• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zadania z...

Nawigacja

Zadania z molaZadania z mola
1. Jaką objętość w warunkach naruralnych zajmuje 10 g CO2?

Mco2 -44g

44 g - 22,4 dm3

10 g - x

x=10*22,4dm3/44g=5,1dm32.Oblicz stężenie molowe roztworu,jeśli rozpuszczono 3 mole substancji w 8dm3roztworu.

Cm=m/v (mol/dm3)

Cm=3/8 (mol/dm3)

Roztwr jest o stężeniu 0,375 (mol/dm3)3.Przygotowano roztwr NaCl odważając 15g soli i 120 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

C%=ms/mr *100%

ms=15g

mr=135g

C%=11,1

4.Do 30g 60% roztworu dodano 50g H2O.

C%=ms/mr *100%

mr=80g

ms=C%1*mr1/100%=60%*30g/100%=90g/5=18g

Cp=18g/80g*100%=22,5%4.Oblicz stężenie molowe 24% roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości d=1,14g/cm3

Cm=Cp*d/100*M

Cp=24%

d=1,14g/cm3

MHNO3=1+14+48=63g

Cm=24%*1,14g/cm3/100%*63g/mol=24%*1140cm3/ 6300=4,34mol/dm35.Podaj liczbę cząstek zawartych w 10g H2O.

MH2O=18g/mol

18g H2O - 6,02*1023 cząstek

10 g - x

x=10*6,02*1023 /18=3,3410236.W ilu gramach żelaza znajduje się tyle samo atomw co w 10g siarki?

(Jeśli liczba atomw siarki i żelaza ma być rwna to liczba ich moli też musi być rwna).

ms=mFe matS=32 mole

m=ms/M matFe=56 moli

mss/Ms=msFe/MFe

10 g - 32 mole

x g - 56 moli

x=17,5g7.Oblicz liczbę moli tlenu i liczbę dm3 potrzebną do spaleniaw tlenie 3 moli magnezu.

2Mg+O2 -> 2MgO

3 mole x moli

x dm3

W reakcji 2 mole Mg-1 molO2

2 mole Mg - 1 mol O2

2 mole Mg - x moli O2

x=3/2

1 mol - 22,4 dm3

3/2 mol - 22,6 dm38.Ile waży w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 3,01*1023 cząstek N2, 11,2dm3 O2 i 0,5 mola Co2.

3,01*1023-N2

11,2dm3 -O2

0,5 mola-Co2

Mn2=matN2=14

1mol-6,02*1023

x - 3,01*1023

1 mol - 22,4dm3

x-11,2dm3

1 mol - 44g

0,5 mola-22g

6,02*1023 cząstek/mol-liczba Avogarda

d=m/v gętość

d*v=m masa

Vm=M/d masa molowa

Cm=m/v(mol/dm3)

m-liczba moli substancji

m=n*M

1 mol=22,4dm3


Przykadowe prace

XX lecie międzywojenne- głwne utwory i pojęcia

XX lecie międzywojenne- głwne utwory i pojęcia ?Ferdydurke?: ?37 Wa-wa, wywodzi się z serii felietonw publikowanych przez G. w ?Kurierze Porannym?, zapis kompleksw i lękw młodzieńczych autora, manifest filozoficzno-artystyczny G., prowadzi do skrajnych opinii, groteska podstawowym chwytem l...

System edukacyjny Francji

System edukacyjny Francji Szkolnictwo francuskie jest silnie scentralizowane. Ministerstwo Edukacji określa szczegłowo programy nauczania, lecz szkoły mają dużą dowolność w opracowywaniu programw wychowawczych. Szkolnictwo we Francji obejmuje dzieci i młodzież między 6 a...

Układ słoneczny.

Układ słoneczny. Ziemia jest jednym z dziewięciu ciał niebieskich zwanych planetami, ktre ciągle krążą wokł słońca. Słońce jest jedną z wielu miliardw gwiazd we Wszechświecie.Krążą wokł niego liczne ciała niebieskie tworz...

Teoria atomistyczna Daltona itp.

Teoria atomistyczna Daltona itp. TEORIA ATOMISTYCZNA DALTONA: atom ma kształt kulisty i jest niepodzielny. MODEL THOMSONA: atom to kulka materialna o ładunku dodatnim wewnątrz ktrej rozmieszczone są elektrony. MODEL PLANETARNY RUTHEFORDA: W centralnej części atomu znajduje się dodatnie ...

Analizuj sytuację w kraju oczyma Wokulskiego.

Analizuj sytuację w kraju oczyma Wokulskiego. Jednym z najwybitniejszych utworw polskiego pozytywizmu jest lalka Bolesława Prusa. Jest to powieść nowatorska. . Obdarzano ją szeregiem epitetw: najbardziej warszawska powieść w naszej literaturze, kronika społeczna, synteza polski...

Funkcje i warianty motyww, idei, obrazw, wzorcw postaw

Funkcje i warianty motyww, idei, obrazw, wzorcw postaw Stary Testament to nie tylko źrdło wiary, ale także ?wielki skarbiec literatury?. Każda epoka literacka stawia sobie za źrdło inspiracji Biblię w mniejszym bądź większym stopniu. a) Motyw marności w literaturze ...

Wszechświat

Wszechświat Powstanie wszechświata Żyjemy w ciągle zmieniającym się wszechświecie złożonym z miliardw populacji gwiazd zwanych galaktykami. Obecnie istnieje kilka hipotez dotyczących powstania wszechświata. Hipoteza wybuchu (opisana przez G. Gamowa) nazywana Big-Bang...

Skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII w

Skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII w W XVII w Rzeczypospolita przeprowadzała wiele wojen z Rosją , Turcją i Szwecją . Wiązała się to z duzymi stratami , przede wszystkim dlatego ze Polska nie zawsze zwyciężała . Wojny te najbardziej odczuła ludnoćś kraju . Pol...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry