• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zdania z...

Nawigacja

Zdania z niemieckiego WSSMZdania z niemieckiego WSSM
1. Karol i Paweł studiują w Dreźnie.

- Karl und Paul studieren in Dresden

2. Tutaj też mieszkają.

- Sie wohnen auch hier.

3. Karol studiuje biologię.

- Karl studiert biologie.

4. Paweł studiuje geologię.

- Paul studiert geologie.

5. Uczą się razem.

- Sie lernen zusammen.

6. Co ty studiujesz?

- Was studierst du?

7. Czy uczysz się dużo?

- Lernst du viel?

8. Pan Bergson uczy języka Szwedzkiego.

- Herr Bergson unterrichter Schwedisch.

9. Karol i Paweł znaja Pana Bergsona.

- Karl und Paul kennen Herr Bergson.

10. Czekają tutaj na Pana Bergsona.

- Sie warten hier auf Herr Bergson.

11. On dziś egzaminuje.

- Er pr?ft heute.

12. Czy egzaminuje rwnież pojutrze?

-Pr?ft er auch ?bermorgen?

13. Pochodzę z Warszawy.

- Ich komme aus Warschau.

14. Pracuję w Berlinie.

-Ich arbeite in Berlin.

15. Tutaj uczę się języka niemieckiego.

- Hier lerne ich Deutsch.

16. Czy znasz język niemiecki?

-Kennst du Deutsch?

17. Czekam na Karola.

- Ich warte auf Karl.

18. Mieszkamy razem.

- Wir wohnen zusammen.

19. Kiedy on przyjdzie.

- Wann kommt er.

19. Nazywam się Anna Krall.

- Ich heie Anna Krall.

20. Jestem dziś chora.

- Ich bin heute krank.

20. mam gorączkę.

- Ich habe Fieber.

21. Idę do dra Adlera.

- Ich gehe zu Dr Adler.

22. Dr Adler jest lekarzem.

- Dr Adler ist ein Arzt.

23. On przyjdzie dziś pźniej.

- Er kommt heute sp?ter.

24. Studenci czekają

- Die Studenten warten.

25. Lekarz bada Karola.

- Der Arzt untersucht Karl.

26. Karol dostaje receptę i idzie szybko do domu.

- Karl bekommt das Rezept und geht schnell nach Hause.

27. Paweł przyniesie lekarstwa.

- Paul halt die Medizin.

28. On jest zdrowy.

- Er ist gesund.

29. Paweł życzy Karolowi szybkiego powrotu do zdrowia.

- Paul w?nscht Karl gute Besserung.

30. Pojutrze egzaminuje prof. Berger.

- Ubermorgen pr?ft Professor Berger.

31. Od wczoraj studenci dużo się uczą.

- Seit gestern lernen studenten sehr viel.

32. Karol I paweł rwnież pilnie pracują.

- Karl und Paul arbeiten auch fleiig.

33. Karol pyta, Paweł odpowiada.

- Karl fragt, Paul antwortet.

34. Tłumaczą i powtarzeją zwroty i wyrażenia.

- Się ?bersetzen und wiederholen die Ausdr?che und Wendungen.

35. Na pewno zdadzą egzamin.

- Sie machen die Pr?fung bestimmt.

36. I oni tak sądzą.

- Das glauben Sie auch.

37. Jutro idę do Pani Bauer.

- Morgen gehe ich zu Frau Bauer.

38. Pani Bauer jest robotnicą.

- Frau Bauer ist eine Arbeitenn.

39. Ciężko pracuje.

- Sie arbeitet schwer.

40. Jutro ma wolne i będzie w domu.

- Morgen hat sie frei und ist zu Hause.

41. Mieszka obok nas.

- Sie wohnt nabenan.

42. Dzieci mają kwiaty.

- Die Kinder haben Blumen.

43. Maria ma rze.

- Maria hat Rosen.

44. Ingrid ma goździki.

- Ingrid hat Nelken.

45. Rże są żłte.

- Die Rose sind gelb.

46. Goździki są czerwone i białe.

- Die Nelke sind rot und wei.

47. Czy ty też masz kwiaty.

- Hast du auch Blumen.

48. Paweł ma jutro lekcje języka niemieckiego i uczy się pilnie.

- Paul hat morgen Deutschunterricht und er lernt fleiig.

49. On pisze zadania.

- Er schreibt eine Aufgabe.

50. Zadanie jest trudne.

- Die Aufgabe ist schwer.

51. Walter słucha muzyki.

- Walter hort Musik.

52. Paweł mwi: Przepraszam, przeszkadzasz

- Paul sagt: Entschuldige, du storst

53. Uspokj się, prosze !

- Sie bitte still !

54. Ja teraz pracuje.

- Ich arbeite jetzt.

55. Ucz się też.

- Lerne auch.

56. Ty także masz jutro egzamin.

- Du hast morgen eine Pr?fung.

57. Walter odpowiada: “Masz racje

- Walter antwortet : “ Du hast recht

58. Idę dziś do kawiarni.

- Ich gehe heute in ein Cafe.

59. Tam są już moje koleżanki.

- Dort sind schon meine Fraundinnen.

60. One zamawiają 2 kawy, herbatę i 3 kawałki tortu.

- Się bestellen zwei Koffees, einen Tee und drei St?ck Torte.

61. Kelner przynosi napoje i tort.

- Der Kellner bringt Getr?nke und eine Torte.

62. Tort smakuje bardzo dobrze.

- Die Torte schmeck sehr gut.

63. Zamawiam jeszcze lody dla Helgi i butelkę coli.

- Wir bestellen noch Eis f?r Helga und eine Flasche Cola.

64. Potem płacimy rachunek i idziemy do domu.

- Dann bezahlen wir die Rechnung und wir gehen nach Hause.

65. Lekcje się skończyły.

- Der unterricht ist aus.

65. Uczniowie szybko idą do bufetu.

- Sch?ler gehen in eine Cafeteria.

66. Bufet jest bardzo mały.

- Die Cafeteria ist sehr klein.

67. Tu przychodzi mniej więcej 50 uczniw.

- Hier kommen ungef?hr f?nfzig sch?ler.

68. Dzieci piją tu rwnież mleko.

- Die Kinder trinken hier auch Milch.

69. Kto tutaj obsługuje

- Wer bedient hier.

70. Czy smakuje ta kawa.

- Schmecht der Kaffee.

71. Proszę chwileczkę poczekać.

- Warten Się bitte einen Augenblick.

72. Kawiarnia jest przytulna i ładna.

- Das Caf ist gem?tlich und schon.

73. Co podać ? Dla mnie proszę piwo.

- Się w?nschen ? Ich bekomme ein Bier.

74. Ile masz jeszcze pieniędzy.

- Wie viel Geld hast du noch.

75. Pijcie mleko! To jest zdrowo.

- Trinkt Milch. Das ist gesund.

76. Karol nie idzie dziś na wykład.

- Karl geht heute in eine Vorlesung.

77. Odwiedza więc Pana Berga.

- Er besucht also Herr Berg.

78. Pan Berg jest bardzo zadowolony i dużo opowiada.

- herr Berg ist sehr zufrieden und er erz?hlt sehr viel.

79. Potem Karol pokazuje Panu Bergowi list.

- Dann zeigt Karl dem Herrn Berg einen Brief.

80. Jest to list od Marii i Ewy.

- Das ist ein Brief von Marie und Eva.

81. One są teraz w Wiedniu i mieszkają tam w hotelu.

- Sie sind jetzt in Wien und sie wohnen dort in dem Hotel.

82. Mają dużo czasu i zwiedzają muzea.

- Sie haben viel Zeit und sie besuchen die Museeu.

83. Niestety Maria i Ewa mają mało pieniędzy i pozostaną w

Wiedniu tylko 6 dni.

- Leider haben Marie und Eva wenig Geld und sie bleiben in

Wien nur sechs Tage.

84. Dlaczego nie śpisz jeszcze? – Nie jestem zmęczony.

- Warum schl?fst du noch nicht? –Ich bin nicht m?de.

85. On jest asystentem na uniwersytecie w Wiedniu.

- Er ist ein Assistent an der Universit?t in Wien.

86. Listonosz przynosi list od rodziny. Rodzice piszą: Przyjedź

natychmiast . Czekamy

- Der Brieftr?ge bringt einen Brief von der Familie. Die Eltern

schreiben: Komm sofort. Wir warten.

87. Jak podoba się obcokrajowcom miasto.

- Wie gef?llt den Ausl?ndern die Stadt.

88. Czy jedziesz autobusem czy pociągiem.

- F?hrst du mit dem Bus oder mit dem Zug.

89. Nie jestem jeszcze zdrowa.

- Ich bin noch nicht gesund.

90. Czy tramwaj zatrzyma się tutaj? –Ależ naturalnie.

- H?lt die Straenbalm hier? – Aber nat?rlich!

91. On niesie 2 walizki. One nie są ciężkie.

- Er tr?gt zwei Koffer . Się sind nich schwer.

92. Nie jadę takswką.

- Ich fahre mit keinem Taxi.

93. Czy Kurt już jest w domu. – Nie jeszcze go niema.

- Ist Kurt schon zu Hause? – Nein, er ist noch nicht da.


Przykadowe prace

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce człowieka "Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia" - Benjamin Franklin Woda to związek chemiczny niezbędny do podtrzymania życia. Niektre drobnoustroje potrafią żyć bez powietrza, nie istnieje jednak organizm zdolny...

Czy literatura renesansu miała charakter odtwrczy ?

Czy literatura renesansu miała charakter odtwrczy ? Każda epoka w literaturze korzysta z idei epok wcześniejszych, wychwalając je, czasem krytykując. Zastanawiając się nad szeroko pojętym problemem odtwrczości dojść można do zupełnie abstrakcyjnych wnioskw. Bo c...

Rekcja czasownika-ściąga

Rekcja czasownika-ściąga Schreiben uber+A-pisać o Sich interessieren fur+A-interesować się Helfe bei+D-pomagać przy Warten auf+A-czekać na Beginnen mit+D-zaczynać od Sorgen fur+A-troszczyć się o Verzchiten auf+A-zrezygnować z Erzahlen uber+A-opowiada...

PO Broń - ściąga

PO Broń - ściąga Broń to środki i przedmioty do walki w ataku jak i w obronie, ktre przeznaczone są do zadawania strat przeciwnikowi. Broń palna to broń wykorzystująca do miotania pocisku proces szybkiego spalania ładunku prochowego. Podział ze względu na kaliber(najm...

Kredyt jako źrdło finansowania

Kredyt jako źrdło finansowania Prowadzenie działalności gospodarczej, szybki wzrost skali działania wymaga dysponowania odpowiednimi zasobami środkw finansowych. Powszechnie występującym zjawiskiem jest fakt koncentracji przychodw i wydatkw w pewnych okresach, ktre często nie pok...

Podstawowe pojęcia z wiedzy o kulturze

Podstawowe pojęcia z wiedzy o kulturze Wiedza o Kulturze Etymologia słowa kultura zawiązana jest z rolnictwem carere znaczy oprawiać, pielęgnować. To co jest wynikiem pielęgnacji i uprawy rżni się od tego, co rodzi się samo – wyłącznie wg działania n...

Człowiek jako jednostka jest nierozerwalną częścią społeczeństwa i nie potrafi żyć w odosobnieniu. Przedstaw argumenty potwierdzające lub zaprzeczaj&#

Człowiek jako jednostka jest nierozerwalną częścią społeczeństwa i nie potrafi żyć w odosobnieniu. Przedstaw argumenty potwierdzające lub zaprzeczające tej tezie. Zanim zacznę opowiadać się za lub przeciw postawionej tezie powinnam powiedzieć o czym powin...

Recenzja filmu "Pan Tadeusz".

Recenzja filmu "Pan Tadeusz". Niedawno obejrzałam film Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz będący ekranizacją słynnej epopei Adama Mickiewicza o tym samym tytule. Treść filmu "Pan Tadeusz" opowiada o nadziejach na pokonanie rosyjskiego zaborcy i odzyskanie własnego państwa, jakie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry