• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zadania z...

Nawigacja

Zadania z molaZadania z mola
1. Jaką objętość w warunkach naruralnych zajmuje 10 g CO2?

Mco2 -44g

44 g - 22,4 dm3

10 g - x

x=10*22,4dm3/44g=5,1dm32.Oblicz stężenie molowe roztworu,jeśli rozpuszczono 3 mole substancji w 8dm3roztworu.

Cm=m/v (mol/dm3)

Cm=3/8 (mol/dm3)

Roztwr jest o stężeniu 0,375 (mol/dm3)3.Przygotowano roztwr NaCl odważając 15g soli i 120 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

C%=ms/mr *100%

ms=15g

mr=135g

C%=11,1

4.Do 30g 60% roztworu dodano 50g H2O.

C%=ms/mr *100%

mr=80g

ms=C%1*mr1/100%=60%*30g/100%=90g/5=18g

Cp=18g/80g*100%=22,5%4.Oblicz stężenie molowe 24% roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości d=1,14g/cm3

Cm=Cp*d/100*M

Cp=24%

d=1,14g/cm3

MHNO3=1+14+48=63g

Cm=24%*1,14g/cm3/100%*63g/mol=24%*1140cm3/ 6300=4,34mol/dm35.Podaj liczbę cząstek zawartych w 10g H2O.

MH2O=18g/mol

18g H2O - 6,02*1023 cząstek

10 g - x

x=10*6,02*1023 /18=3,3410236.W ilu gramach żelaza znajduje się tyle samo atomw co w 10g siarki?

(Jeśli liczba atomw siarki i żelaza ma być rwna to liczba ich moli też musi być rwna).

ms=mFe matS=32 mole

m=ms/M matFe=56 moli

mss/Ms=msFe/MFe

10 g - 32 mole

x g - 56 moli

x=17,5g7.Oblicz liczbę moli tlenu i liczbę dm3 potrzebną do spaleniaw tlenie 3 moli magnezu.

2Mg+O2 -> 2MgO

3 mole x moli

x dm3

W reakcji 2 mole Mg-1 molO2

2 mole Mg - 1 mol O2

2 mole Mg - x moli O2

x=3/2

1 mol - 22,4 dm3

3/2 mol - 22,6 dm38.Ile waży w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 3,01*1023 cząstek N2, 11,2dm3 O2 i 0,5 mola Co2.

3,01*1023-N2

11,2dm3 -O2

0,5 mola-Co2

Mn2=matN2=14

1mol-6,02*1023

x - 3,01*1023

1 mol - 22,4dm3

x-11,2dm3

1 mol - 44g

0,5 mola-22g

6,02*1023 cząstek/mol-liczba Avogarda

d=m/v gętość

d*v=m masa

Vm=M/d masa molowa

Cm=m/v(mol/dm3)

m-liczba moli substancji

m=n*M

1 mol=22,4dm3


Przykadowe prace

Motyw tańca w Weselu Wyspiańskiego

Motyw tańca w Weselu Wyspiańskiego O tańcu można tu mwić wiele. Na weselu w bronowickiej chacie spotkali się przedstawiciele inteligencji i chłopstwa. Każdy taniec, w ktrym łączą się ze sobą w pary (np. Państwo Młodzi, Haneczka i Jasiek, czy ...

Podstawa racjonalizmu filozoficznego na podstawie wybranych filozofw polskich.

Podstawa racjonalizmu filozoficznego na podstawie wybranych filozofw polskich. Oświecenie - to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na wiek XVII i XVIII. Głwnym nurtem filozoficznym, ktry miał swe nasilenie i największy wpływ na dzieje myśli ludzkiej rozwijają...

Ktry ze wzorcw osobowych średniowiecza odnajdujesz dziś - gdzie i dlaczego?

Ktry ze wzorcw osobowych średniowiecza odnajdujesz dziś - gdzie i dlaczego? Postacie średniowiecza ukazują pewne wzorce osobowe tj. doskonały rycerz, władca i święty. Ale czy ktryś z tych wzorcw można odnaleźć dzisiaj? Sądzę, iż tak. Według mnie ...

Regulamin pracy rady nadzorczej spłki kapitałowej

Regulamin pracy rady nadzorczej spłki kapitałowej Wstępnie chciałem przybliżyć taką kwestię, iż spłka kapitałowa dzieli się na dwa rodzaje, na: spłkę akcyjną i spłkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku przedstaw...

Prometejski spr z Bogiem – wielka improwizacja (notatki z lekcji).

Prometejski spr z Bogiem – wielka improwizacja (notatki z lekcji). Improwizacja to tworzenie pod wpływem nagłego przypływu natchnienia. Jeszcze w czasie trwania spotkania wigilijnego, Konrad popada w zamyślenie i staje się nieobecny duchem. Kiedy wspłwięźniowie rozchodzą si...

Rola poety i poezji - rozważ w oparciu o wybrane przykłady rżnych epok

Rola poety i poezji - rozważ w oparciu o wybrane przykłady rżnych epok Poezja jest bardzo niedocenionym osiągnięciem człowieka, trudno określić jej miejsce wobec dokonań nauki, medycyny, czy techniki. Pozostawia rwnież wiele wątpliwości jej rola w życiu ws...

Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty - opracowanie ważniejszych artykułw

Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty - opracowanie ważniejszych artykułw USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Art. 2) System oświaty obejmuje: 1. Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne. 2. Szkoły podstaw...

Ludzie dwch epok. Jak ocenieni zostali w Lalce Bolesława Prusa? Odwołaj się do przytoczonych fragmentw powieści i znajomości całego utworu.

Ludzie dwch epok. Jak ocenieni zostali w Lalce Bolesława Prusa? Odwołaj się do przytoczonych fragmentw powieści i znajomości całego utworu. Lalka Bolesława Prusa przedstawia czytelnikowi ludzi żyjących u schyłku romantyzmu i początku pozytywizmu. Jednym z ostatnich romanty...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry