• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zadania z...

Nawigacja

Zadania z mola



Zadania z mola




1. Jaką objętość w warunkach naruralnych zajmuje 10 g CO2?

Mco2 -44g

44 g - 22,4 dm3

10 g - x

x=10*22,4dm3/44g=5,1dm3



2.Oblicz stężenie molowe roztworu,jeśli rozpuszczono 3 mole substancji w 8dm3roztworu.

Cm=m/v (mol/dm3)

Cm=3/8 (mol/dm3)

Roztwr jest o stężeniu 0,375 (mol/dm3)



3.Przygotowano roztwr NaCl odważając 15g soli i 120 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

C%=ms/mr *100%

ms=15g

mr=135g

C%=11,1

4.Do 30g 60% roztworu dodano 50g H2O.

C%=ms/mr *100%

mr=80g

ms=C%1*mr1/100%=60%*30g/100%=90g/5=18g

Cp=18g/80g*100%=22,5%



4.Oblicz stężenie molowe 24% roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości d=1,14g/cm3

Cm=Cp*d/100*M

Cp=24%

d=1,14g/cm3

MHNO3=1+14+48=63g

Cm=24%*1,14g/cm3/100%*63g/mol=24%*1140cm3/ 6300=4,34mol/dm3



5.Podaj liczbę cząstek zawartych w 10g H2O.

MH2O=18g/mol

18g H2O - 6,02*1023 cząstek

10 g - x

x=10*6,02*1023 /18=3,341023



6.W ilu gramach żelaza znajduje się tyle samo atomw co w 10g siarki?

(Jeśli liczba atomw siarki i żelaza ma być rwna to liczba ich moli też musi być rwna).

ms=mFe matS=32 mole

m=ms/M matFe=56 moli

mss/Ms=msFe/MFe

10 g - 32 mole

x g - 56 moli

x=17,5g



7.Oblicz liczbę moli tlenu i liczbę dm3 potrzebną do spaleniaw tlenie 3 moli magnezu.

2Mg+O2 -> 2MgO

3 mole x moli

x dm3

W reakcji 2 mole Mg-1 molO2

2 mole Mg - 1 mol O2

2 mole Mg - x moli O2

x=3/2

1 mol - 22,4 dm3

3/2 mol - 22,6 dm3



8.Ile waży w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 3,01*1023 cząstek N2, 11,2dm3 O2 i 0,5 mola Co2.

3,01*1023-N2

11,2dm3 -O2

0,5 mola-Co2

Mn2=matN2=14

1mol-6,02*1023

x - 3,01*1023

1 mol - 22,4dm3

x-11,2dm3

1 mol - 44g

0,5 mola-22g





6,02*1023 cząstek/mol-liczba Avogarda

d=m/v gętość

d*v=m masa

Vm=M/d masa molowa

Cm=m/v(mol/dm3)

m-liczba moli substancji

m=n*M

1 mol=22,4dm3






Przykadowe prace

"Dziady" cz.3 jako dramat romantyczny

"Dziady" cz.3 jako dramat romantyczny Według mnie Dziady cz.3 to dramat przede wszystkim romantyczny. Nawiązują one do kultury starożytnej, utworw i bohaterw wierzeń ludowych oraz ich podań. Jednym z argumentw dla poparcia tej tezy jest zerwanie z antyczną zasadą trzech...

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusu państwa. Pojawiło się wtedy, g...

Przypadek w języku polskim

Przypadek w języku polskim Treść ---> załącznik :)

CV w jezyku francuskim

CV w jezyku francuskim CURRICULUM VITAE Dorota Maj Ul. Bracka 12 00-041 Warszawa tel. 23827699 ne 24 mai 1979 FORMATION 1997 – Baccalaurat 2000 – Diplme de documentaliste/ bibliothcaire Dans le cadre des tudes – stage de deux mois sur la gstion de base de donnes a...

Dlaczego przegrał? Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomości Lalki Bolesława Prusa przedstaw przyczyny porażki Stanisława Wokulskiego

Dlaczego przegrał? Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomości Lalki Bolesława Prusa przedstaw przyczyny porażki Stanisława Wokulskiego Na samym początku warto zastanowić się nad słowem przegrał. Jest to co najmniej pojęcie względne, ktre dla każdego znaczy ...

Polemika z Lalką i perłą Olgi Tokarczuk

Polemika z Lalką i perłą Olgi Tokarczuk Olga Tokarczuk w zadziwiający sposb pisze o Lalce Bolesława Prusa, co więcej pisze tak, że trudno się z nią nie zgodzić. Bardzo trudno było mi wyłapać fragmenty, w ktrych mogę się do czegoś przyczepić, a...

Metody pozyskiwania i wykorzystania ważniejszy węglowodorw aromatycznych

Metody pozyskiwania i wykorzystania ważniejszy węglowodorw aromatycznych Węglowodory aromatyczne. W praktyce pozyskuje się je trzema sposobami. Najstarszą metodą jest przerbka węgla, przerbka smoły, koksowanie węgla. Pźniejszą metodą jest otrzymywanie aromatycz...

Neoinstytucjonalizm; J. K. Galbraith

Neoinstytucjonalizm; J. K. Galbraith Neoinstytucjonalizm odrodził się z instytucjonalizmu w latach 50 tych. Jego przedstawicielem jest John Kenneth Galbraith. Jego prace zawierają głęboką analizę gospodarki amerykańskiej i szeroką refleksję historyczno-społeczną, utrzyman&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry