• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zasady pr...

Nawigacja

Zasady procesoweZasady procesowe


Zasada Prawdy Materialnej – podstawę wszystkich rozstrzygnięc powinny stanowic ustalenia faktyczne zgodne z rzeczywistościąZasada Obiektywizmu – organ procesowy powinien mieć bezstronny stosunek do stron i innych uczestnikw procesu oraz nie powinien nastawiac się kierunkowo do samej sprawyIndex inhabilis – sędzia wyłączony z mocy ustawy – wadliwośc orzeczenia , bezwzględna przyczyna odwoławcza , kasacyjna i do wznowienia

Index suspectus – sędzia podejrzany o stronniczośc – bezwzględna przyczyna odwoławczaZasada Wspłdziałania z społeczeństwem i instytucjami w ściganiu przestępstw – organy państwowe powinny angażowac w procesie karnym obywateli oraz instytucje państwowe i społeczneZasada Domniemania Niewinności – oskarżonego należy traktowac jak niewinnego dopuki nie zostanie mu udowodniona wina w sposb przewidziany przez prawoIn dubio pro reo – wszystkie niedające się usunąc wątpliwości należy rozstrzygac na korzyśc oskarżonegoZasada swobodnej oceny dowodw – organy procesowe w ocenie dowodw kierują się swoim przekonaniem nieskrępowanym przez ustawowe reguły oceny , ale ukształtowanym pod wpływem wskazań wiedzy , doświadczenia życiowego i zasad logicznego rozumowaniaZasada bezpośredniości – organ procesowy powinien zetknąc się osobiście ze źrdłem i środkiem dowodowym a środkiem dowodowy na , ktrym opiera swoje ustalenia powinien być środek pierwotny (dowd pierwotny)Zasada skargowości – organ procesowy wszczyna i prowadzi postępowanie tylko skutkiem skargi podmiotu bezpośrednio zainteresowanego rozstrzygnięciemZasada kontradyktoryjności – strony mają prawo walczyc o korzystne dla siebie rozstrzygnięcieZasada prawa do obrony – oskarżony ma prawo do obrony swoich interesw w procesie i do korzystania z pomocy obrońcyZasada publiczności – społeczeństwo ma dostęp do wiadomości o procesie karnymZasada kontroli – wszystkie decyzje i czynności procesowe podlegają kontroliZasada Legalizmu – organ procesowy powołany do ścigania przestępstw , jest zobowiązany z chwilą podjęcia uprawdopodobnionej informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego , do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnegoZasada Oportunizmu – organ procesowy może nie wszczynac postępowania jeżeli wzgląd na interes społeczny czyni w danej sprawie postępowanie karne z oskarżenia publicznego niecelowymPrzykadowe prace

Prawo-podstawy

Prawo-podstawy Prawo, system norm prawnych, związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością państwa, ktry dzieli się na poszczeglne działy, m.in. prawo: karne, cywilne, administracyjne, rodzinne, pracy, finansowe, procesowe cywilnei karne. Działy te wchodzą w skła...

Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola.

Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola. Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carw, ktrych polityka doprowadziła do powstania "chorego" systemu politycznego, a co...

Dżuma a wojna - co mają ze sobą wsplnego?

Dżuma a wojna - co mają ze sobą wsplnego? Literatura tworzona w czasie II wojny światowej i okupacji poruszała przede wszystkim problem tejże wojny. I tak właśnie czynili twrcy tacy jak: Tadeusz Borowski, Kazimierz Moczarski, Gustaw Herling-Grudziński, Hanna Krall czy Zofia Nał...

"Granica" - oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

"Granica" - oskarżenie Zenona Ziembiewicza. Wysoki sądzie! Czcigodna ławo przysięgłych! Szanowni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, by osądzić oskarżonego Zenona Ziembiewicza. Przypadł mi trudny obowiązek przekonania ławę przysięgłych, jak i wysoki s...

Ustrj republiki rzymskiej

Ustrj republiki rzymskiej USTRJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ SENAT - 2 konsulowie ?DYKTATOR - pretorzy - edylowie - cenzorzy - kwestorzy URZĘDNICY WYŻSI (5) URZĘDNICY NIŻSI (6) TRYBUNI LUDOWI (7) ZGROMADZENIE LUDOWE MAJĄTKOWE TERYTORIALNE PLEBEJUSZY...

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzr

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzr 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac obejmujących sporządzanie dokumentw dotyczących funkcjonowania zakładw meblarskich ?MEBLEX? z dnia 31 marca 200x, kalkulacji kosztu własnego, wytworzenia wyrobw go...

Streszczenie - Eragon - streszczenie z punktu widzenia Saphiry

Streszczenie - Eragon - streszczenie z punktu widzenia Saphiry Saphira to smoczyca. Wyklua si na pocztku zimy w sypialni Eragona. Aby nikt nie do- wiedzia si o jej istnieniu chopak zbudowa jej chatk na drzewie, gdzie codziennie j odwiedza. Odkryli, e mog rozmawia ze sob w mylach i porozumiewa si za pomoc prze...

Interpretacja i analiza Sonetu IV M. Sępa-Szarzyńskiego.

Interpretacja i analiza Sonetu IV M. Sępa-Szarzyńskiego. Sonet IV. O wojnie naszej, ktrą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem – interpretacja i analiza wiersza Sępa Szarzyńskiego Wiersz ten jest typowym, poprawnie napisanym, klasycznym sonetem, nawiązującym do wzorc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry