• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zbiorowe ...

Nawigacja

Zbiorowe środki ochrony ludności !Zbiorowe środki ochrony ludności !
!Zbiorowe środki ochrony ludności!W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w ktrych mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności:

• a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)

SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.

Zależnie od przeznaczenia rozrżnia się:

? schrony bojowe, np. dla karabinw maszynowych,

? schrony obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieprzyjaciela i pola walki,

? schrony dla ukrycia żołnierzy, ludności,

? schrony na stanowiskach dowodzenia,

? schrony medyczne, amunicyjne ,

? schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.

Ze względu na położenie schrony dzielimy na:

-wolno stojące – jeden metr pod ziemią

-pod budynkami – poniżej poziomu ziemiKażdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osb.

Schrony powinny zawierać :

? sanitariaty,

? kanalizacje,

? punkty medyczne

? umywalnie

? oświetlenie

? ogrzewanie

? zapasy żywności i wody

? własne źrdło zasilania

? sprzęt ratunkowy

? środki łączności Przykładowy schemat schronu

? radio na baterie

? termosy

? gaśnice

? kilofy, łopaty, łomy.

Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze.UKRYCIA służą krtkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.

Ukrycia mają służyć do krtkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwrczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:

? ławki do siedzenia

? zapas żywności i wody do picia,

? sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,

? apteczkę,

? latarki na baterie.SZCZELINY PRZECIWLOTNICZE

Chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynkw mieszkalnych, ale wynoszącej nie mniej niż połowę wysokości gmachu plus 3 m i nie więcej niż 150 m. Przebywająca ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać swoje etatowe lub zastępcze środki ochrony drg oddechowych i skry. Takie szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.Przykładowy obraz szczeliny Przeciw-lotniczej.• b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone)Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony:

? podporządkować się służbą schronowym

? schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału

? każdy ma mieć:

- dokument tożsamości

- leki

- środki opatrunkowe

- żywność, wodę

- środki ochrony

- latarka, koc

? nie wolno mieć:

- ostrych narzędzi

- substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących

? nie wolno palić, biegać


Przykadowe prace

"W świetle lamp filujących" - Rżewicz

"W świetle lamp filujących" - Rżewicz W świetle lamp filujących to utwr wydany niedawno, zaliczyć go możemy do najnowszych wierszy poety. Minęło już 50 lat odkąd Rżewicz zadebiutował publikując swj pierwszy tomik. Poeta urodził się w 1921 roku...

Fonetyka

Fonetyka c przed e,i,y [s] np. merci c przed resztą [k] - cacao [s] np. garon, leon ch [sz] np. chanel, chat g przed e,i,y [ż] np. garage g przed resztą [g] np. bagage gn [ń] np. Pologne h [-] np. hiver j [ż] np. juhior ill [j] np. baille mn [n] np. automne ph [f] np. ph...

Ryby

Ryby Ryby rżnią się od siebie, ale mają wiele wsplnych cech, ktre pozwalają odrżnić je od innych zwierząt. Wszystkie ryby są kręgowcami, żyją w wodzie, mają płetwy umożliwiające pływanie, łuski chroniące ciało i oddychają...

Biografia Jana Pawła II

Biografia Jana Pawła II ,,Wypracowanie o Papieżu Był 18 maja 1920 roku ,w tym właśnie dniu w Wadowicach na świat przyszedł Karol Wojtyła, syn Karola i Emilli Kaczorowskich Wojtyłw .Karol (syn) był jednym z trjki dzieci Wojtyłw ,niestety ,nigdy nie poznał swoj...

Choroby dziedziczne

Choroby dziedziczne U osb zdrowych istnieje duża zmienność rżnych cech, ale w granicach normy. Wiele zmian w genach powoduje jednak zaburzenia, ktre nie są już stanem normalnym, lecz chorobą. Pewne choroby powodują upośledzenie umysłowe- rżne w rozmaitych chorobach. Istn...

Wpływ używek na układ nerwowy

Wpływ używek na układ nerwowy ALKOHOL Chyba najbardziej wrażliwy z układw, zwłaszcza na działanie substancji takich jak alkohol etylowy oraz produkty jego przemiany materii. To właśnie w nim widać najlepiej oraz najszybciej efekty neurotoksycznego oddziaływania tej subst...

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce 1. Ewolucja poziomu bezrobocia w Polsce oraz jego przyczyny. Zjawisko bezrobocia jest obserwowane i analizowane od początku transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Zainteresowanie problematyką bezrobocia jest nadal duże. Wynika to zarwno ze skali tego zjawiska, jak i jego rangi w wa...

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrw

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrw Dwoma najważniejszymi aktami prawnymi określającymi pozycję ustrojową, kompetencje i uprawnienia Prezesa Rady Minstrw są: ? Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ? Ustawa o Radzie Ministrw z dnia 8 sierpnia 1996 r. W składzie rz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry