• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zbiorowe ...

Nawigacja

Zbiorowe środki ochrony ludności !Zbiorowe środki ochrony ludności !
!Zbiorowe środki ochrony ludności!W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w ktrych mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności:

• a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)

SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.

Zależnie od przeznaczenia rozrżnia się:

? schrony bojowe, np. dla karabinw maszynowych,

? schrony obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieprzyjaciela i pola walki,

? schrony dla ukrycia żołnierzy, ludności,

? schrony na stanowiskach dowodzenia,

? schrony medyczne, amunicyjne ,

? schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.

Ze względu na położenie schrony dzielimy na:

-wolno stojące – jeden metr pod ziemią

-pod budynkami – poniżej poziomu ziemiKażdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osb.

Schrony powinny zawierać :

? sanitariaty,

? kanalizacje,

? punkty medyczne

? umywalnie

? oświetlenie

? ogrzewanie

? zapasy żywności i wody

? własne źrdło zasilania

? sprzęt ratunkowy

? środki łączności Przykładowy schemat schronu

? radio na baterie

? termosy

? gaśnice

? kilofy, łopaty, łomy.

Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze.UKRYCIA służą krtkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.

Ukrycia mają służyć do krtkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwrczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:

? ławki do siedzenia

? zapas żywności i wody do picia,

? sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,

? apteczkę,

? latarki na baterie.SZCZELINY PRZECIWLOTNICZE

Chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynkw mieszkalnych, ale wynoszącej nie mniej niż połowę wysokości gmachu plus 3 m i nie więcej niż 150 m. Przebywająca ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać swoje etatowe lub zastępcze środki ochrony drg oddechowych i skry. Takie szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.Przykładowy obraz szczeliny Przeciw-lotniczej.• b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone)Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony:

? podporządkować się służbą schronowym

? schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału

? każdy ma mieć:

- dokument tożsamości

- leki

- środki opatrunkowe

- żywność, wodę

- środki ochrony

- latarka, koc

? nie wolno mieć:

- ostrych narzędzi

- substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących

? nie wolno palić, biegać


Przykadowe prace

Sprawozdanie z koncertu.

Sprawozdanie z koncertu. Dnia 13.04.2003, o godzinie 1900, w kościele p.w. Piotra i Pawła odbył się kolejny w tym roku koncert z cyklu IN REGENERATIONEM . W przedstawieniu udział brał chr mieszany Infinitum Cantamus , działający przy Towarzystwie Muzycznym Schola Cantorum Posnan...

Streszczenie - Przygody Robinsona Cruzoe.

Streszczenie - Przygody Robinsona Cruzoe. Robinson wychowywa si w Anglii, w miecie York. Jego ojciec by zamonym kupcem, ktrego dwch synw zgino na morzu. Nic wic dziwnego, e najmodsze z dzieci chcia widzie na ldzie, sprzeciwia si jego mioci do podry. Jednak Robinson uciek z domu i zacign si na statek....

Przedstaw tradycję kabaretu w kulturze polskiej XX wieku.

Przedstaw tradycję kabaretu w kulturze polskiej XX wieku. Kabaret to typ małego teatrzyku nastawionego na rozrywkę, grającego w otoczeniukameralnym: w małych salkach, kawiarniach, a nawet w prywatnym mieszkaniu. Program kabaretowy jest najczęściej składany, przeważają w ...

Walka o zachowanie polskości w zaborze rosyjskim i pruskim w 2. połowie XIX w.

Walka o zachowanie polskości w zaborze rosyjskim i pruskim w 2. połowie XIX w. Nard polski znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w wyniku klęski powstania styczniowego. Natychmiast po jego stłumieniu zarządzono represje wobec polskiej ludności znajdującej się na ziemiach rosyjsk...

Czy kamyk jast stworzeniam doskonalym?

Czy kamyk jast stworzeniam doskonalym? Wedlug autora wiersza pt.: "Kamyk" - Zbigniewa Herberta - kamyk jest stworzeniem dosknalym. Jednak ja nie zgadzam sia z ta opinia. Doskonalosc kojarzy sia z zyciem. A kamyk przeciez wcale nie zyje - nie ma w nim ani kszty zycia. Doskonalosc to brak wad. Kamyk nie ma wad, ale ni...

Rola emocji i procesw poznawczych w społecznym funkcjonowaniu jednostki

Rola emocji i procesw poznawczych w społecznym funkcjonowaniu jednostki Egzystencja wspłczesnego człowieka w nowoczesnym społeczeństwie bezsprzecznie jest czymś jakościowo rżnym od bytowania gatunku homo u podstaw jego rozwoju. Żyjemy w miastach, w ktrych gęstoś&...

Opis obrazu "Ostatnia Wieczerza" da Vinciego

Opis obrazu "Ostatnia Wieczerza" da Vinciego Obraz Leonardo Da Vinci pod tytułem Ostatnia Wieczerza jest malowidłem ściennym znajdującym się w kościele Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Dzieło powstało w latach 1495-1498 na zamwienie księcia Mediolanu Ludovico Sforzy. Obraz ...

Absolutyzm francuski

Absolutyzm francuski 1. Jean Bodin w 1577r. wydał ?Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej?, w ktrych zawarł swoją teorię państwa i prawa. Popierał umiarkowaną formę monarchii absolutnej, w ktrej panujący miał suwerenną władzę ograniczoną prawem Boskim,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry