• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zinterpr...

Nawigacja

Zinterpretuj wiersz pt. Schyłek wieku Wisławy Szymborskiej zwracając szczeglną uwagę na charakterystykę minionego stuleciaZinterpretuj wiersz pt. Schyłek wieku Wisławy Szymborskiej zwracając szczeglną uwagę na charakterystykę minionego stulecia
Wisława Szymborska to poetka, laureatka literackiej nagrody Nobla, autorka wyjątkowych wierszy. Jej twrczość wpisuje się w intelektualny nurt poezji polskiej. Czytając poezje Szymborskiej nie jesteśmy zasypywani potokiem niepotrzebnych słw ani natrętnych pouczeń; odbiorca ma poczucie, że obcuje z kimś mądrym, doświadczonym, kto bacznie obserwuje świat i dzieli się swoimi przemyśleniami. Miała możliwość obserwowania zmian, jakie w XX wieku zachodziły w świecie i ludziach. Zmysł obserwacji Szymborska ma doskonały. Pźniej w mistrzowski sposb przekłada się on na język poezji. Jest to niewątpliwie wynik umiejętności poetki dystansowania się do świata i siebie. Jej twrczość jest wynikiem wnikliwych rozważań na tematy egzystencjalne. Jedne z jej licznych przemyśleń możemy odnaleźć w wierszu pt. Schyłek wieku, pochodzącym z tomiku wierszy Ludzie na moście.

Wiersz Schyłek wieku jest wiernym studium nie tylko sytuacji świata i ludzi wspłcześnie żyjących. Sytuacja liryczna to opis świata widzianego oczyma autorki, opis zawiedzionych nadziei, ktre wiązano z rozwojem cywilizacji. Tytuł utworu Schyłek wieku sugeruje, że opisywane będą wydarzenia końcowych lat stulecia. Zauważyć można związek z wierszem Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. Koniec wieku XIX, w ktrym poeta reprezentujący nurt dekadentyzmu wyraża skrajnie pesymistyczną postawę: rezygnację i zwątpienie we wszelkie wartości, brak wiary w sens jakichkolwiek działań. Wiersz Schyłek wieku należy traktować jako prbę rozrachunku , podsumowania mijającego właśnie stulecia. Przepełniony jest refleksją i gorzkimi spostrzeżeniami.

Wiek XX miał być lepszy od innych, tak zakładano, wierząc w potęgę rozumu, ktra miała zapewnić ludziom szczęście i dobrobyt. Po kryzysie lat końcowych XIX wieku, kiedy przekonano się, że człowiek może jeszcze wiele dokonać, odkryć, zbadać, optymistycznie patrzono w przyszłość, wierząc, że wynalazki pozwolą udoskonalić świat. Z perspektywy lat można stwierdzić, że nadzieje te były płonne. Przypuszczać można , że z takim rozczarowaniem muszą się liczyć wszyscy ludzie, żyjący na przełomie wiekw. Prognozy nie sprawdziły się, wiele wydarzeń, ktre przewidywano nie miało miejsca, za to zdarzyło się wiele rzeczy, ktrych nie zaplanowano. Lata 1901- 1999 wyjątkowo krwawo zapisały się na kartach historii. Właśnie podczas ubiegłych stu lat doszło do dwch wojen o zasięgu światowym , licznych wojen domowych, konfliktw, masowych mordw, powszechnego głodu. Jest to dowd na to, że historii nie da się przewidzieć ani zaplanować. Rządzi się ona własnymi prawami, lubi sprawiać niespodzianki a ludzie, mimo że już o tym wiedzą nie potrafią korzystać z doświadczeń przeszłych pokoleń. Kluczowymi są tu powtarzające się słowa podmiotu lirycznego: miało być. Marzenia ludzkości dotyczyły nie tylko wynalazkw technicznych, ale głwnie szczęścia i spokoju w życiu codziennym.

Miało się mieć ku wiośnie

i szczęściu,...

Właśnie słowami szczęścia i wiosny ludzkości między innymi podkreślone zostało

lekceważenie i brak uwagi dla tego, co tak naprawdę powinno być docenione

przez człowieka. Zarwno bezbronność, jaki i ufność nie popłacają.

Wiersz Wisławy Szymborskiej jest rozrachunkiem z ludzką bezmyślnością i naiwnością. To smutny tekst mający skłonić do refleksji wszystkich żyjących obecnie, by zastanowili się nad tym, dokąd zmierzają..

Podmiot liryczny mwi o swych spostrzeżeniach z subtelną lecz wyczuwalną ironią. Brak wykrzyknikw i znakw zapytania, wyrażających emocje twrcy, nadaje wypowiedzi charakter pełnej rezygnacji. Podmiot liryczny opisuje rzeczywistość i stwierdza fakty, ale bez emocji, wiedząc że jest już za pźno na zmiany. Szymborska personifikuje takie zjawiska jak czas, prawda, nadzieja, strach czy kłamstwo. Wiek XX zostaje porwnany do zgrzybiałego starca, ktrego czas jest policzony a nadzieja to już nie jest ta młoda dziewczyna. Podkreśla to bezradność człowieka XX wieku, ktry okrzyknął się panem świata a ktremu wszystko wymknęło się spod kontroli. Takie zwroty, jak: między innymi, i tak dalej, i tym podobne, niestety, ktre się pojawiają w kilku strofach podkreślają bezmiar ludzkiej niemożności.

Wiersz jest niezwykle prosty w swojej formie, komunikatywny , złożony z nieregularnych strofoid, z ktrych każda stanowi odrębną całość. Nawet przerwy między nimi zdają się być po to, by dać czytelnikowi czas na refleksję. Warto także zwrcić uwagę na podmiot liryczny, ktry raz wypowiada się w imieniu ogłu mwiąc: nasz wiek XX , a potem Używa w pierwszej osoby liczby pojedynczej. Świadczy to o tym, że czuje się wspłodpowiedzialny za kształt świata a niepowodzenia ludzkości przekładają się na jego osobiste doświadczenia i uczucia. Smutkiem napawa go poczucie straconego przez ludzi czasu. Ale tak jak inni nie ma recepty na to jak żyć.

We wspłczesnym świecie, pod maską dobrobytu i zadowolenia, kryje się właśnie nędza materialna i duchowa. zanikło wiele wartości, a wiele jest rozumianych na opak. Mądrość nie jest wesoła, bo ma świadomość jak mało wiemy, jak niewiele jesteśmy w stanie pojąć i w jakim stopniu to, co wiemy jest niewystarczające, by zapewnić oczekiwane szczęście. Jest to gorzka mądrość, ktra nie niesie optymizmu, ale pokazuje, że ludzkość dąży do samozagłady. Głupota nie jest śmieszna, bo już dawno przekroczyła granice śmieszności, przybiera coraz to nowe formy i jest siłą niszczącą. Ludzie stawiają przed sobą szlachetne cele ale brak im determinacji, by do nich cierpliwie dążyć.. Nadzieja na mądrość ludzkości starzeje się wraz z nią i co jest logiczne zgodnie z naturalną koleją rzeczy, wraz z nią zniknie z powierzchni globu. do

Ludzie nie tylko nie spełnili własnych oczekiwań, ale zawiedli Boga. Jak mwi podmiot liryczny: Bg miał nareszcie uwierzyć w człowieka. Człowiek miał rozwijać w sobie mądrość i dobro, tym czasem stało się inaczej. Mimo upływu lat i wielu wiekach doświadczeń : dobry i silny

to ciągle jeszcze dwch ludzi

Trudno jest żyć w takim świecie, w ktrym zanikły prawdy dawniej święte i jeszcze mieć tego świadomość. Ludzie są zagubieni, nie wiedzą jak żyć. Nikt nie potrafi dać recepty na szczęście.

Jak żyć- spytał mnie w liście ktoś,

kogo ja zamierzałam spytać

o to samo

Wszechobecna jest dezorientacja i bezradność człowieka wobec tego co niesie życie. Wydaje się, że wiemy o świecie wiele a mimo to nikt nie potrafi dać odpowiedzi na najważniejsze pytania. Podmiot liryczny mwi: Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych.

Analizując tytuł utworu możemy stwierdzić, że jest on nie tylko określeniem końcowych lat kolejnego stulecia, ale oznacza także schyłek pewnych wartości, człowieczeństwa, ktre bezmyślnie zostało gdzieś zagubione i nie wiadomo czy kiedykolwiek odrodzą się w pełni. Wiersz ma bardzo pesymistyczny wydźwięk,

Ukazuje utratę nadziei , zanik wartości moralnych, rozczarowania. Faktem jest, ze nie wiemy jak żyć jednak moim zdaniem nie powinniśmy pogrążać się w rezygnacji, sprbować zbudować swoje małe szczęście, nawet gdy wokł panuje strach i kłamstwo.


Przykadowe prace

Wykorzystanie lasw do rekreacji i turystyki Podlasia

Wykorzystanie lasw do rekreacji i turystyki Podlasia Najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia. Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w ktrych procesy wyko...

Założenia Marcina Lutra (1483-1546r.) i założenia Kalwina (1509-1564r.)

Założenia Marcina Lutra (1483-1546r.) i założenia Kalwina (1509-1564r.) Założenia Marcina Lutra: -powrt kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa -wszyscy mogli komentować Biblię -zbawienie wiernych zależy od ich wiary -głwny autorytet w sprawach w...

Problemy wspłczesnej rodziny w Polsce

Problemy wspłczesnej rodziny w Polsce Rodziną nazywamy związek intymnego, wzajemnego uczucia, wspłdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w ktrym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Jako rodzinę rozumie się dwjkę partnerw i wychowywane potomstwo. T...

Bohater romantyczny-opowiadanie

Bohater romantyczny-opowiadanie Historia to niesłychana – Miłość i jej następstwa w Lilianowie Jan Dobrzyński. Bogaty szlachcic, właściciel ogromnej posiadłości z jeszcze większym gospodarstwem w Lilanowie oraz niezliczonej ilości ziem. Człowiek zacny,...

Daty - Historia powszechna - dzieje nowożytne

Daty - Historia powszechna - dzieje nowożytne Reformacja i kontrreformacja w Europie: 1517 – Luter – Wittenberga – 95 tez 1520 – Exsurge Domine Anabaptyzm – Thomas Mnzer, Jan z Leydy, Jan Matys Antytrynitaryzm – Michał Servet Rzesza niemiecka (Karol V Habsburg): 1...

Paul Cezanne

Paul Cezanne Paul Czanne urodził się 19 stycznia 1839 roku w Aix-en-Provence, mieście na południu Francji, odległym o dwadzieścia kilometrw od Marsylii i Morza Śrdziemnego. Kiedy narodził się Paul, matka przyszłego malarza Anne Elizbeth Aubert miała dwadzieścia czte...

Rodzaje umw o pracę

Rodzaje umw o pracę Rodzaje umw o pracę Umowa o pracę jest czynnością prawną, obejmującą zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca - ...

Katedra. Do jakich refleksji na temat funkcjonowania tych średniowiecznych budowli w świadomości artystycznej wspłczesnego twrcy skłoniła Cię lektura fragmentu pro

Katedra. Do jakich refleksji na temat funkcjonowania tych średniowiecznych budowli w świadomości artystycznej wspłczesnego twrcy skłoniła Cię lektura fragmentu prozy Zbigniewa Herberta oraz wiersza Juliana Przybosia. Katedry, będące nie tylko budowlami sakralnymi wznoszonymi ku ch...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry