• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zabytki ...

Nawigacja

Zabytki SzczecinaZabytki Szczecina
Na Lewym brzegu Odry znajduje się wzgrze zamkowe, na ktrym silny grd istniał już na pewno w XI wieku. W 1107 roku prbował go zdobyć Bolesław Krzywousty, prba ta nie powiodła się, dopiro kolejna, podjęta w zimie 1119 roku przyniosła rezultat. Grd istniał do 1243 roku, kiedy to książę Barnim I zobowiązał się wobec mieszczan szczecińskich do zburzenia obwałowań, a zachował dla siebie jedynie dwr.

Około 100 lat pźniej książę Barnim III starał się wznieść nową obronną siedzibę. Początkowo sprzeciwiali się temu mieszczanie, jednak ostatecznie spr wygrał książę i w 1346 roku na miejscu starego grodu stanął "Steinhaus" - budynek murowany o długości około 30, szerokości 10 i wysokości 8 metrw. Na zachd od budynku znajdowała się kaplica Św. Ottona otoczona murem. Drugi mur, wysoki na prawie 4 metry, otaczał całość założenia. Niedługo potem kaplica została rozbudowana, możliwe, że rwnolegle z tą rozbudową wzniesiono, w miejscu obecnego skrzydła południowego, drugi budynek dworski, z ktrego zachowały się sklepione piwnice.W 1430 roku książę Kazimierz VI, z powodu ciągłych zatargw z mieszczanami, zdecydował się umocnić zamek. Jednak już cztery lata pźniej umierając rozkazał rozebrać umocnienia. W 1491 roku na zamku przebywała Anna Jagiellonka, ktra wyszła za mąż za księcia szczecińskiego Bogusława X. Książę ten zmodernizował południowe skrzydło oraz może obie wieże przy tym skrzydle. Kiedy w 1530 roku pożar ogarnął zabudowania mieszczańskie na zachd od zamku ucierpiało też południowe skrzydło. Barnim XI, syn Bogusława, w 1538 roku remontując zabudowania podwyższa "Nowy Dom" o jedną kondygnacje oraz nadbudowuje ośmioboczne części wież. Południowe najwyższe skrzydło uzyskało tym samym rzadko spotykaną wysokość 30 metrw, posiadało 4 kondygnacje, a jego długość wynosiła 52 metry. Od czasw księcia Bogusława X rozpoczęły się lata świetności zamku - książę był władcą ambitnym, wychowywał się w Krakowie u Długosza, za żonę miał crkę polskiego krla, a sam zjednoczył Pomorze Zachodnie. Ze swoich dalekich podrży przywoził cenne pamiątki. Jego syn oprcz modernizacji skrzydła południowego wznisł także skrzydło wschodnie. Po pożarze z 1551 roku prace budowlane kontynuowano i zakończono w 1569 roku.

Następcą Barnima XI był Jan Fryderyk. Dwa lata po śmierci swojego poprzednika rozpoczyna on prace budowlane, ktre mają dokończyć dzieło renesansowej przebudowy zapoczątkowanej przez Barnima. Już dwa lata pźniej mimo pożaru z 1576 roku, przebudowa jest ukończona. Pracami budowlanymi kierowali Włosi - albo Antonius Wilhelm, jak podają na początku XVII wieku Joachim von Wedel i Friederborn, albo Antonio Gugliemo według opracowań XIX-wiecznych.Jeszcze do końca XVI wieku zburzono kościł zamkowy, "Steinhaus" i zabudowania w zachodniej stronie terenu zamkowego, w ich miejsce natomiast wzniesiono skrzydło płnocne i zachodnie. Z wyjątkiem skrzydła południowego pozostałe miały teraz rwną wysokość trzech kondygnacji i zwieńczone były jednym ciągiem attyki. Od strony obszernego dziedzińca o bokach ponad 50 metrw wzdłuż skrzydeł biegły krużganki. Zamek wciąż wzbogacany był o nowe dzieła sztuki. W latach 1616-1619 wzniesiono wzdłuż skrzydła zachodniego odrębny budynek z przeznaczeniem na bibliotekę i muzeum aby pomieścić zbiory gromadzone wwczas przez Filipa II, brata ostatniego księcia.W okresie konfliktu szwedzko-niemieckiego książę Bogusław XIV opowiedział się po stronie szwedzkiej. Kiedy jako ostatni męski przedstawiciel Gryfitw w 1637 roku zmarł - zamek stał się rezydencją gubernatora Bjelke. Upadło księstwo, a o zamek kolejni właściciele przestali się troszczyć. Kolejne podejmowane przebudowy zacierały wartość artystyczną renesansowych detali. W 1648 roku Pomorze Zachodnie zostało podzielone w wyniku pertraktacji Szwedw z Brandenburgią, a Szczecin zatrzymali Szwedzi.W czasie najazdu na Polskę Szwedzi zostali w Szczecinie zaatakowani przez korzystające z ich osłabienia wojska Brandenburgii. Możliwe, że zamek został wwczas uszkodzony, ale największych uszkodzeń z okresu walk ze Szwedami zamek i miasto doznały w 1677 roku. Zamek ostrzelany przez artylerię, w wyniku czego płnocne skrzydło zostało zrujnowane, a pozostałe wymagały gruntownego remontu. Podjęte prace zabezpieczające nie zostały prawdopodobnie ukończone.Kiedy brandenburczycy zostali zmuszeni do wycofania się z zamku Szczecin znw dostał się w ręce szwedzkie. Nowi właściciele dokonali niezbędnych prac oraz sprowadzili najlepszego architekta do opracowania planw przebudowy. Śmiałe zamierzenia Nicodemusa Tessina Młodszego, ktry planował zburzyć część zabudowań a pozostałe całkowicie przebudować na szczęście nie zostały zrealizowane. Ograniczone fundusze sprawiły, że dopiero uczeń Tessina Johan Frederik Eosander Gothe mgł podjąć się remontu, ktry ograniczył się do niezbędnych prac. Zamek jednak nadal niszczał, wykorzystywany głwnie przez wojsko.W 1705 roku z powodu planowanego przeznaczenia zamku na rezydencję krlowej Katarzyny, żony Stanisława Leszczyńskiego, zamek zostaje odpowiednio wyposażony i urządzony, jednak prac budowlanych żadnych nie podjęto. W 1713 roku zamek został oblężony przez wojska koalicji zjednoczonej przeciw Szwedom. Ostrzał artyleryjski ponownie mocno nadwerężył mury budowli. W 1720 roku miasto z zamkiem znalazło się w granicach Prus.Zabudowania zostały poddane pracom budowlanym. O ile wnętrza przebudowywano nieznacznie, to elewacje zmieniły się całkowicie. Zburzono bramę wjazdową na dziedzińcu, przebudowano skrzydło muzealne Filipa II, przebudowano dachy zamkowe. Prace ukończono w 1736 roku. W ciągu następnych kilku dziesiątkw lat zamek kilkukrotnie ucierpiał w wyniku zamieszek wojennych. W 1806 roku na zamek wkraczają wojska Napoleona, a po jego klęsce, w 1813 roku Szczecin wraca w ręce pruskie. W ciągu wieku XIX zamek znw jest stopniowo przebudowywany. Znalazły tu swoją siedzibę sąd, urzędy administracyjne i archiwa.Dopiero na początku XX wieku zaczęto myśleć o przywrceniu zamkowi dawnej świetności. W latach 1925-1926 przeprowadzono prace renowacyjne i porządkowe, jednak powoli realizowane plany przerwała druga wojna światowa. W 1944 roku zamek został zbombardowany, z zamku pozostały tylko uszkodzone mury, sklepienia w większości zawaliły się. Prace remontowe rozpoczęto już w 1947 roku, ale tempa nabrały dopiero dziesięć lat pźniej. Obecnie całkowicie odbudowany zamek stał się centrum kulturalnym miasta, mieści się tu między innymi muzeum.


Przykadowe prace

Widzenie barw

Widzenie barw WIDZENIE BARW Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mzgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komrkom światłoczułym, znajdującym się w siatkwce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gd...

Gramatyka

Gramatyka Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach Tytuł (wg "Słownika terminw literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z...

Useful phrases for speaking paper FCE, CAE, CPE

Useful phrases for speaking paper FCE, CAE, CPE PART 1 I'm speaking English for my own satisfaction / my job / in order to improve my employment prospects. If you want to go ahead these days, you need to have a good command of English I always loved (the sea). I'd love to visit places untouched by man. However, t...

Antygona

Antygona Antygona Autor: Sofokles Tytuł: Antygona Forma: tragedia antyczna Data powstania: prawdopodobnie 442 r. p.n.e. Streszczenie: Akcja dramatu trwa jedną dobę, rozpoczyna się przed świtem przed pałacem krlewskim w Tebach, gdzie rozmawiają Antygona i Ismena. T...

Biografia - Mikołaj Kopernik

Biografia - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik Urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu. Osieroconym po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode, biskup warmiński. Zmarł 24 maja 1543 we Fromborku. W tym samym roku wydano jego dzieł...

“Living in a foreign country can not be better than living in your own Discuss.

“Living in a foreign country can not be better than living in your own Discuss. Subject: “Living in a foreign country can not be better than living in your own Discuss. Living abroad means for young people throwing themselves from the ledge. The fact of the matter is that, we are accustomed to help an...

Interpretacja obrazu "Szofer Niebieski" Andrzeja Wrblewskiego

Interpretacja obrazu "Szofer Niebieski" Andrzeja Wrblewskiego Dance macabre oznacza "taniec śmierci". Jest to bardzo popularny w średniowieczu motyw , ktry pokazuje jak wszechobecna i wszechwładna jest śmierć. Dotyczy każdego człowieka , bez względu na stawnowisko , pochodzenie czy maj&#...

Biogenetyka, biotechnologia. Przemwienie

Biogenetyka, biotechnologia. Przemwienie Drodzi słuchacze, chciałbym poruszyć w swoim przemwieniu temat niezwykle istotny, a pomijany w massmediach, ktre skupiają się na popkulturze, a w pogoni za sensacją, zapominają niejednokrotnie o sprawdach nadrzędnych, od ktrych uzależniony ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry