• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zenon Zi...

Nawigacja

Zenon Ziembiewicz - głwny bohater "Granicy" Zofii Nałkowskiej.Zenon Ziembiewicz - głwny bohater "Granicy" Zofii Nałkowskiej.
W życiu bywają sytuacje, kiedy człowiek zachowuje się wbrew sobie. Chęć zdobycia władzy, sławy czy korzyści materialnych często powoduje, że jest on w stanie zrobić wszystko, aby osiągnąć swoje cele, nie zważając nawet na konsekwencje własnych działań. Dbając o swoje interesy, człowiek zapomina, co jest w życiu tak naprawdę ważne, jakie są najwyższe wartości. W rezultacie, taka osoba posiada zdolność do zachowań niemoralnych, ktre zawsze ranią innych ludzi oraz pozostawiają skutki w ich najbliższym otoczeniu. W takiej sytuacji, jeżeli człowiek nie dysponuje silną psychiką, jest słaby i ulega emocjom, wszystko to może doprowadzić go do załamania i końcowego upadku. O osobie, ktra postępuje właśnie w taki nieetyczny i niehonorowy sposb, można powiedzieć, że straciła twarz. W literaturze znajdujemy wiele przykładw takiego postępowania, a głwny bohater Granicy Zofii Nałkowskiej – Zenon Ziembiewicz jest niewątpliwie jednym z nich.

Zenon Ziembiewicz pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej. Wychowywał się w Boleborzy, gdzie majątkiem należącym do państwa Tczewskich zarządzał jego ojciec – Walerian. Młody Ziembiewicz był zdolnym, ambitnym chłopcem oraz pilnym i wzorowym uczniem. Wysokie oceny w szkole zapewniły mu studiowanie w Paryżu. Interesowała go polityka, tematyka społeczna, pragnął poszerzać swoje horyzonty intelektualne. Pod wpływem zdobywanej wiedzy, nabytego wykształcenia oraz pobytu w wielkim mieście, Zenon z roku na rok czuł się coraz bardziej obcy we własnym domu:Zenon wracał i oczami bardziej dorosłymi patrzył na rodzicw. Od tego widzenia stygło mu serce i gorzki wstyd ściskał gardło, jak łzy.Żywił większą niechęć do swoich rodzicw i sposobu ich życia, nie rozumiał ich. Krytykował postawę ojca, ktry oddawał się głwnie dwm pasjom – polowaniom i uwodzeniu wiejskich dziewczyn. Potępiał rwnież zachowanie matki, ktra przymykała oko na zdrady i wyskoki swojego męża. Zenon zarzucał jej zbyt dużą tolerancję i uległość:"Z dawnych czasw pamiętał Zenon niezrozumiałą przy jej zasadach tolerancję matki. Trzymała we dworze rozmaite dziewczyny, ktre były jawnie kochankami ojca.Młody Ziembiewicz był zdesperowany swoim odkryciem, dostrzegał obłudę oraz fałsz życia rodzicw i postanowił nigdy nie zachowywać się podobnie. Zenon stał się wyznawcą radykalnych zasad, cechowało go idealistyczne podejście do świata. W dwulicowym środowisku boleborzańskiego dworu widział otaczającą go niesprawiedliwość społeczną. Pragnął przeciwstawić się jej, poświęcając się pracy społecznej i wprowadzić zmiany polepszające warunki życia niższych warstw. Jednak życie Zenona potoczyło się inaczej – sam nie zdawał sobie sprawy ile doświadczenia z okresu jego młodości wniosą do jego pźniejszego, dojrzałego życia.

Ziembiewicz był bez wątpienia typem karierowicza. Cechowała go ambicja i inteligencja, chciał odnieść sukces zawodowy.


Przykadowe prace

Postawy wobec aborcji

Postawy wobec aborcji Rozdział IV. Postawy wobec aborcji. 4.1. Prawo do aborcji. Problematyka dopuszczalności i wykonywania aborcji jest wysoce kontrowersyjna w oczach części społeczeństwa i jest przedmiotem rżnych ocen moralnych. W społeczności powiatu jaworznickiego obser...

Tworzywa sztuczne i ich wpływ na środowisko

Tworzywa sztuczne i ich wpływ na środowisko Geneza nazw tworzyw Tworzywa sztuczne to oglnie i powszechnie przyjęta nazwa materiałw, ktrych podstawowym (a nieraz wyłącznym) składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna, ale i obecni...

V okres rozwoju turystyki w polsce

V okres rozwoju turystyki w polsce Na przełomie lat 1989/1990 do gospodarki w tym rwnież gospodarki turystycznej , wprowadzono zasady gospodarki wolnorynkowej. Kryzys lat osiemdziesiątych i koszty reform gospodarczych spowodowały znaczne obniżenie stopy życiowej ludności i spadek popytu na us&...

"Pan Tadeusz" - oglnie.

"Pan Tadeusz" - oglnie. Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwr ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ale w toku pracy u...

Architektura

Architektura Architektura starożytnego Egiptu Sztuka Egiptu w ciągu 3000 lat prawie się nie zmieniła. Styl raz zastosowany w architekturze, malarstwie i rzeźbie przetrwał dzięki sztywno przestrzeganemu kanonowi. Sztuka Egipty ma przede wszystkim charakter sepulkralny – świ...

Euroarabia -fikcja czy przyszłość Unii Europejskiej?

Euroarabia -fikcja czy przyszłość Unii Europejskiej? Pracę napisała Kamila P. praca zaliczeniowa na przedmot cywilizacje Europy POLIT UZ ?Euroarabia? fikcja czy przyszłość Unii Europejskiej? Problematykę tzw. ?Euroarabii?, z niszowej mody quasi-intelektualnych rozgrywek, w g&...

T. Veblena teoria ekonomiczna: krytyka ekonomii neoklasycznej i teoria rozwoju gospodarczego

T. Veblena teoria ekonomiczna: krytyka ekonomii neoklasycznej i teoria rozwoju gospodarczego Thorstein Veblen krytykował marginalistyczny kierunek analiz w ekonomii. Zajmował się głwnie badaniem procesw zachodzących w gospodarce USA, m. in. zmianami wielkości przedsiębiorstw w formie sp...

Konflikt wartości w Antygonie Sofoklesa. Tragedia i tragizm – wyjaśnij pojęcia

Konflikt wartości w Antygonie Sofoklesa. Tragedia i tragizm – wyjaśnij pojęcia Tragedia – gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, ktrych ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry