• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zdania z&...

Nawigacja

Zdania złożone



Zdania złożone


Zdania złożone



Zdania współrzędne



Zdania współrzędne łączne

(spójniki: i, oraz, a, ani, to - to, tudzież)

_______ _ _ _ _ _______





Zdania współrzędne rozłączne

(spójniki: albo, czy, lub, bądź)

____________



Zdania współrzędnie przeciwstawne

(spójniki: ale, a, bez, jednak, zaś, natomiast, czyli, to jest)



_____>_______>_____









Zdania podrzędne



Zdania podrzędne podmiotowe

(odpowiadają na pytania: kto? co?)



Zdania podrzędne orzecznikowe

(odpowiadają na pytania: czym jest? jaki jest?)



Zdania podrzędne dopełnieniowe

(odpowiadają na pytania przypadków zależnych: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym?)



Zdania podrzędne przydawkowe

(odpowiadają na pytania: jaki? który? czyj? ile?)



Zdania podrzędne okolicznikowe:



Zdania okolicznikowe miejsca

Wskazują miejsce i kierunek.

(odpowiadają na pytania: gdzie? skąd? dokąd?)



Zdania okolicznikowe czasu

Wskazują na czas dokonania czynności zdania nadrzędnego.

(odpowiadają na pytania: kiedy? odkąd? jak długo? dopóki? jak często?)



Zdania okolicznikowe celu

Wskazują, w jakim celu wykonana jest czynność.

(odpowiadają na pytania: po co? na co? w jakim celu?)





Zdania okolicznikowe przyczyny

Wyrażają przyczynę tego, o czym się mówi w zdaniu.

(odpowiadają na pytania: dlaczego? czemu? przez co? za co? wskutek czego? z jakiego powodu?)



Zdania okolicznikowe sposobu

Wskazują, w jaki sposób odbywa się czynność.

(odpowiadają na pytania: jak? w jaki sposób?)



Zdania okolicznikowe przyzwolenia

Zawierają myśl sprzeczną z tym, o czym się mówi w zdaniu nadrzędnym.

(odpowiadają na pytania: mimo czego?)



Zdania okolicznikowe stopnia i miary

Wskazuje na stopień lub miarę ujawnienia czynności.

(odpowiadają na pytania: jak? jak bardzo? o ile? jakim sposobem?)



Zdania okolicznikowe warunku

Wskazują warunki, przy których czynność zdania nadrzędnego może być wykonana.

(odpowiadają na pytania: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?)











Przykładowe prace

Modlitwa do Bogarodzicy Baczyńskiego

Modlitwa do Bogarodzicy Baczyńskiego W wierszu "Modlitwa do Bogarodzicy" podmiot liryczny reprezentowany jest przez żołnierzy, zaś sytuacja liryczna ma najprawdopodobniej miejsce na dzień przed trudną bitwą. Tytuł jaki nosi ten wiersz jest nieprzypadkowy. Matka Boska uznaw...

Mein Lieblingsfest - Weihnachten

Mein Lieblingsfest - Weihnachten Die Feste erinnern uns meistens an besondere Ereignisse. Zum Beispiel in Polen feiern die Leute Ostern zur Erinnerung der Christi Auferstehung oder der Tag des 11 Novembers – zur Erinnerung der Wiedergewinnung der Freiheit. Als ich Kind war, waren Weihnachten mein Lieblingfest. Es war das ...

Hipotermia (referat)

Hipotermia (referat) Hipotermia czyli przechłodzenie organizmu jest dolegliwością, w wyniku której temperatura ciała (u ludzi) spada poniżej bezwzględnego minimum normy fizjologicznej czyli 36 °C. Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochłodzniem organizmu w stosunku do jego zdolności w...

Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych

Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych Władysław Broniewski - ten poeta-żołnierz, legionista Piłsudskiego, przeszedł po I wojnie światowej tę samą mniej więcej drogę co bohater "Przedwiośnia" Żeromskiego - Cezary Baryka. Stał się pło...

Wpływ Starożytnej grecji na rozwój ludzkości

Wpływ Starożytnej grecji na rozwój ludzkości Starożytna Grecja składała się z małych polis. Nie była zbyt duża i nigdy nie stworzyła jednego państwa. Jednak moim zdaniem miała dość duży wpływ, za pośrednictwem Cesarstwa Rzymskiego, ...

Inflanty w polityce państw bałtyckich od XVI do XVIII wieku

Inflanty w polityce państw bałtyckich od XVI do XVIII wieku Inflanty to kraina historyczna powstała w średniowieczu w obrębie posiadłości Zakonu Kawalerów Mieczowych nad rzeką Dźwiną i Zatoką Ryską. Dawne Inflanty obejmują terytoria dzisiejszej Estonii i Łotwy...

Bezpieczeństwo w górach i na rowerze

Bezpieczeństwo w górach i na rowerze Rowery – bezpieczeństwo Jazda W czasie jazdy uważajmy na innych uczestników ruchu; nie w każdym kraju kierowcy są tak tolerancyjni i uprzejmi jak w Austrii czy Skandynawii. Jeśli jedziemy grupą starajmy się jechać jeden za drugim. ...

Romantycy zginąć muszą. Ten świat nie dla nich. Przedstaw sylwetkę Edwarda Stachury odwołując się do jego twórczości.

Romantycy zginąć muszą. Ten świat nie dla nich. Przedstaw sylwetkę Edwarda Stachury odwołując się do jego twórczości. Życie Edwarda Stachury jest nierozerwalnie związane z jego twórczością. Zjawisko to możemy zaobserwować również u innych pisarzy, je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry