• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zagro&#38...

Nawigacja

Zagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowiekaZagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowieka
Działania gospodarcze człowieka mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Niekiedy doprowadzają do zmian, ktre z upływem czasu powodują znaczną degradację środowiska. Jej przyczyną jest dążenie do zaspokajania wzrastających potrzeb ludzi, przy stale zwiększającej się ich populacji. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka to miedzy innymi załamanie się rwnowagi przyrodniczej, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmniejszenie się zasobw tlenu, erozja gleb, degradacja życia biologicznego wd, niedobory wody, niszczenie powłoki ozonowej i degradacja ekosystemw.

Duża emisja do atmosfery gazw o wielkiej pojemności cieplnej zwłaszcza dw. węgla, metanu, freonw jak i tlenkw azotu powoduje efekt cieplarniany. Zjawisko to wywoływane jest przez atmosferę. W jego wyniku temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Na Ziemi termin "efekt cieplarniany" odnosi się zarwno do podwyższenia temperatury, związanego z czynnikami naturalnymi, jak i do zmiany tego efektu, wywołanego przez gazy emitowane w wyniku działalności człowieka. W potocznym rozumieniu ten naturalny efekt jest często pomijany, a zwracana jest uwaga na wzrost temperatury Ziemi w ciągu ostatnich około 100 lat, zwany globalnym ociepleniem.

Dość niebezpieczne jest powstawanie dziury ozonowej ? zanik w ozonosferze ozonu, ktry zatrzymuje nadmiar słonecznego promieniowania UV. Niektre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmw żywych, ponieważ mogą uszkadzać komrki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komrek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe.

Niebezpieczne substancje chemiczne - używane w przemyśle chemicznym, naftowym i spożywczym - to substancje stałe, ciekłe lub gazowe, ktre w razie niestosownego obchodzenia się z nimi mogą wywołać śmierć, rozstrj zdrowia, uszkodzenie ciała, zniszczenie lub też uszkodzenie przedmiotw materialnych oraz elementw środowiska.

Erozja gleby to proces rozdrabniania i przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy gleby wskutek oddziaływania wiatru (wywiewanie gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja wgłębna). Występuje zwłaszcza w terenach grskich i pagrkowatych, pozbawionych lasu i na glebach ciężkich, tzn. z przewagą drobnych frakcji.
Wyrżniamy erozję wodną, powierzchniową, rozmywową oraz odmianę łagodną tej ostatniej - erozję żłobinową i jej formę ciężką - erozję wąwozową. Jest jednym z najważniejszych czynnikw degradacji gleby.

Liczne zagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowieka, mimo stopniowemu zwalczaniu, powoli niszczą naszą planetę i zmieniają jej klimat w dużej mierze na niekorzyść społeczeństwa ludzkiego.


Przykadowe prace

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Podmiotem gospodarczym jest podmiot prowadzący działalność gosp w celach zarobkowych i na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest os fiz, os prawna oraz mniemająca osobowości prawnej splka prawa handlowego, ktra we własnym imieniu,...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego Co to jest warunkowe umorzenie postępowania? Warunkowe umorzenie jest szczeglnym środkiem odpowiedzialności karnej, polegającym na poddaniu prbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy spr...

Dialog na dworcu kolejowym.

Dialog na dworcu kolejowym. Podrżny:Je voudrais un billet aller-simple pour Paris,s'il vous plait. Kasjerka:Un train direct le Toulouse-Paris,depart de Toulouse a 21h07,arrive a Paris 7h54. P:C'est tres bien.Quel est le prix du billet seconde classe?. K:Seconde classe 60 Euro. P:Et Quel est le prix du billet p...

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktw przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejw smarowych, parafiny. Mimo że źrdła jej znane były już w starożytności, to jednak rozwj przemysłu naftow...

Recenzja Programu telewizyjnego Top Gear

Recenzja Programu telewizyjnego Top Gear Drogie, piękne oraz szybkie samochody i duża dawka angielskiego humoru, właśnie to mogą obejrzeć widzowie TVN Turbo, a także gruntowne, zabawne i niespotykane testy samochodw i innych pojazdw to podstawa programu Top Gear. Każdy mi...

Broń

Broń BROŃ, środki techn. przeznaczone do celowego obezwładniania (rażenia) ludzi i zwierząt oraz niszczenia rżnego rodzaju obiektw (budowli, sprzętu techn.) i roślinności podczas walki (broń bojowa), a także do pozorowania lub nauczania działań bojowych (br...

Detergenty

Detergenty 1. Wstęp Detergenty są środkami czyszczącymi, powszechnie używanymi zarwno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle. Dzielimy je na mydła i detergenty syntetyczne, nie zwierające mydeł. Te ostatnie zresztą często określamy po prostu mianem detergentw...

Biografia - Henryk Sienkiewicz

Biografia - Henryk Sienkiewicz Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey w Szwajcarii) ? polski powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1905 za "całokształt twrczośc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry