• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zadania z...

Nawigacja

Zadania z molaZadania z mola
1. Jaką objętość w warunkach naruralnych zajmuje 10 g CO2?

Mco2 -44g

44 g - 22,4 dm3

10 g - x

x=10*22,4dm3/44g=5,1dm32.Oblicz stężenie molowe roztworu,jeśli rozpuszczono 3 mole substancji w 8dm3roztworu.

Cm=m/v (mol/dm3)

Cm=3/8 (mol/dm3)

Roztwr jest o stężeniu 0,375 (mol/dm3)3.Przygotowano roztwr NaCl odważając 15g soli i 120 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

C%=ms/mr *100%

ms=15g

mr=135g

C%=11,1

4.Do 30g 60% roztworu dodano 50g H2O.

C%=ms/mr *100%

mr=80g

ms=C%1*mr1/100%=60%*30g/100%=90g/5=18g

Cp=18g/80g*100%=22,5%4.Oblicz stężenie molowe 24% roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości d=1,14g/cm3

Cm=Cp*d/100*M

Cp=24%

d=1,14g/cm3

MHNO3=1+14+48=63g

Cm=24%*1,14g/cm3/100%*63g/mol=24%*1140cm3/ 6300=4,34mol/dm35.Podaj liczbę cząstek zawartych w 10g H2O.

MH2O=18g/mol

18g H2O - 6,02*1023 cząstek

10 g - x

x=10*6,02*1023 /18=3,3410236.W ilu gramach żelaza znajduje się tyle samo atomw co w 10g siarki?

(Jeśli liczba atomw siarki i żelaza ma być rwna to liczba ich moli też musi być rwna).

ms=mFe matS=32 mole

m=ms/M matFe=56 moli

mss/Ms=msFe/MFe

10 g - 32 mole

x g - 56 moli

x=17,5g7.Oblicz liczbę moli tlenu i liczbę dm3 potrzebną do spaleniaw tlenie 3 moli magnezu.

2Mg+O2 -> 2MgO

3 mole x moli

x dm3

W reakcji 2 mole Mg-1 molO2

2 mole Mg - 1 mol O2

2 mole Mg - x moli O2

x=3/2

1 mol - 22,4 dm3

3/2 mol - 22,6 dm38.Ile waży w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 3,01*1023 cząstek N2, 11,2dm3 O2 i 0,5 mola Co2.

3,01*1023-N2

11,2dm3 -O2

0,5 mola-Co2

Mn2=matN2=14

1mol-6,02*1023

x - 3,01*1023

1 mol - 22,4dm3

x-11,2dm3

1 mol - 44g

0,5 mola-22g

6,02*1023 cząstek/mol-liczba Avogarda

d=m/v gętość

d*v=m masa

Vm=M/d masa molowa

Cm=m/v(mol/dm3)

m-liczba moli substancji

m=n*M

1 mol=22,4dm3


Przykadowe prace

Biografia - Wybitni Polacy

Biografia - Wybitni Polacy Chciałabym zaprezentować dwie postacie Wybitnych Polakw. Pierwszą osobą będzie Stefan Starzyński, urodzony w roku 1893 roku. Polski działacz niepodległościowy, polityczny i społeczno-gospodarczy, ekonomista, publicysta. Przed I wojną św...

Urlaub - zagadnienia związane z tematem wakacji

Urlaub - zagadnienia związane z tematem wakacji Wakacje za granicą Viele Menschen verbringen gern ihren Urlaub im Ausland. Es gibt viele Argumente sowohl fUr als auch gegen den Urlaub im Ausland. FUr-Pro Man kann Land und Leute gut kennen lernen. Im Ausland kann man eigene Fremdsprachen kenntnisse verbessern....

Orientalizm cyklu i mistrzostwo arstyczne

Orientalizm cyklu i mistrzostwo arstyczne Natura i orientalizm Sonetw krymskich Adama Mickiewicza. Sonety krymskie powstały w następstwie wycieczki, jaką odbył Mickiewicz z Odessy w okolice Jałty i inne części Krymu. Splatają się w nich obrazy nietypowej przyrody z opisem prze...

Jak wielcy twrcy ujmowali temat poezji i poety?

Jak wielcy twrcy ujmowali temat poezji i poety? 1) Adam Mickiewicz III cz. Dziadw. Autor przedstawia nam wielką improwizacje. Jest to obraz poety romantycznego. Konrad to poeta, ktry wadzi się z Bogiem. Wieszcz patriota, ktry poświęca się dla narodu (postawa prometejska). Siłą uczucia, tale...

Oglna analiza baroku, zagadnienia.

Oglna analiza baroku, zagadnienia. Barok-słowo to wywodzi się z wloskiego i oznacza oszustwo, francuskiego pełne nieregularnych ksztaltow .architektura w niej wykorzystywano już istniejace elemety ale odmiennie je traktowanno np. kolumny spiralne wykrecano i zwielokrotniano pilastry fasady budowli były...

Naturalne i sztuczne źrdła promieniowania jonizującego (rodzaje, właściwości, sposoby detekcji i pomiaru)

Naturalne i sztuczne źrdła promieniowania jonizującego (rodzaje, właściwości, sposoby detekcji i pomiaru) Promieniowanie jonizujące wzięło swoją nazwę stąd, że wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkac...

Białka, tłuszcze, cukry.

Białka, tłuszcze, cukry. ROLA BUDULCOWA W ORG.:białka,niektre sole mineralne POŻYWIENIE DLA BIAŁKA:mięso,jajka, niektre rośliny,np.fasola,nabiał REAKCJE WYKRYWANIA BIAŁEK: ksantoproteinowa:białko ścina się i zabarwia na żłto pod wp&#...

Postęp techniczny w 2 połowie XIXw.

Postęp techniczny w 2 połowie XIXw. Postęp techniczny w 2. poł. XIX w. o Pojawiło się przekonanie, że wszystko da się wyjaśnić w sposb naukowy. Wykształcił się pozytywizm, uznający w nauce jedynie fakty, nastąpił rozwj badań doświ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry