• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zarz&#26...

Nawigacja

Zarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie zasobami ludzkimi


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Wymień jakie zadania należą do kompetencji kierownika.Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, ktrzy dostarczają jej swoja pracą uzdolnienia, twrczość, energię. Do najistotniejszych zadań kierownika organizacji należy dobr, szkolenie, doskonalenie ludzi, ktrzy najwięcej pomagają organizacji w realizacji jej celw. Bez kompetentnych ludzi organizacja albo zdążać będzie do nieodpowiednich celw, albo napotyka trudności w realizacji właściwych celw jeżeli nawet zostaną ustalone.2. Co to jest proces kadrowy i funkcja kadrowa.Proces kadrowy można traktować jako systematyczną procedurę służącą zapewnieniu organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach i we właściwym czasie.

Funkcja kadrowa polega na naborze, obsadzeniu, szkoleniu i doskonaleniu członkw organizacji.3. Wymień etapy procesu kadrowego i omw dwa z nich.1. Planowanie zasobw ludzkich- ma zapewnić ciągłe i stosowne zaspokajanie kadrowych potrzeb organizacji. W planowaniu posługujemy się analizą czynnikw wewnętrznych, jak obecne i przewidywane zapotrzebowanie na kwalifikowanych pracownikw, wakaty, rozwiązanie i ograniczenie poszczeglnych wydziałw. Planowanie zasobw ludzkich sięga zazwyczaj w przyszłość na okres od 3 do 5 lat, ma wymiar strategiczny.

2. Nabr kandydatw- jego celem jest przygotowanie grupy kandydatw zgodnie z planem zasobw ludzkich. Kandydatw zazwyczaj poszukuje się za pośrednictwem ogłoszeń w gazetach, pismach fachowych, agencji zatrudnienia, ustnych informacji oraz podczas wizyt w szkołach wyższych.

A) Dobr- wiąże się z oceną i wyborem z pośrd kandydatw do pracy. Najczęściej stosowanymi środkami pomocniczymi są tzw. kwestionariusze podań, życiorysy, wywiady, testy osobowe i zawodowe, sprawdzanie referencji.

B) Wprowadzenie do pracy- projektuje się tak aby ułatwić przyjętym kandydatom dostosowanie się do organizacji. Nowoprzyjętych przedstawia się kolegom, zapoznaje się ich z obowiązkami oraz informuje o zasadach postępowania w organizacji i jej celach.

C) Szkolenie i doskonalenie- na tym etapie zmusza się do zwiększania umiejętności poszczeglnych osb i grup oraz wzmocnienia skuteczności organizacji. Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności wykonawczej pracy obecnej, programy doskonalenia służą kształceniu pracownikw w zakresie wykraczającym poza potrzeby obecnie zajmowanych przez nich stanowisk aby przygotować ich do awansu i umożliwić im szersze spojrzenie na ich rolę w organizacji.

D) Ocena efektywności- porwnuje się wyniki osiągane przez danego pracownika z normami lub celami określonymi dla zajmowanego przez niego stanowiska.Przykadowe prace

Rozwj demokracji szlacheckiej

Rozwj demokracji szlacheckiej Ważne przemiany dokonały się w XIII wieku w strukturze społeczeństwa polskiego. Ich istotą był proces niwelacji rżnic w grupach społecznych podporządkowanych prawu książęcemu i rwnocześnie wytwarzania się większych...

MJ PRZYJACIEL Z AUREOLĄ

MJ PRZYJACIEL Z AUREOLĄ Ewangelia (Dobra Nadzieja) dzielona jest na Ewangelię Kanoniczne i Niekanoniczne. Ewangelia kanoniczna to ta uznawana przez kościł (Nowy Testament) a nie kanoniczna nie uznawana (apokryfy). Kościł katolicki przypisuje "Dobre nadzieje" trzem ewangelistą Mateuszowi,...

Cienie i blaski odkrycia promieniotwrczości

Cienie i blaski odkrycia promieniotwrczości Dziś wiemy, ze istnieją trzy rodzaje radioaktywnego promieniowania: • Promieniowanie a (alfa) - składające się z jąder HELU • Promieniowanie b (beta) – złożone z ELEKTRONW • Promieniowanie g (gamma) ...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny Handel zagraniczny Historia handlu zagranicznego ma już za sobą kilka tysięcy lat. Pierwsze szlaki handlu zagranicznego funkcjonowały w miastach dorzeczy Tygrys i Eufratu. Handel zagraniczny miał duży wpływ na historię świata, choćby odkrycie przez Krzysztofa Kol...

Tkanki roślinne - oglna charakterystyka.

Tkanki roślinne - oglna charakterystyka. RODZAJE TKANEK: - Tkanki twrcze, czyli merystematyczne – odpowiedzialne za wzrost rośliny; - Tkanki okrywające – ochraniające roślinę, ale i zapewniające komunikację z otoczeniem; - Tkanki miękiszowe – wypełnia...

Czy w filozofii można znaleźć receptę na życie szczęśliwe? - konspekt

Czy w filozofii można znaleźć receptę na życie szczęśliwe? - konspekt I. I. szczęście = Bg 1. Co czynić? Co wybierać? A czego unikać, aby mc określić własne życie jako zgodne z etyką i szczęśliwie? (krtki wstęp u...

Zjawisko prostytucji wśrd kobiet

Zjawisko prostytucji wśrd kobiet ZJAWISKO PROSTYTUCJI WŚRD KOBIET Wstęp Rozdział I Prostytucja 1. Definicje prostytucji. Podział. 2. Prostytucja w Europie. Normy prawne a stany faktyczne. Rozdział II. Metodologia badań własnych. 1. Cel i przedmiot...

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej.

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej. W zasadzie przyczyn upadku Rzeczpospolitej można zacząć upatrywać już w XI czy XII wieku. Otż mniej więcej wtedy zaczęły się bardzo niekorzystne działania i wydarzenia, ktre w konsekwencji doprowadziły do upadku i znik...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry