• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zapo&#38...

Nawigacja

ZapożyczeniaZapożyczenia
Temat: Zapożyczenia we wspłczesnej polszczyźnie. Omw problem i przedstaw zasadność

Stosowania zapożyczeń z języka angielskiego lub innego.W języku polskim funkcjonuje kilka tysięcy słw. Na co dzień używamy około 8000 rżnych wyrazw, jest to zasb, ktrym posługują się Polacy w sytuacjach dnia codziennego. Jednak do komunikatywnego porozumiewania się wystarczy już ok. 2-3 tys. wyrazw. Z drugiej strony istnieje duża grupa takich słw, ktrych nie używamy w ogle bądź posługujemy się nimi bardzo rzadko. Największe słowniki języka polskiego odnotowują nawet do 100000 wyrazw! Jednak nie wszystkie z nich są rdzennie polskie. Wiele używanych dzisiaj słw traktujemy jak swoje własne, podczas gdy tak naprawdę pochodzą one z językw obcych! Jednak używane przez Polakw od wielu lat, a nawet wiekw, tak bardzo wtopiły się w zasb naszego słownictwa, że nawet nie przypuszczamy, aby mogły one pochodzić ze słownictwa innego narodu.

Taki obcy rodowd ma wiele słw z naszego języka. Niektre z nich są bardzo stare, a niektre zupełnie nowe. Słowa, ktre zaczerpnęliśmy z językw obcych i przyswoiliśmy(czasami zmieniając wymowę, odmianę i pisownie tak, by pasowała do języka polskiego), nazywają się zapożyczeniami.

Na to jakie słowa wpływają do języka polskiego, składa się wiele czynnikw. Najczęściej chodzi po prostu o nazwanie rzeczy, zjawisk, stanw, ktre do tej pory nie istniały w naszej rzeczywistości. Trzeba więc dać im jakąś nazwę. Przemieszczanie się ludności, podrże zagraniczne w rżnych okresach naszej historii też pociągały za sobą napływ nowego słownictwa. Czasami o zapożyczonych słowach decyduje też moda językowa, dziś popularny jest język angielski, kiedyś(w XIII w.) był francuski, dlatego, z tego czasu mamy sporo słw pochodzenia francuskiego.

Dzięki zapożyczeniom słownictwo naszego języka bardzo się wzbogaca. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko trzeba przyjmować bezkrytycznie. Czasami istnieją polskie odpowiedniki tak częstych dzisiaj angielskich zwrotw.

Czy tak ekspansywny wpływ angielskiego na polszczyznę jest zagrożeniem a może szansą? Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec coraz liczniejszych zapożyczeń z tego języka?

Jednak najważniejszą kwestią, jaką trzeba rozstrzygnąć, to pytanie czy dany wyraz jest w języku potrzebny, np.: wypełnia istniejącą lukę w nazewnictwie.

Istnieje kilka rodzajw zapożyczeń, pierwszy to zapożyczenia właściwe, czyli słowa przejęte z innego języka wraz ze znaczeniem. Drugi rodzaj to zapożyczenia strukturalne, czyli kalki językowe(np.: nastolatek to dosłownie przetłumaczony angielski wyraz teenager). Rzadziej spotykanym rodzajem zapożyczenia jest zapożyczenie semantyczne, polegające na dodaniu istniejącemu już w polszczyźnie wyrazowi nowego znaczenia, jakie ten ma w języku obcym(np.: nowe znaczenie wyrazu mysz-, sterownik do komputera, zostało dodane pod wpływem angielskiego mouse). Czwartym rodzajem zapożyczeń są zapożyczenia sztuczne, utworzone z obcych cząstek słowotwrczych, tworząc terminologię naukowo-techniczną(np.: logopedia, telewizja).Często zdarza się, że jednocześnie z pojawieniem się nowych rzeczy lub zjawisk zostają zapożyczone ich nazwy. Dobrym przykładem jest słownictwo związane z relatywnie nowym stylem spożywania posiłkw-barami szybkiej obsługi. Nieznane jeszcze kilkanaście lat temu produkty zostały wprowadzone do Polski wraz z obcymi nazwami - fast food, cheesburger, fishburger, big mac. Wyrazy te nie mają rodzimych odpowiednikw, zaś prby spolszczenia amerykańskich nazw potraw na siłę(np.: wieśmac) ze względw estetycznych i fonetycznych nie okazały się udane, dlatego też zapożyczenia można uznać za potrzebne. Jedyną wadą jest niepolska pisownia niektrych wyrazw(np.: cheesburger) a w konsekwencji problemy z ich prawidłową wymową. Być może w przyszłości przyjmie się pisownię fonetyczną tzn.: czisburger lub fiszburger.

Problem braku polskich określeń na nowe rzeczy i zjawiska dotyczy także wyrazw z zakresu sportu i spędzania wolnego czasu. Jest to jedna z dziedzin, gdzie zapożyczeń pojawia się bardzo dużo. Nazwy nieznanych wcześniej aktywności, takich jak: fitness, survival, snowboard czy windsurfing pochodzą z angielskiego, ponieważ moda na uprawianie tego rodzaju sportw przychodzi przede wszystkim ze Stanw Zjednoczonych. Zapożyczenia te należy ocenić pozytywnie, ponieważ nie powielają już istniejących polskich wyrazw, lecz nazywają nieznane wcześniej desygnaty. Inną dziedziną, w ktrej występuje obecnie coraz więcej zapożyczeń z języka angielskiego to kosmetyka i szeroko przyjęta dbałość o urodę. Także w tym przypadku nowe słownictwo określa nieznane wcześniej produkty i zabiegi, jednak poza potrzebą wypełnienia luki nazewniczej, duże znaczenie mają względy estetyczne. Wyrazy peeling, lifting czy liposuctium pozbawione są przykrej dosłowności, jaka kryłaby się w ich potencjalnych odpowiednikach -złuszczenie, napinanie(skry) albo odsysanie tłuszczu, można więc je uznać za potrzebne.

Niektre słowa, mające przejrzyste znaczenie w innym języku, przeniesione do języka polskiego, stają się niejasne. Dziedziną, w ktrej pojawia się wyjątkowo dużo takich zapożyczeń jest kosmetyka. Producenci produktw pielęgnacyjnych umieszczają na opakowaniach nazwy typu lipożel lub hydrożel. Z marketingowego punktu widzenia użycie tak uczonych wyrazw być może jest słuszne, jednak jako zapożyczenia są bezużyteczne, gdyż trudno je zrozumieć właściwie.

Na zdecydowanie pozytywną ocenę zasługują internacjonalizmy – wyrazy występujące w zbliżonej postaci w wielu językach. Pojawiają się one głwnie w słownictwie naukowo – technicznym i ułatwiają wyminę myśli na skalę międzynarodową. Obecnie większość nowych internacjonalizmw to pojęcia związane z technologią komputerową, np.: CD–ROM, e-mail, interfejs, notebok, skaner. Wyrazy te nie mają polskich odpowiednikw, ponieważ nazywają nowe, nieznane wcześnie desygnaty, co więcej, stosowanie podobnego nazewnictwa na całym świecie umożliwia szybkie wdrażanie nowych technologii.

Natomiast jednym z najgorszych zapożyczeń ostatnich lat jest wyraz telenowela, oznaczający wieloodcinkowy serial telewizyjny . W tym przypadku nie ma problemu ze zrozumieniem, ale są trudności z wyjaśnieniem budowy słowotwrczej. W języku polskim funkcjonuje cząstka tele- za pomocą, ktrej tworzy się nazwy programw telewizyjnych(teleranek, teleekspres), jednak wyraz telenowela jest zapożyczony w całości, niepodzielny słowotwrczo. Pomimo, że telenowela nie oznacza, noweli zekranizowanej na potrzeby telewizji, coraz więcej zaczyna tak ten wyraz interpretować, zapominając, że z angielskiego novel oznacza powieść . Jako dowd szkd wyrządzonych przez wyraz telenowela jest piosenka emitowana w czołwce jednego z seriali, gdzie popularny piosenkarz śpiewa, że życie jest nowelą i prawdopodobnie nie ma na myśli krtkiego jednowątkowego utworu....

Innym przykładem zapożyczeń słowotwrczych z języka angielskiego jest pojawienie się takich struktur jak: kredyt bank, Sopot festiwal, biznes informacje, zamiast dotychczasowych jedynych poprawnych, tradycyjnych: bank kredytowy, festiwal sopocki, informacje biznesowe.

Funkcjonują też taki zapożyczenia, ktre powielają znaczenie innego, już istniejącego w polszczyźnie wyrazu i ktre nie wypełniają żadnej luki w słownictwie. Przykładami są słowa poster plakat , tip napiwek , bodyguard ochroniarz , będące dokładnymi synonimami polskich odpowiednikw, są to zapożyczenia semantyczne. Część tego rodzaju zapożyczeń ma uzasadnienie praktyczne, nazywa nową rzecz, np.: mysz( z ang. mouse – sterownik do komputera ), sieć( z ang. Internet ). Niestety znaczna liczba nowych znaczeń dodawanych wyrazom pod wpływem języka angielskiego jest zupełnie niepotrzebna i wynika z bezmyślnego, opartego na podobieństwie brzmieniowym tłumaczenie obcych słw na polski. Jako przykład może posłużyć wyraz kondycja, ktrego do niedawna używano jedynie w znaczeniu sprawność fizyczna , a od jakiegoś czasu, wyraźnie pod wpływem angielskiego condition oznacza rwnież stan, położenie i odnosi się nie tylko do ludzi i zwierząt, lecz także do rzeczy i pojęć, np.: kondycja polskich przedsiębiorstw, kondycja myśli europejskiej. Swoje znaczenie pod wpływem angielskiego odpowiednika rozszerzył wyraz generować- dawniej znaczył jedynie wytwarzać jakiś rodzaj energii , obecnie używa się go także w znaczeniu tworzyć, produkować np.: rozwj cywilizacji generował powstanie nowych miejsc pracy.

Podsumowując, można stwierdzić, że nie sposb jednoznacznie ocenić zapożyczeń jako zjawiska językowego. Znacznie przychylniej należy na pewno patrzeć na internacjonalizmy i zapożyczenia leksykalne, ktre przekształcają system gramatyczny języka. Trzeba też zdecydowanie potępić wyrazy obce, ktre powielają znaczeniowo inne, już istniejące w polszczyźnie. Nawet najbardziej udane i potrzebne zapożyczenia mogą stać się jednak dla użytkownikw języka nie lada problemem, przede wszystkim ze względu na niepolską pisownię oraz często niejasne znaczenie. Pochodzące z obcych językw, wyrazy często są stosowane w nie odpowiednim kontekście lub zniekształconej formie. Dlatego zanim użyjemy wyrazu zapożyczonego, musimy być pewni, że dobrze go rozumiemy i posługujemy się nim własciwie, by nie być jak blondynka z dowcipu, ktra prosi w sklepie ze sprzętem telewizyjnym o lotnika. Chyba pilota ? poprawi ją sprzedawca. Nie wiem odpowiada dziewczyna- w sprawach technicznych jestem zupełnym lajkonikiem .


Przykadowe prace

Proces produkcyjny

Proces produkcyjny PROCES PRODUKCYJNY jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania ...

Czy ideały młodych romantykw są aktualne dla wspłczesnej młodzieży?

Czy ideały młodych romantykw są aktualne dla wspłczesnej młodzieży? Oda do młodości to młodzieńczy utwr Adama Mickiewicza, napisany została w 1820 roku. Utwr ten zawiera ideały młodych romantykw, wzywa do zbiorowego działania, stawia przed młodym po...

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da - poprawione

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da - poprawione Diese Nacht war nicht zum Schlafen da (nach Walter Mompel, 1989 – 1991 Regierender Brgermeister in Berlin) ber die Mauer hinweg lcheln sich ein Junge und ein Mdchen freundlich an. Ein Wahlplakat der Berliner SPD im Dezember 1988. berschrift: Berlin ist Freiheit....

Na czym polega credo życiowe Jana Kochanowskiego zawarte w pieśniach i fraszkach.

Na czym polega credo życiowe Jana Kochanowskiego zawarte w pieśniach i fraszkach. Poeta jest zwolenikiem humanistycznej pełni życia i postawy stoickiej.Pieśń 9 Chcemy sobie być radzi to pochwała wesołej kompanii,pogody ducha,godności w znoszeniu przeciwności losu. Rad...

Laureaci Literackiej nagrody Nike - krtkie przedstawienie laureatw

Laureaci Literackiej nagrody Nike - krtkie przedstawienie laureatw Dorota Masłowska ur. 3 lipca 1983r. w Wejherowie. W wieku dziewiętnastu lat napisała swą pierwszą książkę: Wojna polska-ruska pod flagą biało-czerwoną reklamowana jako "pierwsza polska powieść ,,d...

List do Ukochanej

List do Ukochanej Ukochana! . Dlugo zwlekalem z napisaniem tego listu, poniewaz obawialem sie, jak go przyjmiesz, zlekceważysz moich uczuć..Poczatkowo chcialem normalnie porozmawiac z Toba, lecz nie mialem odwagii zunalem, ze list bedzie najodpowiedniejszy. .W porwnaniu z innymi dziewczynami wyrzn...

Spłki

Spłki 1.Spłka – to związek 2 lub więcej osb ktre działają dla wsplnego celu np. osiągnięcia zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Wsplnicy łączą posiadane środki co pozwala im na prowadzenie działalności na większą sk...

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krtkość żywota Daniela Naborowskieg

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krtkość żywota Daniela Naborowskiego 1. Blaise Pascal Myśli (fragment) Kiedy zważam krtkość mego życia, wchłoniętego w wi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry