• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zagadnie...

Nawigacja

Zagadnienia do klaswki z działu TeatrZagadnienia do klaswki z działu Teatr
GRA KONWENCJAMI: odwoływanie się w jednym utworze do kilku rznych konwencji, zdarzenie konwencji o krańcowo odmiennym charakterze, parodiowanie ich, a nawet prby destrukcji czy negacji, czyli tworzenia poza konwencjami.INSCENIZACJA: całokształt prac twrczych związanych z wystawieniem jakiegoś utworu na scenie. Podstawą inscenizacji jest jest scenariusz teatralny czyli na ogł tekst dramatu, ale może to być rwnież rozpisana na dioalogi adaptacja innego rodzaju dzieła literackiego, montaż rnych utworw poetyckich czy nawet tekstw o charaktrze dokumentalnym .KONWENCJA TEATRALNA: założenie, ze wszystko, co się dzieje na planie sceny ma charakter fikcji artystycznej.MISTERIUM- gatunek średniowiecznego dramatu religijnego. Fabuła-wydarzenia z Pisma Świętego, Dziejw Apostolskich i apokryfw. Poczatkowo związane z obrzędami kościelnymi w XIV wieku, gdy opuściły mury świątyń, zyskały pełną samodzielność. Cechy misteriw: 1.rozbudowana akcja, ktrą często przedstawiamy w cyklu widowisk trwających kilka dni; 2. prolog lub epilog wyjaśniający jej alegoryczny sens; 3. przerywanie fabuły komediowymi wstawkami-intermediami; 4. symultaniczna scena-wszystkie jej miejsca przez cały czas były widoczne publiczności-akcja przenosiła się kolejno z jednych miejsc do drugich. Forma żywa aż do czasw reformacji.MORALITETgatunek dramatyczny, ktry rozwinął się w pźnym średniowieczu (XV / XVI wiek). Utwory miały charakter dydaktyczno-filozoficzny i przedstawiały walkę upersfikowanych (uosobionyc) pojęć moralnych (Dobra, Cnoty, Wiary, Zła, Występku, Pychy) o dusze ludzką (tzw. psychomachia). Pojawiający się w nich człowiek pozbawiony był indywidualnych rysw psychicznych, stanowił symbol kondycji ludzkiej.SCENA SYMULTANICZNA: stosowana w średniowiecznych widowiskach misteryjnych, to szereg zrżnicowanych miejsc akcji ukazanych rwnocześnie obok siebie jako odrębne elementy dekoracji tzw. mansjony dla odegrania kolejnych epizodw z historii biblijnej bądź z żywotw świętych.TEATR ABSURDU (ANTYTEATR))-sukcesy odnosił na przełomie lat 50 i 60. W XX wieku, ale jego prekursor pojawił się wcześniej. Był nim francuski licealista Alfred Jarry, ktry jako uczeń, w roku 1888 napisał sztukę "Ubu krl. To groteskowy obraz rządw tyrana i despoty. CECHY KIERUNKU: groteska, absurd słowny i sytuacyjny, parodia, czarny humor, lekceważenie zasad prawdopodobieństwa. Dzieła gatunku przynoszą najczęściej pesymistyczną wizję ludzkiego losu.TEATR ANTYCZNY: leży w pobliżu miasta, jest ważną częścią życia społecznego, stanowi fragment życia codziennego, położone na zboczu, wykorzystuje naturalne ukształtowanie, jest pod gołym niebem, widz jest obserwatorem, widownia oddzielona od sceny, widownia wokł sceny, miejsca od najniżej do najwyżej położonych, publiczność jest podzielona:siedzący najbliżej byli ważniejsi a z ostatnich miejsc nic nie było


Przykadowe prace

Grupy poetyckie w XX leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworw.

Grupy poetyckie w XX leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworw. - Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński). Poezja dnia...

Przedmiot i zakres nauk ekonomicznych– Prawa ekonomiczne

Przedmiot i zakres nauk ekonomicznych– Prawa ekonomiczne Ekonomia jest nauką o społecznych prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środkw zaspokojenia potrzeb ludzkich. Według D.Begga ekonomia jest nauką badającą w jaki sposb społeczeństwo ...

Zaadnienia na geografie

Zaadnienia na geografie Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynnikw geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjellna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Stud...

Sporządź umowę spłki cywilnej

Sporządź umowę spłki cywilnej UMOWA SPŁKI CYWILNEJ Zawarta w dniu 14 marca 2006 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Jan Nowak zamieszkały w Warszawie przy ul. Radosnej 7/23 legitymującym się dowodem osobistym seria AAI nr 123654 PESEL 06018315674 NIP 599-134-23-84, 2. Janek Kowalski zami...

Hiob, Samson, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin. Uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Hiob, Samson, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin. Uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych Wszystkie zawarte w Biblii opowieści zawierają jakieś ponadczasowe przesłania dotyczące życia ludzkiego, lub wartości rządzących nim; to właśnie jest ...

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, metody prywatyzacji.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, metody prywatyzacji. Restrukturyzacja, jest to przebudowa systemowa lub rekonstrukcja struktury. Proces zmian zasadniczych, gruntownych, wywołanych głwnie czynnikami zewnętrznymi - sytuacjami krytycznymi w rozwoju struktur, ktrych dotyczy. Wyrżnia się: 1) makrorest...

Auf der Post - dialogi

Auf der Post - dialogi 1. - Guten Tag! + Guten Tag! - Bekomme ich bei Ihnen Briefmarken? + Natrlich! Welche brauchen Sie? - Fnf fr die Ansichtskarten nach Polen, zwei fr die Eilbriefe nach Polen und eine fr einen einfachen Brief nach Berlin. + Das macht zusammen 10.50 DM. - Ich mochte noch eine Telefonka...

Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komrki.

Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komrki. Składnikami: A) nieplazmatycznymi są -> WODNICZKI(WAKUOLE) - > ŚCIANA KOMRKOWA B) plazmatycznymi( protoplasu ) są - > BŁONA PLAZMATYCZNA(CYTOPLAZMATYCZNA) - > SIATECZKA WEWNĄTRZ PLAZMATYCZNA - > CYTOPLAZMA - > RYBOSOMY ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry