• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zbigniew ...

Nawigacja

Zbigniew Antoni Rabsztyn - upływ czasu w jego twórczościZbigniew Antoni Rabsztyn - upływ czasu w jego twórczości
Zbigniew Antoni Rabsztyn - upływ czasu w jego twórczości

Autor: Robert TrzasnykRodowód twórczości Zbigniewa Antoniego Rabsztyna jest złożony i wielostronny. Szacunek dla dorobku Młodej Polski, dla osiągnięć impresjonistów, dla tajemnicy dzieł Caravaggia, dla magii dawnych mistrzów holenderskich, dla powściągliwej precyzji Dürera, dla rytmu dekoracyjnych form Matisse'a, dla kubistycznych osiągnięć Braque'a, dla zaskakujących zestawień surrealistów - w tak szerokim kręgu przychodzi szukać genezy sztuki Rabsztyna. Na zindywilizowanie jego talentu wpłynęły bogactwo i różnorodność podniet inspirujących go w różnych kierunkach. Zyskuje obraz świata, który przekracza granice poszczególnych stref kulturowych i czasowe oddalenie epok stylistycznych. To szerokie spojrzenie daje mu nieprzeciętnej skali perspektywę, dzięki czemu artysta może uchronić się przed wpływem krótkotrwałych mód. Jego twórczość reaguje na na nowe podniety, jednak przede wszystkim jest artystycznym dialogiem z nowymi tendencjami sztuki światowej, a zwłaszcza ze sztuką wszystkich epok.

W ciągłym poszukiwaniu najbardziej zwięzłej wypowiedzi tkwi pasja badawcza Rabsztyna, polegająca na odkrywaniu nowych właściwości przedmiotów i zjawisk; pozbawionych swej funkcji dosłownej, wiodą one w dziełach Rabsztyna swój samodzielny byt malarsko-poetycki. Ponieważ Rabsztyn swoiście posługuje się metodą eliminacji mniej istotnych cech przedmiotów rzeczywistych i dokonuje na nich niezwykle wyrafinowanych operacji, jego twórczość określa się mianem restrukturyzacji figuratywnej. Działania restrukturyzacyjne nie obejmują jedynie malarstwa czy grafiki - dotyczą również filmu animowanego, w tym m.in. "Easter Egg Adventure", pełnometrażowego filmu produkcji amerykańskiej, którego Rabsztyn jest współautorem.

Zbigniew Antoni Rabsztyn z równym powodzeniem uprawia rysunek, grafikę, malarstwo i film animowany, jednak wspólnym elementem i podwaliną jego środków plastycznego wyrazu pozostaje zwłaszcza malarstwo. Już na samym początku lat osiemdziesiątych artysta określił siebie następująco: "Interesują mnie te kwestie, które decydują o grze wyobraźni i te, za pomocą których artysta czerpie z otaczającego świata. Nie ujmuję się w ramy żadnego programu, nie podpisuję się pod żadną ideologią. Uznaję prymat nieskrępowanej wyobraźni twórczej, autonomię i niezależność twórcy. Jedynym programem jaki mogę przyjąć jest ten, że semantyczny i formalny charakter moich prac określa mnie samego."

Kunszt jego prac był wielokrotnie podkreślany i nagradzany. Krytycy i recenzenci niejednokrotnie prześcigali się w pochwałach. Hans Erni zwrócił uwagę, że "niezwykłe wyczulenie na zewnętrzne bodźce oraz elokwencja i inteligencja pozwalają Rabsztynowi operować coraz to innymi pokładami wyobraźni i zawładnąć nimi u odbiorców". W recenzji wystawy w krakowskim Bunkrze Sztuki w 1988 r.


Przykładowe prace

Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy Działania na rzecz ochrony przyrody karkonoskiej podjęto dopiero w końcu XIX w., gdy okazało się, że wraz z rozwojem pasterstwa i hodowli bydła, wyrębem lasów (drewno, i to w dużych ilościach, potrzebne było miejscowym papierniom i hutom szkła,...

Polska za pierwszych Piastów

Polska za pierwszych Piastów W 843r. Po zawarciu traktatu w Verdum nikomu nie znany skryba francuski spisał w Akwizgranie cenny i tajemniczy dokument Geograf Bawarski. Zamieszczone w nim informacje stanowiły o istnieniach organizmów politycznych na ziemiach polskich zawierała opis terytorium plemiennych, głów...

Wierzenia i prawdy moralne zawarte w "Dziadach II" Adama Mickiewicza

Wierzenia i prawdy moralne zawarte w "Dziadach II" Adama Mickiewicza Zarówno inspiracją, jak i filarami owego dzieła jest podłoże folklorystyczne, ściśle związane z wierzeniami i tradycjami ludowymi, które były dla romantyków źródłem wiedzy o zamierzchłej przeszłoś...

Tragiczny koniec błyskotliwej kariery Zenona Ziembiewicza

Tragiczny koniec błyskotliwej kariery Zenona Ziembiewicza Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak my myślimy o sobie my, jest się takim jak miejsce, w którym się jest…. To słowa Zenona, który zrobił błyskawiczną karierę, ale przy tym zatracił swe id...

Charakterystyka i ocena społeczeństwa polskiego w świetle słów ,,Nasz naród jak lawa… z III części ,,Dziadów Adama Mickiewicza.

Charakterystyka i ocena społeczeństwa polskiego w świetle słów ,,Nasz naród jak lawa… z III części ,,Dziadów Adama Mickiewicza. Trzecia część ,,Dziadów Adama Mickiewicza została napisana w Dreźnie. Stolica Saksonii po upadku powstania listopadowego stała si...

Zaimek

Zaimek Zaimek - to część mowy zastępująca inne częsci mowy.Zaimki wskazują na ssoby,przedmioty, cechy itd.bez dokładnego ich nazywania. Zaimkami są również wyrazy,którymi pytamy o częci mowy. Podział Zaimków: *ZAIMKI RZECZOWNE (zastapują rze...

Promieniowanie

Promieniowanie Pomimo wielu negatywnych skutków, jakie wymieniliśmy w naszej pracy promieniowanie posiada także wiele pozytywnych zastosowań. Nie chcemy ich wszystkich dokładnie opisywać, gdyż jest to temat bardzo szeroki Dosyć obszernie opisaliśmy elektrownie jądrowe, które to dosta...

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskona&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry