• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zadania z...

Nawigacja

Zadania z molaZadania z mola
1. Jaką objętość w warunkach naruralnych zajmuje 10 g CO2?

Mco2 -44g

44 g - 22,4 dm3

10 g - x

x=10*22,4dm3/44g=5,1dm32.Oblicz stężenie molowe roztworu,jeśli rozpuszczono 3 mole substancji w 8dm3roztworu.

Cm=m/v (mol/dm3)

Cm=3/8 (mol/dm3)

Roztwr jest o stężeniu 0,375 (mol/dm3)3.Przygotowano roztwr NaCl odważając 15g soli i 120 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

C%=ms/mr *100%

ms=15g

mr=135g

C%=11,1

4.Do 30g 60% roztworu dodano 50g H2O.

C%=ms/mr *100%

mr=80g

ms=C%1*mr1/100%=60%*30g/100%=90g/5=18g

Cp=18g/80g*100%=22,5%4.Oblicz stężenie molowe 24% roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości d=1,14g/cm3

Cm=Cp*d/100*M

Cp=24%

d=1,14g/cm3

MHNO3=1+14+48=63g

Cm=24%*1,14g/cm3/100%*63g/mol=24%*1140cm3/ 6300=4,34mol/dm35.Podaj liczbę cząstek zawartych w 10g H2O.

MH2O=18g/mol

18g H2O - 6,02*1023 cząstek

10 g - x

x=10*6,02*1023 /18=3,3410236.W ilu gramach żelaza znajduje się tyle samo atomw co w 10g siarki?

(Jeśli liczba atomw siarki i żelaza ma być rwna to liczba ich moli też musi być rwna).

ms=mFe matS=32 mole

m=ms/M matFe=56 moli

mss/Ms=msFe/MFe

10 g - 32 mole

x g - 56 moli

x=17,5g7.Oblicz liczbę moli tlenu i liczbę dm3 potrzebną do spaleniaw tlenie 3 moli magnezu.

2Mg+O2 -> 2MgO

3 mole x moli

x dm3

W reakcji 2 mole Mg-1 molO2

2 mole Mg - 1 mol O2

2 mole Mg - x moli O2

x=3/2

1 mol - 22,4 dm3

3/2 mol - 22,6 dm38.Ile waży w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 3,01*1023 cząstek N2, 11,2dm3 O2 i 0,5 mola Co2.

3,01*1023-N2

11,2dm3 -O2

0,5 mola-Co2

Mn2=matN2=14

1mol-6,02*1023

x - 3,01*1023

1 mol - 22,4dm3

x-11,2dm3

1 mol - 44g

0,5 mola-22g

6,02*1023 cząstek/mol-liczba Avogarda

d=m/v gętość

d*v=m masa

Vm=M/d masa molowa

Cm=m/v(mol/dm3)

m-liczba moli substancji

m=n*M

1 mol=22,4dm3


Przykadowe prace

"Krl Olch" Goethe

"Krl Olch" Goethe Krl Olch Wolfganga Johanna Goethego nie jest mi obcy. Pierwszy raz przeczytałam go, gdy byłam dzieckiem i od tego czasu budzi mj szacunek i lęk. Wciąż pamiętam narastające napięcie, lekko spocone dłonie, zdenerwowanie jakie wtedy czułam. Najważniejszy ...

Konflikt w organizacji.

Konflikt w organizacji. Mwi się , że XIX stulecie jest wiekiem historii i historycznego myślenia (...).Owo zainteresowanie historią było refleksem przeżywania własnej teraźniejszości jako czasu kryzysu i to kryzysu totalnego, ktry poczynając od powszednich faktw &...

Zapobieganie robakom pasożytniczym.

Zapobieganie robakom pasożytniczym. Jak zapobiegać zakażeniom robakami pasożytniczymi. Najczęstsze robaki pasożytnicze należą do płazińcw i obleńcw. Obleńce stanowią wyższą gałąź rozwoju organizmw zwierzęcych ...

Procesy myślenia

Procesy myślenia Procesy myślenia. Myślenie lub rozumowanie to złożony ciągły proces zachodzący w mzgu, polegający na asocjacjach (zespł ugrupowanie ) i wniosku, operujący elementami ludzkiej pamięci (jak symbole, pojęcia, fazy lub obrazy i dź...

Winny czy niewinny? O Edypie – dyskusyjnie.

Winny czy niewinny? O Edypie – dyskusyjnie. Wcześniej już zwrciliśmy uwagę, że nad miastem Teb spoczywa klątwa bogw. Liczne nieszczęścia i wypadki dawały początek następnym. Jednak konflikt tragiczny, ktry miał miejsce za panowania krla Edypa był wydarzen...

Charakterystyka Don Kichota z Manchy

Charakterystyka Don Kichota z Manchy Głwnym bohaterem opowiadania Miguela de Cervantesa pt. "Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manchy", jest właśnie Don Kichot. Był pięćdziesięcioletnim, dobrze zbudowanym mężczyzną, lecz był chudy. Był wie...

Streszczenie - Plan Wydarzeń , Bohaterowie, kttki opis

Streszczenie - Plan Wydarzeń , Bohaterowie, kttki opis „Cztery Łzy” Ewa Nowak *Plan wydarzeń: Udawanie piosenkarki przez pogrążoną w marzeniach Zuzię. Poranna rozmowa Zuzi z mamą. Rozmowa Zuzi z crką nauczycielki biologii –...

Biografia - Leopold Staff

Biografia - Leopold Staff Leopold Staff to obok Kasprowicza, Leśmiana i Tetmajera jeden z najwybitniejszych poetw młodopolskich, co więcej, poeta uznany nie tylko w epoce, w ktrej rozkwitł, ale i w dwudziestoleciu międzywojennym oraz czasach powojennych. Należał do drugiego pokolenia poetw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry