• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wyobra&#...

Nawigacja

Wyobraź sobie, że startujesz do Rady Miasta. Przygotuj swoje przemwienie.Wyobraź sobie, że startujesz do Rady Miasta. Przygotuj swoje przemwienie.
Szanowni Mieszkańcy Miasta ...!Dziękuję za tak liczne przybycie na moje przemwienie.Nazywam się .... . Mieszkam w ... na osiedlu .... , więc problemy naszego miasta nie są mi obce. Przed rokiem ukończyłam z wyrżnieniem wydział chemii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie aktualnie pracuję jako wykładowca. Przez kilka lat pracowałam jako wolontariuszka w Akcji Pomocy Patologicznym i Ubogim Rodzinom. Mam 26 lat, lecz mimo swego młodego wieku chciałabym zaangażować się w pracę na rzecz naszego miasta.Szanowni mieszkańcy! Sytuacja, jaka panuje w naszym mieście nie jest zła, ale mogłaby być lepsza. Wiele rzeczy wymaga poprawy, inne rzeczy trzeba całkowicie zmienić, a wtedy życie w naszym pięknym mieście będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Aby tak się stało musimy wszyscy wsplnie zaangażować się w pracę na rzecz . Ja z mojej strony zrobię wszystko, aby każdemu mieszkańcowi naszego miasta żyło się tutaj jak najlepiej. Sądzę, że w wielu sprawach nasze, moje i Państwa, poglądy i pomysły rozwiązania problemw naszego miasta będą się zgadzały.Po pierwsze chciałabym zająć się udoskonaleniem szkolnictwa w naszym mieście. Wiele miejskich szkł nie posiada aktualnych pomocy edukacyjnych, np. map, planszy, podręcznikw oraz filmw. Remontw wymagają sale gimnastyczne, klasy, i pracownie przedmiotowe. W pracowniach informatycznych brakuje sprzętu oraz programw komputerowych, więc wielu uczniw nie nauczy się należycie pracy z komputerem, a elektronika jest naszą przyszłością, wszędzie pojawiają się nowe, elektroniczne urządzenia. Jeśli młodzież nie nauczy się pracować z podstawowym sprzętem elektronicznym w szkole, to gdzie to uczyni? Nie każdy ma możliwość prywatnej nauki, więc to zadanie musi spoczywać na szkole. Chciałabym rwnież zwiększyć liczbę godzin lekcyjnych poświęcanych na pracę z komputerem.

Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia, aby egzaminować licealistw zdających nową maturę oraz aby sprawdzać prace egzaminacyjne gimnazjalistw i uczniw szstych klas szkoły podstawowej. Powinni rwnież uczęszczać na kursy psychologiczne, ktre pomogłyby im w lepszym zrozumieniu dzisiejszej młodzieży i nauczyły rozmawiać z nią, uczyć ich tolerancji, zasad moralnych i zrozumienia dla drugiego człowieka, ktre to rzeczy są jednymi z najważniejszych, jakie są potrzebne w życiu w wczesnym świecie.Panie i panowie! Chciałabym rwnież zwrcić szczeglną uwagę na to, że w i okolicy naszego miasta jest fatalna jakość drg. Każdy z nas zetknął się już nie raz i nie dwa z dziurami w asfalcie. Jest to bardzo kłopotliwa sprawa dla miasta i kierowcw. Rozwiązaniem, ktre proponuję i chciałabym jak najszybciej wprowadzić w życie, jest zatrudnienie bezrobotnych do ich naprawy lub całkowitego remontu. W ten sposb wielu ludzi znalazłoby pracę i zmniejszyłoby się bezrobocie, jakie panuje w naszym mieście i jego rejonie. Naprawy wymagałyby rwnież niektre ścieżki rowerowe i chodniki. Chciałabym w przyszłości zająć się ich rozbudową oraz zbudowaniem nowych placw zabaw dla dzieci na osiedlach mieszkalnych i większym udostępnianiem rżnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży, ponieważ są one używane do rekreacji i odpoczynku, ktre są potrzebne każdemu człowiekowi, aby żył zdrowo.Szanowni Państwo! Inną ważną sprawą, na ktrą chciałabym zwrcić uwagę, jest szerzący się w naszym mieście wandalizm, ktry głwnie jest sprawką przestępczej młodzieży. Młodzi ludzie nie mają zajęć popołudniowych, nudzą się, więc z powodu braku zajęcia, sami je sobie znajdują i w związku z tym często niszczą ławki, lampy, malują mury, budynki i wiekowe zabytki, między innymi wspaniałe rzeźby i płaskorzeźby, farbą w sprayu oraz kradną, biją się ze sobą i napadają innych. Zwracam szczeglną uwagę na tę sprawę: należy organizować młodzieży wolny czas, dawać im możliwość wyboru zajęć, na ktrych mogliby rozwijać swoje zainteresowania. Proponuję także zwiększenie patroli policyjnych w naszym mieście dla bezpieczeństwa mieszkańcw. Zapobiegałyby one niszczeniu własności miasta, zabytkowych budowli i rzeźb, oglnie rzecz biorąc: dziedzictwa kultury . Dzięki zwiększonej liczbie patroli wszyscy poczujemy się bezpieczniej na ulicach naszego miasta.Kolejną sprawą, ktrą chciałabym teraz omwić jest ochrona środowiska. Bardzo dobrze się złożyło, że w jest oczyszczalnia ściekw. Dzięki temu woda z naszej brudnej Kłonicy, ktrą dostajemy do domw i mieszkań, jest czysta. Niestety większość obywateli miasta, szczeglnie tych młodych, nie zdaje sobie sprawy, że rzucanie śmieci na ulicę jest rzeczą złą i rwnie szkodliwą dla środowiska, choć nie w tym samym stopniu, jak wlewanie radioaktywnych odpadw do rzek. Każdy patrol policyjny powinien czuć się zobowiązany do tego, aby upomnieć człowieka, ktry zaśmieca ulice naszego miasta, aby podnisł swoje śmieci i wrzucił je do kosza. Jeśli zaś zwykłe upomnienie nie daje spodziewanego rezultatu, policjant mgłby wlepić mandat śmiecącemu za opr stawiany przeciw przedstawicielowi władz oraz nie wypełnianie jego poleceń. Zdaję sobie sprawę, że są to radykalne rozwiązania i nie każdemu się one spodobają, ale jeśli chcemy żyć w porządku i czystości, musimy sami o to zadbać, a rozwiązanie, ktre zaproponowałam z pewnością oduczy ludzi śmiecenia na miejskich ulicach.

Ponadto uważam, że akcje sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi w miejskich placwkach oświaty organizowane są zdecydowanie zbyt rzadko. Aby to zmienić proponuję wszystkie dni, ktre są odpracowywane w wolne soboty przeznaczyć na sprzątanie terenw w okolicy szkł. Dzięki temu młodzież nauczy się dbania o własne otoczenie.Szanowni Mieszkańcy miasta ! Inną ważną sprawą, ktrą chciałabym zmienić w naszym mieście jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dachu nad głową. Wielu ludzi żyje na ulicy lub w małych mieszkankach, ktre od lat wymagają remontu, ktre często nie są ogrzewane, w ktrych nie ma bieżącej wody i podstawowych urządzeń gospodarczych. Tak żyją nasi niektrzy sąsiedzi, mieszkańcy miasta, z ktrymi wszyscy się mijamy z codzienną obojętnością.

Chciałabym zrobić coś w tej sprawie, pomc tym biednym ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Przede wszystkim chciałabym zająć się zbudowaniem nowego osiedla w dla ubogich mieszkańcw miasta i okolic. Jego budową zajęliby się ci ludzie, ktrzy chcieliby zamieszkać w tych budynkach mieszkalnych, a fundusze na niezbędne materiały pochodziłyby z Unijnego Funduszu Pomocy Ubogim Rodzinom. Taka akcja miała już miejsce w naszym mieście, na osiedlu ..... . Ludzie sami włączyli się w budowę domw, w ktrych dzisiaj mieszkają, a pieniądze na to przedsięwzięcie pochodziły właśnie z tego Funduszu.Szanowni mieszkańcy miasta ! Chciałabym rwnież zaproponować Wam, mieszkańcom naszego miasta, organizowanie dostępnych dla wszystkich koncertw charytatywnych, z ktrych dochd Rada Miasta przeznaczałaby na rżne cele, np. na pomalowanie oddziałw dziecięcych w rejonowych placwkach zdrowia, lub na kolonie dla dzieci pochodzących z ubogich i patologicznych rodzin, w ktrych przeważnie panuje alkohol. Należałoby rwnież zakupić nowy sprzęt medyczny do Gliwickich szpitali i placwek zdrowia. Chciałabym zająć się także remontem zabytkw w naszym mieście, szczeglnie zaś ruinami starego Gliwickiego Teatru Miejskiego, ktry aktualnie znajduje się w fatalnym stanie. Zajęłabym się szukaniem sponsorw gotowych do niesienia pomocy kulturze naszego miasta.Panie i panowie! Przedstawiłam państwu moje poglądy na sprawy dotyczące Gliwic, oraz pomysły na ulepszenie naszego miasta w sposb, ktry uznałam za najlepszy. Mogę Wam przyrzec, że jeśli dzięki Państwa poparciu zasiądę w Radzie Miejskiej, zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy, aby wprowadzić te zmiany w życie.

Jeżeli odpowiadają Wam, szanownym mieszkańcom miasta , moje poglądy i pomysły głosujcie na przyjęcie mnie do Rady Miasta, a obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wszystkie poprawy lub zmiany, do ktrych nawiązałam wyżej, wprowadzić w życie. Chciałabym, aby każdemu mieszkańcowi żyło się tutaj, w naszym pięknym mieście, jak najlepiej, aby każdy pokochał to miasto całym sercem, więc postaram się, aby tak było.

Dziękuję za uwagę.


Przykadowe prace

klątwa tutenchamona

klątwa tutenchamona KLĄTWA TUTENHAMONA Przez 33 wieki przejmującą ciszę pogrążonego w mroku korytarza wykutego w sławnej Dolinie Krlw (miejsca spoczynku egipskich faraonw) nie zakłcały żadne ludzkie głosy ani stukot krokw. Do czasu, gdy 26 listopada ...

Porwnaj sytuację podrżnika odwołując się do sonetu A.Mickiewicza "Pielgrzym" i dramatu J.Słowackiego "Kordian"

Porwnaj sytuację podrżnika odwołując się do sonetu A.Mickiewicza "Pielgrzym" i dramatu J.Słowackiego "Kordian" Sonet pt."Pielgrzym" Adama Mickiewicza zbudowany jest z czterech zwrotek. Podmiot liryczny występuje w pierwszej osobie liczby pojedyńczej. Dwie pierwsze strofy składaj...

Tlenowce

Tlenowce Są to pierwiastki chemiczne z 16 grupy układu okresowego: • Tlen (O) • Siarka (S) • Selen (Se) • Tellur (Te) • Polon (Po) W grupie tej podobnie jak w grupie azotowcw, obserwuje się, w miarę wzrostu liczby atomowej, przejście do typowych niemetali...

Czy myśl o śmierci ma wpływ na życie?Kiedy strach przed śmiercią jest racjonalnie nieuzasadniony?

Czy myśl o śmierci ma wpływ na życie?Kiedy strach przed śmiercią jest racjonalnie nieuzasadniony? Śmierć to zjawisko ponadczasowe, takie ktre istnieje od zawsze i będzie istniało. Śmierć-z czym nam się kojarzy to słowo? Myślę, że ka&...

"Konrad Wallenrod" - powieść poetycka z dziejw litewskich i pruskich.

"Konrad Wallenrod" - powieść poetycka z dziejw litewskich i pruskich. Konrad Wallenrod jest poematem, ktry zapoczątkował w historii literatury okres, w ktrym: problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy...

Przyrządy optyczne z punktu widzenia fizyki

Przyrządy optyczne z punktu widzenia fizyki 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkwki przechodzi przez rogwkę, płyn wodnisty, tęczwkę, soczewkę i ciało szkliste. Każda z tych częś...

Mniejszości narodowe w Polsce

Mniejszości narodowe w Polsce Jak każdy kraj, tak i Polskę od momentu ustalenia jej fizycznych granic zamieszkiwały, prcz Polakw, rwnież mniejszości narodowe. Ich liczba i skład na przestrzeni dziejw zmieniały się, tak jak zmieniał się stosunek do nich Nas Polakw. Tak j...

Advantages and disadvantages of being a student

Advantages and disadvantages of being a student First of all, when you are learning, you do not have to work. Moreover, you must not worry about your family, about money. Your parents are doing it for you. You are concentrating at lessons. In school, you can meet many interesting people. You meet they every day on break...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry