• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zasada r...

Nawigacja

Zasada radykalnego wątpienia jako zasada radykalnej pewnościZasada radykalnego wątpienia jako zasada radykalnej pewności
Kartezjusz, a właściwie, Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w jezuickim kolegium w La Fleche i w Paryżu, w ktrym ukończył studia matematyczne.

Kartezjusz był twrcą klasycyzmu- przywiązywał on szczeglną wagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, był zwolennikiem systematycznego, rozumowego ładu w dochodzeniu do prawdy, odrzucał wszelkie uprzedzenia i przesądy.

To, co rozumiał, uważał za prawdziwe i wiarygodne, przyjął od zmysłw lub poprzez zmysły. Ktrym nie zawsze, jak się przekonał, należy ufać.

Rozprawa o metodzie zawiera praktyczne i uniwersalne reguły myślenia, ktrymi powinniśmy się kierować w dochodzeniu do prawdy. Kartezjusz był przekonany o tym, że rozumu mamy wszyscy tyle samo, problem tkwi jedynie w metodzie jego wykorzystania. W swoim dziele pragnie nam pokazać jak on sam doszedł do tej metody.

W ‘Rozprawie o metodzie’ Kartezjusz usiłował sformułować metodę myślenia całkowicie niezawodną, uniwersalną i użyteczną, a opartą na wzorach rozumowań matematyki, stanowiącej dla niego model wszelkiej nauki. Chciał, aby pod względem ścisłości i pewności wszystkie nauki były do matematyki podobne, ponieważ według niego, ona rozważa tylko własności ilościowe, a liczby daje się ująć w przestrzeń i ruch. Szukał twierdzenia, ktre oprze się wszelkim wątpliwościom, jednak zwątpienie było punktem wyjścia głoszonym dla uzyskania pewności. Przyjmował argumenty, ktre pojawiały się już w średniowieczu i w starożytności: złudzenia zmysłw, brak granicy między jawą a snem i możliwości wprowadzania w błąd przez potężniejszą od nas istotę.

W poszukiwaniu niezawodnej postawy poddał w wątpliwość wiarygodność danych zmysłowych - odrzucał wszystko, co było choćby w najmniejszym stopniu niepewne. Za błędne uznał on te wszystkie racje, ktre poprzednio były dla niego dowodami, a także porwnał je do złudzeń sennych by przyjąć tylko to, w co zwątpić nie można, co jawi się rozumowi jasno i wyraźnie. Jak twierdził, najlepszym rozwiązaniem będzie pozbycie się ich wszystkich i stworzenie nowych poglądw. Za jedyny bezsporny fakt uznał zdolność myślenia, formułując prawdę: myślę, więc jestem, jako pierwszą zasadę swojej filozofii. Jest to rodzaj niepodważalnego twierdzenia filozoficznego, punktu archimedesowego. Właśnie sama wytrwałość w wątpieniu prowadzi do pierwszej pewności- jestem, istnieję.

Kartezjusz uważał siebie za istotę, ktra do życia potrzebuje tylko procesu myślenia. W rozważaniach o rodowodzie myśli śmiało stwierdził, iż pochodzi ona od istoty doskonałej, doskonalszej niż on sam, zwaną Bogiem, ktra najprawdopodobniej złożona jest z jednej natury, ponieważ dwie byłyby według niego ułomnością. Istnienie Boga jest natomiast tak samo pewne, jak istnienie jakiegokolwiek dowodu geometrycznego. Przedstawił ponadto inne dowody, pierwszy głosił, że niedoskonały rozum ludzki nie mgł wytworzyć doskonałej idei Boga, a drugi pokazuje, że z samej istoty Boga wynika jego istnienie. Ponadto wszystko, co jest w nas, pochodzi od niego.

Celem, jaki sobie postawił, było podążanie tą samą drogą, po ktrej wcześniej stąpał po to by napotkać na coś pewnego. By mc udowodnić sobie, że na tym świecie znajdują się rzeczy, ktre nie są tylko kłamstwami. Kartezjusz uważał, że lepiej iść prostą drogą i wreszcie dotrzeć do prawdy, niż zbaczać razem z każdą napotkaną oznaką prawdy i do prawdy nie dotrzeć.

Ostoja pewności odnalazła się w wątpieniu. Cogito ergo sum- myślę, więc jestem. Jeżeli wątpię, to myślę. Myśl istnieje nawet, kiedy śpię, lub kiedy zła moc wprowadza mnie w błąd. Mogę się mylić, ale tylko wtedy, kiedy myślę. Wniosek z tego taki, że nie możemy być pewni istnienia rzeczy zewnętrznych, ale istnienie myśli jest pewne. Pociągało to za sobą istnienie jaźni, bo jeżeli jest myśl, to musi być ktoś, kto myśli. Zwrciło to uwagę na człowieka, w ktrego świadomym duchu znajduje się fundament wiedzy.

Głwnym, więc zadaniem filozofii Kartezjusza stała się właśnie metoda i to taka, ktra zapewni niezawodność, a nie tylko ułatwi zdobywanie wiedzy. Niezawodnymi miarami wiedzy były zaś dla Kartezjusza "jasność" i "wyraźność". To, bowiem co jasne i wyraźne to pewne. Jasne i wyraźne zaś jest to, co proste, w przeciwieństwie do złożonych myśli, ktre uważał za ulegające częstym błędom, a przez to ciemne i bezużyteczne. Splątane myśli są błędne, dlatego jasne jest to, co proste.

Istnienie Boga wynika z faktu myślenia i jaźni. Jaźń jest niedoskonała, musi mieć doskonałą przyczynę, jaką jest Bg. Istnienie Boga wynika z samej doskonałej idei. Skutek nie może być doskonalszy od przyczyny, dlatego jaźń nie może być przyczyną istnienia Boga. Idea Boga została przez niego wytworzona w naszym umyśle. Natomiast istnienie Boga gwarantuje nam istnienie świata materialnego.

Podsumowując Kartezjusz uważany za ojca nowożytnej filozofii, sam bowiem podawał się za myśliciela, ktry zerwał z bezwartościową tradycją i zaczął tworzyć naukę od początku. Wątpiąc we wszystko, co zawiera choć odrobinę niepewności doszedł do metody ukazującej rzeczy prawdziwe, ktre nie są mylone przez zmysły, ktre człowiek powinien sobie uświadomić i obrać je za podstawę budowania dalszych teorii.


Przykadowe prace

Polska do Uni Europejskiej (daty)

Polska do Uni Europejskiej (daty) 1989 - Polska i Wsplnota Europejska podpisały umowe w sprawie handlu i wspłpracy gospodarczej 1991 - Polski Rząd powołał w styczniu Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, w listopadzie Polska została przyjęta do Rady Europy...

Pochodzenie państwa.

Pochodzenie państwa. W rżnorodny sposb prbowano odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki spowodowały, że państwo powstało. Niektrzy z badaczy objaśniali nie tyle historyczną genezę państwa, co genezę ideologii państwa, szukając koncepcji racjonalizuj&...

Omwienie książki "Dziady".

Omwienie książki "Dziady". "Dziady kowieńsko-wileńskie" wydane zostały obok “Grażyny w 1823 roku w II tomie “Poezyj . Całość poprzedza wiersz “Upir Według opowieści tych, “ktrzy bliżej cmentarza mieszkali , corocznie, nocą “...

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Są to też choroby powstające na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych. Te nieprawidłowości mogą być przekazywane potomstwu jako choroby dziedziczne. Jednym s&#...

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie Socjologia jak każda dyscyplina badawcza ma wyodrębniony obszar badawczy czego skutek nie podlega analizie badawczej. Dzielenie obszarw badawczych jest kanonem kuturowym i pomimo że kanon jako taki, nie jest oparty na przesłance racjonalnej, to choć...

Profilaktyka uzależnień (sztuka)

Profilaktyka uzależnień (sztuka) SCENA I Na korytarzu szkolnym, w czasie przerwy. RUDY: Elo sztuka ! Gdzie się ustawiasz po szkole? ANKA: O! Hej! Sama nie wiem RUDY: Wpadaj do Vega, jego starych niema i kwadrat wolny. ANKA: No nie wiem RUDY: Będą sami swoi...Mańka ANKA: Zastanowię si...

Motyw patriotyzmu w literaturze 2 epok - romantyzmu i pozytywizmu.

Motyw patriotyzmu w literaturze 2 epok - romantyzmu i pozytywizmu. Mamy dziś XXI wiek, Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Wielu z nas docenia to, że zamieszkuje niepodległą Polskę. Jednak miliony Polakw nie doczekało tak wspaniałych chwil. Żyli oni w czasach zaborw (g ...

Patologizmy społeczne

Patologizmy społeczne Patologie społeczne - pytania: 1.Jakie elementy należy uwzględniać przy analizie problem niedostosowania społecznego? a) Określenie nasilenia zachowania- niedostosowania b) Uwzględnienie zespołw zachowań, a nie pojedynczych zachowań...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry