• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zarz&#26...

Nawigacja

Zarządzanie ryzykiem - wprowadzenieZarządzanie ryzykiem - wprowadzenie
Temat: Wprowadzenie do problematyki zarządzania ryzykiem (notatki z wykładu 01 wrz 2007 WSIIE TWP OLSZTYN)

Ryzyko to:
a)zmienność pewnych obserwowanych przez nas stanw
b)możliwość wystąpienia niekorzystnej sytuacji z punktu widzenia podejmującego decyzję
c)prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, ktre niosą ze sobą negatywne skutki dla osb podejmujących decyzje

Niepewność - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie określić w miarę precyzyjnie rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń, z ktrymi możemy mieć do czynienie (w przeciwieństwie do ryzyka tam możemy określić)


Źrdła ryzyka i jego unikanie:
1)zagrożenia ze strony przyrody np. huragan, powdź - człowiek stosuje rozwiązania techniczne, postęp technologiczny
2)zagrożenia ze strony człowieka np. podpalanie lasu - rozwiązania prawne, ktre nas zabezpieczają przed rżnymi zagrożeniami
3)niepewność bytu


Zarządzanie ryzykiem ? całość działań związanych z planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i kontrolą prac związanych z aktywnym ograniczaniem przyczyn i następstw zjawisk, ktre z uwagi na wysokie straty oraz prawdopodobieństwo ich zajścia mogą stanowić istotne zagrożenie dla przedsiębiorstwa, jego funkcjonowania, a nawet istnienia.

Zarządzanie ryzykiem w praktyce:
Wyrżniamy 2 nurty
a)szkoła anglosaska ? charakteryzuje się tym, że uznaje się, że ryzyko można transferować tzn. że możemy za określoną cenę nabyć usługę zajęcia się ryzykiem (klasycznym przykładem jest ubezpieczenie), możemy przekazać dla kogoś ryzyko ale musimy za to zapłacić. W szkole anglosaskiej wszystko da się ubezpieczyć. Musi się wykształcić silny rynek handlu ryzykiem. Istota ryzyka jest transferowana
b)szkoła niemiecka ? tworzenie rżnego rodzaju rozwiązań technicznych zapobiegających występowaniu niekorzystnych sytuacji. Tworzymy takie warunki przedsiębiorstwa, aby eliminowały, ograniczały lub zapobiegały ryzyku

Szkoła niemiecka to zapobieganie ryzyku, a anglosaska to handel ryzykiem


Obszary występowania ryzyka rynkowego w działalności przedsiębiorstwa
(ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie)


Rodzaje ryzyka rynkowego:
a)ryzyko cenowe
b)ryzyko ilościowe
c)ryzyko jakościowe (związane z nakładem)

3 podstawowe grupy metod (sposobw, rozwiązań, strategii) ograniczających ryzyko rynkowe przedsiębiorstwa
1)organizacyjne
?dywersyfikacja - rżnicowanie działalności
?integracja pionowa lub pozioma
2)finansowe ? zaliczmy do nich następujące rozwiązania :
?ścisła kontrola kosztw pozwalająca na realizacją producenta o niskich kosztach
?tworzenie rezerw na wypadek strat, niskich cen
3)metody handlowe
?handel rwnoległy
?transakcje na rynkach instrumentw pochodnych


Przykadowe prace

Rodzaje związkw chemicznych i ich nazewnictwo.

Rodzaje związkw chemicznych i ich nazewnictwo. Tlenki Wodorotlenki Kwasy Sole TLENKI Związek dwch pierwiastkw, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z ktrym się łączy. Wartościowości przy p...

Porwnanie Petroniusza i Nerona

Porwnanie Petroniusza i Nerona Neron był bezwzględnym władca Rzymu. Niewrażliwy i częściowo niezrwnoważony psychicznie artysta. Człowiekiem, ktry mgłby posiadać wszystko, czego tylko by zapragnął. Jednak nie potrafił tego wykorzystać. Jego fałszywo...

Prawo podatkowe-notatki z wykładu

Prawo podatkowe-notatki z wykładu DOCHD PUBLICZNY- to dochody uzyskiwane przez państwo i samorząd. Klasyfikacja dochodw: 1.kryterium podmiotu od ktrego dochd jest pobierany *od os.fiz- np. podatek od os.fiz- PIT, podatek od psw *od os. prawnych- CIT *od jedn. org. nieposiadających o...

Cechy powieści.

Cechy powieści. Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu. Element naturalistyczny stanowi pesymistyczna wizja determinizmu - bohater podporządko-wany jest instynktom (miłości, agresji, strachu, nienawiści), a jego wolę wi&...

Woda i jej znaczenie

Woda i jej znaczenie Na początek chciałabym zwrcić uwagę na to, czym w ogle jest woda. Jest ona związkiem tlenu z wodorem, niezwykle rozpowszechnionym i odgrywającym ważną rolę w przyrodzie. Ma postać bezbarwnej cieczy, pozbawionej zapachu i smaku. Woda ma wiele zalet. Jedn...

Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: - regionalny – wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, - ekologiczny – badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, - przestrzenny – prze...

kultura średniowiecza

kultura średniowiecza Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki Okres romański W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachd powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i naj...

Genom

Genom Na początku mojej pracy chcę wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z genetyką, a bez ich znajomości czytelnik nie będzie mgł zrozumieć całkowicie treści referatu. Te pojęcia to: - Genom u osobnikw podstawowych zespł chromosomw wraz z wszystkimi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry