• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zjawiska...

Nawigacja

Zjawiska patologiczne we wspłczesnym społeczeństwie polskim – przemoc domowa wobec dzieciZjawiska patologiczne we wspłczesnym społeczeństwie polskim – przemoc domowa wobec dzieci


Zjawiska patologiczne to zjawiska społeczne, ktre są nie zgodne z wzorami zachowań lub postaw zawartymi w obowiązujących normach danej społeczności. Zjawiska te nasilają się i jest ich coraz więcej i mają zakłcający wpływ na społeczeństwo.

Źrdła zjawisk patologicznych są bardzo zrżnicowane, moim zdaniem istotnym źrdłem tych zjawisk był proces transformacji ustrojowej w naszym kraju, ktry miał swj początek w 1989 roku. Proces ten spowodował zmianę ustrojową państwa, przejście z systemu gospodarki socjalistycznej na system wolnorynkowy, to spowodowało upadek dużych zakładw państwowych a skutkiem tego było bezrobocie i wzrost zagrożeń. Wzrost bezrobocia rozszerzał strefę biedy i niedostatku, wynikiem tego jest rosnąca przestępczość (drobne kradzieże, rozboje) oraz nasilenie się innych patologii społecznych. Następnym źrdłem zjawisk patologicznych są uwarunkowana środowiskowe. Brak więzi społecznych, kontroli społecznej oraz brak autorytetw moralnych, (np. bezrobotny ojciec przestaje być autorytetem dla dzieci) powoduje powstawanie warunkw sprzyjających rozwojowi patologii.

We wspłczesnym społeczeństwie polskim ważnym problemem jest bezrobocie. Jest to problemem, ktry dotyczy dużych zbiorowości ludzkich, powoduje nagromadzenie negatywnych cech ich położenia, traktowany jest jako zjawisko patologiczne wywołujące społeczny niepokj. Bezrobocie może być przyczyną powstawania innych patologii takich jak alkoholizm, przestępczość. Tak naprawdę to jedna patologia może być bodźcem do powstania następnej np. bezrobocie może zrodzić alkoholizm, a to może być źrdłem przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, działanie przeciw członkom rodziny, naruszające ich prawa i dobra osobiste a także powodujące cierpienie i szkody moralne. Przemoc nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami, znęcanie się psychiczne i wymuszanie wspłżycia seksualnego oraz zaniedbywanie są rwnież formą przemocy. Przede wszystkim ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci. Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, ktrych najbardziej kochają – przez własnych rodzicw. Dom rodzinny, ktry powinien być postrzegany jako miejsce miłości i opieki, dla niektrych jest miejscem terroru, cierpienia, zagrożenia, rozpaczy i lęku.Akty przemocy nie są wynikiem jakiegoś przypadkowego zbiegu okoliczności, (chociaż tak lubią to przedstawiać rodzice). Są one rezultatem wielu czynnikw psychologicznych i społecznych, np. doznane urazy przez sprawcę przemocy w swoim własnym dzieciństwie, poczucie braku kontroli nad otoczeniem, poczucie niższości, alkoholizm, zła sytuacja socjalna i materialna rodziny. Poprzez te negatywne czynniki spotykamy się w naszym społeczeństwie z rżnymi formami przemocy takimi jak przemoc fizyczna, ktra jest najłatwiejsza do zdiagnozowania, ponieważ pozostawia po sobie widoczne znaki w postaci siniakw, zadrapań, opuchlizny a nawet złamań. Wyrżnia się także przemoc seksualną, ktra polega na wykorzystywaniu seksualnym dziecka poprzez stosunek, dotykanie intymnych części ciała zarwno swoich jak i dziecka, oglądanie z dzieckiem filmw pornograficznych. Inną formą przemocy jest przemoc psychiczna. Jest ona trudna do zdiagnozowania, ponieważ nie pozostawia widocznych śladw na ciele, ale za to pozostawia ogromne ślady w psychice dziecka. Przemoc psychiczna to wyzywanie, krzyczenie, poniżanie, nadmierne wymagania wobec dziecka, szantaż emocjonalny itp. Zaniedbanie jest rwnież postacią przemocy – przejawia się ono pozostawieniem dziecka bez opieki, brakiem zainteresowania się rodzicw oraz nie zaspakajanie niezbędnych potrzeb do jego prawidłowego rozwoju.Przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem coraz częstszym w Polsce i coraz bardziej się nasilającym. Trudno jest jednak przedstawić jej rozmiary, ponieważ ofiary przemocy nie zgłaszają się na policje a dzieci często nie zdają sobie sprawy, że dorosły człowiek robi im krzywdę. Przemoc w domu jest skrywaną tajemnicą bardzo rzadko wychodzącą na jaw. Sprzyja temu zjawisku bierność sąsiadw jak rwnież bezsilność służb publicznych, ktre bez oficjalnego zgłoszenia nie mogą podjąć stosownych działań. Dla zobrazowania tego problemu przytaczam wyniki badań, ktre wskazują, iż: w wyniku przemocy wobec swoich dzieci, co szsty dwunastolatek doznał urazw ciała. Wśrd polskich studentw 23% przyznaje, że w ich domach dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mwi o występowaniu przemocy psychicznej, natomiast 34% pacjentw lecznictwa odwykowego, stwierdza, że w okresie nadużywania alkoholu stosowało przemoc fizyczną wobec dzieci.Przemoc domowa wyrządza dziecku szkody fizyczne i emocjonalne. Rodzaj i zasięg szkd zależy m.in. od wieku i etapu rozwoju dziecka oraz od czynnikw zewnętrznych. Skutki możemy podzielić na krtkoterminowe i długotrwałe. Do krtkoterminowych zaliczamy: lęki, zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, obniżony nastrj, apatia, depresja, nadmierna potrzeba uczuć, bądź odwrotnie - zamknięcie w sobie, agresja, autodestrukcja, izolowanie się, niepokj, problemy szkolne, zaburzenia kontroli czynności fizjologicznych, jąkanie się. Natomiast skutki długotrwałe to takie, ktre przejawiają się w życiu dorosłym. Osoby takie mogą nigdy nie nadrobić zaległości w nauce lub umiejętności kształtowania stosunkw międzyludzkich. Wzorce wyniesione z domu mogą przyczynić się do wchodzenia w związki oparte na przemocy.Przemoc wobec najmłodszych w Polsce jest faktem wstydliwym i bolesnym, ale przecież istnieje w rżnych rodzinach niezależnie od statusu materialnego oraz miejsca zamieszkania (wieś, miasteczko, aglomeracja). Jest zjawiskiem patologicznym coraz częściej wychodzącym na zewnątrz, a walka z tą patologią nie jest łatwa.

Samo społeczeństwo nie radzi sobie z tym problemem, dlatego potrzebna jest nieodzowna pomoc państwa. Stosowna polityka społeczna może spowodować zmniejszenie tego zjawiska poprzez przyznawanie pieniędzy na zatrudnianie w szkołach pedagogw, po to by mieć bliski kontakt z dziećmi. Istnieją także organizacje pozarządowe zajmujące się walką z tą patologią oraz udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej.Przykadowe prace

Świat reklamy, reklama jako świat.

Świat reklamy, reklama jako świat. Świat reklamy, reklama jako świat. Reklama nie powstała z niczego i nigdy nie działała w prżni. Jej powstanie i rozwj zawsze związane były z trzema podstawowymi procesami: " z rozwojem handlu i wymiany towarowej " z powstawaniem ...

Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu.

Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu. Temat: Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu. Sofokles, autor ,,Krla Edypa’̵...

Wkład innych narodowości w kulturę Polską.

Wkład innych narodowości w kulturę Polską. POCZĄTEK: I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśrd proletariatu innych państ...

Przeczytałeś ogłoszenie mieszkaniowe. Napisz do ogłoszeniodawcy e-mail. Uwzględnij następujące informacje: wyraź zainteresowanie ofertą i zapytaj, czy jest

Przeczytałeś ogłoszenie mieszkaniowe. Napisz do ogłoszeniodawcy e-mail. Uwzględnij następujące informacje: wyraź zainteresowanie ofertą i zapytaj, czy jest jeszcze aktualna, przedstaw się i podaj najważniejsze informacje o sobie, zapytaj o poł Guten Tag, Meine Name ...

Podatek liniowy

Podatek liniowy Podatek to świadczenie: pieniężne, oglne, zasadnicze, bezzwrotne, nieodpłatne, jednostronne ustalone i pobierane przez państwo lub inny podmiot prawa publicznego od: określonego podmiotu, z tytułu istnienia określonego przedmiotu podatkowego, na konkretnej podstawi...

Motyw Zbrodni w "Zbrodni i karze" F.Dostojewskiego

Motyw Zbrodni w "Zbrodni i karze" F.Dostojewskiego Głwnym tematem powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego, jest zbrodnia, ktrej dopuszcza się głwny bohater Rodion Roskolnikow na starszej kobiecie, lichwiarce Alonie Iwanow. Autor przedstawia dokładny opis zbrodni, ale także planow...

Opisz formy oporu społeczeństwa polskiego wobec okupanta

Opisz formy oporu społeczeństwa polskiego wobec okupanta POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE a) pion cywilny – Delegatura Rządu na Kraj Była ona przedstawicielstwem krajowym rządu RP na uchodźstwie i kierowała działalnością konspiracyjnej administracji państwowej na ...

Oda do młodości utwr i omwienie

Oda do młodości utwr i omwienie Bez serc, bez ducha, to szkieletw ludy; Młodości! dodaj mi skrzydła!• Niech nad martwym wzlecę światem W rajską dziedzinę ułudy:; Kędy zapał tworzy cudy, Nowości potrząsa kwiatem, I obleka w nadziei z&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry