• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wymie&#3...

Nawigacja

Wymień znane ci rodzaje bezrobocia i opisz metody walki z bezrobociem.Wymień znane ci rodzaje bezrobocia i opisz metody walki z bezrobociem.
W zależności od przyczyn bezrobocia rozrżniamy rżne jego rodzaje:

bezrobocie frykcyjne - jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawd, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają na krtko na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne występuje w każdej gospodarce, także w warunkach pełnego zatrudnienia. Jest korzystne dla gospodarki, gdyż umożliwia znalezienie pracownikw w krtkim okresie czasu. Nie pociąga także dużych kosztw społecznych.

bezrobocie koniunkturalne - lub recesyjne jest to rodzaj bezrobocia, ktre ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynesowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to związek ze stanem koniunktury i cyklem gospodarczej - pojawia się wwczas, gdyż następuje spadek popytu, produkcji i aktywności gospodarczej. Znaczna część polskiego bezrobocia, ktre pojawiło się w okresie transformacji, ma charakter recesyjny.

bezrobocie strukturalne - wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może ono wynikać z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za ktrymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i oglne. Bezrobocie strukturalne występuje także wwczas, gdy zasoby kapitału są niewystarczające dla zatrudnienia zasobw pracy.

bezrobocie technologiczne - wynika z postępu technicznego mechanizacji i automatyzacji procesw wytwrczych, ktre mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się ono z dużą siłą wwczas, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadzący do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.

bezrobocie sezonowe - występuje niemal we wszystkich krajach, jest bowiem efektem wahań aktywności gospodarczej w rżnych porach roku, spowodowanych zmianą warunkw klimatycznych.

bezrobocie naturalne - kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej rwnowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w sytuacji pełnego zatrudnienia. Stan pełnego zatrudnienia nie może oznaczać zatrudnienia 100% siły roboczej, zasobw zatrudnienia wszystkich aktywnych zawodowo. Ludzie chorują, zmieniają pracę, poszukują korzystniejszych ofert pracy, przenoszą się do innych miejscowości ? i dlatego w stanie pełnego zatrudnienia występuje bezrobocie. Ten rodzaj bezrobocia określa się, jako bezrobocie naturalne. W krtkim okresie tylko część oglnego bezrobocia będzie bezrobociem naturalnym. Część należy zaliczyć do bezrobocia strukturalnego, część do klasycznego a część do cyklicznego. Bezrobocie naturalne jest całkowicie bezrobociem dobrowolnym.

bezrobocie chroniczne - obejmuje grupę ludzi nie mających szans na znalezienie pracy np. osoby słabo wykształcone nie posiadające wymaganych kwalifikacji,

bezrobocie utajone - zbyt duża liczba zatrudnionych w stosunku do potrzeb gospodarki (duże bezrobocie utajone występowało w socjalizmie).


Przykadowe prace

Historia Wrocławia - Daty

Historia Wrocławia - Daty Historia Wrocławia Data Wydarzenie 1000 r. Utworzenie biskupstwa wrocławskiego (najstarsza pisana wiadomość o Wrocławiu). 1214 r. W dokumencie Henryka Brodatego pojawia się sołtys Wrocławski Godinus; Wrocław funkcjonuje już zatem jako g...

Rżne wizje zaświatw. Analizując "Tren X" J.Kochanowskiego i wiersz"Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana zwrć uwagę na portret dziecka oraz kreację innych

Rżne wizje zaświatw. Analizując "Tren X" J.Kochanowskiego i wiersz"Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana zwrć uwagę na portret dziecka oraz kreację innych bohaterw. Jan Kochanowski był poetą renesansu. Pisał fraszki i treny na cześć swojej zmarłej crki ...

Glhwein

Glhwein Glhwein Glhwein ist ein sehr beliebtes Getrnk auf allen Weihnachtsmrkten. Glhwein kann man sehr leicht und selber zubereiten. Dazu nimmt man ein Teeglas voll krperhaltigem Rotwein und gibt diesen in einen kleinen Topf. (Ein einfacher Rotwein tut’s auch) Dann gibt man ein kleines Stck Zimt, 2 bis 3...

Na początku była agora

Na początku była agora Na początku była agora... tak, to właśnie na niej Ateńczycy, ktrzy wymyślili zasady demokracji spotykali się, aby dyskutować o sprawach politycznych i w głosowaniu podejmować rżne decyzje. Jednak codzienne rządzenie nie mogło nale...

Socjaldemokracja

Socjaldemokracja Socjaldemokracja, ruch społeczny zapoczątkowany przez robotnikw zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierwności społecznych.Aby zrozumieć powyższe stwierdzenie, nale...

Cesarstwo Ottonw

Cesarstwo Ottonw Geneza Powstania Cesarstwa Rzymskiego : a .Traktat w Werdę i rozpad państwa frankw na 3 części : Ludwik Niemiec cz. Wschodnia Lotariusz cz. Pł włochy i pas ziemi od morza poł. Po Alpy Karol Łysy - cz.zachodnia . b. 911 rok - wraz ze śmiercią Ludwikazwanego dzi...

Dzień zaduszny

Dzień zaduszny Ustanowienie przez kościł chrześcijańskiego Dnia Zadusznego nastąpiło dość pźno, bo dopiero pod koniec X w. (jego rozpowszechnianie zaś w drugiej połowie wieku XI). W dawnych czasach obrzędy ku czci bliskich zmarłych obchodzono w Polsce (i ni...

Ocena demokracji szlacheckiej

Ocena demokracji szlacheckiej Trudno jest obiektywnie ocenić demokrację szlachecką, najłatwiej będzie mi to zrobić z mojego punktu widzenia. W świecie mnie otaczającym znane jest prawo rwności wszystkich ludzi, obojętnie jakiego majątku i pochodzenia. Można więc z...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry