• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zaczyny ...

Nawigacja

Zaczyny i zaprawyZaczyny i zaprawy
Zaczyny i zaprawy1. Zaczyn – mieszanina spoiwa (gipsu lub cementu) z wodą

2. Zaprawa budowlana - mieszanina spoiw i drobnoziarnistych kruszyw z wodą i z dodatkami

Do zapraw stosuje się prawie wszystkie rodzaje spoiw: wapno, cement, gips. Materiałem wiążącym mogą być także lepiszcza, np. glina, bitumy. Kruszywem do zapraw jest głwnie piasek, ale może być także drobny żużel, trociny itp.

Woda do zapraw powinna pochodzić z wodociągw lub ze źrdeł zdatnych do picia. Woda pobrana z sieci wodociągowej nie wymaga badań. Wykluczone jest użycie wody zanieczyszczonej (tłuszcze, muł, szczątki organiczne) i nadmiernie zasolonej (woda morska, mineralna, ścieki).

Zaprawę w stanie plastycznym przed rozpoczęciem wiązania określa się terminem zaprawy świeżej, a zaprawę w stanie stałym po odpowiednim okresie twardnienia – zaprawą stwardniałą.

Poszczeglne składniki zapraw dozuje się objętościowo (zaprawy przygotowywane na budowie) lub wagowo (w wytwrniach zapraw). Jednak, na niewielkich budowach domw jednorodzinnych najczęściej stosuje się dozowanie objętościowo-wagowe: spoiwa odmierzane są wagowo, zaś piasek i woda objętościowo.Oglny podział zapraw jest wykonywany pod względem użytego spoiwa. W praktyce większe znaczenie mają zaprawy:

• cementowe (c),

• cementowo-wapienne (cw),

• wapienne (w),

• gipsowe (g),

• gipsowo-wapienne (gw),

• cementowo-gliniane (cgl).Ze względu na zastosowanie zapraw w budownictwie wyrżnia się zaprawy murarskie, tynkarskie, szlachetne, ciepłochronne, wodoszczelne, żaroodporne, kwasoodporne itp.

Z technicznego punku widzenia zaprawy dzieli się na klasy –np. M03, M06, M1, M2, M4, M7, M12, M15, M20 (mogą być inne wielkości liczbowe jednak oznaczać one będą to samo). Liczba po symbolu M oznacza średnią 28-dniową wytrzymałość zaprawy na ściskanie, wyrażoną w MPa.Inne rodzaje zapraw

• Zaprawy polimerowe – uzyskuje się przez zastosowanie jako wypełniacza żywic syntetycznych. Zaprawy te mają min. zwiększoną odporność na agresję chemiczną, większą wytrzymałość , szczeglnie na rozciąganie i uderzenie, dobrą przyczepność do podłoża. Stosuje się je do wykonywania wypraw tynkarskich, zwłaszcza na zniszczonych podłożach, posadzek w budownictwie przemysłowym, do uszczelniania budynkw itp.

• Zaprawy ogniotrwałe – stosowane do budowy obiektw pracujących w podwyższonej temperaturze. Do nich należą:

? Zaprawy szamotowe – wytwarzane ze zmielonego szamotu i gliny ogniotrwałej. Stosuje się je do łączenia elementw ogniotrwałych.

? Zaprawy krzemionkowe - wytwarzane ze zmielonego kwarcytu, piasku oraz gliny ogniotrwałej w ilości 20%. Stosuje się je do łączenia kształtek kamionkowych narażonych na działanie temperatury do 1200oC.

? Zaprawy termalitowe - wytwarzane z mieszaniny ziemi okrzemkowej i gliny ogniotrwałej. Stosuje się je do łączenia murw wykonywanych z cegły termalitowej pracujących w temperaturze do 900oC.

Dodatki do zapraw

• Dodatki uplastyczniające zaprawy cementowe to popioły lotne, mączki mineralne i żużlowe oraz związki chemiczne (np. Klutan). Oprcz wymienionych środkiem uplastyczniającym jest także wapno w każdej postaci. Większość tych dodatkw zwiększa jednocześnie wodoszczelność zaprawy, ich wytrzymałość i odporność na korozję. Stosowanie dodatkw należy ograniczać do 10% masy cementu.

• Dodatki przyspieszające wiązanie – są rwnież stosowane głwnie do zapraw cementowych. Najczęściej jest stosowany chlorek wapniowy CaCl2 (maksymalnie do 2% masy cementu). Inne środki to szkło wodne, soda (węglan sodowy) lub węglan potasowy. W znacznym stopniu przyspieszają wiązanie, ale na ogł poważnie zmniejszają wytrzymałość zaprawy, dlatego należy stosować je w niewielkich ilościach oraz sprawdzić doświadczalnie ich działanie. Zaletą tych dodatkw jest to, że nie powodują korozji stali.

• Dodatki koloryzujące – rozjaśniające (białe mączki mineralne) i barwiące (odporne na alkalia barwidła mineralne), stosuje się do elewacyjnych zapraw tynkarskich, zwiększając walory estetyczne budowli. Dodatki te można mieszać z cementem lub dodawać bezpośrednio do wody zarobowej (w zależność czy są rozpuszczalne w wodzie.Zastosowanie zapraw budowlanych:? Do budowy przegrd budowlanych złożonych z elementw drobnowymiarowych;

? Do wypełniania wszelkiego rodzaju ubytkw obiektw zarwno mieszkalnych jak i inżynierskich, np. spoiny, rysy;

? Do uszczelniania obiektw wymagających dużej szczelności, np. podziemne ściany budynkw narażone na działanie wody gruntowej, ściany zbiornikw na materiały płynne;

? Do ochrony elementw budynkw przed wpływami zewnętrznymi z jednoczesną poprawą walorw estetycznych przez otynkowanie obiektu;

? Do produkcji przemysłowej elementw budowlanych


Przykadowe prace

Aztekowie- Religia

Aztekowie- Religia W roku 1111 Aztekowie opuścili prawną siedzibę Aztlan, czyli miejsce czapli, od ktrego wywodzi się ich nazwa – azteca. Wyruszyli pod patronatem plemiennego boga Huitzilopochtli (Koliber z południa), ktry za pośrednictwem kapłanw teomama, czyli tych, ktrzy strzeg...

Piramidy egipskie

Piramidy egipskie Pierwszą piramidę nie mającą jeszcze klasycznego, kwadratowego zarysu, kazał wznieść faraon Djoser już ok. 2630 r p.n.e. koło Sakkara. Piramida Snofru w Dashur (ok.2550) została wykonana w formie łamanej, tzn. mniej więcej w połowie budowli ś...

Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne I WSTĘP Podstawą interwencji polityki strukturalnej Unii Europejskiej są zapisy w Traktacie ustanawiającym Wsplnotę Europejską , zakładające m.in. wzmocnienie poziomu spjności ekonomicznej i społecznej w ramach tej organizacji, służące osi...

Określanie stopni utlenienia w cząsteczce i jonie.

Określanie stopni utlenienia w cząsteczce i jonie. Określanie stopni utlenienia w cząsteczce i jonie. Stopień utlenienia jest pojęciem charakteryzującym stan atomu pierwiastka w związku chemicznym. Można powiedzieć, że jest to ładunek jaki wydaje się że m...

Odzwierciedlenie światopoglądu na podstawie wybranych utworw.

Odzwierciedlenie światopoglądu na podstawie wybranych utworw. W epoce średniowiecza przyjmowano za sprawy nadrzędne dogmaty religijne, panował teocentryzm, czyli w centrum zainteresowania stal Bg i związane z Nim sprawy. Co za tym idzie, charakterystyczna cecha literatury średniowiecznej w P...

Jak wyobrażasz sobie niebo?

Jak wyobrażasz sobie niebo? Każdy w odmienny sposb wyobraż sobie niebo, metę człowieczej wędrwki. Nie ma definicji tego zagadnieni, chociaż zwykle niebo kojaży nam sie z rajem, miejscem wiecznego szczęścia. W moich wyobrażeniach niebo jest miejscem spotkania...

Diabeł, szatan duchy zła i destrukcji w literaturze i filmie.

Diabeł, szatan duchy zła i destrukcji w literaturze i filmie. Diabeł, szatan duchy zła i destrukcji w literaturze i filmie. Ja jestem częścią tej siły, ktra ciągle przeczy słowa wypowiedziane przesz Mefistofelesa w Fauście Goethego trafnie oddają jego ist...

Kryzys Onz

Kryzys Onz KRYZYS ONZ – NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC KONFLIKTU W IRAKU. Obecnie ONZ jest związana z konfliktem w Iraku. Konflikt iracki rozpoczął się w 1990 kiedy to irackie wojska zajęły Kuwejt, uznając go za swą historyczną i geograficzną część, choć...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry