herschel.Mikrofale, fale elektromagnetyczne znajdujące się w widmie pomiędzy falami ultrakrtkimi a podczerwienią (długość fali ? od 30 cm do 1 mm). Stosowane w radiolokacji, telekomunikacji satelitarnej i w urządzeniach grzewczych (np. kuchenki mikrofalowe). Do generacji mikrofal stosuje się specjalne lampy elektronowe (np. magnetron), masery lub generatory płprzewodnikowe (na bazie arsenku galu). W przesyłaniu mikrofal stosuje się falowody.


Przykadowe prace

Filozofia turystyki

Filozofia turystyki FILOZOFIA TURYSTYKI Literatura: 1. Bauman Z.: ?Etyka ponowoczesna? 2. Lipiec: ?Filozofia turystyki? 3. Kazimierczarek: ?O filozoficznym wymiarze turystyki? 4. MacCannell: ?Turystyka. Nowa teoria klasy prżniaczej? 5. Popkin, Stroll: ?Filozofia? 6. Przecławski: ?Człowiek a turystyka. Za...

Program Carole Sutton Jak radzić sobie z trudnumi zachowaniami u dzieci?"

Program Carole Sutton Jak radzić sobie z trudnumi zachowaniami u dzieci?" 1. Adresat oddziaływań: Rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym 2. Cele programu: Cel głwny: Zapoznanie rodzicw z metodą zachęcania dzieci do lepszego zachowania. 3. Podstawy teoretyczne: Psycholo...

Indywidualna działalność gospodarcza-stworzenie własnej firmy.

Indywidualna działalność gospodarcza-stworzenie własnej firmy. GABINET KOSMETYCZNY MONALISA POMYSŁ : Moim zamiarem jest otworzenie gabinetu kosmetycznego .Pomysł ten powstał w wyniku mojego zainteresowania kosmetologią , a w szczeglności sztuką makijażu. ...

"Pan Tadeusz" - charakterystyka szlachty zaściankowej.

"Pan Tadeusz" - charakterystyka szlachty zaściankowej. W Panu Tadeuszu szczegłowo poznajemy bogato charakteryzowany rd Dobrzyńskich (szlachta zaściankowa). Klan czystej krwi polskiej, ktrego członkowie od czterystu lat przebywali na Litwie, składa się z zubożałej szlachty...

Zwojnica- notatka

Zwojnica- notatka ZWOJNICA- jest to drut w izolacji ukształtowany w postaci zwojw. Zwojnica służy do zmiany krtkotrwałego przewodnika "z prądem" w polu magnetycznym na ciągły ruch obrotowy. Przez zwojnice przepływa prąd- to wokł zwojnicy wytwarza się pole magnetyczne, pod...

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku.

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku. Granice Polski za czasw panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na płnocy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachd od Krakowa i Odry w dł rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczy...

Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach

Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY SPAWANYCH W NISKICH TEMPERATURACH Obniżona temperatura eksploatacji konstrukcji sprzyja kruchości stali, powodując zmianę w sposobie pękania od plastycznego do kruchego. Zmiana...

Podstawy prawa karnego i procedury karnej -zarys wykładu

Podstawy prawa karnego i procedury karnej -zarys wykładu 1 Prawo karne Wykład 1 11.10.02 I. Prawo karne – pojęcie i podział. ? Zespł norm prawnych regulujących walkę z czynami zwanymi przestępstwami przy pomocy kar, środkw zabezpieczających (stosuje si&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry