• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: XX lecie...

Nawigacja

XX lecie międzywojenne informacje oglne.XX lecie międzywojenne informacje oglne.
XX lecie międzywojenneFILOZOFIA:

Motywacje czerpano z filozofii Nitzchego, jego motywacje do odrzucenia wspłczesnej kultury uznanej za zdegenerowaną. Zamiast niej Nitzche ukazywał piękno pogańskiego świata i człowieka mocnego, dynamicznego traktującego życie spontanicznie i radośnie.Pojęcia:Symbolizm – powstał już wcześniej, przejawiał się w malarstwie i literaturze; delikatne sugerowanie a nie nazywanie rzeczy po imieniu; poezja ma być wieloznaczna i ma zależeć od głębi uczuciowej odbiorcyKubizm – inspiratorami są wielcy malarze francuscy (Picasso, Cezanne) , artysta nie powinien zadawalać się odtworzeniem powierzchni zjawisk, a ma dążyć do otrzymania i struktury; panuje chaos, reforma sztuki; ApollinaireFormizm – brak konkretnej koncepcji i teorii; przekonanie że sztuka jest odtworzeniem rzeczywistości, gruntowna reforma sztuki; należą: Czyżewski, Witkiewicz, bracia PronaszkowieFuturyzm – brutalna walka przeciwko tradycji; apologia wynalazkw; człowiek powinien posługiwać się intuicją i wolą a nie rozumem i wiedzą poddawać się twrczej ekstazie; kult nowoczesności; powstał we Włoszech; Marinetti,Ekspresjonizm – zamierzał wydobyć z zewnątrz i wyrazistego obnażenia przez sztukę bebechw rzeczy, zdarzeń i emocji, przeciwnicy wojny z nieprawością, zaangażowanie artysty we wspłczesne życie,Radykalizm – (futuryści) nowa sztuka dla obywateli nowej ojczyzny, wyzwolenie człowieka spod presji – tradycji, konwencji estetycznych, obyczajw moralnych i towarzyskich,Nadrealizm – (surrealizm) zatarcie granicy między sensem i bezsensem , wykpienie modernistw, parodia wobec tradycji , Wat,Skamander – grupa poetycka przeobrażona z Kawiarni Pod Pikadorem; pierwsze spotkanie w grudniu 1919; Jan Lechoń, Julian Tuwim, Antoni Słonimski; Kazimierz Wierzyński, Leopold Staff; komunikatywność autoportret autoraAwangarda Krakowska – piękno tłumu, tramwaju, miasta, bez zabawnego kontekstu, bez radości życia, traktowali serio poezje i trud artysty; Tadeusz Peiper; Julian PrzybośPod Pikadorem – 1918, Tuwim, Lechoń, Słonimski, Wierzyński, początek dyktatury poetariatu, strategia skandalu, prowokacyjny i zabawny styl, poezję i poetw zrzucano z piedestału kpiono i żartowano, utrzymali się pare miesiecy.Julian Przyboś – indywidualista, autotematyka, wkracza pejzaż wiejski, (Na Kołach, Gmachy, Echo, Drzewiej)Leopold Staff – własny styl opozycyjny. Nietzchezanski kult mocy człowieka, zwartość, plastyka, opisu, przewaga konkretu nad abstrakcją (Wysokie Drzewa, Ars Poetica)Julian Tuwim – prowokator, gorszyciel, liryki, satyry, utw. Kabaretowe, poetyka skamandrycka, komunikatywność, swiat przedstawiony nie wykracza poza rzeczywistość (Mieszkańcy, Rzuciłbym To Wszystko, Bal W Operze)Jan Lechoń – prowokator, odrzucał mity, pozory i fałsze i symbolikę przeszłości, satyry polityczne, zaprzestanie obyczaju hołdowniczego traktowania przeszłości i uwolnienie spod presji (Piłsudski, Herostrates)Bolesław Leśmian – wiersze ballady, wiąże poglądy z filozof Nitz i bergs, język nie przybiera formy uporządkowanej, obraz świata kreuje wizję istnienia człowieka pośrd uniwersum, nie uprawia poezji okolicznościowej, jest ponad aktualnością, symbolizm (Dziewczyna, Topielec, W Malinowym Chruśniaku, tomy: Łąka, Sad Rozstajny)


Przykadowe prace

RUCH EGZEKUCYJNY

RUCH EGZEKUCYJNY ruch - przejście od możności do aktywności egzekucja - wykonanie Na przełomie XV i XVI w. znika pojęcie stanu w znaczeniu średniowiecznym i na określenie przyjmuje się CONDITO ( położenie ), Pełnię praw politycznych i ekonomicznych posi...

Biografia - Henryk Sienkiewicz

Biografia - Henryk Sienkiewicz SIENKIEWICZ HENRYK, pseud. Litwos (1846–1916), prozaik i publicysta; od 1869 publicysta „Tygodnika Ilustrowanego”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Gazety Polskiej”, 1874–78 wspłwydawca „Niwy”, 1882–87 red. „Słowa&#...

Przyprawianie ‘gęby’, czyli gombrowiczowska koncepcja człowieka zniewolonego przez formę.

Przyprawianie ‘gęby’, czyli gombrowiczowska koncepcja człowieka zniewolonego przez formę. Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie jest to powieść o tragicznym rozdarciu człowieka. Z jednej ...

Czesław Milosz "Piosenka o końcu świata".

Czesław Milosz "Piosenka o końcu świata". Wiersz Czesława Milosza pt."Piosenka o końcu świata"opowiada o koncu świata.Jednak wizja ta jest zupełnie inna od tej apokaliptycznej.Podmiot liryczny pisze o tym,że koniec następuje już,w danej chwili,teraz.Nic nie zmienia się ...

Kwas mrwkowy - właściwości i zastosowanie.

Kwas mrwkowy - właściwości i zastosowanie. Kwas mrwkowy (HCOOH) właściwości: -bezbarwna ciecz -ostry, drażniący zapach -ma właściwości żrące -doskonale miesza się z wodą -temperatura topnienia 8.27 stopni Celsjusza -tem...

Okostna, nasada grna

Okostna, nasada grna Okostna - włknista błona ochraniająca koś od zewnątrz. Nasada Grna - jest zbudowana z tkanki kostnej gąbczastej, ktra składa się z rżnej grubości beleczek kostnych, zapewnia to kościom maksymalną sztywność i odporność. Trzon...

Pochodzenie człowieka

Pochodzenie człowieka Około 220 mln. lat temu na ziemi pojawiły się pierwsze ssaki. Wyewoluowały one z małych gadw, same tez były małe i żywiły się drobnymi owadami. Przez miliony lat, chociaż pojawiło się wiele nowych gatunkw, podstawowe cechy ssakw nie ul...

Die Mode

Die Mode - das Modegeschafte- sklep z moda - die Modemmese – - die Modedesigner – projektant - der Stoff – material - ist in – jest w - ist out- est poza - entstehen – tworzyc - stattfinden – fand statt – stattgefunden – - entscheiden uber – decy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry