• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zasady uc...

Nawigacja

Zasady uczciwej konkurencjiZasady uczciwej konkurencji


Zasada uczciwej konkurencji jest jednym z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej choć nie została ona wyrażona expressis verbis w tekście Konstytucji. Można ją jednak wyinterpretować z artykułu 76, mówiącego m.in. o ochronie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi . W drugim zdaniu tego przepisu znajdujemy odesłanie do ustawy szczegółowej, którą w tym przypadku jest bez wątpienia Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.; w Polsce instytucje ochrony zarówno konkurencji jak i konsumentów zostały zawarte w jednej, wspólnej ustawie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na artykuł 17 w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. wskazujący na konieczność uwzględnienia zasad uczciwej konkurencji w wykonywaniu swojej działalności gospodarczej.
Sam termin ?konkurencja? jest terminem ekonomicznym, a nie prawniczym. Brak jest legalnej definicji tego pojęcia, w słowniczku ustawy o okik możemy posiłkować się jedynie definicją konkurenta. Uznać można, że konkurencja dotyczyć będzie właśnie działalności tych podmiotów i relacji, które zachodzą między nimi a konsumentami, a także między samymi konkurentami.
W Polsce istnieje bardzo dużo związków i konfederacji zrzeszających prywatnych przedsiębiorców. Najbardziej licznymi i liczącymi się są: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan? oraz mające umocowanie w ustawach: Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Rzemiosła Polskiego. Do ich zadań należy reprezentowanie interesów przedsiębiorstw, swoisty lobbing. Z drugiej strony ich ambicją jest pozytywny wpływ na etykę w biznesie, w tym celu przez PKPP ?Lewiatan? wydany został kanon etyczny, zawierający 10 punktów nakreślających rolę przedsiębiorcy w społeczeństwie ; podobną inicjatywą jest bardziej rozbudowany kodeks etyki dla przedsiębiorców wydany przez Krajową Izbę Gospodarczą . Inaczej kwestię tę potraktowały Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego , które zapisy dotyczące etyki umieściły bezpośrednio w statucie, przez co siłą rzeczy są one bardzo ogólne, dlatego skupię się na dwóch pierwszych kodeksach.
Kanon etyczny PKPP ?Lewiatan? podkreśla rolę konsumentów w działalności przedsiębiorcy nazywając ich ?interesariuszami zewnętrznymi?, zrównując w ten sposób klientów z właścicielami, inwestorami, zarządzającymi przedsiębiorstwem oraz pracownikami. Jest to nad wyraz trafna uwaga, albowiem ci ostatni nie mogliby istnieć bez tych pierwszych. W końcu, jeśli wierzyć Keynesowi, to popyt tworzy podaż. Kodeks etyki dla przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej również nie pomija roli konsumentów w gospodarce, ale w akcie tym szczególną uwagę poświęca się stosunkom profesjonalnym między akcjonariuszami, kontrahentami, konkurentami, a także wewnątrz samego przedsiębiorstwa między przedsiębiorcą a pracownikami.Przykładowe prace

Internet jako źródło wiedzy i informacji.

Internet jako źródło wiedzy i informacji. Żyjemy w XXI wieku, w czasie, gdy technika elektroniczna rozwija się w zawrotnym tempie. W każdym przeciętnym domu znajdują się jakieś urządzenia (np.: pralka), które ułatwiają nam codzienne prace lub po prostu pomagają. Je...

Weihnachten

Weihnachten Die Heiligabend und erste Weihnachtstag bin ich zu Hause geblieben. Eins Tag vor Heiligabend habe ich bei den Weihnachtlichen Vorbereitung geholfen. Ich habe die Wohnung sauber gemacht und groe Einkaufe gemacht. Am Heiligabend haben wir Weihnachtsbaum mit Glaskugeln, der Ketten, der Holzfiguren und Lamettastreifen ...

Choroba Huntingtona (in. Pląsawica Huntingtona)

Choroba Huntingtona (in. Pląsawica Huntingtona) Skąd wzięła się nazwa? Nazwa pochodzi od lekarza George'a Huntingtona, który opisał ją dokładnie w 1872. Dziedziczenie Choroba Huntingtona to wada genetyczna. Uszkodzenie genu (czyli mutacja) przenosi się późni...

Beschreiben Sie bitte einen typischen Feiertag in ihrer Familie

Beschreiben Sie bitte einen typischen Feiertag in ihrer Familie Ein typischer Feiertag in meiner Familie ist immer was besonderes. An Weihnachten oder Ostern sind alle zuhause und abends gibt es immer ein groes Essen zusammen mit allen. Manchmal kommen auch andere Leute aus meiner Familie zu uns und wir verbringen den Tag alle ...

System ubezpieczeniowy w Polsce

System ubezpieczeniowy w Polsce W Polsce sektor ubezpieczeniowy obejmuje ok. 2% PKB. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny wzrost rynku, zarówno pod względem ilości towarzystw, gamy oferowanych produktów jak i zebranej składki. Prywatyzacja, dalsze otwarcie rynku, procesy dostosowawc...

Wizja romantycznego poety i jego roli w narodzie na podstawie analizy wiersza Juliusza Slowackiego "Testament Mój"

Wizja romantycznego poety i jego roli w narodzie na podstawie analizy wiersza Juliusza Slowackiego "Testament Mój" Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów doby romanztyzmu. Stworzył wiele wspaniałych dzieł (liryków, poematów i dramatów), które miały między innymi wartość...

Paweł Obarecki i Stanisława Bozowska - charakterystyka porównawcza bohaterów Siłaczki.

Paweł Obarecki i Stanisława Bozowska - charakterystyka porównawcza bohaterów Siłaczki. Epoka młodopolska oceniła miniony czas pozytywizmu. Oceniła go bardzo surowo. Rozdźwięk pomiędzy poglądami idealizmu, a rzeczywistością był olbrzymi. Na zasadzie skontrastowania ...

Porównanie obrazów "Śniadanie na trawie" Moneta i Maneta.

Porównanie obrazów "Śniadanie na trawie" Moneta i Maneta. Porównanie Śniadania na trawie Moneta i Maneta. Pierwszy z tych dwóch obrazów – został namalowany przez Maneta w 1863, na co odpowiedzią było dzieło Moneta z 1865r. Dzieło Edouarda Maneta jest dość kontrowers...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry