• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zagadnie...

Nawigacja

Zagadnienia makro i mikro ekonomiczneZagadnienia makro i mikro ekonomiczne
ZAGADNIENIA EKONOMICZNE.1. Bezrobocie, jego przyczyny, skutki i rodzaje.Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z rżnych powodw

Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

Przyczyny bezrobocia

Istnieje wiele powodw, dla ktrych osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia odpowiadającego ich aspiracjom i wymaganiom finansowym:

Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie a także nie ma większego wpływu na gospodarkę.

Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu (bezrobocie strukturalne). W Polsce na początku lat 90. XX wieku była to bardzo duża grupa, co spowodowane było między innymi nadmiernym zatrudnieniem w okresie gospodarki planowanej a także restrukturyzacją przemysłu. Do tej grupy bezrobotnych należą m.in. grnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-w. Duża liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, że gospodarka regionu (często osłabiona upadkiem firm, w ktrych bezrobotni poprzednio pracowali) nie może stworzyć wystarczająco szybko miejsc pracy i wchłonąć bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje się przez wiele lat na wysokim poziomie.

Osoby ktre zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektrych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i nabywania doświadczenia, będąc przez ten czas mało produktywnymi. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet, jeśli istnieje popyt na pracownikw w danej branży.

Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (np. niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie.

Osoby potrafiące wytworzyć wartość dodaną na poziomie X, a ktrych koszt zatrudnienia (płaca minimalna, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty przeszkoleń i inne) są większe od X nie znajdą zatrudnienia. Obniżenie podatkw lub płacy minimalnej może spowodować zwiększenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne.

Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osb pomimo, że aktualnie potrzebują siły roboczej, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy.


Przykadowe prace

Streszczenie - Plan wydarzeń do ballady A.Mickiewicza Świteź

Streszczenie - Plan wydarzeń do ballady A.Mickiewicza Świteź 1.Strachy nad jeziorem "Świteź" 2.Postanowienie wyjaśnienia tajemnicy jeziora 3.Przygotowania do wyprawy i wypłynięcie na jezioro 4.Wyłowienie topielicy 5.Opowieść dziewczyny: a) Wydanie rozkazu wojsku b) R...

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP Część czynna -jest to przewd lub cześć przewodząca instalacji, znajdująca Się pod napięciem w czasie normalnej pracy Cześć przewodząca dostępna -jest to dostępna dla dotyku przewodząca c...

"Szewcy " - Stanisław Ignacy Witkiewicz.

"Szewcy " - Stanisław Ignacy Witkiewicz. - w dramatach rozwinął katastroficzną przeszłość, - stały repertuar postaci: a) tytaniczny wdz - tytan, b) artysta lub uczony, c) perwersyjna hetera z wyższych sfer, d) słodkie dziewczątko o dwuznacznie niewinnej m...

System polityczny, systemy polityczne, silski wsnhid

System polityczny, systemy polityczne, silski wsnhid SYSTEM POLITYCZY _ DEFINICJA POJĘCIA System to najoglniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbir elementw. Strukturę można określić jako ogł związkw między elementami u...

Myśl chrześcijańska

Myśl chrześcijańska MYŚL CHRZEŚC-DEMOKRATYCZNA myśl chrześcijańsko-demokratyczna opiera się na katolickiej nauce społecznejpunktem wyjścia dla tworzenia tej myśli były encykliki papieża Leona XIII ze słynną encykliką "Rerum novarum" z 1891 roku na ...

Grupy społeczne i ich klasyfikacja

Grupy społeczne i ich klasyfikacja W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społeczne cechy ...

Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa.

Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa. Rodion Romanowicz Raskolnikow to głwny bohater "Zbrodni i kary" powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodziny. Jest w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Nie stać go, aby kontynuować studia,...

Ateizm jako wezwanie dla Kościoła. Typologia Ateizmu

Ateizm jako wezwanie dla Kościoła. Typologia Ateizmu Ateizm jako wezwanie dla Kościoła. Typologia ateizmu 1. Pojęcie ateizmu. Ateizm jest to światopogląd do ktrego można zaliczyć zarwno ludzi odrzucających wiarę w bogw, jaki i zaprzeczających ich i...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry