• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wzory po...

Nawigacja

Wzory poezji tyrtejskiej w literaturze XIX i XX wiekuWzory poezji tyrtejskiej w literaturze XIX i XX wieku
Za pierwszego twrcę poezji tyrtejskiej uważny jest Tyrteusz, spartanin; autor ten, za najważniejsze uznawał cnoty związane z wojskiem (charakter samej Sparty); w zachowanym fragmencie wiersza "Rzecz to piękna..." formułuje pewne założenia, dotyczące prawego żołnierza i obywatela (w Sparcie każdy obywatel był żołnierzem); mianowicie powinien zawsze stawać do walki o zagrożoną wolność swojej ojczyzny; ucieczka przed tym obowiązkiem uznawana jest za najgorszą hańbę, ciągnącą się za takim człowiekiem do końca życia, dlatego też, należy mężnie walczyć, nawet za cenę własnego życia; w XIX wieku, dominującym tematem była walka narodowowyzwoleńcza, związana z sytuacją Polski; w "Konradzie Wallenrodzie" Mickiewicz pokazuje nam walkę, przy użyciu podstępw z wrogiem, jaką prowadzi tytułowy bohater; potem, w XX wieku, pojawia ponownie nurt tyrtejski dopiero w związku II Wojną Światową; (Broniewski - "Bagnet na broń" prezentuje postawę czynnej walki wobec najeźdźcy, ktry najechał na ojczyznę);


Przykadowe prace

Czwartorzęd w Polsce

Czwartorzęd w Polsce Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu klimat oziębił się , a jednocześnie wzrosła liczba opadw. Na wielu obszarach kuli ziemskiej zaczęły się tworzyć lodowce. Jednym z takich obszarw powstawania lodowcw była Skandynawia. Zgodnie z n...

Formy handlu w XVI wieku

Formy handlu w XVI wieku Temat: Formy handlu w XVI wieku Handel w XVI w. rozwijał się w normach prawnych wyrobionych w średniowieczu. Głwne instytucje prawa handlowego, jak przywileje handlowe konfraterni kupieckiej, prawo gościnne, prawo składu i przemysłu drogowego, przywileje cechw rzem...

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla W powietrzu występują oprcz tlenu i azotu jeszcze inne gazy, ktrych ilość zmienia się w zależności od miejsca ich występowania na kuli ziemskiej. Takim gazem jest DWUTLENEK WĘGLA , ktry zgodnie ze wspłczesną nomenklaturą nazywa się też...

Prawo

Prawo Co to jest prawo? Prawo- to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środkw przymusu. Prawo wyznacza wzorce zachowań, ktre powinny być respek...

Pedagogika Opiekuńcza

Pedagogika Opiekuńcza PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w n...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci Biografia Leonardo da Vinci przyszedł na świat 15 kwietnia 1452 roku, niedaleko miasteczka Anchiano w Toskanii, odległego o 20 mil od Florencji, jednego z najbogatszych i najbardziej znaczących wwczas miast Włoskich. Był nieślubnym synem prawnika Ser Piera da Vinci i ...

Jaki był sens romantycznych podrży – rozwiń temat na podstawie Sonetw Krymskich oraz dzieł malarskich nawiązujących do motywu podrży.

Jaki był sens romantycznych podrży – rozwiń temat na podstawie Sonetw Krymskich oraz dzieł malarskich nawiązujących do motywu podrży. Romantyzm to epoka kultury europejskiej, ktra przypada na pierwszą połowę XIX wieku. Jako prąd ideowy objawiał się gł...

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza Organizacja władzy wykonawczej konstytucja RP wart. 10 ust. 2 określa, iż "władzę wykonawczą sprawu?je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrw". Tym samym w Polsce istnieje dualistyczny model ustrojowy władzy wykonawczej (egze?kutywy). Stwarza on rżne...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry