• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zagadnien...

Nawigacja

Zagadnienia z filozofiiZagadnienia z filozofii
1.
NARODZINY I NATURA FILOZOFII- narodziła się w Grecji z myślenia o rzeczywistości jako o jednym, jako o bycie, wśrd Jonw, w tzw. epoce presokratejskiej, jej ojcem jest Tales z Miletu (VII w. p.n.e.). Powstała na skutek przejścia od mitu do logosu (rozumu). Narodziła się ze zdziwienia. Pierwszy słowa filozofia użył Pitagoras. Jest korzeniem kultury europejskiej. Uważano ją za naukę o rzeczywistości. Jak pierwsza powstała jońska filozofia przyrody.
POJĘCIE FILOZOFII- z greckiego to umiłowanie, upodobanie mądrości, znajduje się między bogami a ludźmi, między mądrością a głupotą, to wysiłek nieskończony, niespełniony (według Platona). Według Arystotelesa to posiadanie wiedzy, poznanie przyczyn wszystkiego, Boga, wiedzy absolutnej, ktre jest możliwe dla człowieka spragnionego wiedzy. Zagadnienia filozofii dzielą się na: ontologiczne (metafizyka szczegłowa- teologia i oglna, to teoria bytu), epistemologiczne (teoria poznania, logika, metodologia nauk) i aksjologiczne ( teoria wartości, etyka, estetyka, filozofia społeczna).
FILOZOFIA A RELIGIA (MITOLOGIA)- silny związek z religią, filozofowie- wierzącymi, rozważania o Bogu jako o początku wszystkiego przedmiotem filozofii, związek z mistyką; nazwanie Żydw filozofami, bo wierzyli w jednego Boga, Bg to najdoskonalsza myśl, ktra myśli (Sokrates), Arystoteles mwi w filozofii o możliwości poznania Boga.
FILOZOFIA A NAUKA- filozofia to nauka o rzeczywistości, na ktrą składają się: fizyka (o rzeczywistości, przyrodzie, inaczej metafizyka), logika (zasady myślenia, poznania, podstawy wiedzy, to dialektyka według Platona), etyka (wg Grekw nauka o szczęściu, teoria szczęścia). Arystoteles mwi, że filozofia to nauka o rzeczywistości, o jej podstawach, o świecie i kosmosie, a Platon- nauka o podstawach poznania, o tym, co możemy wiedzieć, o myśleniu o rzeczywistości. Grecy fascynowali się nauka, myślą, rozumem.
ZASADA JEDNOŚCI- filozofia narodziła się z rozumowania, że wszystko jest jednym. Jońscy filozofowie przyrody mwili, że podstawą wszystkiego jest jeden z żywiołw np. woda czy ogień, byli materialistami, pźniej doszli do wniosku, że jednia jest Bogiem, Grecy uważali, że Bg to czysta nicość (filozofia bliższa mistyce). Sokrates mwi o tym, że wszystko jest jednym, liczbą 1, a liczba jest zasadą wszystkiego, pitagorejczycy natomiast stwierdzili, że wszystko jest liczbą.
2.
TALES Z MILETU- podstawą wszystkiego jest woda, pojęcie arche, matematyk, ojciec filozofii.
ANAKSYMANDER Z MILETU- uczeń Talesa, twrca apeironu.
PITAGORAS- wielki matematyk, jego następcy to pitagorejczycy, wszystko, co się porusza wydaje dźwięk- można go poznać matematycznie nawet nie słysząc, można go opisać liczbami, wszystko jest, zatem liczbą, twrca teorii wędrwki dusz.
HERAKLIT Z EFEZU- podstawą wszystkiego jest ogień, VI w. p.n.e.


Przykadowe prace

Zasady konserwowania towarw.

Zasady konserwowania towarw. Metody fizyczne: 1. Konserwowanie za pomocą niskiej temperatury: a) chłodzenie – proces polegający na wymianie ciepła między produktami a środkiem chłodzącym: -chłodnictwo zwykłe (plusowe)-chłodzenie lub chłodnicz...

Zbrodnia i kara

Zbrodnia i kara Dnia 06.12.05 miałam możliwość obejrzenia spektaklu pt. Zbrodnia i kara we wrocławskim Imparcie. Owe przedstawienie było wyreżyserowane z wielkim szacunkiem dla oryginalnego tekstu Fiodora Dostojewskiego. Olsztyńska adaptacja skupia się na dwch istotnych wątkach ...

List do Ani

List do Ani Poznań,15.03.2005r. Droga Aniu!!! Bardzo się za Tobą stęskniłam. Nie wiem, co się z Tobą dzieje nie dzwonisz, nie odpisujesz na listy juz nie wiem co mam robic. Chcę Ci opowiedzie jak było na tegorocznych feriach. Pierwszy tydzień ferii spę...

Sprawa polska w polityce mocarstw w czasie I wojny światowej

Sprawa polska w polityce mocarstw w czasie I wojny światowej Z chwilą wybuchu wojny ziemie polskie stały się terenem działań wojennych. Obie strony walczące nie miały sprecyzowanych planw w stosunku do odbudowy państwowości polskiej. Franciszek Jzef rozważał koncepcj...

Rehabilitacja kompleksowa w Reumatoidalnym Zapaleniu Staww

Rehabilitacja kompleksowa w Reumatoidalnym Zapaleniu Staww Reumatoidalne zapalenie staww, w skrcie RZS. Potocznie chorobę tę nazywa się artretyzmem lub gośćcem przewlekłym postępującym. Reumatoidalne zapalenie staww jest chorobą systemu immunologicznego, ktry "przez pomyłk&#...

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej

Modele i mechanizmy integracji gospodarczej Modele i mechanizmy integracji gospodarczej. Integracja oznacza ona scalenie , zespolenie , łączenie się kilku elementw w całość . Międzynarodowa integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych w wyniku ktrego...

Dramat romantyczny

Dramat romantyczny Dramat romantyczny to odmiana dramaty przeciwstawiająca się konwencjom klasycznym, a nawiązująca do dramatu szekspirowskiego. Nie ma tu jedności miejsca (ogarnia wielkie przestrzenie), jedności czasu ani jedności akcji (splątanych jest wiele wątkw). Ośrodkiem...

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia 1. Oglny szkic analizowanego rynku. Rynek poddany analizie zalicza się do sektora usługowego, a po części na pewno do rozrywkowego. Pod względem wieku jest to jeden ze starszych globalnych rynkw. Z biegiem lat ewoluował...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry