• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zbigniew ...

Nawigacja

Zbigniew Antoni Rabsztyn - upływ czasu w jego twórczościZbigniew Antoni Rabsztyn - upływ czasu w jego twórczości
Zbigniew Antoni Rabsztyn - upływ czasu w jego twórczości

Autor: Robert TrzasnykRodowód twórczości Zbigniewa Antoniego Rabsztyna jest złożony i wielostronny. Szacunek dla dorobku Młodej Polski, dla osiągnięć impresjonistów, dla tajemnicy dzieł Caravaggia, dla magii dawnych mistrzów holenderskich, dla powściągliwej precyzji Dürera, dla rytmu dekoracyjnych form Matisse'a, dla kubistycznych osiągnięć Braque'a, dla zaskakujących zestawień surrealistów - w tak szerokim kręgu przychodzi szukać genezy sztuki Rabsztyna. Na zindywilizowanie jego talentu wpłynęły bogactwo i różnorodność podniet inspirujących go w różnych kierunkach. Zyskuje obraz świata, który przekracza granice poszczególnych stref kulturowych i czasowe oddalenie epok stylistycznych. To szerokie spojrzenie daje mu nieprzeciętnej skali perspektywę, dzięki czemu artysta może uchronić się przed wpływem krótkotrwałych mód. Jego twórczość reaguje na na nowe podniety, jednak przede wszystkim jest artystycznym dialogiem z nowymi tendencjami sztuki światowej, a zwłaszcza ze sztuką wszystkich epok.

W ciągłym poszukiwaniu najbardziej zwięzłej wypowiedzi tkwi pasja badawcza Rabsztyna, polegająca na odkrywaniu nowych właściwości przedmiotów i zjawisk; pozbawionych swej funkcji dosłownej, wiodą one w dziełach Rabsztyna swój samodzielny byt malarsko-poetycki. Ponieważ Rabsztyn swoiście posługuje się metodą eliminacji mniej istotnych cech przedmiotów rzeczywistych i dokonuje na nich niezwykle wyrafinowanych operacji, jego twórczość określa się mianem restrukturyzacji figuratywnej. Działania restrukturyzacyjne nie obejmują jedynie malarstwa czy grafiki - dotyczą również filmu animowanego, w tym m.in. "Easter Egg Adventure", pełnometrażowego filmu produkcji amerykańskiej, którego Rabsztyn jest współautorem.

Zbigniew Antoni Rabsztyn z równym powodzeniem uprawia rysunek, grafikę, malarstwo i film animowany, jednak wspólnym elementem i podwaliną jego środków plastycznego wyrazu pozostaje zwłaszcza malarstwo. Już na samym początku lat osiemdziesiątych artysta określił siebie następująco: "Interesują mnie te kwestie, które decydują o grze wyobraźni i te, za pomocą których artysta czerpie z otaczającego świata. Nie ujmuję się w ramy żadnego programu, nie podpisuję się pod żadną ideologią. Uznaję prymat nieskrępowanej wyobraźni twórczej, autonomię i niezależność twórcy. Jedynym programem jaki mogę przyjąć jest ten, że semantyczny i formalny charakter moich prac określa mnie samego."

Kunszt jego prac był wielokrotnie podkreślany i nagradzany. Krytycy i recenzenci niejednokrotnie prześcigali się w pochwałach. Hans Erni zwrócił uwagę, że "niezwykłe wyczulenie na zewnętrzne bodźce oraz elokwencja i inteligencja pozwalają Rabsztynowi operować coraz to innymi pokładami wyobraźni i zawładnąć nimi u odbiorców". W recenzji wystawy w krakowskim Bunkrze Sztuki w 1988 r.


Przykładowe prace

Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa KAMPANIA WRZEŚNIOWA Wczesnym świtem 1 IX 1939 r. siły zbrojne Niemiec hitlerowskich rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. O godz. 4.45 na polską placówkę na Westerplatte w porcie gdańskim spadły pierwsze pociski z pancernika Schleswi...

Charakterystyka Adama Cisowskiego

Charakterystyka Adama Cisowskiego Adaś Cisowski jest bohaterem książki Kornela Makuszyńskiego pt. "Szatan z siódmej klasy". Jego ojciec jest lekarzem, a matka zajmuje się domem. Ma również czworo rozwrzeszczanego rodzeństwa. Adaś ma 17 lat. Mieszka w Warszawie. Chodzi do k...

Prawo konstytucyjne - pojęcie konstytucji.

Prawo konstytucyjne - pojęcie konstytucji. Prawo konstytucyjne to zespół norm regulujących podstawowe urządzenia ustroju państwa. I. POJĘCIE KONSTYTUCJI Konstytucja jest to ustawa wyposażona w największą moc prawną. Określa pod-stawowe zasady ustroju polity...

Poszanowanie prawa oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, podstawowymi obowiązkami obywatela demokratycznego państwa.

Poszanowanie prawa oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, podstawowymi obowiązkami obywatela demokratycznego państwa. Demokracja – inaczej wolność ludu, ustrój polityczny, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy. Wszyscy obywatele s...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2001

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2001 W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniej&...

Motyw miasta w literaturze

Motyw miasta w literaturze Cytaty o mieście: -To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, ale jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego-A. Lincoln -Mądry mężczyzna potrafi zbudować miasto, mądry kobieta zdolna jest doprowadzić...

Samorząd jako forma decentralizacji.

Samorząd jako forma decentralizacji. Decentralizacja to system organizacyjny w którym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfika...

Teorie poswtania Państwa

Teorie poswtania Państwa TEORIE POWSTANIA PAŃSTWA: teistyczna ? boskie pochodzenie władzy państwowej; istnieje konieczność podziału państwa na rządzących i rządzonych; koncepcja ta powstała w starożytności, licznych zwolenników zyskała w średniow...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry