• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zbiorowe...

Nawigacja

Zbiorowe środki ochrony ludności !Zbiorowe środki ochrony ludności !
!Zbiorowe środki ochrony ludności!W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w ktrych mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności:

• a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)

SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.

Zależnie od przeznaczenia rozrżnia się:

? schrony bojowe, np. dla karabinw maszynowych,

? schrony obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieprzyjaciela i pola walki,

? schrony dla ukrycia żołnierzy, ludności,

? schrony na stanowiskach dowodzenia,

? schrony medyczne, amunicyjne ,

? schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.

Ze względu na położenie schrony dzielimy na:

-wolno stojące – jeden metr pod ziemią

-pod budynkami – poniżej poziomu ziemiKażdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osb.

Schrony powinny zawierać :

? sanitariaty,

? kanalizacje,

? punkty medyczne

? umywalnie

? oświetlenie

? ogrzewanie

? zapasy żywności i wody

? własne źrdło zasilania

? sprzęt ratunkowy

? środki łączności Przykładowy schemat schronu

? radio na baterie

? termosy

? gaśnice

? kilofy, łopaty, łomy.

Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze.UKRYCIA służą krtkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.

Ukrycia mają służyć do krtkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwrczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:

? ławki do siedzenia

? zapas żywności i wody do picia,

? sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,

? apteczkę,

? latarki na baterie.SZCZELINY PRZECIWLOTNICZE

Chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynkw mieszkalnych, ale wynoszącej nie mniej niż połowę wysokości gmachu plus 3 m i nie więcej niż 150 m. Przebywająca ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać swoje etatowe lub zastępcze środki ochrony drg oddechowych i skry. Takie szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.Przykładowy obraz szczeliny Przeciw-lotniczej.• b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone)Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony:

? podporządkować się służbą schronowym

? schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału

? każdy ma mieć:

- dokument tożsamości

- leki

- środki opatrunkowe

- żywność, wodę

- środki ochrony

- latarka, koc

? nie wolno mieć:

- ostrych narzędzi

- substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących

? nie wolno palić, biegać


Przykadowe prace

Pomoc naukowa - ściąga

Pomoc naukowa - ściąga wzr na ciśnienie p=Fn/S p-ciśnienie Fn-wartość siły nacisku S-pole powierzchni 1pascal jest to ciśnienie jakie wywiera siła nacisku 1Nna pole powierzchni 1m2 parcie-siła wywierana przez ciało na powierzchnię w kierun...

To wyjątkowo trafny tytuł - Stefan Żeromski Syzyfowe prace.

To wyjątkowo trafny tytuł - Stefan Żeromski Syzyfowe prace. Syzyfowe prace były jedną z pierwszych powieści Stefana Żeromskiego. Początkowo książka miała mieć tytuł Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace. Jakie były tego powody? Dlaczego pisarz to zrobił? ...

Reguła świętego Benedykta

Reguła świętego Benedykta W niniejszej pracy chciałbym przedstawić Regułę życia monastycznego napisaną przez św. Benedykta z Nursji. Prezentacja ta nie będzie szczegłowym opracowaniem tego dzieła, lecz tylko oglnym rysem duchowości monastycznej w nim ...

List otwarty do radnych miasta z prośbą o nowe tereny rekreacyjne.

List otwarty do radnych miasta z prośbą o nowe tereny rekreacyjne. Bielsko – Biała, 26.04.2004 Radni Miasta Bielska- Białej List otwarty. W imieniu mieszkańcw Bielska- Białej zwracam się z prośbą o wygospodarowanie nowych terenw rekreacyjnych nad Bia&#...

Grzechy romantycznego indywidualizmu i prby.

Grzechy romantycznego indywidualizmu i prby. "Gdzie będzie pycha, tam będzie hańba A gdzie pokora, tam mądrość" Salomon, krl izraelski Adam Mickiewicz tworząc Dziady drezdeńskie pragnął ukazać tragizm epoki romantyzmu, w ktrej żył i ktra miała...

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideow...

Poezja: Herbert, Miłosz, Szymborska

Poezja: Herbert, Miłosz, Szymborska WISŁAWA SZYMBORSKA Bohater i świat w poezji Szymborskiej • Świat urojony, pozahistoryczny • Człowiek codzienny, dobry, odpowiedzialny, gnębiony przez cywilizację, uczuciowy związany z krajem • Kobieta, ktra ubiega si...

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożg, pozmodernizm

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożg, pozmodernizm Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od lat siedemdziesiątych jest on powsze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry