• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zagro&#38...

Nawigacja

Zagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowiekaZagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowieka
Działania gospodarcze człowieka mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Niekiedy doprowadzają do zmian, ktre z upływem czasu powodują znaczną degradację środowiska. Jej przyczyną jest dążenie do zaspokajania wzrastających potrzeb ludzi, przy stale zwiększającej się ich populacji. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka to miedzy innymi załamanie się rwnowagi przyrodniczej, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmniejszenie się zasobw tlenu, erozja gleb, degradacja życia biologicznego wd, niedobory wody, niszczenie powłoki ozonowej i degradacja ekosystemw.

Duża emisja do atmosfery gazw o wielkiej pojemności cieplnej zwłaszcza dw. węgla, metanu, freonw jak i tlenkw azotu powoduje efekt cieplarniany. Zjawisko to wywoływane jest przez atmosferę. W jego wyniku temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Na Ziemi termin "efekt cieplarniany" odnosi się zarwno do podwyższenia temperatury, związanego z czynnikami naturalnymi, jak i do zmiany tego efektu, wywołanego przez gazy emitowane w wyniku działalności człowieka. W potocznym rozumieniu ten naturalny efekt jest często pomijany, a zwracana jest uwaga na wzrost temperatury Ziemi w ciągu ostatnich około 100 lat, zwany globalnym ociepleniem.

Dość niebezpieczne jest powstawanie dziury ozonowej ? zanik w ozonosferze ozonu, ktry zatrzymuje nadmiar słonecznego promieniowania UV. Niektre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmw żywych, ponieważ mogą uszkadzać komrki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komrek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe.

Niebezpieczne substancje chemiczne - używane w przemyśle chemicznym, naftowym i spożywczym - to substancje stałe, ciekłe lub gazowe, ktre w razie niestosownego obchodzenia się z nimi mogą wywołać śmierć, rozstrj zdrowia, uszkodzenie ciała, zniszczenie lub też uszkodzenie przedmiotw materialnych oraz elementw środowiska.

Erozja gleby to proces rozdrabniania i przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy gleby wskutek oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna). Występuje zwłaszcza w terenach grskich i pagrkowatych, pozbawionych lasu i na glebach ciężkich, tzn. z przewagą drobnych frakcji.
Wyrżniamy erozję wodną, powierzchniową, rozmywową oraz odmianę łagodną tej ostatniej - erozję żłobinową i jej formę ciężką - erozję wąwozową. Jest jednym z najważniejszych czynnikw degradacji gleby.

Liczne zagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowieka, mimo stopniowemu zwalczaniu, powoli niszczą naszą planetę i zmieniają jej klimat w dużej mierze na niekorzyść społeczeństwa ludzkiego.


Przykadowe prace

Efektywne systemy wynagradzania

Efektywne systemy wynagradzania Jak, za co i czym płacić pracownikom, aby to cenili? Egzystencja i rozwj firmy, jej sprawność i efektywność działania zależą od jej pracownikw, od ich zdolności i motywacji do pracy, zmian i postępu. To oni wykorzystują technologię...

Wojna trzydziestoletnia - notatka w punktach

Wojna trzydziestoletnia - notatka w punktach 1. Przyczyny: - walka o dominację na Bałtyku i na obszarach środkowoeuropejskich, prby ominięcia strefy wpływw Hanzy - upadek Hanzy, wzrost znaczenia krajw środkowoeuropejskich - rywalizacja katolicko-protestancka: * sprzeczności religijne i p...

"Dem Elch eine Gasmaske Verkaufen"

"Dem Elch eine Gasmaske Verkaufen" Kennt ihr das Sprichwort" DEM ELCH EINE GASMASKE VERKAUFEN"?Das sagt man im Norden zu jemandem, der sehr tchtig ist,und ich mchte jetzt erzhlen, wie es zu diesen Sprichwort gekommen ist. Es gab einmal einen Verkufer, der war dafr bermmt,dass er allen alles verkaufen konnte. Er hatte schon eine...

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska WYKŁADY PODSTAWY PRAWA JĘZYK PRAWNY ? Język, w ktrym redaguje się przepisy prawa ? Język precyzyjny, hermetyczny i specjalistyczny ? Czasem te same słowa mają inne znaczenie niż w języku potocznym ? Ustanawia ustawodawca ? Obsz...

Specyfika postaw rodzicielskich

Specyfika postaw rodzicielskich Wszelkie działania jednostki są nieodłącznie związane z jej funkcjonowaniem w określonym środowisku. Z. Skorny (1979) określa środowisko jako całokształt względnie stałych warunkw zewnętrznych oraz aktualnych sytuacji ...

Edyp- streszczenie

Edyp- streszczenie Ja pisałem ten tekst jako praca maturalna i dostałem 2+. Lepiej jej użyć jako streszczenie. Edyp, głwny bohater tragedii Sofoklesa, jest krlem Teb, a jednocześnie synem Lajosa i Jokasty. Pochodzi z rodu Labdakidw, na ktrym spoczywa fatum. Przez klątwę znala...

"Marzenia, a rzeczywistość, słowa, a czyny. Twoje rozważania o postawie Kordiana i innych bohaterw romantycznych."

"Marzenia, a rzeczywistość, słowa, a czyny. Twoje rozważania o postawie Kordiana i innych bohaterw romantycznych." Romantyzm to epoka obfitująca w dzieła literackie o rżnorakim charakterze. W utworach autorzy przedstawili rżne postawy bohaterw. Poniżej chciałbym odpowiedzie&...

"Wychowanie bez porażek" Thomas Gordon

"Wychowanie bez porażek" Thomas Gordon Thomas Gordon ?Wychowanie bez porażek? Thomas Gordon w książce ? Wychowanie bez porażek? przedstawia nowatorską koncepcję wychowawczą. Jest ona alternatywą wobec dominujących dotąd modeli rozwiązywania problemw między d...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry