• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Zbiorowe ...

Nawigacja

Zbiorowe środki ochrony ludności !Zbiorowe środki ochrony ludności !
!Zbiorowe środki ochrony ludności!W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w ktrych mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności:

• a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)

SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.

Zależnie od przeznaczenia rozrżnia się:

? schrony bojowe, np. dla karabinw maszynowych,

? schrony obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieprzyjaciela i pola walki,

? schrony dla ukrycia żołnierzy, ludności,

? schrony na stanowiskach dowodzenia,

? schrony medyczne, amunicyjne ,

? schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.

Ze względu na położenie schrony dzielimy na:

-wolno stojące – jeden metr pod ziemią

-pod budynkami – poniżej poziomu ziemiKażdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osb.

Schrony powinny zawierać :

? sanitariaty,

? kanalizacje,

? punkty medyczne

? umywalnie

? oświetlenie

? ogrzewanie

? zapasy żywności i wody

? własne źrdło zasilania

? sprzęt ratunkowy

? środki łączności Przykładowy schemat schronu

? radio na baterie

? termosy

? gaśnice

? kilofy, łopaty, łomy.

Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze.UKRYCIA służą krtkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.

Ukrycia mają służyć do krtkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwrczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:

? ławki do siedzenia

? zapas żywności i wody do picia,

? sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,

? apteczkę,

? latarki na baterie.SZCZELINY PRZECIWLOTNICZE

Chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynkw mieszkalnych, ale wynoszącej nie mniej niż połowę wysokości gmachu plus 3 m i nie więcej niż 150 m. Przebywająca ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać swoje etatowe lub zastępcze środki ochrony drg oddechowych i skry. Takie szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.Przykładowy obraz szczeliny Przeciw-lotniczej.• b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone)Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony:

? podporządkować się służbą schronowym

? schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału

? każdy ma mieć:

- dokument tożsamości

- leki

- środki opatrunkowe

- żywność, wodę

- środki ochrony

- latarka, koc

? nie wolno mieć:

- ostrych narzędzi

- substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących

? nie wolno palić, biegać


Przykadowe prace

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiw i podrży oraz służby dworskiej osiadł na ostatnie, niezwykle płodno poetycko piętnastolecie swego &...

Skrobia i celuloza jako wielocukry.

Skrobia i celuloza jako wielocukry. Cukry (węglowodany, sacharydy) są to związki organiczne węgla (C), wodoru (H) i tlenu (O), zawierające dwie z trzech rodzajw grup funkcyjnych: hydroksylowa, ketonowa, aldehydowa. Dzielą się na: 1) monosacharydy ( cukry proste ) 2) disacharydy ( dwucuk...

Związek Renesansu polskiego z Antykiem.

Związek Renesansu polskiego z Antykiem. Zwiazek renesansu polskiego z antykiem. Terminem renesans obejmuje sie odnowienie, odrodzenie sie ludzkosci, podnoszenie sie jej na wyzsze poziomy intelektualne i rozwojowe. To odkreslenie odrebnosci tej epoki od sredniowiecza, a jednoczesnie wskazanie na nowy okres w dziejach lud...

Ewidencja zapasw materiałw

Ewidencja zapasw materiałw Ewidencję zapasw materiałw prowadzi się na kontach zespołu 3. Materiał to rzeczowy składnik majątku obrotowego, ktry zużywa się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym. Materiały można podzielić na: podstawowe, pomocnicze, pal...

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny jest zarwno instytucją Wsplnoty, jak i bankiem. Został utworzony w 1958 roku na mocy artykułu 130 Traktatu Rzymskiego. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Wsplnoty Europejskiej, ktrego zadaniem jest finansowanie inwestycji przyczyniających si...

"Czy wspłczesny świat potrzebuje filozofw?"

"Czy wspłczesny świat potrzebuje filozofw?" Filozof - myśliciel - osoba, ktra z wewnętrznej potrzeby zastanawia się nad istnieniem i sensem życia. Z języka greckiego słowo filozofia znaczy umiłowanie mądrości (filo – sofia), czyli filozof jest mędrcem...

Wprowadzenie do teorii gospodarowania

Wprowadzenie do teorii gospodarowania WPROWADZENIE DO TEORII GOSDPODAROWANIA Ekonomia jako nauka Adam Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, ktre przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodw" (1776). Dzieło to jest uznawane za podsta...

Kolęda polska (od F. Karpińskiego po czasy wspłczesne) Przedstaw dzieje i cechy charakterystyczne gatunku.

Kolęda polska (od F. Karpińskiego po czasy wspłczesne) Przedstaw dzieje i cechy charakterystyczne gatunku. Wyraz kolęda jest tradycji rzymskiej, a pochodzi od łac słowa calendae , oznaczające pierwszy dzień miesiąca. W Rzymie obchodzono to bardzo uroczyście. Odwiedzano się...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry