• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zapomni...

Nawigacja

Zapomniany Świat Sumerw - recenzjaZapomniany Świat Sumerw - recenzja


XXI wiek jest to czas , w ktrym ludzie latają już na Księżyc, korzystają z elektryczności, eksploatują dobra naturalne, leczą choroby, jeżdżą samochodami, rozbijają nasz świat na atomy i wykorzystują ich energie, rozwijają genetykę. Dzieje się tak, ponieważ wiek XX był skokiem kwantowym postępu cywilizacji i rozwoju techniki.

Szczycimy się swoim geniuszem zapominając , że rozwj nauki bez wzrostu etyki i świadomości może być przyczyna katastrofy i zagłady. Zapominamy, że historia może być nauczycielką, ktra mwi, że świat miał już dawno wiele wspaniałych osiągnięć, wcześni ludzie przezywali wiele chwil tryumfu i chwały, ale tez upadkw , wojen i zgliszczy. Wspaniałe narody i cywilizacje rozwijały się i upadały by ustąpić miejsca następnym.

Ich dokonania nie poszły jednak na marne Żyjemy w XXI, a światła historii wciąż błyskają nam przed oczami. Widzimy i słyszymy rzeczy, z ktrych pochodzenie nie zdajemy sobie sprawy, przyjmujemy je za własne i oczywiste, nie myśląc o ich wielkości , pochodzeniu i tajemnicy. Rozwiązujemy zagadki, ktrymi zajmowali się ludzie wiele tysięcy lat temu, pozostawiając nam takie lub inne wnioski. Naszym zadaniem jest nie tyle akceptacja lub odrzucenie ich wynikw, ale przede wszystkim odkrycie, odszyfrowanie i pochylenie głowy nad ich wiedzą i mądrością.Czytając Zapomniany Świat Sumerw przenosimy się wiele tysięcy lat przed nasza erę. Znajdujemy żyjących tam ludzi, oraz w pewnym sensie także siebie, ponieważ dzielące nas wieki nie zmieniły psychiki człowieka, jego potrzeb, marzeń, a także strachu i blu.. Ale to właśnie tam znajdujemy swoje korzenie i prby odpowiedzi na pytanie kim jest człowiek, dokąd zmierza, jaka jest jego rola i sens w życiuPochodzenie Sumerw nie jest jednoznaczne. Nie wiemy skąd przybyli osiedlając się ok. 3500 lat p.n.e. w dorzeczu Tygrysu i Eufratu w krainie zwanej Mezopotamią .Kolebką ich Państwa było miasto Eridu , gdzie nastąpiło pomieszanie ich kultury z kulturą tubylcw. Dalsza ekspansja na płnoc doprowadziła do rozkwitu państwa sumeryjskiego. Rywalizujące ze sobą państwa- miasta umacniają swa potęgę, rozkwita handel, powiększa się nawadniająca sieć kanałw, rozkwita rzemiosło. Od drugiej połowy III tysiąclecia Akkadowie stworzyli na terenie Sumeru swoje imperium. Ulegli kulturze Sumeru tak bardzo, ze przyjęli ich religie , pismo i obyczaje. Zatracili przez to swj etniczny charakter tak, ze mwi się o sumeryjskim renesansie pod koniec III w.p.n.e. wyrżnia się kultury Uruk i Dżemetnars otwierających prehistoryczną epokę państwa Sumerw.

Powstały wtedy liczne ośrodki miejskie pełniące funkcje samodzielnych organizmw państwowych. Do najważniejszych należały:Uruk, Ur, Nippur, Faszima, Lagasz, Sippar.

Uruk to miasto, ktremu przypadła rola jednego z głwnych ośrodkw ekonomicznych, politycznych i religijnych. Tam właśnie znaleziono pierwsze piktogramowe tabliczki , pochodzące z ok.3200 r p. n.e. z ktrych tak dokładnie dowiadujemy się o dziejach Sumeru.

Miasto Ur charakteryzowało się znakomitą architekturą., rozwojem rzemiosł, wynalazkiem pisma, rachunkowości, rozwojem handlu, rozkwitem dalekomorskiej żeglugi. W centrum miasta znajdowała się świątynia. Głwnym i najważniejszym bstwem była bogini Inanna, chociaż Sumerowie znali i czcili wiele bstw. Świątynia w każdym mieście była ośrodkiem wszelkiego rodzaju życia. Na jej terenie znajdowały się obory, owczarnie, piekarnie, warzelnie piwa, rzeźnie i tuczarnie, warsztaty rzemieślnicze. W świątyni pracowali ludzie zgodnie z zasada iż wszystko należy do boga a ludzie na ziemi jedynie doglądają i pomnażają dobytek. Władzę w świątyni sprawował ensi - kapłan –urzędnik, ktry był ziemskim mężem bogini Inany. Ensi sprawował najwyższą władzę w mieście podejmując wszystkie decyzje z mieszkańcami –żołnierzami tzw. ,rada starszych- co można określić jako początki demokracji parlamentarnej. Z czasem władza esiego staje się dziedziczna, a świątynie zmieniły się w pałace świeckie.

Wokł świątyni rozwijały się miasta ,Budowanie były one z gliny i trzciny, w przeciwieństwie do świątyń zbudowanych z importowanego kamienia. Sumerowie znali już koło garncarskie, kucie i wytapianie metalu, obrbkę drewna i kamienia.

Istniało szkolnictwo Profesja lekarska i wysoko humanitarne prawo, ktre nie znało zasady "oko za oko, ząb za ząb".

Wokł miast rozwijały się wsie .Zajmowano się tam uprawa jęczmienia i pszenicy, uprawiano cebule, bob, palmę daktylowa. Część społeczności wiejskiej stanowili pasterze. Życie we wsi było dużo cięższe niż w mieście.. Nie tylko podatki i poborcy podatkowi gnębili mieszkańcw, były to przede wszystkim wojny, ktre toczyły się nieustannie. Pozbawieni ochrony jaką miały miasta mieszkańcy stawali się łatwym łupem. Niedola, głd, bieda i niewola to przypadało w udziale rolnikom

Istotna role w Sumerze odgrywała religia, Sumerowie byli pobożni. Mieli i czcili wielu bogw, ktrych stworzyli na swoje podobieństwo. Tak jak i my prbowali zrozumieć zmienne koleje losu, nieszczęście , bl i śmierć, znaleźć sposb na wieczne życie., przebłagać bogw ofiarami. To oni stworzyli krainę cieni czyli miejsce w ktre człowiek udaje się po śmierci Mit o Gilgameszu - jeden z najstarszych i najważniejszych podań sumeryjskich opowiada o poszukiwaniach przez Gilgamesza nieśmiertelności. Poszukiwania wody życia, element znany w wielu bajkach i legendach, kończą się jednak niepowodzeniem .Jednak nie do końca. Gilgamesz nie mogąc zdobyć nieśmiertelności prbuje zostawić po sobie pamięć- i w ten sposb przetrwać.

Rozwiązanie problemw świata i wszechświata musiały być tak przekonujące, , jasno i atrakcyjnie sformułowane, skoro przejęły je nie tylko religie innych ludw żyjących w tym samym czasie i sąsiedztwie. Przeniknęły one i wywarły wpływ na religie ukształtowane w epokach pźniejszych i przetrwały nie tylko w mitach , ale także Biblii uznawanej przez wielu za księgę natchnioną. Istnieje wiele elementw , ktrych korzenie znajdujemy w Sumerze. Saragon, ktrego pochodzenie nie jest znane(legenda głosi, że został znaleziony w trzcinowym koszyku) jest to zbieżność z młodszą o tysiąc lat legendą o Mojżeszu. Rywalizacja braci pasterza i rolnika Etena i Enila to pierwowzr młodszej o Kainie i Ablu, ktrej zamiarem Sumerw było pokazanie wypierania gospodarki hodowlanej przez rolniczą, walki między pasterzami i rolnikami o wyższą rangę społeczną i polityczną. Reprezentowanych przez nich form organizacji gospodarczych

U Sumerw znajdujemy rwnież stworzenie człowieka, ktry został ulepiony z gliny, pojecie raju ktry był przeznaczony tylko dla bogw, ponieważ nie znano tam troski , śmierć, okrucieństwo, ani rozpacz, ani choroby, ani starości. Samo słowo Eden wywodzi się rwnież z tego ludu.

Grzech Adama i Ewy, wywodzi się z postępku sumeryjskiego boga Enki, ktry, chcąc poznać serce roślin, zjada je. Przyczyny, postępek i skutek w obu przypadkach są całkowicie zbieżne. Rwnież mit o potopie ma pochodzenie sumeryjskiego jest młodszy od hebrajskiego o dwa tysiące lat. Pieśń nad pieśniami uznawana za dzieło literackie ma swj pierwowzr w literaturze sumeryjskiej, z okazji noworocznych zaślubin z boginią, ktre to stało się misterium obchodzone w nowy rok Opowieść o człowieku, ktry cieszył się dobrym zdrowiem i bogactwem, a potem doznał strasznych cierpień, to sumeryjska opowieść o Hiobie.

Zapomniany Świat Sumerw Mariana Bielickiego to pasjonująca lektura. Napisana z fascynacją i dokładnością. Szczegłowo omawia nie tylko kwestie sumeryjskie, ale także historie odkryć geologicznych, trudnościami i radościami jakie były udziałem archeologw.

Informuje o trudnościach w odnajdywaniu, odczytaniu, bądź zinterpretowaniu napisw na glinianych tabliczkach. Pozostawia wiele niewyjaśnionych tajemnic do odszukania dla dociekliwego czytelnika. Może być pasjonującą lektura dla ludzi z wyobraźnią. Zawiera wiele mapek , ilustracji, bibliografie, indeksy rzeczowe, spis ilustracji. Wydana w 1966 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy Oprawa twarda, druk czytelny. Dużym atutem książki jest bogactwo tekstw źrdłowych, przetłumaczonych wprost z pisma klinowego. Dodaje to książce uroku i czaru. Jest lektura dla zaawansowanego czytelnika –pasjonata historii, ze względu na dużą dokładność i szczegłowość, ale rwnież laik znajdzie wiele interesujących fragmentw.

Jest jedną z pierwszych w Polsce, dokładną książką traktującą o sumeryjskiej cywilizacji, za co należy złożyć autorowi wyrazy szacunku, ponieważ to u Sumerw znajdujemy podstawy swego światopoglądu, nie zdając sobie w ogle sprawy z ich korzeni i pochodzenia nie tylko instytucji pub. Szkoły, sady, ale rwnież podstaw wiary.

Polecam te książkę każdemu, kto chce uchodzić za oczytanego człowieka.Przykadowe prace

"Przedwiośnie" Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta).

"Przedwiośnie" Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta). Prezentuje czytelnikowi problemy Polski XX-lecia i zastanawia się nad tym, jak można by je rozwiązać, prezentuje także, do czego może doprowadzić aktualna polityka i pogarszający się stan ...

Test z przyimkw z celownikiem i biernikiem

Test z przyimkw z celownikiem i biernikiem 1. Wybierz odpowiedni przyimek 1)Wir gehen (mit, ohne) dich spazieren. 2)Peter wohnt (bei, ohne) seiner Tante. 3)Wir wurden (fr, zu) einer Tasse Kaffee eingeladen. 4)Die Blumen sind (von, fr) Ihre Frau. 5)Die Kinder kommen (mit, aus) der Schule. 6)Peters Vortrag ist (seit, fr)...

Skutki I wojny światowej (Europa, Austro-Węgry, Rosja, Niemcy, USA, Polska)

Skutki I wojny światowej (Europa, Austro-Węgry, Rosja, Niemcy, USA, Polska) Jesienią 1918 roku z chwilą umilknięcia huku salw armatnich, Europa budziła się do nowego pokojowego bytu. Była to już jednak zupełnie inna Europa od tej, ktrą była latem 1914 roku. Głwni...

Szkodliwość hałasu na organizm ludzki

Szkodliwość hałasu na organizm ludzki Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brckner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako słowo dawniej nieznane, może do hała- ...

Czy wszyscy jesteśmy Odyseuszami?

Czy wszyscy jesteśmy Odyseuszami? Odyseusz to głwny bohater epopei Homera – Iliady i Odysei. Był krlem Itaki, mężem Penelopy, z ktrą miał syna Telemacha. Odys to jeden z najdzielniejszych i najsprytniejszych wodzw greckich. Udowodnił to podczas wojny trojańskiej, w ktrej do...

Biografia - Carl Friedrich Gauss (Gau)

Biografia - Carl Friedrich Gauss (Gau) praca w załączniku zdjęcia !

Ślady obecności Boga podczas wakacji

Ślady obecności Boga podczas wakacji Okres wakacji to piękny, lecz zarazem bardzo niebezpieczny czas. Ale nie mamy się co martwić, bo na każdym kroku dostrzegamy ślady obecności Boga. Ja dostrzegłam ich kilka. To, że nie chorowałam, dobrze się bawiłam i byłam...

Biblia jako najważniejsze dzieło w histori ludzkości

Biblia jako najważniejsze dzieło w histori ludzkości Znaczenie słowa biblia. Słowo biblia pochodzi od greckiego słowa biblion, co znaczy księga. Jest to zbir ksiąg uznanych w religii chrześcijańskiej za święte. Podział i data powstania. Biblia skł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry