• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wzorzec ...

Nawigacja

Wzorzec idealnego, średniowiecznego rycerza na przykładzie Rolanda, bohatera "Pieśni o Rolandzie".Wzorzec idealnego, średniowiecznego rycerza na przykładzie Rolanda, bohatera "Pieśni o Rolandzie".
Epoka średniowieczna wykształciła wzorce postępowania, ideały, ktre były modne i uznawane w tym okresie.

Określały mocno cechy wzorcowe idealnego władcy, rycerza i świętego.Średniowieczna konwencja prezentowała wzorce osobowe, ktre miały być przykładem do naśladowania. Ideały te nie były zarysowane

w sposb oglny, ale zawierały często wręcz instrukcje dotyczące konkretnych zachowań, na przykład ceremoniału dworskiego.

Sztuka średniowiecza poprzez literaturę, malarstwo i rzeźbę przekazywała potomności swoje dziedzictwo. Na podstawie literatury tego okresu możemy mwić o trzech wzorcach do naśladowania, a mianowicie o wzorze idealnego rycerza, władcy i świętego.

Ponieważ była to epoka krzyża i miecza, jednym z jej ideałw stał się rycerz.

Jakie cechy musiał spełniać wzorzec rycerza średniowiecznego ?

Otż wymagano od niego bardzo wiele. Rycerz musiał odznaczać się odwagą, dbałością o honor swj i swojego władcy, a także wiernością wobec seniora, wybranej damy i ojczyzny. Rycerz winien był być człowiekiem pobożnym i oddanym Bogu. Inne cechy rycerstwa to męstwo. We fragmencie "Pieśni o Rolandzie" znajdujemy następujące słowa: "...hańba temu, ktry wprzd nie sprzeda się drogo."

Winien wykazywać się mistrzostwem w rycerskim rzemiośle, nadludzką siłą i przyjaźnią rycerską.Przykłady średniowiecznej literatury opisującej życie i czyny rycerskie znajdujemy w literaturze hiszpańskiej opiewającej Cyda, w angielskiej sławiącej czyny krla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, w niemieckiej "Pieśni o Nibelungach", czy w staroruskim "Słowie o wyprawie pułku Jgora".

Szczeglnie bogata literatura rycerska, czyli tzw. "Chanson de geste"/pieśń o czynach/, rozwinęła się we Francji / cykl karoliński/. Stamtąd też pochodzi "Pieśń o Rolandzie". Pieśń ta powstała prawdopodobnie u schyłku XI w. Najstarszy rękopis tzw. oksfordzki, pochodzi z 1170 roku. Pieśń jest anonimowym starofrancuskim poematem epickim, ktry opowiada

o czynach autentycznej postaci.Roland był człowiekiem szlachetnie urodzonym. Był on siostrzeńcem Karola Wielkiego, krla Frankw.W 778 roku w czasie wyprawy Karola Wielkiego do Hiszpanii, zajętej wwczas przez niewiernych Saracenw, zginął on i kwiat rycerstwa frankońskiego w walce w pirenejskim wąwozie.

Roland dowodził tylnią strażą, ktra została zaatakowana przez grali baskijskich. Jednak w pieśni przeciwnikami Rolanda nie są grale,

ale niewierni Saraceni. Roland według pieśni otoczony zostaje przez Saracenw / muzułmanw, wrogw chrześcijaństwa/.

Zasadzkę przygotował zdrajca Galeon / ojczym Rolanda/ wraz

z krlem Marsylem.

Krwawa bitwa przechyliła szalę zwycięstwa na korzyść Saracenw,

ale Roland nie chciał zadąć w czarodziejski rg prosząc o pomoc.

Za pźno zdecydował się go użyć, przez co ginie on i jego żołnierze.

Karol Wielki przybył już tylko aby pomścić Rolanda i poległych rycerzy.Poprzez swoją bohaterską postawę i poświęcenie, osoba Rolanda stała się wzorem dla rycerstwa średniowiecznego.

Roland jest piękny , szlachetny i odważny do szaleństwa. Tak opisany jest w " Pieśni o Rolandzie":

"...Przez wąwz hiszpański jedzie Roland na Wejlantyfie, swym rączym rumaku. Przebrał się w zbroję, ktra go pięknie zdobi..."

"....Szlachetne jest jego ciało, twarz jasna i roześmiana. Po nim jedzie jego towarzysz..."

"...Hrabia Roland jedzie przez pole, trzyma Durendal miecz swj, ktry dobrze tnie i dobrze siecze...".

Fragment ten zawiera rwnież informacje o ważnych atrybutach rycerza średniowiecznego. Atrybuty te, to wierny towarzysz Oliwier, miecz Durendal, ktry jest dla rycerza święty i jest symbolem męstwa.

Miecz ma swoje imię podobnie jak koń. Rycerz szczycił się swym koniem

i mieczem ,ktre wraz z nim dzieliły jego sławę. Jak ważny był koń

i miecz dla rycerza świadczy ten fragment "Pieśni o Rolandzie" :

....."arcybiskup powiada oto mi robota tak powinien się spisywać rycerz, ktry nosi dobrą broń i siedzi na dobrym koniu. inaczej nie wart ani szeląga ."Rycerz średniowieczny miał swoją wybrankę serca. Dla Rolanda jest nią Oda, ktra na wieść o jego śmierci umiera ze zgryzoty.Roland jako rycerz musiał przestrzegać zbioru zasad norm zachowań , ktre składały się na kodeks rycerski. W myśl tego kodeksu rycerz musiał wykazać się :

-wiernością i oddaniem Bogu i władcy,

-walczyć w imieniu wiary, krla i ojczyzny,

- być mężnym, odważnym , honorowym,

-przestrzegać zasad dobrego wychowania,

- bronić kobiet, wdw i dzieci

-oddać życie za to co walczy.

Kodeks ten stanowił bezwzględny do przestrzegania system wartości .Rycerz Roland był szczerze oddanym bogu chrześcijaninem, a także wiernym poddanym krla Karola.

Walczył w imię wiary chrześcijańskiej z Saracenami. Dla krla i słodkiej Francji gotw był do największych poświęceń. Był szaleńczo odważny, okrutny dla wroga ale walczył uczciwie. Cieszył się z okazji do walki, jako okazji do zdobycia sławy.

Na słowa Oliwiera o zbliżających się w dużej sile Saracenach tak odpowiedział:

"....Ach dałby to Bg i trzeba nam tu wytrwać dla naszego krla ...".ścierpieć wszelką niedolę....oddać skrę i nałożyć głowę .."

"...hańba dla pogan , prawo dla chrześcijan."Roland był mistrzem w dziedzinie rzemiosła rycerskiego.

Miał nadludzką siłę, rzucał się w wir najstraszniejszej walki. I oczywiście był człowiekiem honorowym Ta obawa o honor nie pozwoliła mu wezwać pomocy /zadąć w rg/. Honor był dla niego wręcz obsesyjną wartością, wyższą niż życie własne i poddanych.

Roland był dumny, zdecydował się wezwać pomoc gdy większość jego ludzi już nie żyła. Jednakże żal po poległych rycerzach towarzyszyła Rolandowi w jego ostatnich chwilach w życiu. Płakał nad nimi i modlił się za nich.

Mwi o tym następujący fragment pieśni:

"Roland patrzy na gry, na pola. Tylu Francuzw widzi leżących bez życia. Zapłakał nad nimi. Szlachetni rycerze"

"..Panowie baronowie niech Bg wam uczyni zmiłowanie.."

"..Nigdy nie widziałem lepszych od was wasali..".Moment śmierci hrabiego Rolanda opisana jest bardzo szczegłowo. Można rzec, że Roland przed swoją śmiercią musiał dokonać pewnych rzeczy, aby spokojnie umrzeć. Spełniał pewien rytuał, ktry wydaje się być obowiązującym dla rycerskiej śmierci.

Musiał wypełnić rozkaz dmąc w rg, złamać miecz by nie wpadł w ręce wroga. Musiał także wyjść na wzgrze, by być bliżej Boga i mc spojrzeć

z gry na nieprzyjacił. Obrcił twarz ku Hiszpanii, w ten sposb okazując swe męstwo. Wspomniał całe swoje życie i prosił Boga o przebaczenie. Gdy umarł aniołowie zanieśli duszę Rolanda do raju.Średniowiecze obejmuje bardzo długi okres , na ktry przypada wiele istotnych przemian ustrojowych i społecznych. Przez Europę przetoczyły się liczne wojny a jednocześnie rozwijały się miasta i handel.

Społeczeństwo podzielone było na stany. Naczelne miejsce w hierarchii społecznej zajmowało duchowieństwo i rycerstwo. Od tego ostatniego zależał byt i bezpieczeństwo państwa.

Średniowiecze charakteryzowało się uniwersalizmem, ktry dotyczył wsplnych wzorcw kulturowych, religijnych i ustrojowych. Wzorce te miały związek z charakterem epoki. Miały stanowić ideały do naśladowania.Upowszechniać je, propagować i zalecać do stosowania miała średniowieczna literatura. Zanim jednakże wzorce te zostały spisane wiodły one zapewne żywot opowieści wędrowcw, ballad śpiewanych na rycerskich zamkach.W literaturze średniowiecza znajdujemy wiele przykładw tego co nazywamy mianem literatury parenetycznej / pouczającej/.

Przykładem takiej literatury jest rwnież "Pieśń o Rolandzie".

Propaguje ona wzorzec idealnego średniowiecznego rycerza.

Należy tutaj wspomnieć, że cień Rycerza tamtych czasw przewijać się będzie rwnież w pźniejszych bohaterach literackich.

Czasami będzie ich łączyć wiele cech wsplnych, takich jak honor, waleczność, duma, bohaterstwo, a rżnić ideały i wartości o ktre będą walczyć.

Należy też zwrcić uwagę, że każda epoka starała się stworzyć swj ideał rycerza i odzwierciedlać go poprzez literaturę.
Przykadowe prace

Formy działania administracji

Formy działania administracji AKT NORMATYWNY ? jest to akt jednostronny ustanowiony przez kompetentny organ administracji. Jest to władcze rozstrzygnięcie organu administracji rządowej samorządu terytorialnego lub inne podmioty. Zawiera normy postępowania skierowanie do określonego adre...

Charakterystyka Kreona

Charakterystyka Kreona Kreon władca Teb. Drugi najważniejszy bohater dramatu Sofoklesa pt. "Antygona". Po śmierci Edypa został chwilowo krlem, po bratobjczym pojedynku Eteoklesa i Polinejkesa wrcił na tron. Miał jednego syna Hajmona, ktrego narzeczoną była Antygona. Chci...

Interpretacja porwnawcza wiersza Broniewskiego "***"(Anka, to juz trzy i pł roku...) z Trenami Kochanowskiego

Interpretacja porwnawcza wiersza Broniewskiego "***"(Anka, to juz trzy i pł roku...) z Trenami Kochanowskiego Na pytanie: Jakie miejsce zajmuje Władysław Broniewski w literaturze polskiej? , większość zapewne odpowiedziałaby : poeta - rewolucjonista, poeta – żołnierz, piewc...

Substancje psychoaktywne

Substancje psychoaktywne Substancje psychoaktywne Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, jest to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. ble, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mię...

Rymy

Rymy Rodzaje i układ rymw Rodzaje rymw W poezji polskiej rym jest ściśle związany z akcentem, a zatem wyrżniamy przede wszystkim: - rymy żeńskie (najczęstsze): posługujące się akcentem paroksytonicznym (czyli na przedostatnią sylabę), np. moda - uro...

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne Rodzaje środkw stylistycznych Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne, może być ich rwnież prawie całkowicie pozbawiony. Czasem już pobieżna analiza tekstu wystarczy, by określić, co jest w nim dominantą s...

Charakterystyka Melchiora Wańkowicza. Ziele na kraterze

Charakterystyka Melchiora Wańkowicza. Ziele na kraterze Melchior Wańkowicz jest jednym z głwnych bohaterw, a zarazem autorem powieści Ziele na kraterze. Urodził się 10 stycznia 1892 roku w Kałużycach na Mińszczyźnie, ale książka rozpoczyna się od narodzin ...

Techniki wykorzystywane w reklamie

Techniki wykorzystywane w reklamie Czym właściwie jest reklama?? Reklama (z łac. reclamo, recla) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarw czy usług, popierania określonych spraw lub ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry