• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zagro&#38...

Nawigacja

Zagrożenia regionalne w PolsceZagrożenia regionalne w Polsce
ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W NASZYM REGIONIE

Wiele czynników i sytuacji również w czasie pokoju stwarza poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ich skutki można porównać do zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi. Niektóre zagrożenia, człowiek nie jest jeszcze w stanie skutecznie powstrzymać. Inne można zminimalizować, odpowiednio zabezpieczając się przed ich skutkami.

Zagrożenia okresu pokoju dzielimy na naturalne, związane z siłami przyrody, zagrożenia związane z działalnością człowieka oraz zagrożenia nadzwyczajne.

A. Zagrożenia naturalne :

Do naturalnych zagrożeń człowieka, zwanych tez klęskami żywiołowymi, które wywołują duże straty ludzkie i materialne, zalicza się m.in.:

Trzęsienia ziemi to wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przemieszczeniami mas skalnych w jej głębi, wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych itp.. Zagrożenie to w małym stopniu występuje w Polsce.

Powodzie to zalanie przez wodę terenów nisko położonych, zwykle nadbrzeżnych, w wyniku wezbrania rzek po dużych opadach deszczu, w czasie roztopów itp. Wyrządzają olbrzymie straty gospodarcze.

Burze to gwałtowne zakłócenia równowagi atmosferycznej. Połączone z silnym wiatrem, grzmotami i piorunami oraz obfitymi opadami są przyczyna śmierci ludzi i szkód w budownictwie, komunikacji, łączności, rolnictwie.

Mgły to zawiesiny mikroskopijnych kropelek wody, unoszące się nisko nad ziemia w postaci lekkiego obłoku, powstałe na skutek skroplenia oziębionej pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej. Zmniejszając widoczność poniżej jednego kilometra, stają się przyczynami katastrof samolotów, statków i samochodów.

Mrozy to temperatury powietrza poniżej 0 st. C mogące spowodować odmrożenia, a nawet zamarznięcia ludzi, trudności w komunikacji i gospodarce.

Deszcze i śnieżyce to opady atmosferyczne w postaci kropel wody lub śniegu; obfite i długotrwałe, wraz z wiatrami lub mrozami, mogą by przyczyna zatopień lub zasp paraliżujących komunikację, łączność, zaopatrzenie. Mogą też powodować ofiary w ludziach.

Pożary to ogień ogarniający budynki, lasy, torfowiska, płody rolne itp. Ze względu na swe niespodziewane powstawanie i szybkie rozprzestrzenianie się mogą wywołać następstwa wtórne, Np. wybuchy zbiorników paliw, powstawanie trujących par i gazów, zawalenia się budynków. Charakter klęski żywiołowej przybierają też długotrwale susze i niebezpieczne zjawiska biologiczne, Np. epidemie, duże wylęgi szkodników (szarańcza, gryzonie).Klęski żywiołowe to zjawiska przyrody, prowadzące do naruszenia normalnego życia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i ich mienia, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, transportu, łączności.B. Zagrożenia związane z działalnością człowieka:

Działania ludzkie maja bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.


Przykładowe prace

Mikołaj Sęp - Szarzyński jako poeta pogranicza dwóch epok

Mikołaj Sęp - Szarzyński jako poeta pogranicza dwóch epok Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się ok. 1550 roku pod Lwowem. Dokładne miejsce urodzenia poety nie jest znane. Podejrzewa się, że znajdowało się ono w Zimnej Wodzie lub Rudnie. Studiował na uniwersyteci...

Rzym - pępek świata i wrzód świata.

Rzym - pępek świata i wrzód świata. Rzym w dawnych czasach uznawany był przez wszystkie narody jako najpiękniejsze miasto świata. Mówiono nawet ,że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ujmował on ludzi swoją piękną,wręcz bajeczną architekturą, opiewał ...

Człowiek na dnie piekieł. Przedstaw zmagania człowieka ze złem na przykładzie dzieł wybranych epok.

Człowiek na dnie piekieł. Przedstaw zmagania człowieka ze złem na przykładzie dzieł wybranych epok. Człowiek na dnie piekieł. Przedstaw zmagania człowieka ze złem na przykładzie dzieł wybranych epok. Piekło jest miejscem, do którego żaden z nas (ludz...

Wpływ myśli, literatury i sztuki greckiej na cywilizację europejską.

Wpływ myśli, literatury i sztuki greckiej na cywilizację europejską. Grecja nazywana jest często kolebką Kultury Europejskiej. Kultura gracka dała początku filofofii, nauce, literaturze, a także polityce jak chociażby demokracja. Przykładów wpływów kultury greckiej n...

Rola soni w przemianie wewnętrznej Rodiona Roskolnokova– głównego bohatera Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. (na podstawie przytoczonego fragmentu).

Rola soni w przemianie wewnętrznej Rodiona Roskolnokova– głównego bohatera Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. (na podstawie przytoczonego fragmentu). Grzesznik, ateista, morderca – tymi rzeczownikami po krótce można określić Rodiona Raskolnikowa – głównego bohatera powie"...

List z testów dla szóstoklasistów

List z testów dla szóstoklasistów Cześć, Misiu! Jak my się dawno nie widzieliśmy! Z tego właśnie powodu postanowiłam do Ciebie napisać. Co tam u Ciebie? Czy kupiłeś sobie ten nowy komputer, o którym tyle mówiłeś na kolonii? Co tam u twojego brata, Marcina? Jak si...

Recenzja filmu Garfield

Recenzja filmu Garfield Tłusty, wiecznie głodny, leniwy, nieodrywający wzroku od telewizora kot. Garfield jest bardzo ironiczną ikoną pewnej (dość sporej) części amerykańskiego społeczeństwa. Jest on chyba najsympatyczniejszym komiksowym bohaterem negatywnym. Je...

Diabeł, szatan. Lucyfer... . Przedstaw różne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Diabeł, szatan. Lucyfer... . Przedstaw różne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich. Diabeł wg Słownika Współczesnego Języka Polskiego to zbuntowany przeciw Bogu anioł strącony do piekła, zły duch kuszący ludzi d...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry