• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zagadnie...

Nawigacja

Zagadnienia z Wosu



Zagadnienia z Wosu




1. Kim jest człowiek?



Człowiek jest istotą społeczną, a jego osobowość jest w pewnym stopniu genetycznie uwarunkowana jak rwnież ukształtowana przez samego siebie a także przez wpływ środowiska zewnętrznego. Jednostka żyjąca po za społeczeństwem może utracić swoje człowieczeństwo. Człowiek żyjący w społeczeństw może w pełni osiągnąć człowieczeństwo.



2. Czym jest więź społeczna?



Więź społeczna to relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą. Jej relacje, stosunki i zależności, to właśnie nazywamy więzią społeczną. Więzi, ktre tworzą się w grupie wynikają z świadomości przynależności jej członkw, a przejawiają się w posiadaniu wsplnych wartości czy interesw, w pierwszeństwie interesw grupowych przed osobistymi, w identyfikowaniu się członkw grupy z jej wartościami, przekonaniami i działaniami.



3. Kogo nazywamy mniejszością narodową?



Ludność, ktra jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i odrżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność. Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym.



4. Czym jest zbiorowość a czym społeczność?



Zbiorowość - jest to zbir osb, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między ktrymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne. W przypadku, gdy w danej zbiorowości społecznej wytwarza się struktura społeczna, a jej członkowie zaczynają wsplnie realizować jakieś istotne dla wszystkich cele, wwczas zbiorowość taka może stawać się grupą społeczną.

Społeczność - połączony ze sobą więziami zbir należący do danego środowiska społecznego lub zawodowego, zbiorowość osb związanych ze sobą na przykład wsplnym terenem zamieszkania (społeczność lokalna), sposobem wzajemnej komunikacji (społeczność użytkownikw Internetu) lub wyznawanymi wartościami (społeczność chrześcijańska). Jej istnienie służy zaspokajaniu potrzeb jej członkw. U zwierząt także występuje społeczność, polega ona na wsplnym życiu i przydziałach dla poszczeglnej grupy. Są to między innymi pszczoły i mrwki.



5. Wymień czynniki narodowotwrcze.



*więź emocjonalna z krajem

*wsplny język, zwyczaje, obyczaje.

* jednolite zasady wspłżycia i cele

* wsplnota interesw

*stosunki i zależności społ.

*czynniki narodotwrcze - literatura, muzyka i malarstwo



6. Czym jest patriotyzm a czym nazizm?



Patriotyzm – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. To stawianie dobra ojczyzny ponad własne. Charakteryzuje się też przedkładaniem celw ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia.






Przykadowe prace

Mein Zimmer

Mein Zimmer Ich habe mein Zimmer mit meinem Bruder. Unser Zimmer ist klein aber hell. Die Mbel stehen an der Wand. Sie sind hoch und lang. Sie haben einen Schrank ,viele Schubladen und Regale.Sie sind hellbraun. In dem Schrank hngen Kleidungen. Auf den Regalen stehen die Bcher und CD's. Dort befindet sich auch ein Fernse...

Porwnanie kosmogonii biblijnej i mitycznej.

Porwnanie kosmogonii biblijnej i mitycznej. RŻNICE: Biblia: -występuje jeden Bg (monoteizm), -Bg - stwrca doskonały, obce są mu ludzkie wady, itp. -Bg tworzy świat stopniowo, -Bg powołuje świat i jego elementy do istnienia werbalnie - za pomocą słw, pźniej dopier...

"Szewcy" jako dramat o rewolucji.

"Szewcy" jako dramat o rewolucji. Są tu trzy kolejne rewolucje pokazane: Wszystko zaczyna się od tradycyjnego ustroju kapitalistycznego umieszczonego w realiach międzywojennej Polski; pokazanie są tu podziały społeczne, antagonizmy między nimi; widzimy narzekających na swoje ż...

Historia administracji.

Historia administracji. Wykład 1 NAUKA- (Uwzględniając przedmiot, metody badań) dzielimy na : *nauki teoretyczne, nauki podstawowe, pojęcie abstrakcyjne, twierdzenia analityczne, * nauki stosowane, nauki praktyczne, problemy pragmatyczne, umiejętności, praktyczne działania,* Nau...

Pojęcie absolutyzmu

Pojęcie absolutyzmu Pojęcie absolutyzmu oświeconego pojawia się w historii w XIX w. Jego cechą jest zeswiecczenie państwa oraz ucywilizowanie stosunkw prawnych. W okresie absolutyzmu monarcha uważal, że rzadzi z mandatu bożego, natomiast absolutyzm oświecony przyjmowa...

Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze są potoczną nazwą całego zakresu zjawisk powstających w reakcji zanieczyszczeń powietrza z wodą, ktra następnie opada na ziemię w postaci deszczu, śniegu, gradu lub mgły. Ta ostatnia jest sprawcą smogw. Zanieczyszczenie powietr...

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny).

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny). Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne wczesne zachowania. "O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża, choć się co ro...

Migracje

Migracje Migracją lub ruchem migracyjnym w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć prowadzący do zmiany miejsca zamieszkania osb, ktre przenoszą się z miejsca pochodzenia lub miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia lub miejsca przyjazdu. Tak termin migracj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry