• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Zabawy ...

Nawigacja

"Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli" - Zofia Bogdanowicz"Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli" - Zofia Bogdanowicz
1. Przedmowa

Postulaty rozwijania pełnej osobowości dziecka od wczesnych lat jego życia, rozszerzania zakresu jego wiadomości, pogłębiania uzdolnień oraz wyrabiania aktywnego stosunku do otoczenia społecznego, stworzyły konieczność szukania najskuteczniejszych sposobw i metod realizacji tych założeń.

Wybr ich zależy oczywiście od wieku dzieci, ktrymi zamierzamy się zajmować.

Niniejsza książka dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, czyli – od lat 3 do 7. Aby osiągnąć realizację myśli wychowawczej odnośnie tych najmłodszych, należy stworzyć atmosferę sprzyjającą nawiązaniu możliwie bliskiego kontaktu z nimi.

Jedną ze skuteczniejszych metod oddziaływania są w tym wieku zabawy dydaktyczne.

Zabawy dydaktyczne, czyli kształcące, przyśpieszają rozwj umiejętności porozumiewania się z otoczeniem przez rozszerzanie skromnego jeszcze zasobu słw, ktrymi dzieci się posługują, ugruntowują pojęcia, utrwalają wiadomości uzyskane drogą własnych doświadczeń w toku zabaw i zajęć, ćwiczą funkcje umysłowe i rozwijają uzdolnienia. Ponadto wywierają one poważny wpływ na zdyscyplinowanie dzieci. Poznając obowiązujące w tych zabawach prawidła, dzieci zaczynają rozumieć potrzebę ich istnienia i wdrażają się do podporządkowywania stawianym im wymaganiom.

Pomimo tych poważnych wartości wychowawczych zabawy dydaktyczne o rżnym charakterze są, oglnie biorąc, nader rzadko stosowane w przedszkolach. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy szukać w braku odpowiednich wzorw zabaw oraz instrukcji do ich przeprowadzania.

Lukę tę w publikacjach wychowawczo-dydaktycznych prbuje w pewnej mierze wypełnić niniejszy zbir przykładw zabaw dydaktycznych.

Przekazując tę pracę do użytku koleżanek nauczycieli mam nadzieję, że jej treść przyczyni się do upowszechniania zabaw tego typu oraz zachęci do wzbogacenia dość ograniczonej liczby przykładw nowymi cennymi pomysłami.

Pragnę wyrazić wdzięczność kol. Doc. Dr Halinie Mystkowskiej za cenne rady dotyczące formy opisywania przebiegu zabaw. Jej zabawy ortofoniczne jako pionierskie, stanowiły podstawę opracowania zabaw mających na celu usprawnienie i korektę wymowy (IV gr. Zabaw). Serdecznie dziękuję rwnież tym koleżankom, ktre dostarczyły mi koncepcji niektrych zabaw oraz kol. Kol. I. Dudzińskiej, D. Horn, Z. Łaskiej, J. Ostrowskiej, T. Szulewskiej i I. Złomskiej za wyprbowanie wielu zabaw, przeprowadzenie ich w grupach dziecięcych i udzielenie mi cennych uwag dotyczących organizacji ich przebiegu.2. Właściwości zabaw dydaktycznych

W przedszkolu wyrżniamy:

a) zabawy nie wyuczone, ktre dzieci podejmują z własnej inicjatywy i kierują ich przebiegiem samorzutnie

b) zabawy inicjowane i kierowane przez nauczycielkę

c) fragmenty zabaw dydaktycznych wplecione w przebieg zajęć

3. Zabawy dla trzylatkw

a) polegające na rozrżnianiu cech przedmiotw: barwy, kształtu, wielkości

Wkładamy chorągiewki:

Cel dydaktyczny. Utrwalanie znajomości kolorw niebieskiego, czerwonego, żłtego, zielonego.

Rozumienie określeń – taki sam, inny.

Pomoce. 8 chorągiewek na patyczkach. Po 2 egzemplarze każdego z wyżej wymienionych kolorw, po 4 pojemniki.

Liczba uczestnikw i miejsce zabawy. 4 dzieci. Przebieg zabawy na sali.

Wprowadzenie wstępne. Nauczycielka podnosi w grę, po kolei 4 chorągiewki. Dzieci określają kolory.

Przebieg zabawy. Cztery pojemniki są rozstawione na stolikach. Nauczycielka wstawia do każdego z nich chorągiewkę innego koloru. Dzieci otrzymują rwnież po jednej chorągiewce. Nauczycielka mwi: Gdy dam wam znak, pjdziecie i dołożycie do każdej chorągiewki drugą tego samego koloru . Gdy dzieci spełnią polecenie, nauczycielka zastanawia się chwilę i mwi: A może będzie ładniej, gdy w każdym kubeczku będzie po dwie chorągiewki, ale każda innego koloru. Sprbujcie je zmienić. Każde z was podejdzie do kubeczka, do ktrego włożyło chorągiewkę, wyjmie ją i przeniesie do innego . Nauczycielka zamyka oczy, dzieci wykonują poleconą czynność.

Następnie na pytanie nauczycielki, dzieci prbują odpowiadać, w jakich kolorach są teraz chorągiewki w poszczeglnych kubeczkach.

Prawidła. Dzieci opuszczają miejsca dopiero po usłyszeniu hasła podanego przez nauczycielkę.

b) utrwalające wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym

Do kogo toczysz piłkę?

Cel dydaktyczny. Utrwalenie imion kolegw z grupy.

Pomoce. Piłka duża, lekka.

Liczba uczestnikw i miejsce zabawy. 10-15 dzieci. Przebieg na otwartym terenie na trawniku lub na sali.

Wprowadzenie wstępne. Nauczycielka sprawdza, czy dzieci znają imiona kolegw. Jako motyw sprawdzania podaje udział w zabawie. Musicie dobrze wiedzieć, jak komu na imię, żeby mc uczestniczyć w zabawie, ktra się za chwilę zacznie .

Przebieg zabawy. Dzieci siedzą na trawniku lub na podłodze, tworząc raczej zwarte koło. Wskazane przez nauczycielkę dziecko staje na środku koła, rozgląda się, a po zdecydowaniu do kogo będzie toczyc piłkę wypowiada głośno i wyraźnie imię kolegi i dopiero wwczas toczy piłkę w jego kierunku. Jeśli trafi poprawnie, dostaje piłkę z powrotem i ma prawo do powtrnego rzutu, tym razem do innego dziecka. Jeśli chybi, zastępuje je dziecko, ktrego imię było wywołane. Jest to nagroda za doznany zawd prżnego oczekiwania na piłkę.

Prawidła. Dziecko, ktre trzyma piłkę, toczy ją dopiero po wypowiedzeniu imienia kolegi.

c) ćwiczące mięśnie narządw mowy

Przygoda kurcząt

Cel dydaktyczny. Przećwiczenie narządw mowy przez powtarzanie zgłosek: pi, hau, ko.

Pomoce. a) symboliczne przebrania dla kury, kota i psa. b) patyk do wyznaczania koła na boisku.

Liczba uczestnikw i miejsce zabawy. 8-10 dzieci. Przebieg zabawy na otwartym terenie.

Wprowadzenie wstępne. Nauczycielka opowiada historyjkę o kurze, ktra broniła swoich dzieci przed skradającym się kotem. W obronie kurcząt staje pies. Przepędza on kota. Wszystkie powtarzające się w opowiadaniu głosy zwierząt są akcentowane przez nauczycielkę przesadnie. Po opowiadaniu proponuje się dzieciom odtworzenie historyjki: Zabawimy się w przygodę kury i kurcząt .

Przed rozpoczęciem zabawy dzieci powtarzają niektre fragmenty akcji i naśladują głosy poszczeglnych zwierząt. Kto potrafi tak groźnie zaszczekać, żeby się kot przestraszył? Kto potrafi zawołać tak jak kura? Kto zapiszczy jak te kurczęta, ktre bały się kota?

Przebieg zabawy. Na boisku zakreśla się koło o średnicy ok. 5-6 m. Nauczycielka przydziela role: psa, kota i kurcząt i przy wprowadzaniu zabawy po raz pierwszy rezerwuje dla siebie rolę kury – matki. Kurczęta biegają po zakreślonym placu. Kura zwołuje rozproszone dzieci wołając ko-ko-ko . Kurczęta piszczą pi-pi-pi . Kot okrąża teren miaucząc, Pies przepędza kota groźnym ujadaniem. Kurczęta tulą się do matki, a potem znowu wybiegają ponownie na teren piszcząc wesoło pi-pi-pi . Powtarzając zabawę, rolę kury można powierzyć dziecku, ktre bez trudu i wyraźnie wymawia głoskę k.

Prawidła. Dzieci starają się możliwie wiernie naśladować głosy zwierząt i ptakw.4. Zabawy dla czterolatkw

a) polegające na rozrżnianiu cech przedmiotw, np.: barwy, kształtu, wielkości, spoistości, rodzaju, powierzchni, dźwięku oraz ustawienia osb i układu przedmiotw w przestrzeni

Kto zmienił miejsce?

Cel dydaktyczny. Utrwalenie imion kolegw. Ćwiczenie orientacji i pamięci.

Liczba uczestnikw i miejsce zabawy. 7-8 dzieci. Przebieg zabawy na trawniku w ogrodzie, ewentualnie na sali.

Wprowadzenie wstępne. Dzieci stoją płkolem. Nauczycielka poleca 1 lub dzieciom, po kolei, zmienić zajmowane miejsce i pyta: Gdzie te dzieci stały poprzednio? Kto zauwazył zmianę ?

Przebieg zabawy. Gromadka siedzi kołem. Dzieci dostają wskazanie, by przyjrzały się dokładnie, kto koło kogo siedzi: Koło kogo siedzi Jaś, koło kogo Basia, Janeczka. W zabawie jedno z was zmieni miejsce. Trzeba będzie zgadywać, kto się przesiadł i powiedzieć, gdzie siedział przedtem .

Po tej zapowiedzi jedno z dzieci odchodzi na bok, o tyle daleko, by nie słyszeć rozmw kolegw. Dzieci wyznaczają same, kto i gdzie ma się przesiąść, i wwczas wzywają zgadującego. Gdy nadejdzie, pytają: Powiedz, kto zmienił miejsce? Po otrzymaniu prawidłowej odpowiedzi dzieci proszą dalej: To przeprowadź go tam, gdzie siedział poprzednio . Kto wypełni obydwa zadania poprawnie, jest nagrodzony oklaskami.

Prawidła. Dziecko zgadujące powinno podać imię dziecka, ktre zmieniło miejsce. Dzieci nie mogą podpowiadać.

b) utrwalające pojęcia i stosunki liczbowe

Słuchamy bębenka

Cel dydaktyczny. Utrwalanie znajomości liczb w zakresie od 1 do 3 przez odtwarzanie liczby słyszanych dźwiękw za pomocą zbioru krążkw.

Pomoce. a) 12 kartonikw ze zbiorami krążkw w ilości 1, 2, 3. Każdy jednakowo liczny zbir powtrzony jest 4 razy. b) bębenek i pałeczka.

Liczba uczestnikw i miejsce zabawy. 4 dzieci. Przebieg gry przy stoliku, na otwartym terenie lub na sali.

Wprowadzenie wstępne. Nauczycielka uderza młotkiem w klocek lub bębenek – jeden raz. Dzieci określają czynność i mwią, ile usłyszały uderzeń. Następnie nauczycielka uderza dwa razy. Tym razem dzieci wyszukują wśrd leżących na stole kartonikw te, ktrych zbir odtwarza liczbę uderzeń.

Przebieg zabawy. Każde z dzieci otrzymuje po 3 uprzednio potasowane kartoniki. Po obejrzeniu odwracają je na lewą stronę. Nauczycielka uderza w bębenek jeden raz, potem trzy i dwa razy tak, by dzieci nie widziały wykonywanej czynności. Za każdym razem czeka, żeby dzieci sprawdziły, czy wśrd swoich kartonikw mają zbiory odpowiadające liczbie uderzeń i te z nich odkryły. Zależnie od szczęścia niektre dzieci wcześniej, inne pźniej odkrywają wszystkie kartoniki. Kto pierwszy odkrył temu się udało .

Powtarzając zabawę, ktrej przebieg trwa bardzo krtko, trzeba zmienić kolejność liczby uderzeń oraz wymienić rozdane dzieciom kartoniki.

Prawidła. Dzieci przeliczają uderzenia po cichu.

c) utrwalające wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym

Pokaż obrazek, o ktrym mwiłam

Cel dydaktyczny. Wdrażanie do uważnego słuchania opisu słownego i wiązania go z treścią obrazka.

Pomoce. 4-5 obrazkw kolorowych. Każdy z nich przedstawia wyraźnie odmienną od pozostałych scenę z życia dzieci czy zwierząt.

Liczba uczestnikw i miejsce zabawy. 8-10 dzieci. Przebieg zabawy na sali.

Przebieg zabawy. Dzieci zajmują miejsca przed tablicą, na ktrej wiszą obrazki przysłonięte papierem. Nauczycielka odsłania papier i mwi: Opowiem wam o jednym z tych obrazkw. Nie powiem o ktrym. Gdy będziecie wszyscy bardzo uważnie słuchać, na pewno domyślicie się sami. Gdy skończę opowiadać, pokażecie mi ten obrazek, o ktrym mwiłam . Mając w pamięci dokładną treść każdego obrazka, nauczycielka pisuje, co znajduje się na jednym z nich nie zwracając wzroku w jego kierunku.

Dzieci śledzą opis. Każde z nich stara się zorientować, o ktrym obrazku mowa. Po zakończeniu opowiadania jedno z dzieci wskazuje obrazek, a pozostałe omawiając znajdujące się na nim postacie, czynności i sytuacje, uzasadniają w ten sposb słuszność wyboru wskazanego przez kolegę.

Prawidła. Dzieci odpowiadają dopiero wtedy, gdy nauczycielka skończy opowiadanie.


Przykadowe prace

Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka pt. W atmosferze

Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka pt. W atmosferze Utwr Stanisława Barańczaka pt. ?W atmosferze? został napisany w 1970 roku i należy do tomu ?Jednym tchem?. Barańczak jest znanym polskim poetą, krytykiem literackim, tłumaczem poezji. Wiersz ?W atmosferze? opowiada o z...

Pigmeje

Pigmeje Pigmeje - ludy negroidalne odmiany czarnej, zamieszkujące dżungle Afryki Środkowej, charakteryzuje ich mały wzrost, średnio ok. 150 cm. Mają drobne stopy i dłonie, krtkie, szerokie uszy, wypukłą grną wargę, krtkie nogi przy stosunkowo długim tułowiu i r...

Bezdomność i jej przyczyny

Bezdomność i jej przyczyny 1. Pojęcie bezdomności W polskiej literaturze naukowej i publicystyce nie dopracowano się jednej, powszechnie uznawanej definicji bezdomności. W bardzo wielu publikacjach spotyka się rozważania związane z niejasnościami definicyjnymi poj&...

Charakterystyka porwnawcza Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza

Charakterystyka porwnawcza Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza Głwni bohaterowi komedii Aleksandra Fredry pl. "Zemsta" to Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Są to sąsiedzi mieszkający w jednym zamku. Jeden pragnie drugiemu dokuczyć. Nie chcą iść na ...

Kordian – nowy typ bohatera romantycznego

Kordian – nowy typ bohatera romantycznego Bo Słowacki wielkim poetą był. Witold Gombrowicz Kordian jest polemiką Juliusza Słowackiego z Adamem Mickiewiczem. Słowacki przedstawia swj pogląd na sprawy państwowe poprzez osobę Kordiana. Jest on bohaterem romantycznym,...

Motyw tańca. Przedstaw na w wybranych przykładach literackich.

Motyw tańca. Przedstaw na w wybranych przykładach literackich. Taniec zajmuje niezwykle ważne miejsce we wszystkich kręgach kulturowych i można zaryzykować stwierdzenie, że towarzyszy człowiekowi od zawsze. Pierwotnie ludzie tańczyli na cześć bogw lub natury. W wielu r...

Formy opodatkowania

Formy opodatkowania Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Należy wiedzieć, że tylko przy niektrych rod...

Symbole w Apokalipsie św. Jana

Symbole w Apokalipsie św. Jana - Alfa i Omega – początek i koniec - Lew – zwycięstwo - Orzeł – zręczność - Wł – siła - Baranek – Chrystus - Łuk – magiczna moc - Pieczęć – zakończenie, wyrok - Purpura &...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry